بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون
موفقیت و انگیزشی

بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون لوئیس ال هی

لوئیس ال هی راز استفاده از قدرت درون را بیان می کند. با استفاده از آموزه های او، بخش های گوناگون وجود خود را بشناسیم و هماهنگی را در زندگی تجربه نمائیم.

روابط اجتماعی، ازدواج ، موفقیت های حرفه ای و مالی  فوق العاده اند. اما این موفقیت ها گذرا و موقتی هستند. عشق به خود و دوست داشتن کودک درون موفقیتی دائمی و همیشگی است. با عشق به خود ، خانواده درون (والد درون ، فرزند کوچک و فرد بالغ و رشد یافته درون) را گرامی بداریم. در این متن با بخش های گوناگون وجود ،  اصلاح درون و پرورش مجدد درون از بیان لوئیس ال هی آشنا می شویم.

کتاب صوتی پیشنهادی ما ویژه عاشقان سعدی شیرازی؛ کتاب صوتی زندگی نامه مصلح الدین سعدی شیرازی

بخش های گوناگون وجود

درون هر یک از ما منبعی سرشار از قدرت و نیرو موجود است. اگر بتوانیم راه صحیح استفاده از آن را بیاموزیم ، به هر هدفی که اراده کنیم ، خواهیم رسید. عشق به کلیت وجود خود و دوست داشتن خود فرمول و کیمیایی است که دست یابی به قدرت درون را ممکن و آسان می کند.

کلیت وجود و شخصیت ما از نظر روانشناسی از سه بخش کامالاً مستقل و مجزا از تشکیل شده است. هر کدام از این اجراء شخصیتی مستقل با قابلیت ها و توانمدیهای ویژه است. چنان چه به یکی از اجزاء درونی خود و یا همه آن ها بی مهری کنیم ، شکست و ناکامی ما در زندگی حتمی است. بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون را با هم مرور کنیم.

اگر این مطلب برای شما مفید بود می توانید از این صفحه نیز دیدن نمائید؛ اولین دیدار مولانا و شمس تبریزی

کودک درون

درون هر یک از ما نوارهای ضبط شده از خاطرات تلخ و شیرین زندگی از کودکی تا 5 سالگی وجود دارد. هر گاه در بزرگسالی با شرایط مشابه کودکی مواجه شویم ، آن خاطرات دوباره در درون ما زنده می شود. حال اگر محیطی که در آن رشد کرده ایم ، پر از بگو مگو و چنگ و دعوا بوده باشد ، ترس و استرس درون ما را آشغال کرده و در بزرگ سالی نیز بارها و بارها آن خاطرات به ذهن مان رجوع می کند. با مرور خاطرات شرایط نامساعد و نامطلبوب دوباره در درونمان برانگیخته خواهد شد. بنابراین چنان چه خاطراتی با اثرات ناگوار در درون مان باقی مانده باشد ، در بزرگ سالی نیز از تاثیر منفی آن در امان نخواهیم بود. بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون را با عشق به کودک درون دنبال کنیم.

کتاب صوتی پیشنهادی ما را می توانید بصورت رایگان دریافت نمایید؛ کتاب صوتی چهارمیثاق کتاب خرد سرخ پوستان

عشق به کودک درون

بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون
بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون

خوشبختانه با در آغوش کشیدن کودک درون خود خواهیم توانست، خاطرات نامطلوب و زیان بار را از ذهن خود پاک کنیم و عشق به خود و دوست داشتن کودک درون را پرورش و جایگزین خاطرات قدیمی کنیم.

فارغ از این که کی بودیم و سال های کودکی خود را چگونه سپری کرده ایم، می توانیم با کودک درون خود رابطه برقرار کنیم و به او بفهمانیم که دوستش داریم و برای کسب رضایتش هر کار می کنیم. با پیوند با کودک درون و درآغوش کشیدن آن خواهیم توانست اثرات زیان بار زندگی کودکی را در خود محو و نابود کنیم و زندگی توام با آرامش را تجربه کنیم.

بخش والد درون مان

علاوه بر کودک درون مان، شخصیتی دیگر در درون هر یک از ما موجود است که از رفتارها، برخوردها، عمل وعکس العمل ها، تضاد بین حرف و عمل والدین مان در طول زندگی کپی برداری کرده و در شرایط مشابه در مسیر زندگی، مثل والدین مان با خود برخورد می کنیم. اوامر و نواهی که والدین در زندگی با ما داشتند را در صورت عدم حضور والدین با خود تکرار می کنیم.

این بخش از وجودمان همچون والدین مان با ما برخورد می کند و قصد دارد ما را

پیشنهاد می کنیم از این صفحه دیدن نمائید قطعا برای شما جذاب خواهد بود ؛  بیوگرافی ماریا خرسند ، مدیر و مخترع پروژه بزرگ بلوتوث

دربرابر حوداث حفظ کند. اما از آن جا که والدین ما نیز در محیطی کاملاً سالم و بدون مشکل پرورش نیافته اند ، در موارد زیادی شاید تصمیم درست و برخورد صحیح را با ما نداشته باشند. تاثیر برخورد نامناسب والدین با ما در بزرگسالی نیز تکرار می شود و از اثرات آن برخوردها به وسیله الگویی که در درون خود از والدینمان کپی برداری کرده ایم همچنان متاثر می شویم.

برای اصلاح تربیت و پرورش نامناسب گذشته و رهایی از اثرات زیان بار آن می توانیم از کیمیای عشق به خود استفاده کنیم و در جهت اصلاح الگوهای فکری که از والدینمان به ارث برده ایم ، اقدام کنیم.

نوجوان و فرد بالغ درون ما

بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون
بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون

علاوه بر کودک و والد درونمان فردی دیگر، نوجوانی تازه بالغ شده  در درونمان وجود دارد که متعلق به خود ماست و از شخصیت اصلی ما منشعب شده است. این فرد بالغ کسی است که پیوند بین کودک و والد درونمان را برقرار می کند. به وسیله این بخش از وجود خود می توانیم آشتی و صلح را در بین کودک ، والد و فرد بالغ درون برقرار کنیم و کلیت هماهنگ و سازگار وجود خویش را به پرواز درآوریم.

با عشق به خود و پرورش نوجوان بالغ و رشد یافته درون خود می توانیم مهرورزی را در زندگی خود عملی کنیم. فرد بالغ درونمان شاید در مرحله نوجوانی سیر کند. پس با او به ملاطفت و نرمی رفتار کنیم و همان گونه که کودک درون مان را دوست داریم و به فکر پرورش و اصلاح مجدد او هستیم، با آغوشی گشوده نوجوان درون مان را نیز پذیرا باشیم. نوجوان درونمان نیز به حمایت و پشتیبانی ما نیازمند است. 

کودک درون شما چند ساله است؟ این چند ساله عمر خود را چگونه گذرانده است؟

مهم نیست که کودکی را چه طوری و چگونه سپری کرده ایم. مقصر دانستن شرایط و والدین کار آسانی است. اما دیگران را مقصر کردن آزادی عمل و اراده را از ما می گیرد. با توجه به این که گذشته هر چه که بوده است، گذشته است و تمام شده است و می توان با افکار درست و صحیح ، تصورات و خاطرات کودکی را به صورت مثبت جایگزین و اصلاح نمود. همه ما می توانیم ، مسئولیت شخصیت خویش را به عهده بگیریم و برای اصلاح و پرورش مجدد آن اقدام کنیم.

می توانیم با عشق به خود و پذیرش کودک و نوجوان درون مان زندگی پرشور و شعف را آغاز کنیم واز فرصت های ناشی از آن بهرمند شویم. استفاده از قدرت درون با ارزش ترین فرصتی است که عشق به خود به ما می دهد. از این فرصت طلایی برای دست یابی به اهداف خود استفاده کنیم.

استفاده از قدرت درون با عشق به خود

عشق بهترین و نیرومندترین جلا دهنده است. عشق سخت ترین ودردناک ترین خاطرات ناخوشآیند را محو و نابود می کند. عشق بیش از هر چیز دیگر در زندگی قدرت نفوذ و تاثیر پذیری دارد. همان طور که پزشکان با باریکه لیزر امراض و تومورها را در بدن مان می شکافند و از بدن بیرون می ریزد ، سپس با باریکه ای دیگراز نور ایزر زخم را پیوند می دهند ، عشق به خود نیز این گونه خاطرات تلخ و ناگوار را از ذهن و فکر ما میزداید و روح وروانمان را پاک و بی آلایش می کند. 

برای استفاده از قدرت درون بخش های مختلف وجود خویش را بشناسیم. با هر بخش به درستی رفتار کنیم. با کودک ، فرد بالغ و والد درون خویش مهربان باشیم و بعدهای وجودی خویش را ان گونه که هست بپذیریم. خود و توانمدی های درون خویش را باور کنیم و با عشق به خود در جهت اصلاح وضعیت زندگی خود تلاش کنیم. شما چقدر توانسته اید ، بخش های درونی وجود خود را بشناسید؟ آیا با خود مهربانانه رفتار کرده اید؟ آیا به خود عشق ورزیده اید؟  در رابطه با بخش های گوناگون وجود و استفاده از قدرت درون هر گونه، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا تجربه ای دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه