کاریزما
موفقیت و انگیزشی

رهبر کاریزماتیک اَبَر انسانی با اعتماد به نفس بالا و جذابیت فراوان

رهبر کاریزماتیک اَبَر انسانی با اعتماد به نفس بالا و جذابیت فراوان که قدرت الهام بخشی به پیروان خود دارد. او قدرتش را از ویژگی های فردی و تعهد خود کسب می کند. 

با ویژگی ه ای منحصر به فرد رهبر کاریزماتیک  آشنا شوید. ویژگی های فوق العاده ای که رهبران با استفاده از آن ، در طول تاریخ شگفتی های فراوان آفریده اند. فرهنمدی یا فر ایزدی ویژگی منحصر به فردی است که از دوران های دور تاریخ ، رهبران بزرگ سیاسی و اجتماعی از ان برخوردار بوده اند. اگر چه برخی ها ذاتاٌ ویژگی های کارزیماتیک را از خود بروز می دهند ، خوشبختانه این صفات آموختنی است و از طریق تمرین و تکرار برخی کاها و تقویت برخی ویژگی ها و از بین بردن برخی ویژگی های دیگر در درون ، هر کسی قادر به یادگیری و تقویت صفات رهبر کاریزماتیک است. خوشبختانه همه با تلاش و جدیت می توانند ، یک رهبر کاریزماتیک شوند. 

کاریزما، فرهمندی یا خرد ایزدی

کاریزما یا خردمندی را فقط در انجام کارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی به کار نمی برند. هر کس بخواهد که زندگیش را ارتقاأ دهدمی تواند از این ویژگی برای بهبود وضعیت خود سود ببرد. برخی موفقیت را در کسب ثروت و مال اندوزی و برخی در رشد ویژگی های شخصیتی و برخی در شهرت و معروف بودن می دانند. ملاک شما از موفقیت هر کدام از این موضوع ها باشد ، با رشد و پرورش صفت های کاریزما خواهید توانست به موفقیت برسید. پس با کتاب صوتی همراه باشید و راه های افزایش کاریزما را بیاموزید ورهبر کاریزماتیک زندگی خود شوید.

برای کسب آگاهی بیشتر ، از این صفحه دیدن کنید؛ کتاب صوتی چهار میثاق دول میگوئل روئیز 

انسان های معمولی قدرت خود را با کاهش قدرت دیگران افزایش می دهند. اما رهبران کاریزماتیک اغلب با افزایش قدرت تک تک افراد گروه ، قدرتشان را ارتقا می دهد. کرت مورتنسن

الگو بگیرید از ؛ بیوگرافی هنری فورد خالق بزرگ کمپانی فورد

کاریزما چیست؟

کاریزما در لغت به معنی کسی است که جذابیت غیر عادی دارد. کسی که ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد دارد. چنین کسی برای تعداد زیادی از انسان های دیگر قابل ستایش و تقدیر هستند. در واقع کاریزما جاذبه فردی است که اثر جمعی (اجتماعی) دارد. از اواسط قرن بیستم واژه کاریزما ، در ادبیات اجتماعی و سیاسی به توصیف چهره های برجسته سیاسی اشاره می کند.

واژه کاریزما برای ابر انسانی که فراتر از میل و اراده افراد آنها را تحت کنترل درمی آورد، به کار می رود. اما این واژه را در هر زمینه ای که نیاز به رهبری باشد می توان به کار برد.

تاریخچه کاربرد کاریزما در دوره باستان

 این واژه در دوره باستان برای دو منظور به کار می بردند. یکی برای جذابیت ظاهری فردی اطلاق می شد که خصلتی دنیوی و سکولار داشت. دیگری برای کسی بود که فرهمند الوهی و برخوردار از موهبت آسمانی و اساطیری بود ، به کار می رفت. در ادبیات فارسی ایران از واژه کاریزما برای فردی که دارای فِرّ و خرد ایزدی بود به کار می بردند. کاربرد این واژه در اواسط قرن بیستم با ارئه طرح اقتدار کاریزماتیک ، توسط ماکس بوبر (جامعه شناس ، تاریخ دان، حقوق دان و سیاست مدار آلمانی) گسترش یافت.

شخصیت کاریزماتیک چه ویژگی های دارد؟

فرهمندی ، ویژگی است که با استفاده از آن افراد قادر خواهند بود ، در دل افراد یا گروه ها نفوذ کنند. شهرت و موفقیت اجتماعی را کسب کنند. شخصیت کاریزما ، حتی در صورت نداشتن سمت رسمی قادر خواهد بود ، بر افکار و رفتار افراد تاثیر و کنترل داشته باشد. بدون این که از طرف آن ها به بی عدالتی محکوم شود.

در جوامع سنتی فرهمند را کسی که خصایص ماورایی  و غیر عادی داشت ، قلمداد می کردند. اما امروزه جامعه شناسان معتقدند که می توان ویژگی های شخصیتی کاریزما را با آموزش کسب کرد.

رهبر کاریزماتیک کیست؟

رهبر کاریزماتیک ، کسی است که دارای قدرت و جاذبه الهام بخش به پیروان باشد. این توانایی و قدرت را رهیر فقط و فقط با استفاده از نیروی تعهد و شخصیت خود به دست می آورد. در این نوع رهبری نیت ، دریافت پاداش مالی و یا به کاربردن زور جایگاهی ندارد. ویژگی های منحصر به فرد رهبر کاریزماتیک در ادامه آمده است.

ویژگی های منحصر به فرد رهبر کاریزماتیک

 • اعتماد به نفس؛ رهبر کاریزماتیک ، با اعتماد به نفس است. به هدفش ایمان دارد. از روی علم و آگاهی در راه رسیدن به اهدافش قدم بر می دارد.
 • تسلط بر نفس خود؛ شخصیت کاریزما بر خواهش های نفسانی خود تسلط دارد. می تواند خشم و عصبانیتش را کنترل کند.
 • تسلط بر امور؛ یک رهبر کاریزماتیک بر امور اطرافش احاطه کامل دارد. با ذهن باز و گسترده تمامی امور را پیگیری می کند. از اوضاع و شرایط مجموعه و افرادش مطلع است.
 • قاطعیت در تصمیم گیری؛ رهبر کاریزما برپیرامونش تسلط کامل دارد. به اطلاعات بالا دست و پایین دست مجموعه تحت نفوذش آگاهی دارد. نیاز شخصی افراد را می شناسد. نقاط قوت و ضعف برنامه اش را می داند. او قادر است به موقع ، تصمیم درست را اتخاذ و اجرا کند.
 • شخصیتی قابل احترام؛ فرد کاریزما با تقویت ویژگی های شخصیتی در درونش عزت و افتخار را به دست می آورد. افراد برای چنین فردی احترام  زیاد قائلند.
 • شجاعت مداوم و پیوسته؛ فرد کاریزما شجاع است. نترس و دلیر است. او مسئولیت موفقیت ها و شکست هایش را گردن می گیرد. شکست و ناکامی هایش را به گردن اعضا نمی گذارد.

21

سایر ویژگی های رهبر کاریزماتیک

 • همدلی و همیاری؛ شخص کاریزما در تمام فعالیت های گروه شخصیتی فعال است. کنار نمی ایستد که فقط دستور دهد. شخصاً در انجام امور شرکت می کند. بیش از همه اعضا فعالیت دارد. همچن رهبری ، درد و مشکل اعضا را درک می کند و در جهت رفع و یا کاهش آن تلاش می کند.
 • داشتن برنامه دقیق و منظم؛ یک رهبر خوب و موفق برای پیش برد اهدافش برنامه عملی دقیق و منظم از پیش تعین شده دارد.
 • سازماندهی؛ یک رهبر کاریزما می داند از چه نیرویی کجا و کی استفاده کند. موقعیت ها را می شناسد و امکانات و نیروهایش را در محل درست و دقیق مستقر می کند.
 • عدالت و انصاف؛ یک شخصیت کاریزماتیک برای جذب و به کارگیری نیروهایش از زور و جبر استفاده نمی کند. او با استفاده از اقتدارش نیروی ای غیر قابل مقاومت در پیروانش ایجاد می کند. با استفاده از آن نیرو بدون به کارگرفتن جبر و زور سایرین را وادار به اطاعت می کند.

برخی از عوامل شکست رهبران و مدیران سازمان ها

 • خوخواهی و خود پسندی
 • عدم فروتنی و تواضع
 • عدم خویشتن داری
 • عدم اعتماد به نفس
 • ترس از پیروز و قدرت گرفتن رقیبان و زیردستان
 • ناتوانی در سازمان دهی
 • تصمیم گیری ضعیف
 • افراط
 • استفاده نابخردانه از پست و مقام
 • استفاده از سمت و عنوان
 • استفاده از اجبار و زور

پیشنهاد برای داشتن شخصیت کاریزما

به طور مسلم همه ما دوست داریم ، در همه موارد زندگی موفق و پیروز باشیم. شخصیت کاریزماتیک ویژگی است که به ما کمک می کند ، سکان زندگی خود را در دست بگیریم و آن را به سرمنزل مقصود برسانیم. برای رسیدن به هر نوع خواسته و انتظاری ، کسب ویژگی های شخصیت کاریزماتیک نقطه عطفی است که به آن نیاز داریم. با استفاده از مطالبی که در این مطلب آمد می توانیم کاریزمای خود (خرد و آگاهی) را افزایش دهیم و در جهت رسیدن به اهدافمان آن را به کار بگیریم. در ادامه چند پیشنهاد برای افزایش کاریزما (خرد) آمده است.

راه های افزایش کاریزما یا فرهمندی

 • افزایش مهارت قدرت بیان.
 • هوشیار بودن در محیط و حساس بودن به اتفاق های پیرامون.
 • شناخت و درک درست فرصت ها.
 • داشتن ارتباط  سالم و مستمر اجتماعی
 • تصمیم گیری به جا و به موقع
 • داشتن روابط عاطفی با افراد مجموعه
 • ایجاد و افزایش حس اعتماد و اطمنان در مجموعه (زندگی شخصی و یا اجتماعی)

تمرین عملی افزایش کاریزما

 • محکم و استوار قدم بردارید ، طوری که قدم هایتان به دیگران حس اعتماد به نفس بودن تان را القا کند. مطمئن ، محکم و راست قامت قدم بردارید. شتاب زده و عجول رفتار نکنید.
 • در درونتان آرامش و اطمنان را احساس کنید. استرس ، دلشوره و نگرانی را در درونتان از بین ببرید. آرامش را از خودتان به بیرون تراوش دهید.
 • تماس چشمی را کنترل کنید. موقعی که صحبت می کنید 50% و موقع گوش دادن 100% از تماس چشمی استفاده کنید. به طرف زل نزنید نگاهتان عادی باشد.
 • لبخند بزنید. لبخند رضایت بخش و از روی اعتماد به نفس داشته باشید. لبخندتان مزحکانه و موزیانه نباشد.
 • ازحرکت دست برای افزایش گیرایی کلام استفاده کنید.
 • سنجیده و به موقع عمل و عکس العمل داشته باشید. بگذارید رفتار سنجیده و مناسب شما دیگران را مجذوبتان کند.
 • نکته سنج ، دقیق و ریز بین باشید. جزئیات را در خاطر آورید.
 • ظاهری آراسته ، مرتب و منظم داشته باشید.
 • به اهداف و اعتقادتان ایمان داشته باشید. عزم راسخ و استوار شما را به سمت موفقیت سوق می دهد.

آیا شما یک فرد کاریزما هستید؟ تا چه اندازه توانسته اید ، خصوصیات یک رهبر کاریزماتیک را در درون خود پرورش و رشد دهید؟ تجربه و نظر خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه