آیا شعور باطنی می تواند راهنمای معتبری برای موفقیت باشد؟ استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت چه مقدار می تواند در روند موفقیت موثر باشد؟ در این مورد نظریه های لوئیس ال هی را دنبال می کنیم و تئوری های او در مورد استفاده از این فاکتور را بررسی می کنیم.

همه فرمول ها و تئوری ها بی فایده خواهد بود، مگر این که به صورت سازنده و مفید به خدمت گرفته شوند و بهبودی را در زندگی ما ایجاد کنند. زمانی که می ترسیم، دوست داریم همه چیز و همه کس را تحت کنترل خود درآوریم. غافل از این که به کنترل درآوردن، قدرت دریافت الهام را از ما می گیرد. قدرت درون ماست. ابتدایی ترین و کوچک ترین خواسته های ما به صورت قریب الوقوع در اختیار ما قرار می گیرد. این که ما به خواسته خود نمی رسیم، مشکل در عدم آمادگی ما برای پذیرش است. اگر در ما آمادگی لازم وجود نداشته باشد، خواسته ما به بخش بایگانی فرستاده می شود و در آن جا ذخیره می شود. استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت ضرورتی انکار ناپذیر است.

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

برای دریافت خواسته ها، داشتن احساس آرامش لازم است. تا زمانی که خود را دوست نداشته باشیم و خود را مستحق خوبی ها ندانیم، همیشه سرمان شلوغ باشد و زمان کافی برای مرتب کردن اوضاع نداشته باشیم، نخواهیم توانست از قدرت درون استفاده کنیم و به رویاهای خود نخواهیم رسید. اگر موفقیت را دست نیافتنی بدانیم و تصور کنیم زندگی سخت و دشوار است، هر گونه تلاشی از طرف ما بی فایده است، هیچ گاه نخواهیم توانست از منبع انرژی درونی بهره مند شویم.

تا زمانی که تصور کنیم که توان لازم برای درک موضوعات مختلف را نداریم، هیچگاه نمی توانیم با قدرت برتر جهان و انرژی کلی ارتباط برقرار کنیم. اگر احساس کنیم که قدرت کافی برای عشق و محبت را نداریم، نخواهیم توانست عشق را درک و احساس کنیم. استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت را در زندگی خود عملی کنیم.

برای استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت پرسش های زیر را از خود بپرسم

نظر شما در رابطه با زیبایی چیست؟ آیا به زیبایی های جهان نگاه کرده اید؟ چقدر با زیبایی های موجود در جهان و اطراف خود آشنا هستید؟ جهان را تمیز و زیبا می بینید یا زشت و کثیف؟ نظرتان در رابطه با سلامتی و ظاهر خود چگونه است؟ چقدر از خود و داشته های خود رضایت دارید؟ چقدر به توانمندی های خود اطمنان و اعتماد دارید؟

اگر در پاسخ به پرسش های خود صادق نباشیم یا دقیق و مشخص ندانیم که از زندگی چه می خواهم؟ نمی توانیم از قدرت درون خود استفاده کنیم. استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت را با صداقت در زندگی تجربه کنیم.

کتاب صوتی پیشنهادی ما: کتاب صوتی چهارمیثاق کتاب خرد سرخ پوستان

با خود صادقانه برخورد کنیم

 صداقت کلمه ای است که اگر به عمق معنی آن دقت کنیم و با توجه کافی گفتار و رفتار خود را بسنجیم، متوجه خواهیم شد که در موارد زیادی با خود صادق نبوده ایم و بر احساس های واقعی خود سرپوش گذاشته ایم. عدم صداقت ما با خود باعث می شود که اشراف کامل بر موضوع ها نداشته باشیم و در خیلی از موارد با ترس مواجه شویم.

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

کتاب صوتی پیشنهادی؛ کتاب صوتی چهارمیثاق کتاب خرد سرخ پوستان

قانون علیت در استفاده از قدرت درون

صداقت در زندگی از قانون علیت طبیعت می کند. اگر با خود صادق نباشیم، صادقانه خواسته های خود را دریافت نخواهیم کرد. در صورتی که صادق باشیم به همه آن چه دلمان می خواهد، خواهیم رسید. اگر بیشتر مواقع عصبانی باشیم با عصبانیت با ما برخورد می شود. اگر با مهربانی و عشق و عاطفه با خود و اطرافیان رفتار کنیم، عشق، علاقه و دوست داشته شدن را تجربه خواهیم کرد. پس شایسته است که با خود در زندگی صادق باشیم و احساس های واقعی خود را بروز دهیم. استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت را با پیروی از قانون علیت در زندگی خود عملی کنیم.

زمانی که ما در زندگی خود واقعیمان هستیم، روابط عالی با دیگران خواهیم داشت و دنیا را زیبا می بینیم. دیگران ما را دوست خواهند داشت و آن گونه که شایسته ماست با ما رفتار خواهند کرد. دروغ، دزدی، پرخاشگری، عصبانیت، انتقاد، پیش داوری و همه صفت های منفی در ما، صفاتی از همان نوع را به زندگیمان جذب خواهد کرد. عشق، محبت، دوست داشتن، آرامش، اعتماد، نکته سنجی و ریز بینی، صداقت، پاکی و بی آلایشی، اعتماد به نفس و همه صفت های نیکو، از جنس خود را به زندگی ما دعوت خواهند کرد.

سخنی در رابطه با تقدس و اهمیت خانه

هر دست ساخته ای نشان از طرز فکر سازنده آن دارد. با نگاه به خانه خود متوجه می شویم که الگوی فکری ما چیست. آیا خانه ای که در آن زندگی می کنید را دوست دارید؟ منزل شما ویژگی هایی که شما از صمیم قلب دوست دارید را دارد؟ آیا منزل شما مرتب و تمیزاست؟ کشو لباس هایتان چگونه است؟ ظروف موجود در کابینت های آشپزخانه چه طوری است؟ آیا همه چیز مرتب است؟ یا به هم ریخته و نامرتب؟

خونه و اتاق ما هر طور باشد، وضعیت روحی و فکری ما نیز چنین است. ظاهر زندگی ما نشان از درون ما دارد. درونی مرتب و آرام، خانه و زندگی مرتب و تمیز همراه با آرامش را در پی دارد. برای داشتن آرامش در زندگی از کلمه تنفر استفاده نکنیم و سعی کنیم زیبایی را در هر چیزی ببینیم. طرز فکرمان به گونه ای باشد که از دل هر چیزی زیبایی بیافریند. هر موقعیت و مکانی را دوست داشته باشیم و به اتفاق های پیش رو با نگرشی مثبت بنگریم. روابط محبت آمیز بیشترین تاثیر را در آرامش زندگی و آرامش درونی ما دارد. احساس های واقعی را با استفاده از شعور باطنی برای دریافت بروز دهیم.

 پیشنهاد می کنیم که از این صفحه نیز دیدن نمایید: اولین دیدار مولانا و شمس تبریزی

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

احساس های واقعی را بروز دهیم

اغلب مردم از بروز احساس های واقعی در هراسند. از این که دیگران در رابطه با ناکامی ها و یا بیماری های جسمی و روحی آن ها خبردار باشند، می ترسند. می ترسند که دیگران آن ها را به خاطر عیب و نقصشان دوست نداشته باشند و در زندگی تنها بمانند. یا از مسخره شدن و مورد توبیخ قرار گرفتن می ترسند. برای استفاده از قدرت درون باید ترس را از خود دور کنیم و جسارت خود بودن را به خود بدهیم. اجازه دهیم احساس های واقعیمان بروز کنند و با خود و دیگران صادق باشیم.

روابط وابسته دوسویه 

عشق و روابط عاشقانه در زندگی اهمیت فراوانی دارد. داشتن رابطه صادقانه و محکم برای رسیدن به موفقیت از ضروریات است. اما رابطه دوسویه هیچگاه به منزله اسیر کردن دیگری و مجبور کردن او به اطاعت از ما نیست. نیاز به عشق با وابستگی تفاوت دارد. عاشق و معشوق لازم است که همدیگر را آزاد بگذارند و هیچ کدام دیگری را به کنترل خود در نیاورد. تحت کنترل درآوردن قدرت درون و آزادی عمل را از ما می گیرد.

عقیده ما در رابطه با پول و ثروت مادی

برخی ها پول و ثروت را همه چیز زندگی می دانند و برای رسیدن به پول از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. این افراد احساس می کنند که پول در زندگی اصلی ترین نیاز است و اگر نتوانند به مقدار پولی که می خواهند برسند، خود را نالایق، دست و پا چلفتی و احمق می پندارند. در این مواقع به خود و توانایی های درونی و داشته های دیگرشان بی توجه هستند.

در مذاهب و رسانه ها هم برای کم ارزش جلو دادن پول و ثروت تلاش های زیادی صورت گرفته است. این در حالی است که تا نیازهای اصلی و پولی تامین نباشد، هیچگاه نخواهیم توانست از دایره احتیاجات مادی پا را فراتر بگذاریم و به پرورش درونی خود بیاندیشیم.

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت

تعادل در زندگی

پس برای رسیدن به تکامل شایسته است که به همه جنبه های زندگی به نسبت مناسب نظر افکنیدم و ارزش هر چیزی را در جای خودش حفظ کنیم. زندگی ما هم پول نیاز دارد هم عشق، محبت، دوست داشتن، از خودگذشتگی و ایثار و خیلی چیزهای دیگر. بهتر است به هر نیاز  در حد و اندازه مناسب اهمیت بدهیم و جنبه ای از زندگی را فدای جنبه دیگر نکنیم. تعادل را با استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت در زندگی برقرار کنیم.

پرهیز از افراط و تفریط در زندگی

ضرورت دارد برای رسیدن به تکامل، به همه نیازها و خواسته های خود اهمیت دهیم و از افراط و تفریط در هر چیزی پرهیز کنیم. روابط شخصی و اجتماعی، عشق و دوست داشتن، مسائل کاری و موفقیت های حرفه ای و پول و ثروت و خیلی چیزهای دیگر در زندگی نیاز است و افراط و تفریط در هر مورد به خارج شدن از هماهنگی و سازگاری و منحرف شدن از مسیر درست منجر می شود. برای داشتن زندگی توام با آرامش و تعادل در زندگی بهتر است هیچ جنبه زندگی را فدای جنبه دیگر نکنیم.

اهمیت دادن به داشته های خود

ارزش داشته های خود را بدانیم و برای وجود آنها در زندگی خود شکرگزار باشیم. اگر در یک مورد کم داریم، مطمئناً در مواردی دیگر بهتر از دیگران هستیم. در درون هر یک از ما منبعی از قدرت نهفته است که با نگرش مثبت می توانیم آن را در بهبود زندگی خود به خدمت بگیریم. داشته های خود را مشخص کنیم و ده درصد از توانایی های خود را به نیازمندان اهدا کنیم. نیکی را با قدمی، قلمی یا درمی می توان انجام داد. در کارهای نیکوکارانه شرکت کنیم و ده درصد درآمد مادی و معنوی خود را به نیازمندان اهدا نماییم. با استفاده از شعور باطنی برای دریافت موفقیت برکت را به زندگی خود جاری کنیم.

آیا تا به حال سعی داشته اید که از شعور باطنی خودتان در مسیر موفقیت استفاده کنید؟ آیا نتیجه دلخواهتان را به دست آورده اید؟ تجربیات خودتان را با ما در میان بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست