سوپر شارژ کردن تجارت و کار در تمرکز بر هدف
موفقیت و انگیزشی

سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف برایان ترسی

برای گسترش و ترویج کار خود ، سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف برایان تریسی را یاد بگیرید و به اهداف بزرگ خود دست پیدا کنید.

می توانید هر کاری که آرزوی آن را دارید، انجام دهید. هر چیزی که آرزوی آن را دارید، داشته باشید. می توانید چیزی باشید که آرزوی آن را دارید. رابرت کولیر

شما مدیر شخصی شرکت خود هستید. شما برای خودتان کار می کنید. کلید موفقیت شما در این است که خود را از بقیه مستقل ببنید و هر روز برای بهتر انجام دادن کارها تفکر کنید. شما مسئول موفقیت و شکست خود هستید. بر زندگی ، ویژگی های شخصیتی و فعالیت های کاری خود کنترل داشته باشید. خود را برای به تسلط درآوردن اوضاع و شرایط آماده کنید. سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف راه حلی است که شما را به اهداف خود می رساند.

تفکر مثبت در تمرکز بر هدف

برای ریسدن به موفقیت از تفکر مثبت و خوش بینی استفاده کنید. مسئولیت موفقیت خود در آینده در دست بگیرید. برای کار خود برنامه ریزی کنید. چیزی که هستید و چیزی که می خواهید باشید و چیزی که باید باشید را شفاف روشن کنید. مقاصد خود را به خوبی بر روی کاغذ بیاورید. هدف های خود و راه های دست یابی به آن ها را بنویسید. برای اهداف خود زمان بندی داشته باشید. با انجام این کارها سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را عملی کرده اید.

از این صفحه دیدن نمایید ؛ هنر عشق ورزیدن از بیان اریک فروم

فرایند نکته کانونی

این فرایند به این شیوه است که فعالیت های خود را لیست کنید. کارهایی که کمترین زمان شما را اشغال می کنند و بیشترین سود را برای شما به همراه دارند را در اولویت کارهای خود قرار دهید. زمانف هزینه و سرمایه خود را روی این بخش ار فعالیت ها قرار دهید. کارهای کم ارزش تر را به دیگران بسپارید. کارهای دست و پا گیر و بی فایده را از برنامه کاری خود حذف نمائید.

فرایند نکته کانونی به شما کمک می کند ، دقیق مشخص کنید ، مهمترین خواسته شما چیست؟ چه چیز را می خواهید؟ برای رسیدن به خواسته خود چه امکانات و شرایطی دارید؟ از چه راهی بهتر و سریع تر به هدف خود می رسید؟ طبق این فرایند ارزش های خود را خواهید شناخت و برای کسب آن ها تلاش خواهید کرد. با سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف فرایند نکته کانونی را به جریان بیاندازید.

سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف

سوپر شارژ کردن تجارت و کار

سوپر شارژ کردن تجارت و کار

تعیین ارزش های کاری و تجاری

شروع هر کاری تعیین ارزش های ان است. ارش ها هدف هایی هستند که در پایان کار نصیب شما می شود. شفاف کردن ارزش ها به شما کمک می کند ، اصول اساسی خود و ترتیب اهمیت آن ها را تعیین کنید. سپس می توانید بر اساس ارزش های خود کار خود را بنیان نهید.

برای موفقیت بیشتر  گوش بسپارید به : کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی طرح پرواز اثر برایان تریسی

زمانی کار شما خوشحالی و رضایت را برای تان به همراه دارد که بر  اساس اعتقاد و باورهای شما پایه ریزی شده باشد. انسانی که عملکرد بالا دارد ، شفاف و مطمئن به کار خود ادامه می دهد. انسان ناراحت و نامطمئن مرتب مار خود را عوض می کند. با سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف رضایت را برای خود به ارمغان بیاورید.

ارزش های خود را تعیین کنید؛

زندگی از درون به بیرون تراوش می کند. عمیق ترین باورها، ارزش های شما را تشکیل می دهند. ارزش های شما نشان دهنده احساسات ، انگیزه ها و عکس العمل های شما به دنیای بیرون است. ارزش های شما تیپ شخصیت های که دوست دارید با آن ها رفت و آمد داشته باشید ، کسانی که عاشق شان می شوید و کسانی که دوست دارید مثل آن ها باشید را تعیین می کنند.

ارزش های مهم شما در زندگی چیست؟

ارزش های شما نواع فعالیت هایی که شما از انجام آن ها لذت می برید و کارهای که شما در انجام آن ها بهترین هستید را تعیین می کنند. افرادی که ارزش های آن ها با ارزش های شما یکی است ، با شما هماهنگ هستند و می توانید با آن ها به خوبی کار کنید. زمانی که ارزش های شما زیر پا گذاشته شود ، ناراحت و عصبانی می شوید.

وقتی که مجبور شوید از بخشی از ارزش های خود چشم پوشی کنید ، استرس و نگرانی در شما پدید می آید. تضاد در ارزش ها مشکل آفرین است. ارتباط با افراد هم ارزش ، به شما شادی و نشاط می دهد. ارزش ها حالت سلسله مراتبی دارند. ارزش های خود را اولویت بندی و دسته بندی کنید. ارزش های پر اهمیت و ضروری را در اولویت قرار دهید. با اولویت بندی ارزش های خود سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را عملی کنید.

جایگزینی ارزش ها

وقتی مجبور شوید از یک ارزش به خاطر ارزش بزرگ تر بگذرید، تحت فشار قرار می گیرید. ارزشی که بیشترین اهمیت برای شما دارد در رفتار شما قد اعلم می کند. در مواقع اضطراری و فشار شما براساس بلاترین ارزش خود عکس العمل نشان می دهید. زمانی که مجبور به انتخاب شوید، ارزش ها خود را نشان می دهند. وقتی مجبور به فداکاری، قربانی و یا پرداخت هزینه می شوید، ارزش های اصلی خود را نشان می دهند. سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را با ارزش های مهم و ویژه در زندگی خود به جریان اندازید..

ارزش های مهم خود را خیلی شفاف مشخص کنید. ارزش های شما اهداف شما را تشکیل می دهند. ارزش های مهم را در نکته کانونی کارهای خود قرار دهید. برنامه خود را بر اساس آن ارزش ها برنامه ریزی کنید. بینش تجاری و کاری خود را شفاف کنید؛

تصویری ایده آل از 5 سال آینده فعالیت خود به تصور درآورید. در رابطه با تصویر 5 سال آینده کار خود سوال هالی زیر را از خود بپرسید؛

سوپر شارژ کردن تجارت و کار

سوپر شارژ کردن تجارت و کار

برای مطالعه بیشتر ، دانلود کنید و گوش بسپارید به ؛ دانلود کتاب قدرت جَذَبِه برایان تریسی و ران آردن (pdf)

تصویر ایدآل 5 سال بعد

 • کار یا موقعیت ایده آل شما چه شکلی خواهد بود؟
 • غالباً مشغول چه فعالیتی هستید؟
 • درآمد مناسب شما چقدر است؟
 • دوست دارید با چه افرادی کار کنید؟
 • دوست دارید چه سطح مسئوایتی داشته باشید؟
 • دوست دارید در چه شرکتی کار کنید؟
 • دوست دارید همکاران شما در رابطه با شما چگونه فکر کنند؟

تصویر ایده آل 5 سال آینده را داشته باشید. گام به گام به عقب برگردید تا به مکان کنونی خود برسید. این تمرین به قدرتمند بودن تفکر شما کمک می کند. با تفکر عالی به آینده ایده آل خود خواهید رسید.

ماموریت شما چیست؟

وقتی تصویر خود را شفاف ترسیم کردید. برای اجرای آن ماموریت اصلی خود را مشخص کنید. ماموریت شما باید دست یافتنی و قابل اندازه گیری باشد. رسیدن به نتیجه نهایی ماموریت شما است. سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را با انجام درست و به موقع ماموریت خود عملی کنید.

دلیل شما برای کار کردن چیست؟

دلیل انجام کار خود را مشخص کنید. برای چه چیزی هر روز بیدار می شوید و به سر کار می روید. چرا ساعت های زیادی را به کار کردن مشغول می شوید. وقتی صادقانه برای دلیل خود کار کنید، دیگر مجبور نیستید به دیگران توضیح دهید. کار شما، دلیل شما برای انجام کار را توجیه می کند.

اهدافی برای تجارت خود تعیین کنید

هدف های شماف شاخص های کار شما هستند. بر اساس اهداف خود می توانید میزلت دست رسی و یا عدم دست رسی به آن ها را پیش بینی و اندازه گیری نمائید. میزان معین درآمد و یا نرخ افزایش درامد می تواند هدف شما باشد. میزان ارتقاء خدمات و یا کیفیت کار شما هدفی برای شما است.

استاندارهای کلیدی عملکرد شما چه چیزهایی است؟ موفقیت خود را چگونه (روز به روز، هفته به هفته و یا ماه به ماه)اندازه می گیرید؟ سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف می تواند هدفی عالی برای شما باشد.

ارتقاء دانش و مهارت های کار و تجارت

برای انجام کار خود به چه مهارت و دانشی نیاز دارید؟ چه مهارتی را باید یاد بگیرید و یا ارتقاء دهید؟

در ادامه چهار کلید موفقیت در کار و تجارت که عملکرد و سرعت کار شما را بالا می برد ، آمده است.

چهار کلید موفقیت در کار و تجارت

 • متخصص بودن؛ تخصص شما برای انجام کار و رسیدن به هدف چیست؟
 • ایجاد تمایز؛ چگونه می توانید خود را از بقیه متمایز کنید؟ چه خدمت یا مهارتی دارید که شما بهتر از دیگران می توانید آن را انجام دهید؟
 • چند بخش کردن؛ چه بخش ار فعالیت ها با مهارت شما سازگارتر است و شما از عهده انجام آن بهتر بر می آیید؟ چه بخشی از کارها پرسودتر و مفیدتر است و شما می توانید، قسمت بیشتر وقت خود را روی انجام آن قرار دهید؟
 • تمرکز؛ تمرکز اصلی شما باید روی چه فعالیت یا فعالیت هایی باشد که زودتر و بهتر به نتیجه برسید؟ نکته کانونی فعالیت های شما کدام است؟ تمرکز بر انجام چه فعالیتی بیشترین فایده را برای شما به ارمغان می آورد؟

پرورش عادت های پیروزی در کار و تجارت

چه عادت هایی به موفقیت شما می انجامد و شما باید آن را در خود پرورش دهید؟ چه عادت های مخرب و ویران گر در شما وجود دارد که به موفقیت شما لطمه می زند؟ آن ها را بیابید و رفع کنید. با سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف عادت های خود را تقویت کنید.

برنامه ریزی روزانه کار و فعالیت داشته باشید،

برای هر لحضه خود برنامه ریزی کنید. در برنامه خود زمان انجام هر فعالیت را به خوبی مشخص کنید. کار ، استراحت ، تفریح و کارهای شخصی را به نسبت مناسب در برنامه خود بگنجانید. برای هر فعالیت خاص زمان مشخص در نطر بگیرید. از انتلاف وقت و انجام کارهای بی فایده بپرهیرید. سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را با برنامه ریزی روزانه تقویت کنید.

به انجام کارهای تجارت و کار خود متعهد شوید؛

خود را متعهد به انجام کار خود کنید. مسئولیت وظایف خود را بر عهده بگیرید. به تعهد خود احترام بگذارید. از عهده وظایف کاری و شخصی خود برآیید.

فکر کرن بدون محدودیت؛

زمانی که در رابطه با آینده ایده آل خود فکر می کنید ، هیچ محدودیتی برای خود قرار ندهید. بدون محدود کردن خود روئیا پردازی کنید. زمانی که از محدودیت ها فارغ می شوید ، قوه تخیل شما شکوفا می شود. ایده های جدید و راه حل های آسان و بهتر به فکر شما رجوع می کند. قدرت خلاقیت خود را با تفکر بدون محدودیت ارتقاء دهید. خلاق تر عمل کنید. سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف را در اولویت تفکر خود قرار دهید.

نتیجه گیری

گفتیم که برای داشتن زندگی شخصی و حرفه ای موفق لازم است که مخارت های اجتماعی و روابط با دیگران را در خود ارتقاء داد. برای این کار لازم است که برنامه ریزی دقیق داشت و همه موارد و جزئیات رفتاری و کاری را باید با نکته سنجی در برنامه چیدو برای این کار لازم است که ارزش هایی که برایتان مهم است و دوست دارید به آن ارزش ها دست پیدا کنید را شفاف مشخص کنید. اهداف و ارزش ها را مشخص کردید ، باید آن را اولویت بندی کنید. راه رسیدن به آن را بیابید و با تلاش و پشتکار برای رسیدن به آن ارزش ها تلاش کنید. عادت های خوب را در خود افزایش دهید و دانش روز در رابطه با آن موضوع را یاد بگیرید. 

در رابطه با سوپر شارژ کردن تجارت و کار با تمرکز بر هدف برایان ترسی هر گونه نظر ، پیشنهاد ، انتقاد یا تجربه دارید. آن را با ما به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست