رمز و راز موفقیت را از بیان برایان ترسی بشنوید، فرمول موفقیت برایان تریسی را یاد بگیرید و موفقیت در تمام هدف های خود در زندگی را تضمین نمائید.

اگر به دنبال راهی برای رسیدن به هدف و موفقیت هستید ، فرمول موفقیت برایان تریسی آن چیزی است که به آن نیاز دارید. در این متن فرمول موفقیت برایان تریسی را بیاموزید. با به کار بردن این فرمول در زندگی خود موفقیت را در هدف های خود تجربه و احساس کنید.

در سه مقاله قبلی « فرایند نکته کانونی»، «  استفاده از تمام توان خود برای رسیدن به هدف» و « تمرکز روی هدف بهبود زندگی» را برای شما ارائه دادم. در این جا قصد دارم فرمول موفقیت برایان تریسی را بیان کنم.

فرایند نکته کانونی

فرمول موفقیت

فرمول موفقیت

از این صفحه نیز دیدن نمائید ؛ باورهای غلط که به راه اندازی کسب و کار را با مشکل مواجه می کند

در فرایند نکته کانونی گفتیم که کارهای روزانه خود را مشخص کنید. کارهایی که بیشترین تاثیر را در موفقیت شما دارند را انتخاب نمائید. در کارهی روزانه خود فعالیت های پر بازده را بیشتر انجام دهید. همچنین؛ کارهای کم بازده که مدت زمان زیاد از وقت و فرصت شما را به خود اختصصاص می دهد و در موفقیت شما کمترین تاثیر را دارند را کم کم ترک کنید. از انجام فعالیت های کم بازده پرهیز نمائید.

از این صفحه نیز دیدن نمائید؛ کتاب صوتی از دولت عش کاترین پاندر

همچنین گفتم که تمام توان خود را برای به کار بردن این اصل مهم و بارزش به کار ببرید. اصل فرایند نکته کانونی ، اصل مهمی است که تمام افراد موفق برای رسیدن به پیروزی و موفقیت در تمام هدف های خود از آن استفاده کرده اند.

قانون 20%/ 80% را برای رسیدن به هدف عملی کنید

 برای بهبود زندگی خود از قانون 20/ 80 و قانون افزایش بازده و منحنی کارائی استفاده کنید. قانون 20/80 می گوید که 80% از زمان و وقت ما به فعالیت هایی که 20% فایده برای ما دارد را اخنصاص می یابد. 20% بقیه زمان خودرا فعالیت هایی مشغول می شویم که  80% درآمد ما از آن ها ایجاد می شود.

قانون افزایش بازده می گوید؛ 20% فعالیت هایی که 80% درآمد شما را افزایش می دهد را هر چه بیشتر . بیشتر انجام دهید و 80% کارهایی که 20% درآمد شما را افزایش می دهد را تعطیل نمائید.

منحنی کارائی

منحنی کارائی، منحنی است به شکل شیب اسکی که سمت چپ آن بلای سراشیبی و طرف راست سمت پایین شیب اسکی را نشان می دهد. این منحنی می گوید؛ وقتی تازه شروع به فعالیت خاص می کنیدف باید انرژی و زمان زیادی را صرف انجام آن کنید. به تدریج که به مهارت شما در آن کار افزوده می شود، می توانید با صرف زمان و انرژی خیلی کمتر به همان میزان نتیجه دست پیدا کنید.

برای استفاده از این دانش، گفتم که عادت های درست که به بازده بیشتر منجر می شود را در خود تقویت و گسترش دهید. عادت های کم بازده را کنار بگذارید.

فرمول موفقیت برایان تریسی

در فرایند نقطه کانونی، فرمول موفقیت برایان تریسی دارای چهار بخش، ساده کردن، شتاب دادن، استفاده از اهرم و ازدیاد می باشد.

ساده کردن

در فرمول موفقیت، ساده کردن یعنی این که کارهای خود را تا جایی که امکان دارد، ساده کنید. کارهایی که تاثیر کم در موفقیت شما دارند را از برنامه کاری خود حذف کنید.  زمان و وقت بیشتر را به انجام کارهایی اختصاص دهید که موجب تفاوت شما با دیگران می شود.

برای استفاده از این تکنیک ساده کردن ، هر کاری را خواستید انجام دهید ، از خود بپرسید ، با دانش امروز خود در رابطه با کارهای پر بازده اگر امروز کارم را شروع می کردم چه فعالیت و کارهایی را به علت تاثیر کم آن در موفقیتم، انجام نمی دادم؟ اگر به موردی برخورد کردید، از خود بپرسید؛ چگونه و با چه سرعتی از این موقعیت خارج شوم؟

اگر مشغول انجام کاری هستید که متوجه شده اید که تاثیر اندکی در موفقیت شما دارد ، آن کار را قطع کنید. انجام آن کار را در برنامه کاری خود حذف نمائید.

استفاده از اهرم

استفاده از اهرم دومین عامل در فرمول موفقیت برایان تریسی می باشد. همان طور که شما هم می دانید ، استفاده از اهرم نیرو و توان ما را برای بلند کردن اجسام سنگین افزایش می دهد. برای رسیدن به موفقیت فعالیت هایی که همچون اهرم عمل می کنند را بشناسید و از آن اهرم ها برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید. در ادامه هفت اهرم مهم را معرفی می کنم.

دانش دیگران

از دانش دیگران برای رسیدن به موفقیت خود راستفاده کنید. دانش و آگاهی بالا اهرمی قدرتمند در دست یابی به موفقیت می باشد. نزدیکان ، دوستان ، فامیل ، مجله ها ، کتاب ، نوار آموزشی ، مقاله و کنفرانس های علمی منابع دانش هستند. دانش خود را از آن ها دریافت نمائید.

انرژی دیگران

افراد موفق کارهای کمتر اثر بخش را به تازه کارها می سپارند و وقت و انرژی خود را روی کارهای پربازده قرار می دهند. استفاده از انرژی دیگران به خلاقیت شما می افزاید.

پول دیگران

اگر خودتان سرمایه کافی ندارید ، پول و سرمایه دیگران را از آن ها قرض بگیرید و هدف های دست نیافتنی خود را ممکن کنید.

موفقیت دیگران

فرمول موفقیت

فرمول موفقیت

راه کارهایی که دیگران بری رسیدن به موفقیت به کار برده و موفق شده اند را برای موفق شدن به کار ببرید. دیگران برای موفقیت خود ، وقت ، انرژی ، پول و تمام توان خود را به کار برده اند. راه کارهی آن ها برای موفقیت خود امتحان کنید.

شکست های دیگران

از شکست های دیگران درس بگیرید. دیگران راه هایی که به شکست منجر می شوند را امتحان کرده اند. شما دیگر ان کارها را تکرار نکنید. در کارهای دیگران دقت کنید ، مواردی که به شکست آن ها منجر شده است را بیابید و در مسیر موفقیت خود از آن کارها پرهیز کنید.

ایده های دیگران

از قدرت تفکر دیگران به نفع خود استفاده کنید. ایده های خلاق آن ها را برای رسیدن به موفقیت عملی کنید.

ارتباط های دیگران

ارتباط های دیگران، اعتبار آن ها هستند. دیگران افراد زیادی را می شناسند که به موفقیت شما کمک می رسانند. اشخاص مهم را بیابید و از طریق آن ها موفقیت خود را گسترش دهید.

شتاب دادن کارها برای رسیدن به موفقیت

سومین عامل در فرمول موفقیت برایان تریسی ، شتاب دادن به کارها است. همیشه دنبال راه کارهایی بگردید که در کمک به دیگران تازه تر و اثر بخش تر است. روش هایی که سرعت شما را برای برآورد کردن نیاز دیگران افزایش می دهد. را بیابید و انجام دهید.

افزایش عملکرد برای بهبود موفقیت

سازماندهی کارها و کار کردن با افرادی که مهارت و توانایی هایی دارند که مکمل مهارت و توانمندی های شما می باشد، عواملی است که به بهبود عملکرد شما منجر می شود. سازماندهی یعنی این که؛ زمان و مکان درست و اثر بخش کارهای خود را مشخص کنید. بدانید چه کاری را چه موقع و چه جوری انجام دهید، اثر بخش تر است.

برای مثال؛ برخی افراد مطالعه را در ساعت های اولیه روز می پسندند. در این زمان عملکرد آن ها بیشتر است. برخی عصر و برخی اواخر شب بهتر می توانند، مطالعه کنند. در کارهای خود سازمان دهی داشته باشید. مدیریت و رهبری موفقیت خود را به دوش بکشید. برای بالا بردن عملکرد خود ، عوامل موثر در بالا بردن عملکرد را پیدا کنید. آن راه کارها را در کارهای خود عملی کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله فرمول موفقیت برایان تریسی را معرفی کردیم. چهار عامل موثر در موفقیت را شناختیم. یاد گرفتیم با ساده کردن کارها و حذف کارهای کمتر نتیجه بخش زمان خود را افزایش دهیم. گفتیم که اهرم های موفقیت را پیدا کنید و در کارهای خود به کار ببرید. هفت اهرم که به موفقیت ؛ پول ، دانش ، انرژی ، موفقیت ، شکست ، ایده و ارتباط های دیگران به نوع خود استفاده کنید. اهرم های موفقیت تا حدود زیادی موفقیت شما را تامین و تضمین می کند. 

 شتاب دان به کارها سومین عامل فرمول موفقیت بود. گفتیم ؛ برای موفق شدن راه کارهای تازه و جدید و روش های پربازده موفقیت را پیدا کنید و در زندگی عملی کنید.

در نهایت آخرین عامل تاثیر گذار در فرمول موفقیت برایان تریسی ؛ افزایش عملکرد با سازماندهی کارها و کار با افرادی که مکمل مهارت و توانمدی های شما هستند، بود. در متن پیشنهاد شده که عوامل موثر در فرمول موفقیت را در کارهای خود تمرین کنید. با تمرین این راه کارها فرمول موفقیت برایان ترسی را در زندگی خود عملی کنید. 

آیا از قبل با عوامل موثر در فرمول موفقیت برایان تریسی آشنا بودید؟ آیا به صورت ناخودآگاه از این عوامل در مسیر موفقیت خود سود برده اید؟ آیا توانسته اید از اهرم های موفقیت به نفع خود سود ببرید؟  هر گونه نظر و تجربه در رابطه با فرمول موفقیت برایان تریسی و موارد ذکر شده دارید، آن را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست