ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف
موفقیت و انگیزشی

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف بریان ترسی

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف بریان ترسی را بیاموزید. با ساده کردن کارها به هدف خود سریع تر و بهتر از چیزی که فکر ش را می کنید، برسید.

دوره ای که در آن به سر می بریم ، فرصت ها و شانس های پیش رو برای موفقیت و دست یابی به هدف آن قدر زیاد است که هر کسی همت کند که موفق شود ، حتماً به هدفش می رسد. برای رسیدن به هدف کافی است ، هدفی برای پیشرفت داشته باشید. انگیزه رسیدن به هدف در شما باید خیلی قوی باشد. برای هدف خود طرح و برنامه داشته باشید. با برنامه ریزی منظم و زمان بندی شده ، اجرای دقیق برنامه و استمرار و پافشاری برای رسیدن به موفقیت به هدف خود خواهید رسید. برای این که سریع تر و در مدت زمان کمتر به هدف خود دست پیدا کنید. فرمول موفقیت برایان ترسی را یاد بگیرید و آن را در کار خود به اجرا در بیاورید.

برای مطالعه بیشتر و بهتر ؛ دانلود کنید کتاب های صوتی موجود در آرشیو کتاب صوتی 

پیچیده کردن کارها آسان است. اما ساده کردن آن ها پیچیده می باشد. قانون میر

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف
ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

کتاب صوتی پیشنهادی ما ؛ کتاب صوتی افسانه خود باوری البرت آلیس

فرمول موفقیت برایان ترسی

برای رسیدن به موفقیت چهار عامل موثر وجود دارد که رعایت آن ها رسیدن به هدف را سرعت می بخشد.

از این صفحه دیدن کنید؛ شش مرحله دو برابر کردن درآمد و وقت آزاد

ساده کردن کارها؛

تا جایی که برایتان امکان دارد، انجام کارهای غیر ضروری و کم بازده را از دستور کاری خود حذف کنید. توان و نیروی خود را روی کارهایی که بیشترین بازده را برای شما در بر دارد، بگذارید.

استفاده از اهرم های موفقیت؛

استفاده از دانش ، ایده ، موفقیت ، شکست ، پول و ارتباط های دیگران به نفع خود استفاده کنید.

شتاب دادن به فعالیت ها؛

دنبال کارهایی باشید که بهتر از دیگران می توانید انجام دهید. یا این که خدمات یا کارهای که دیگران به آن نیاز دارند را قبل از دیگران بیابید و انجام دهید. در این دوره سرعت عمل حرف اول را در موفقیت می زند. سرعت عمل خود را بالا ببرید.

افزایش عملکرد؛

با سازماندهی و کار کردن با کسانی که توانمندی و مهارت های آن ها مکمل مهارت های شما است، عملکرد خود را بالا ببرید.

فرمول موفقیت را در مقاله ای کامل توضیح داده ایم. جهت اطلاع بیشتر به آن مقاله مراجعه کنید. در این جا در رابطه با اولین عامل موفقیت یعنی روش ساده کردن کارها بیشتر توضیح می دهیم.

امروزه تخصصی شدن کارها و فن آوری اطلاعات فرصت های مناسب موفقیت را افزایش داده است. هر کسی در تلاش برای بالا بردن درآمد و سطح زندگی خویش است. از یک طرف می خواهید پیشرفت کنید و درآمد خود را بالا ببرید و از طرف دیگر نمی خواهید ؛ روابط خانوادگی ، سلامت و فعالیت های شخصی را فدای کار خود کنید.

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

هزاران آدم موفق در دنیا همچون شما با این عوامل متضاد رو به رو بوده اند. آن ها در زندگی و کار خود به تجربه ها ، روش ها و تکنیک هایی دست یافته اند که با استفاده از آن روش ها ، هر کسی می تواند چون آن ها به موفقیت  دست پیدا کند.

یکی از راه کارهای افراد موفق ساده کردن کارهای خویش است. آن ها به تجربه دریافته اند که زمان کافی برای همه کارهای خود را ندارند. به همین دلیل به تفکیک کارها و فعالیت های خود پرداختند. یکی دو کار که زمان کمتر برای انجام دادن نیاز داشت و تاثیر بزرگ بر موفقیت شان می گذاشت را انتخاب  و انجام می دادند.

کارهای کم اثر تر را یا به دیگران واگذار می کردند و یا این که به صورت کلی از برنامه کاری خود حذف می کردند. ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف تکنیکی اثبات شده برای رسیدن به موفقیت و هدف می باشد. با ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف قدمی در مسیر موفقیت بردارید.

شما هم می توانید روش آن ها را برای رسیدن به موفقیت و هدف دنبال کنید. با ساده کردن کارهای خود بر روی دو یا سه کار با اهمیت خود متمرکز شوید و بقیه کارها را تعطیل نمائید. ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را امتحان کنید.

قانون پیچیدگی برایان ترسی

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف
ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

قانون پیچیدگی می گوید که سطح پیچیدگی هر کاری با توان دو تعداد مراحل متفاوت در آن کار برابر است. پتانسیل افزایش هزینه ها ، زمان صرف شده یا اشتباهات ایجاد شده را پیچیدگی می نامند. انرژی که صرف افزایش هزینه ها به علت مراحل زیاد می شود ، زمان زیاد برای انجام مراحل بیشتر و اشتباهایی که در مراحل بیشتر انجام می شود ، همه و همه به پیچیدگی کار منجر می شود. با ساده کردن مراحل کار با صرف انرژی کمتر و در زمان سریع تر به بازدهی بیشتر دست پیدا کنید.  ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را در برنامه کاری خود رعایت کنید.

2( تعداد مراحل کار)  = سطح پیچیدگی

برای نمونه؛

اگر یک کار داشته باشید و خودتان بخواهید آن کار را انجام دهید (فرض کنید می خواهید به کسی زنگ بزندید. اگر خود شما زنگ بزنید). یک به توان دو می شود یک. پس پیچیدگی کار شما یک است.

 1= 12= سطح پیچیدگی

4= 22=سطح پیچیدگی

9= 32=سطح پیچیدگی

16= 42=سطح پیچیدگی

حال اگر کا را به کس دیگری بسپارید و از او بخواهید که به کس دیگر زنگ بزند. پیچیدگی کار شما برابر چهار و به همین ترتیب تا آخر . این گفته به این معنی است که هر باز که شما کار را به کسی بسپارید و اون هم به کس دیگری بسپار و سومی هم به نفر چهارم واگذار کند. در آخر احتمال افزایش زمان، هزینه و یا اشتباه با هر بار واگذار کردن دو برابر می شود. با افزایش حسابی افراد، پیچیدگی به صورت تصاعدی  افزایش می یابد.

کاری با پیچیدگی ، 4 دارای احتمال هزینه ، اشتباه و زمان آن 16 است که رقم بسیار بالایی است.

قانون پیچیدگی به ما یاد می دهد که چگونه با جستجوی مداوم به دنبال روش هایی برای کاهش تعداد مراحل لازم برای کامل کردن یک کار یا فعالیت، زندگی خود را ساده تر کنید. ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را تجربه کنید.

هفت مرحله ساده سازی کارها؛

تفکر مجدد داشته باشید؛

زمانی که کار زیاد بر سرتان ریخته است. به عقب برگردید و به خود بگوئید که «آیا راه بهتری برای انجام کارها وجود نداشت»؟

ارزیابی مجدد داشته باشید؛

اجازه ندهید کوته فکری شما را به ورطه نابودی بکشاند. هر موقع کسالت بار و یا مشکل سخت در کار رو به رو شدید، روی چگونگی انجام بهتر کارها فکر کنید. با اندیشه و تفکر به وضعیت درست برسید.

سازمان دهی مجدد داشته باشید؛

هر هفته و حتی هر روز روی فعالیت های خود سازمان دهی مجدد داشته باشید. فضای کار، برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های خود را سازمان دهی مجدد کنید.

بازسازی مجدد؛

با باز سازی مجدد، زمان، پول و انرژی خود را روی 20% فعالیت های پر سود قرار دهید. همیشه کل نیروی ذهن خود را روی کارهای پر بازده قرار دهید.

مهندسی مجدد؛

در مهندسی مجدد کل انرژی و توجه خود را روی بهبود فرایند قرار دهید. مرتب به دنبال روش ساده تر ، ارزان تر ، سریع تر و بهتر قرار دهید.

نو آفرینی؛

در زمان تغییر سریع ، هر شش تا دوازده ماه برنامه های خود را از نو بسازید. برای این کار از تفکر مبتب بر صفر کمک بگیرید. از خود بپرسید «اگر کار دیگری داشتم و امروز با دانش فعلی خود این کار را شروع می کردم ، چگونه این کار را انجام می دادم».

به دست گرفتن مجدد کنترل؛

برنامه جدید بریزید. تصمیم های جدید بگیرید. خود را برای کنترل بر اوضاع آماده کنید.

ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را در برنامه های روزانه خود قرار دهید. با ساده کردن کارها و تمرکز بر کارهای پر بازده به درآمد و وقت آزاد خود بیفزائید. دستورالعمل های این متن را در ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف به کار ببرید.

برای این که به موفقیت برسید ، قبل از هر گاری باید برنامه ریزی درست و منطقی داشته باشید. سپس با تلاش و پشتکار فراوان امیدوارانه به تلاش خود ادامه دهید. یکی از قوانینی که در رسیدن به موفقیت کمک می کند ، ساده کردن کارها است. هر چند وقت یک بار بر پیشرفت کار خود مروری داشته باشید و برنامه خود و میزان پیشرفت را از نو بانگری و سازماندهی کنید. با چنین مروری تا حدود زیادی نقات قوت و ضعف برنامه خود را خواهی یافت و خواهید توانست با دقت و سرعت بیشتر برنامه ریزی کنید و ان را به مرحله عمل درآورید. 

هر گونه نظر ، پیشنهاد ، انتقاد و یا تجربه شخصی در رابطه با ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه