قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف
موفقیت و انگیزشی

قدرت فکر کردن در تمرکز بر هدف از برایان ترسی

اگر به دنبال راهی برای رسیدن به موفقیت و هدف هستید؟ قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف برایان تریسی همان چیزی است که به آن نیاز دارید.

در این متن قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را برای دست یابی به به موفقیت و هدف مرور می کنیم. گران بها ترین سرمایه چیست؟ چگونه گران بها ترین سرمایه خود را پیدا کنیم؟ چگونه در رسیدن به موفقیت و هدف از قدرت تفکر و اندیشه خود سود ببریم؟ با کتاب صوتی همراه باشید و در ادامه پاسخ این پرسش ها را بیابید.

با تمام توان بر روی چیزی که با اشتیاق می خواهید ، تمرکز کنید. تمرکز بر روی هدف شما را به موفقیت در هر هدفی که داشته باشید ، خواهد رساند. ویلفرد ای. پیترسون

قدرت تفکر و نیروی اندیشه

توانایی شما برای اندیشیدن و قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف است. هر چیزی که برای شما اتفاق می افتد بر اساس توانایی برای تصمیم گیری و پس از آن انجام کارها توسط شماست. اما توانایی شما برای فکر کردن و واکنش به شرایط و محرک ها، چیزی است که کنترل کامل شما بر روی زندگی را فراهم می آورد.

کتاب صوتی پیشنهادی ما ؛ کتاب صوتی چگونه از قدرت کلاممان به نفع خود استفاده کنیم، جول اوستین

فکر و اندیشه مسئولیت پذیری

جایی و چیزی که امروز هستید ، نتیجه فکر ، تصمیم و اقدام های دیروز شما است. طبیعت حالت حنثی به اتفاق ها و شرایط دارد. هر کس خودش مسئول وضعیتی است که در آن قرار دارد. هر کس که راهی که افراد موفق طی کرده اند را بپیماید ، موفق می شود. اگر راه شکست خورده ها را طی کنید ، سقوط خواهی کرد.

از این صفحه دیدن نمائید ؛ بیوگرافی جک مت، موسس شرکت علی بابا

تعیین اهداف

اگر می خواهید ، شاد و موفق باشید. اگر دوست دارید که در نظر دیگران با ارزش و محترم باشید ، مسیر موفقیت را سپری کنید.  برای خود ایده و هدفی مشخص انتخاب کنید. با اشتیاق سوزان در مسیر رسیدن به هدف خود گام بردارید. قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف می باشد. با تمرکز بر فکر موفق ، موفقیت را برای خود به ارمغان بیاورید.

مشکلات و سختی همیشه وجود دارد. از غول های مشکلات نترسید و پا پس نکشید. مصمم و با اراده در مسیر دست یابی به هدف گام بردارید. شروع به حرکت کنید. گام های موفقیت را به تدریج طی کنید.

امروزه در عصر قدرت ذهن زندگی می کنیم. در دوره قدرت ذهنی ، هر چیزی که بخواهید و هر هدفی که داشته باشید، با استفاده از قدرت ذهن خود خواهید توانست به آن دست بیابید. در رابطه با وضع موجود و وضعیت مطلوب خود بیاندیشید. با استفاده از قدرت اندیشه و تفکر خود می توانید ، راه رسیدن به موفقیت را طی کنید.

شما منبعی سرشار از قدرت در درون خود دارید. از قدرت درون خود برای رسیدن به هدف و موفقیت کمک بگیرید. قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را تمرین کنید.

قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف

قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف

چرا بعضی افراد موفق تر هستند؟

این سوالی است که هر یک از ما لازم است از خود بپرسیم. براستی چرا بعضی افراد نسبت به بقیه موفق تر هستند؟ پاسخ این پرسش را در قانون علیت جستجو کنید.

 قانون علیت چیست؟

قانون علیت می گوید که هر چیزی در جهان علتی دارد. هر معلولی حاصل علتی است. تا علت نباشد ، معلول امکان پذیر نمی شود. قانون علیت همان قانون کاشت و برداشت است. تا چیزی نکارید ، چیزی به دست نمی آورید. دنیا مزرعه آخرت است. امروز ما حاصل کارهای ما در دیروز است.

این قانون چه تاثیری بر موفقیت افراد دارد؟

بر اساس قانون علیت است که هر کس مسئول وضعیتی است که در آن قرار دارد. بر اساس قانون علیت زمانی که من تنبل ، کاهل و سست باشم ، نتیجه کار من کم و سست خواهد بود. اگر من دائم غمگین باشم و زانوی غم بغل بگیرم ، ناراحتی من بیشتر می شود. چرا که من بی کار نشسته ام و غصه خورده ام. از غصه خوردن جز غصه حاصل نمی شود.

زمانی که من شاد ، سر حال با انگیزه و قبراق هستم ، دلیلش این است که در زندگی هدف دارم. امید رسیدن به هدف در درون من به من انرژی و قدرت می دهد. من از هدف خود و انگیزه رسیدن به آن توان مضاعف می گیرم. با انگیزه و شاد در رابطه با راه های رسیدن به موفقیت فکر می کنم. از اندیشه و تفکر مثبت برای رسیدن به موفقیت و هدف خود کمک می گیرم. راه های رسیدن به موفقیت را می آموزم و در زندگی خود آن ها را عملی می کنم. آن زمان من از قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف استفاده می کنم.

قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف

با استفاده از قدرت اندیشه شما هم می توانید با یاد گرفتن راه هایی که افراد موفق طی کرده اند ، راه موفقیت را بپیمائید.

ذهن خود را در مواجه با اطلاعات تازه که برای موفقیت شما مزایای زیادی دارد و تغییر سریع را در شما موجب می شود،  باز بگذارید. هر بار با اطلاعات جدید ، تفکر خود را از نو بیافرینید. از قدرت فکر کردن گران بها ترین سرمایه در تمرکز بر هدف برای رسیدن به هدف کمک بگیرید.

دانش موفقیت دیگران را یاد بگیرید و در زندگی خود اجرا کنید. قانون علت و معلول در این جا به کمک شما می آید. تلاش شما بی نتیجه نخواهد ماند. موفقیت و پیروزی درهای خود را به سوی شما می گشاید.

نتیجه قانون علیت

در اثر قانون علیت ، شما به چیزی که به غالب اوقات فکر می کنید ، تبدیل می شوید. هر فکری از مغز شما بگذرد ، زندگی شما بر اساس آن ساخته می شود. این فکر چه ویران گر باشد ، چه سازنده، مثبت یا منفی ، ضعیف با توانمند. هر فکری توانایی این را دارد که در زندگی شما به واقعیت تبدیل شود. با افکار غالب قوی و نیرومند ، زندگی افراد موفق را برای خود ایجاد کنید. با استفاده از قدرت فکر کردن گران بها ترین سرمایه در تمرکز بر هدف زندگی خود را از نو بیافرینید.

همیشه مانند یک برنده  فکر کنید

از افراد موفق زیادی در سراسر جهان پرسیده شد ، اغلب راجع به چه چیزی فکر می کنید؟ همه پاسخ ها تقریباً یکسان بود. همه گفتند که به این که چه می خواهند و چگونه به آن برسند ، فکر می کردند. اما افراد ناموفق در رابطه با چیزی که نمی خواهند و کسی که موجب عصبانیت آن شده است ، فکر می کردند. آن ها همیشه به دنبال مقصر می گردند. به این فکر می کنند که چرا علارغم انجام کار به اندازه دیگران، مثل آن ها موفق نیستند. این افراد قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را نادیده می گیرند.

در آن پرس و جوها کیفیت برتر افراد موفق خوش بینی آن ها بود. افراد موفق بیشتر از افراد عادی نسبت به خود و دیگران خوش بین هستند. افراد خوش بین ، قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را جدی می گیرند.

قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف

قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف

خوش بینی و قدرت فکر کردن

مقدار شادی ، ثروت ، سلامت و طول عمر را می توان بر اساس میزان خوش بینی افراد پیش بینی کرد. هر چه خوش بین تر باشید ، اشتیاق و انرژی بیشتر برای انجام کار خواهید داشت. خوش بینی به قدرت سیستم ایمنی شما کمک می کند و کمتر بیماری می شوید. با خوش بینی به خواب کمتر نیاز دارید. انرژی فکری و فیزیکی بیشتر در طول روز با خوش بینی خواهید داشت.

خوش بین تر که باشید ، کارائی بیشتر و عملکرد بهتر خواهید داشت. ایده های بهتر و سریع تر به ذهن شما رجوع خواهد کرد. ایده هایی در رابطه با کاری که مشغول آن هستید. پس بهتر و زود تر به نتیجه می رسید. با خوش بینی ، اراده محکم تر و نیرومند تر برای انجام کار خواهید داشت. قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را برای رسیدن به موفقیت به جریان بیاندازید.

فرایند نکته کانونی با خوش بینی

در فرایند نکته کانونی تمرکز فکر خود را روی فکر یا فعالیتی که بیشترین کمک را برای شما دارد، قرار دهید. با تمرکز بر روی فعالیت های مفید و پر بازده هدف خود را سریع تر و بهتر از چیزی که فکرش را می کنید، عملی خواهید کرد. فکر مثبت و خوب را به صورت عادت در خود پرورش دهید. فکر کردن با پاسخ دادن خوش بینانه را تمرین کنید. با تمرین زیاد این ویژگی به صورت یک پاسخ شرطی در شما ایجاد می شود. در فعالیت های بعدی شما به صورت غیر ارادی می توانید از نتیجه این تمرین استفاده کنید.

نتیجه گیری

سلامتی ذهنی همچون سلامتی جسمی مهم است. همان طور که برای سلامت جسم خود ، ورزش می کنید و تغذیه مناسب و درست را استفاده می کنید. با تفکر مثبت و خوش بینی به قوای ذهنی خود کمک کنید. با تفکر مثبت ، سلامت ذهنی خود را تجدید نمائید. قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف را محترم بشمارید.

بله عزیزان همان طور که در این متن مطالعه کردید ، افکار قدرت و نیرو دارند. افکار مثبت نیروی مثبت و پیش برنده و افکار منفی نیروی بازدارنده دارد. در این که همه ما موفقیت و پیروزی را دوست داریم و دلمان می خواهد در همه زمینه ها بهترین باشیم ، شکی نیست. پس بهتر آن است که با افکار مثبت و تفکر خلاق به چنگ با یاس و نا امیدی برویم و همه موانع و مشکلات مسیر موفقیت تمان را با انرژی حاصل از تفکر مثبت از میان برداریم. 

در رابطه با قدرت فکر کردن گران بهاترین سرمایه در تمرکز بر هدف هر گونه تجربه، نظز، پیشنهاد و یا انتقاد دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست