کشف قابلیت های فردی برای رشد برای توسعه شخصی
موفقیت و انگیزشی

کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی برایان ترسی

توانمدیهای هر فرد چون اقیانوسی  کشف نشده است. دست یابی به این نیروی عظیم  و کشف قابلیت های فردی با تمرکز بر هدف برایان ترسی ممکن و قابل دست رس می شود.

پتانسیل موجود در درون هر فرد، اقیانوس عظیمی است که تا کنون قایقی به آن راه پیدا نکرده است. در درون هر فرد دنیایی از شانس و موقعیت های عالی وجود دارد که هنوز تحقق نیافته است. شانس های تحقق نیافته  در انتظار کشف شدن و تبدیل شدن به دریایی از اتفاق های خوب می باشند. با تمرکز بر هدف برایان ترسی به کشف این توانمدی ها بروید.

کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی با استفاده از قانون علیت

قانون علیت می گوید که در جهان هر پدیده، اتفاق و رویدادی برای وقوع احتیاج به یک علت( سبب ) دارد. هیچ چیزی خود بخودی انجام نمی شود. برای هر معلول (مسبب)، علتی (سببی)  وجد دارد که موجب ایجاد آن می شود.

موفقیت اتفاقی نیست. هیچ کس بر اساس خوش شانس بودن به موفقیت نمی رسد. افراد موفق به موفقیت می رسند، چون که از قانون علیت پیروی می کنند. ان ها می دانند که اگر تلاش و کوشش کنند به نتیجه می رسند. در صورتی که هیچ تلاشی برای بهتر شدن اوضاع انجام ندهندف وضعیت شان بدتر می شود.

اگر دوست دارید که وضعیت زندگی تان بهبود یابدف از قانون علیت استفاده کنید. هیچ کس باهوش تر و بهتر از شما نیست. شما هم با رفتن مسیری که افراد با هوش و یا موفق طی کرده اند، می توانید مثل آن ها و حتی بهتر از آن ها شوید.

کشف قابلیت های فردی برای رشد برای توسعه شخصی

کشف قابلیت های فردی برای رشد برای توسعه شخصی

هیچ کس بدشانس یا خوش شانس نیست

خود را با بد شانس بودن فریب ندهید. هیچ کس ذاتاً بد شانس و شکست خورده نیست. بد شانسی ناشی از بی مبالاتی و سهل انگاری بیش از حد است. اگر می خواهید که زندگی بیرونی تان بهبود یابد، درون خود را تغییر دهید. برای بهتر شدن اوضاع درون خود دانش و مهارت تسلط بر خویشتن را یاد بگیرید.

دانش به دست آمده را در زندگی خود به کار ببرید. برای بهتر شدن ویژگی های درونی روی نقات ضعف خود کار کنید. ضعف های خود را بهبود ببخشید. از نقات قوت خود برای بهتر شدن زندگی کمک بگیرید.

قابلیت های درون هر فرد

به طور معمول گفته می شود که انسان ها از 10%  قابلیت های نهفته در درون خود را در زندگی به خدمت می گیرند. تحقیقاتی که در انستیتوی مغز دانشگاه استنفورد انجام شد، مقدار واقعی 2% را نشان داد. درون هر فرد توانمدی های بلقوه ای وجود دارد که بنا به عادت از آن استفاده نمی شود.

اگر راه استفاده از پتانسیل ها و تبدیل آن ها را یاد بگیرید، زندگی شما خیلی بیشتر و سریع تر از چیزی که فکرش را بکنید، بهبود می یابد

توسعه شخصی و حرفه ای

مهمترین ابزاری که می توانید با آن زندگی خود را متحول کنید، توسعه شخصی و حرفه ای شما است. . با دو یا سه درصد بیشتر استفاده از قابلیت های درون خود، خواهید توانست، سالم تر، شادتر و بخشنده تر از چیزی باشید که تا کنون بوده اید.

همه افراد از نظر توانایی و پتانسیل ذهنی، ساختاری مغزی شبیه به هم دارند. همه استعداد و توانایی های یکسان دارند. برخی کار را با مزیت های طبیعی و موهبت های شخصی شروع می کنند. اما همه این توانایی را دارند که به مراتب از چیزی که اکنون هستند، بهتر شوند.

تعیین ارزش های رشد و توسعه شخصی

برای تشخیص پتانسیل و قابلیت های خود، روی توسعه و رشد  شخصی و حرفه ای خود کار کنید. ارزش های شخصی و حرفه ای خود را تعیین کنید.  ارزش های شما در عمل و حرف شما ظاهر می شود. با دقیق شدن در رفتار و گفتار خود و پاسخ خود در رابطه با کنش های محیطی می توانید، ارزش های خود را پیدا کنید.

عالی بودن، تبدیل شدن به واقعیت، مهم بودن، آموزش، مهارت، رسیدن به اهداف و تسلط بر خویشتن نمونه ای از ارزش های توسعه شخصی است. هر ارزش دیگری که دارید را در کنار این ارزش ها لیست کنید. ارزش های مهم و با اولویت خود را انتخاب کنید. برای دست یابی به آن ارزش ها تلاش صادقانه داشته باشید.

اهداف خود را شفاف نمائید

برای کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی اهداف و ارزش های خود را به صورت شفاف معین کنید. برای این کار سوال های زیر را از خود بپرسید؛

 • برای 5 تا 10 سال دیگر من چگونه باید باشم؟
 • چه ارزش هایی را برای توسعه شخصی و حرفه ای خود در خود پرورش دهم؟
 • وضعیت امروز خود را شفاف و واضح مشخص کنید. ببینید، ارزش هایی که برای رشد شخصی لازم است، به چه میزان درون شما وجود دارد؟
 • دوست دارید که چه میزان از این ارزش ها را داشته باشید؟
 • بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی آن میزان ارزش که دوست داشته باشید، را برای خود به تصویر بکشید. خود را ان گونه که باید باشید در تصور در آورید.
 • مقدار تغییری که لازم است تا به آن خواسته خود برسید، را مشخص کنید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛ قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

کشف قابلیت های فردی برای رشد برای توسعه شخصی

کشف قابلیت های فردی برای رشد برای توسعه شخصی

 کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی با تعیین اهداف

تصویر خود را بردارید. هدف های خود برای رسیدن به آن تصویر را مشخص کنید.  دقیق وضعیت امروز خود و چیزی که باید در 5 یا 10 سال دیگر باشید را مشخص کنید. بدانید برای رسیدن به آن مقدار رشد و ترقی به چه چیز هایی نیاز دارید؟

مشخص کنید که چگونه و از چه راهی می خواهید به تصویر ایده آل و اهداف خود برسید؟

کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی را با مشخص کردن هدف های قابل اندازه گیری و مشخص میسر می شود.

از فرایند نکته کانونی برای رسیدن اهداف استفاده کنید.

فرایند نکته کانونی می گوید که فعالیت ها و کارهایی که وقت کمی از شما می گیرد و بازدهی کار شما را به مقداز زیاد بالا می برد، برای دست یابی به اهداف خود انتخاب و اجرا کنید. از هر چیزی که فکر می کند به موفقیت شما کمک می کند، استفاده کنید.

دانش و مهارت خود را افزایش دهید

معیار دقیق و درست برای هر یک از اهداف خود تعیین کنید. مثلا اگر هدف شما عالی بودن است،مشخص کنید که؛

 • برای عالی بودن چه میزان دانش و مهارت نیاز دارید؟
 • چگونه می خواهید به آن دانش و مهارت دست یابید؟
 • در رابطه با چه موضوع هایی باید دانش کسب کنید؟

دانش خود را از کجا و چه طوری تهیه کنید؟

 • مهمترین زمینه نتیجه کار شما چه چیزی است؟ در چه زمینه یا زمینه هایی باید بهترین باشید تا در کار خود پیشرو باشید؟
 • قابلیت های رقابتی چه هستند؟ چه قابلیت هاییرا برای بهترین بودن باید در خود پرورش دهید؟
 • چه برنامه ای برای رسیدن به این مهارت ها و قابلیت ها دارید؟
 • چه مهارت و توانایی را اگر به بهترین وضع پرورش دهیدف بیشترین نتیجه را روی کار شما خواهد داشت؟

پرورش عادت های رشد و توسعه شخصی

 • چه عادت هایی را در خود پرورش دهید، سریع تر و بهتر به نتیجه می رسید؟
 • تقویت کدام رفتار و منش شما را زودتر و بهتر به نتیجه می رساند؟
 • انظباط شخصی را هر روزه تمرین کنید. به خودتان دستور دهید که کار درست، مهم و صحیح را انجام دهید. انظباط شخصی را برای بالا بردن عمبکرد به خدمت بگیرید.
 • برنامه ای روزانه برای رشد و توسعه شخصی آماده کنید

کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی با پرورش و تقویت عادت های درست آسان تر می گردد.

هفت مورد انظباطی را در اجرای برنامه خود عملی کنید؛

 • تعیین هدف روزانه
 • برنامه ریزی و سازمان دهی روزانه
 • تعیین اولویت های روزانه
 • تمرکز رورانه روی فعالیت های با ارزش بالا تر
 • ورزش روزانه و تغذیه صحیح
 • یادگیری و رشد روزانه
 • زمان روزانه برای افراد مهم در زندگی

از این صفحه دیدن نمائید؛ بیوگرافی لئوناردو اویلر پدر آنالیز عددی

قاعده 1000 درصدی

قاعده هزار درصدی، قاعده ای ساده است که می توانید با استفاده از آن درآمد خود را هر ساله دو برابر کنید.مبنای این قاعده برقانون بهبود افزایشی استوار می باشد. این قاعده می گوید؛ “اگر یک متر سخت است، اما سانتی متر به سانتی متر آسان است”. کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی را با استفاده از قاعده 1000 درصدی برای خود ممکن کنید.

تغییرات همیشه به تدریج و به آهستگی انجام می شود. برای تبدیل شدن به شخصیتی که خواهانش هستید، ممکن است سال ها وقت نیاز داشته باشید.

افراد این قابلیت را دارند که ضرف 24 ساعت 1/0 ظرفیت خود را بهبود بخشند. اگر مرتباً در حال مطالعه و تقویت مهارت های دانشی خود باشید، هدف هی خود را شفاف کنید، اهداف خود را اولویت بندی کنید و برای انجام ان ها وقت و انرژی بگذارید، شما هم می توانید هر روز بهتر از قبل شوید.

خود را به رشد و توسعه شخصی متعهد شوید

شما با ارزش ترین منبع خود هستید. کسب درآمد بهترین دارایی شما می باشد. هر روزه برای بهتر شدن توانایی های شخصی خود زمان و انرژی صرف کنید. امروز به خود قول دهید که خود را به سمتی که می توانید به هر هدفی برسید، پروزش دهید. خود را به هر چیزی که قابلیت تبدیل شدن به آن را دارید، تبدیل کنید. کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی را با تعهد و ملزم کردن خود به اجرای هدف های تعیین شده قابل دست رس کنید.

در رابطه با کشف قابلیت های فردی برای رشد و توسعه شخصی هر گونه نظر، پیشتهاد، انتقاد و یا تجربه شخصی و حرفه ای دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست