اگر دوست دارید که از همه بهتر باشید و در جامعه بدرخشید ، متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را از برایان ترسی بیاموزید و آن را در زندگی خود تجربه و احساس کنید.

همه ما دوست داریم در هر موضوعی خوب و بهترین باشیم. زندگی بهتر ، کار بهتر ، درآمد بهتر ، شخصیت بهتر ، عشق بیشتر ، ثروت بیشتر ، علم بیشتر ، قدرت بدنی بیشتر ، ویزگی های شخصیتی بهتر ، شهرت و معروفیت بیشتر و … مواردی است که همه دوست دارند در آن بهترین باشند. اما بین خواستن و رسیدن به هدف فاصله است. برای این که این فاصله را از میان بردارید ، متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف برایان ترسی را امتحان نمایید. برای رسیدن به این مهم کتاب صوتی را همراهی نمایید. 

بهترین موضوع در رابطه با بخشیدن این است که همیشه بهتر از چیزی که می بخشید ، دریافت می نمائید. واکنش (عکس العمل) بزرگ تر از کنش (عمل) است. اوریسون اس. ماردن

شما منحصر به فرد هستید

هر کس که به جهان می آید ، مسئوایت ویژه شخصی مخصوص به خود را دارد. شما بی هدف به این جهان نیامده اید. شما ویژگی ها و مسئولیت های منحصر به فرد خود را دارید. ترکیبی از احساس ها، توانائی ها، استعداد ها، ایده ها و ویژگی های خاص فلسفه زندگی شما را تشکیل می دهد. فلسفه زندگی شما، شما را از بقیه متفاوت می کند. شما دارای استعدادهای بلقوه ای هستید. اگر توانایی ها و پتانسیل های نهفته خود را به کار بگیرید ، کسی و چیزی می شوید که آرزویش را دارید. با به فعلیت در آوردن پتانسیل های خود متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را تجربه کنید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما ؛  کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

برای بهتر شدن زندگی خود از خود بپرسید؛

 • می خواهم با زندگی خودم چه تفاوتی را ایجاد کنم؟
 • می خواهم به وسیله چه چیزی معروف شوم؟
 • در نبود من دیگران چه قضاوتی از من داشته باشند؟
 • می خواهم بعد از ترک دنیا چه دست آوردی را به جا بگذارم؟
 • برای بهبود زندگی دیگران چه برنامه ای دارم؟

استیفن کووی می گوید؛ زندگی کردن ، عشق ورزیدن ، یاد گرفتن و میراث گذاشتن چهار هدف بزرگ زندگی است.

برای مطالعه بهتر و بیشتر ، دانلود کنید ؛ دانلود کتاب قدرت جَذَبِه برایان تریسی و ران آردن (pdf)

زندگی شما معنی دار است. باور کنید که برای هدفی خاص به این دنیا آمده اید. هدف خلقت خود را در زندگی به بهترین شیوه عملی کنید. متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را با ایجاد تفاوت در جامعه اجرا کنید.

متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف

متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف

ارزش های انسانی خود را تعیین کنید

برای بر جا گذاشتن میراث عالی و ایجاد تفاوت در جامعه، ارزش های خود را مشخص کنید. ارزش های روحی ، معنوی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی ، علمی ، فردی و یا هر ارزش دیگر که برای شما مهم است و برای جامعه مفید است را معین کنید. عشق ، نفرت ، شفقت ، آزادی ، ایمان ، همدردی ، مهربانی ، سخاوت ، اشتیاق و … هر کدام که دوست دارید در خدمت به جامعه از آن استفاده کنید را معین کنید.

 • چه دلایل، سیاسی ، اجتماعی، سازمانی، حرکتی و یا اعتقادی شما را برای انگیزه تلاش برمی انگیزاند؟
 • خیال دارید چه فعالیت هایی مشارکت کنید؟
 • اگر خیلی ثروتمند بودید ، در چه کارهایی شرکت می کردید؟ دوست داشتید چه تغییراتی در جامعه خود برای کمک به دیگران اعمال می کردید؟
 • به چه چیزی در این دنیا عشق می ورزید؟
 • چه نیازها و مشکلات جامعه برایتان مهم و با ارزش است؟
 • به صورت ذاتی به چه چیزی جذب می شود؟ به چه موضوع هایی گرایش دارید؟
 • چه کاری را بهتر از دیگران می توانید انجام دهید؟

دنیای ایده آل خود را شفاف به تصویر بکشید

 • نظر شما در رابطه با دنیا چگونه است؟
 • اگر دنیا برای شما از هر نظر عالی باشد، ظاهر آن چگونه است؟
 • اگر عصایی جادویی داشتید، با تکان دادن آن دنیا را چه شکلی می کردید؟
 • از خود بپرسید؛ ماموریت من در این جهان چیست؟ چرا من به این جهان آمده ام؟
 • اهدافی برای مشارکت خیریه خود تعیین کنید
 • هدف های شما در این دنیا برای متفاوت بودن از بقیه چه هستند؟
 • اگر به مقدار نامحدود پول داشتید، جه جوری خرجش می کردید؟ برای بهتر شدن جهان چه کار می کردید؟
 • چه ایده و هدف هایی برای کمک به نیازمندان و بهتر شدن زندگی آن ها دارید؟
 • چه چیزی را وقف امور خیریه می کنید؟

با پاسخ شفاف به این پرسش ها متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را تجربه کنید.

متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف

متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف

یک بخشنده عاقل و با دانش باشید

چه دانش و مهارتی نیاز دارید تا بتوانید ، تفاوت ایجاد کنید؟ بخشش بی هدف برای آباد کردن جهان بی اثر است. باید هدفمند و آگاهانه پول خود را بذل و بخشش کنید.

قبل از سرمایه گذاری خوب تحقیق کنید. پولی که در کارهای نیکو کارانه بخشیده می شود ، از بهترین روش های سرمایه گذاری می باشد. سود این سرمایه گذاری به روشی متفاوت به شما باز می گردد.

اصل یک ده را در درآمد خود رعایت کنید

از هزاران سال قبل مردم کشف کرده اند که 10% از سود خود را برای یک هدف با ارزش خرج کنند. خیلی ها این اصل را رعایت کرده و به نتیجه نیک آن پی برده اند. شما هم برای دست یابی به درآمد و سود بیشتر 10% از سود خالص خود را صرف امور خیریه و کارهای با ارزش کنید. متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را با به کار گیری اصل 10% عملی کنید.

اصل 10% را در زمان و وقت خود هم می توانید استفاده کنید. 10% از وقت خود را برای افراد با ارزش زندگی خود صرف کنید.

ویژگی ها و عادت های درست را در خود پرورش دهید

عادت های ویژه ای که به شما کمک می کند، بیشتر و بهتر مشارکت اجتماعی داشته باشید را در خود پرورش دهید. عادت های انظباطی شخصی، از خود گذشتگی، سخت کوشی، عقل، آینده بینی، صبر و شکیبایی را در خود پرورش دهید.

برنامه ای اجتماعی برای مشارکت اجتماعی ایجاد کنید

 • مشخص کنید، چه فعالیت های روزانه هستند که اگر بخواهید در آرمان های ارزشمند شرکت کنیدف باید انجام دهید؟
 • چه فعالیت هایی را مرتب انجام می دهید تا مطمئن شوید که تفاوتی واقعی در جامعه ایجاد خواهی کرد؟
 • آیا در جلسه ها شرکت می کنید؟
 • تماس های تلفنی را برقرار می کنید؟
 • نامه می نویسید؟ یا در کمیته های اجتماعی و امور خیریه شرکت می کنید؟

متفاوت بودن با بخشش و نیکوکاری

غالباً گفته می شود ، هر چه را بدون انتظار پاداش به دیگران ببخشید ، از جایی دیگر منفعتی بزرگ تر نصیبتان می شود. زمانی که خود (درآمد و زمان) را وقف دیگران می کنید ، مزایای روحی و روانی بی نظیر به شما می رسد که خیلی بیشتر از چیزی که وقف کرده اید ، با ارزش است. متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را با پرورش عادت های درست تجربه کنید.

شما باید کاری که خوشحال تان می کند را بیشتر انجام دهید. تمام انرژی و توان خود را روی کاری که دوستش دارید و بهتر از همه از عهده انجام ان بر می آیید، بگذارید.

زمانی که آرمان و هدفی دوست داشتنی برای خود پیدا می کنید و شروع به کار روی آن می کنید. تمام توان ذهنی و جسمی خود را روی بهتر انجام دادن آن قرار می دهید. تفاوت در جامعه ایجاد می کنید. با انجام این کارحسی به مراتب بهتر از قبل خواهید داشت. احساس رضایت و شادی خواهید کرد. سپس پتانسیل های بیشتری را آزاد خواهید کرد. بیشتر و بهتر از قبل به فعالیت مشغول می شوید. در آخر شما به یک رهبر موفق تبدیل خواهید شد. متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را با انجام کارهای خیر خواهانه اجرا کنید.

با انجام اعمال خوب از نیت های خوب خود پشتیبانی کنید؟

از همین امروز خود را متعد به انجام کارهایی کنید که شما را از دیگران متفاوت می کند. می توانید در یک سازمان یا آرمانی که باور دارید، شرکت کنید. می توانید در امر خیریه شرکت کنید. متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف را در زندگی خود احساس کنید.

در رابطه با متفاوت بودن در جامعه با تمرکز بر هدف هر گونه نطر، پیشنهاد، انتقاد یا تجربه شخصی دارید، با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست