بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون را از لوئیس ال هی بیاموزیم. قدرت درون را به خدمت بگیریم و دگرگونی را در خود احساس کنیم.

تنها زمانی که از درون خالی باشیم و احساس های تلنبار شده ، گرد گرفته و سرکوب شده را به گونه ای مناسب بیرون ریخته باشیم و جا را برای احساس های سازنده و مفید باز کرده باشیم ، خواهیم توانست، قدرت نامحدود درونی خویش را به خدمت بگیریم و به خواسته ها و هدف های ناب خود در زندگی برسیم. احساس های سرکوب شده درون خود را چگونه بیرون بریزیم؟ برای پاسخ به این پرسش این متن را دنبال کنیم.

استفاده از قدرت درون

در درون هریک از ما منبعی بی پایان از انرژی و قدرت موجود است که با به کارگیری آن خواهیم توانست بر همه مسائل و مشکلات زندگی پیروز شویم. اگر می خواهید از این نیرو استفاده کنید ، ابتدا ازم است از همه افکار و احساس های تلنبار شده در طول عمر رهایی یابید. برای رها شده از احساس های ناخوشایند باید راه بروز صحیح آن را بیاموزید. پس با ما همراه باشید و گام های ذکر شده را در رفتار و کردار خود عملی کنید. 

از این صفحه دیدن نمائید، ماریا خرسند، مدیر و مخترع پروژه بزرگ بلوتوث

تمام انتقادها را متوقف کنیم

چه کسی انسانی کامل است؟ آیا تا به حال انسانی کامل و بی عیب دیده اید؟ من تا کنون چنین کسی را نیافته ام. همه به گونه ای عیب و ایراد دارند. یکی قدری بیشتر و دیگری کمتر عیب و نقص دارد. اما هیچ کس کامل نیست. برای رسیدن به کمال ، خویشتن شناشی و خودکاوی و معرفت نفس لازم است. در مسیر خویش کاوی انتقاد از خود و دیگران را متوقف کنیم.

کتاب صوتی پیشنهادی؛ کتاب صوتی یامبر و دیوانه جبران خلیل جبران

در روانشناسی عقیده بر این است که عیب جویی و انتقاد از دیگران ، نتیجه عدم شناخت از خود است. چرا که انسان انتقادی از نوع منفی ، به گونه ای به فرافکنی احساس های درونی و ناخوداگاه سرکوب شده خویش که نسبت به آن هیچ آگاهی ندارد ، می پردازد. سپس دیگران را به اشتباهات خود محکوم می کند. در واقع آن اتهامات معاصی است که خودش مرتکب شده و به اشتباه به دیگران نسبت می دهد. در این جا خویش کاوی و شناخت از خویشتن به یاری انسان می آید و زمینه دست یابی به روابطی بهتر و پرهیز از کدورت و تیرگی با دیگران را موجب می شود.

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

 چنان چه تا کنون فردی عیب جو و انتقادی و منفی گو بوده باشید، مدت زمانی طول خواهد کشید، تا روحیه ای با نگرش مثبت پیدا کنید. عشق به خود و تلاش برای اصلاح رفتارهای مخرب درونی راه کاری مسالمت آمیز برای پیوند با خود واقعی تان می باشد. با استفاده از روش تصدیق خود و ساختن تصویری ایده آل و واضح از خود خواهید توانست، با درون خود آشتی کنید و زندگی توام با آرامش و صلح و صفا را تجربه نمایید.

بروز احساس های درونی برای به خدمت گرفتن قدرت درون راهی برای رسیدن به آرامش را پیش رویمان باز می کند. آن گاه که با خود در صلح هستید از انتقاد کردن از دیگران دست برمی دارید. زمانی که خود را دوست داشته باشید و به زندگی بهتر و با آرامش تر امیدوار باشید، با انگیزه بیشتر برای بهبود زندگی خود اقدام خواهیم کرد.

احساس گناه را از خود دور کنیم

اگر بیشتر اوقات در حال معذرت خواهی از دیگران باشید، این رفتار ما نشان دهنده این است که ما در درون خود احساس گناه می کند. احساس می کنید ، گناهی نابخشودنی مرتکب شده ایم و خود را خطاکار می دانیم. خود و دیگران را خطاکار دانستن ، برای پرورش روح و روان تاثیر معکوس دارد. بروز احساس های درونی را با رفع احساس گناه در خود تقویت کنید.

بهتر است در مسیر خویش کاوی ، دست از خطاکار بودن بردارید. در صورتی که قبلاً تصمیمی گرفته ای دو اکنون آن تصمیم را درست نمی پندارید ، خود را به خاطر تصمیم اشتباه سرزنش نکنید. بهتر است به خود بگوئید که «در آن شرایطی بحرانی، تصمیمی که من گرفته ام با توجه به شرایط موجود، بهترین تصمیم ممکن بوده است که می توانستم اتخاذ کنید».

رهایی از احساس گناه برای به خدمت گرفتن قدرت درون

برای رهایی از احساس گناه و اشتباهات گذشته، بهتر است دیگر مثل آن روزها رفتار نکنید و خود را برای تصمیم درست پرورش دهید. احساس گناه کردن فقط وضع را بحرانی تر کرده و سودمند نیست. رفتارهایی که موجب تاسف شما می شود را ترک کنید و به تکرار رفتارهای گذشته « نه» بگوئید.

هر گاه افکاری توام با معذرت خواهی به ذهنمان نفوذ کرد ، از خود بپرسید ، «واقعاً نظرم در رابطه با خودم چیست»؟ «من برای چه چیزی و از چه کسی و چرا معذرت می خواهم»؟ به خود احترام بگذارید و خود را برای اشتباهای گذشته سرزنش نکنید و احساس گناه نکنید و به بهتر شدن اوضاع امیدوار باشید. امیدواری تاثیر مثبت در روحیه شما خواهد گذاشت.

احساس گناه موجب می شود که تسلیم دیگران شوید و آزادی عمل خود را از دست بدهید. دیگران شامل؛ شرایط ، موقعیت ، دین و مذهب و یا دیگران باشد.  در مذاهب برای پیشگیری از ارتکاب به جرایم از تولید احساس گناه بهره می گیرند. درون ما کودکی نهفته است که با احساس گناه از انجام برخی کارها سر باز می زند.

اما همزمان با آن فردی بزرگسال نیز در درون ما موجود است که عاقلانه تصمیم می گیرد. با استفاده از باورهای اساسی و یادگیری اصول صحیح زندگی به کمک عقل و احساس خود خواهید توانست ، زندگی توام با آرامش و آشتی با خود را تجربه کنید. ترویج احساس گناه کمکی به بهبودی اوضاع نمی کند. بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون را با تمرین و تکرار فراوان محقق نمایید. 

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

به خدمت گرفتن قدرت درون

به خود عشق بورزید و احساس های واقعی را بروز دهید. شاید چند روز پس از بروز احساس واقعی اوضاع شما وخیم باشد و ناراحت باشید، اما پس از آن از دست احساس های سرکوب شده رها می شوید و آزادی را تجربه خواهید کرد. خالی شدن از احساس های سرکوب شده فضا را برای اتفاق های خوش آیند در زندگی باز می کند.

توانمد شدن با بروز احساس های درونی

 بروز احساس های واقعی موجب می شود که عقاید غبار گرفته خود را گردگیری کنید و در باورهای خود تجدید نظر نمائید. شاید در این مسیر مجبور شوید برخی عقاید و باورهای خود را به کلی کنار نهید و باورهای تازه را جایگزین آن ها کنید. ممکن است برخی از باورها را فقط اصلاح نمائید و نیاز به تعویض نباشد. اصل تلقین به خود برای اصلاح درون مناسب است. برای این کار می توانید از جمله های زیر استفاده کنیم؛

  • اکنون خود را از دست افکار مخرب و گرد گرفته رها می کنم.
  • من گذشته و اتفاق های آن را پشت سرنهاده ام. گذشته هر چه که بوده است تمام شده و امروز من است که با اهمیت است.
  • همه چیز برای ایجاد تغییر افکارم مهیا است.
  • تحول برای من آسان است.

بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون با انجام این تمرین ها عملی و ممکن خواهد بود. 

راه کاری برای بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون

در رابطه با رفتارهای خود  و دیگران هیچ گاه پیش داوری نکنید. احساسهای خود را چه مثبت و چه منفی بروز دهید. اجازه ندهید خشم و انزجار درون شما را چون موش بجود. احساس گناه را از خود دور کنید. احساس تنفر را با عشق و دوست داشتن خود و دیگران جایگزین کنید. خود را دوست بدارید و وجود خود را محترم و با ارزش شمارید. بروز احساس های درونی برای به خدمت گرفتن قدرت درون راهی برای رسیدن به سرمنزل مقصود بدانید.

از هیچ چیز و هیچ کس نترسید و مقتدر و توانمند در جهت اصلاح درون خود قدم بردارید. با بروز احساس های درونی خود با آثار مخرب آن به مبارزه برخیزید. عشق به خود چون پلی نیرومند در مبارزه با احساس های سرکوب شده، شما را به سرمنزل مقصود رهنمود می کند. با بروز احساس های درونی و به خدمت گرفتن قدرت درون تحول را تجربه کنید.

تا کنون چقدر توانسته اید ف احساس های منقی را از خود دور کنید و آزادانه حوادث ناگوار زندگیتان را رها کنید؟ آیا برای این کار فعالیتی اگاهانه یا ناآگاهانه داشته اید؟ پس در رابطه با بروز احساس های درونی برای به خدمت گرفتن قدرت درون هر گونه نظر و تجربه ای دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست