موفقیت و انگیزشی

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

اگر در زندگی خود رنجور و مایوس شده اید ، 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت را بیاموزید و به جنگ با نا امیدی بروید.

ناکامی در رسیدن به آرزوها و روئیاها افراد را ناامید و بی انگیزه می کند. شکست در کار و حرفه ، عشق و یا زندگی ناامیدی به همراه دارد. شخص نا امید ، اعتماد به نفس ، شور و هیجان ادامه تلاش را از دست می دهد. نادیده گرفتن رویاها ریشه نا امیدی و دلسردی در زندگی است. کتاب صوتی را با 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت همراهی کنید. 

کتاب صوتی پیشنهادی؛ چگونه از قدرت کلاممان به نفع خود استفاده کنیم، جول اوستین

نادیده گرفتن روئیاها

روئیاها برای روح و روان همچون اکسیژن برای ریه ها هستند. با دنبال کردن روئیاها زنده و سر حال می شویم. روئیاها هورمون شادی بخش ترشح می کنند. با نادیده گرفتن آن ها، احساسات مخرب را افزایش می دهیم.

نا امیدی و یا افسردگی شاید چیزی جز دلسرد شدن ذهن از تحقق روئیاها نیست. شاید فکر کنید که نا امید نیستید ، فقط انگیزه ای برای تلاش ندارید. اگر خاطرات زندگی گذشته خود را مرور کنید ، موارد زیادی را می یابید که روئیا داشته اید ولی در رسیدن به آن ها ناکام مانده اید. بی برنامه گی و بی توجهی شما برای دست یابی به روئیاهای تان شاید دلیل ناکامی شما باشد.  

کتاب صوتی پیشنهادی ما ؛ کتاب صوتی در سینه ات نهنگی می تپد عرفان نظر آهاری

برخی برای دست یابی به روئیاهای خود واقعاً می جنگند. اما برخی از رسیدن به روئیا های خود نا امید و دلسرد می شوند و تلاشی برای بهتر شدن اوضاع نمی کنند. 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت را یاد بگیرید و علیه ناکامی های خود از آن استفاده کنید.

از این صفحه نیز دیدن کنید ؛ ساده کردن کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف برایان ترسی

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

تا زمانی که روئیاهای خود را زنده نکنید، افسرده می مانید

برخی ها روئیاهای خود را نادیده می گیرند و به خود می باورانند که هیچ امید و آرزویی ندارند. آن ها به داشته های کم قانع می شوند و تلاشی برای بهبودی اوضاع خود انجام نمی دهند.

قناعت را با سرکوب کردن روئیاها اشتباه نگیرید. قناعت صفت و ابزاری پسندیده و نیک است که می توان با استفاده از آن تحقق روئیاها را تسریع کرد.

برای بخشیدن شور و اشتیاق به زندگی ، روئیاهای نهفته در ضمیر ناخود آگاه خود را زنده کنید. به خاطرات خود مراجعه کنید. روئیاهایی که داشتید را بیابید. راهی برای تحقق آن ها پیدا کنید. اجازه ندهید ، روئیاهای سرکوب شده شما را به ورطه نابودی بکشاند. برای تحقق روئیاهی خود ذهن خود را پرورش دهید. 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت را بیاموزید.

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

برای این که تفکر منفی شکل گرفته در درون شخصیت خود را از بین ببرید، باید مثبت اندیشی را بیازمائید. با تفکرات منفی خود مبارزه کنید. با از بین بردن افکار منفی و ناموفق در ذهن خود جا را برای افکار مثبت باز کنید. 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت در ادامه آمده است.

درباره آینده فکر کنید

افراد موفق بویژه رهبران بزرگ اجتماعی و شخصی در رابطه با آینده خود افق بالایی را در نظر می گیرند. آن ها برای آینده طولانی خود اهداف مشخص و دست یافتنی دارند. آینده نگری از ویژگی های رهبران بزرگ و موفق جهان می باشد. وضعیت امروز زندگی خود و تصویر ایده آل آینده خود را به وضوح مشخص کنید.

افراد آینده نگر زمانی که از آن ها در رابطه با وضعیت چند سال دیگر سوال می کنیدف واضح و سریع جوابی شفاف می دهند. اما افراد عادی جواب های مبهم و نامشخص در رابطه با آینده کاری و شخصی خود دارند.

یک دیدگاه 5 ساله بیافرینید

برای 3 تا 5 سال آینده خود برنامه ریزی کنید. هر ان چه که دوست دارید در 5 سال آینده داشته باشید را به تصویر بکشید. در تصور و قدرت خیال خود هیچ محدودیتی در نظر نگیرید. آینده خود را آن گونه که دوست دارید باشد به تصور درآورید. محدویتی در کار نیست. محدودیت های پیش روی تان زائیده ذهن شما هستند. محودیت ها را خیال شما ایجاد کرده است. در تصور خود آزاد هستید هر چه را که آرزو دارید بدون محدودیت در تصویر آینده خود مشخص و شفاف معین کنید.

اهداف خود را به اهداف جزئی تر تقسیم بندی کنید. هدف ها طوری باشد که بتوان میزان پیشرفت را اندازه گرفت. ملاک و معیار دقیق برای اندازه گیری پیشرفت خود در نظر بگیرید.

هر روز از خود امتحان کنید

هر روز میزان موفقیت خود را اندازه بگیرید. خود را ارزیابی کنید. مطمئن شوید آیا طبق برنامه قبلی توانسته اید به هدف خود برسید. ان میزان تلاش که برای آن روز لازم بوده است را انجام داده اید یانه. اگر تلاش شما موفقیت آمیز بود. از خود تقدیر و تشکر کنید. خداوند را برای پیروزی تان سپاس گویید. از کسانی که به شما کمک کرده اند ، قدردانی کنید.

در صورتی که به نتیجه ای که تعین کرده بودید ، نرسیده بودید ، تلاش خود را ارزیابی کنید. گیر کار و علت ناکامی را بیابید. برای حل آن راه کار مشخص کنید. جنبه های مختلف را بسنجیده و راه حلی که بهترین نتیجه را در کمترین زمان برای شما داردف برای حل مشکل خود به کار ببرید.

در رابطه با اهداف خود فکر کنید

افراد موفق بیشتر وقت خود را روی فکر کردن به تعیین اهداف و راه های دست یابی به آن قرار می دهند. اما افراد نا موفق بیشتر وقت خود را صرف گله و انتقاد بدون دلیل از موقعیت و دیگران می کنند.

اهداف خود را بر روی کاغذ بیاورید. نوشتن اهداف به تحقق آن ها می انجامد.در ادامه 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت برای تنظیم اهداف خود هفت مرحله زیر را اجرا کنید.

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت

7 گام برای تنظیم اهداف

مشخص کنید ، واقعاً می خواهید به چه چیزی برسید.

  • معیار اندازه گیری برای مشخص کردن نتیجه را معین کنید.
  • برای دست یابی به هر هدف زمانی دقیق و دست یافتنی ، نه روئیایی و خیالی مشخص کنید.
  • لیستی از وظایف و کارهایی که برای رسیدن به هدف لازم است ، تنظیم کنید. لیست خود را باز بگذارید تا در آینده موارد تازه را اضافه کنید.
  • لیست خود را اولویت بندی کنید.
  • شروع به اجرای برنامه خود کنید. کار را به امروز و فردا نسپارید.از هم اکنون شروع کنید.
  • تصمیم بگیرید هر روز چه کاری را انجام دهید. نکته کانونی فعالیت های خود را مشخص کنید. کانون فعالیت های شما انجام فعالیتی است که در کمترین زمان بیشترین سود را به شما می رساند. فعالیت های ضروری را در موفع مناسب انجام دهید. فعالیت هایی که زمان زیاد از وقت شما را می گیرد و نتیجه را به مقدار کمی افزایش می دهد به دیگران واگذار نمائید. کانون توجه خود را روی فعالیتی که شما بهتر از هر کس دیگر قادر به انجام آن هستید ، قرار دهید.

سر سپردن و متعهد بودن به انجام کار و مسئولیت پذیری

خود را متعهد به انجام وظایف کاری خود کنید. خود را مجبور کنید که طبق نقشه از پیش تعیین شده کارهای موبوط به هر روز را در زمان و مکان مشخص انجام دهید. مسئولیت وظایف خود را به عهده بگیرید. فقط و فقط خودتان می توانید برای بهبود وضعیت تان تلاش کنید. مسئولیت موفق شدن تان با خودتان است. از شکست های موقتی نترسید و به تلاش آگاهانه ادامه بدهید. برتری طلب باشید. برای یافتن بهترین نتیجه تلاش کنید.

در نتایج متمرکز شوید

برای یافتن بهترین نتیجه روی نکته کانونی فعالیت های خود متمرکز شوید. نقطه بحرانی و کانونی فعالیت های شما، جهت گیری تلاش شما است. سمت و سویی که بهترین نتیجه را عایدتان می کند مشخص کنید و در آن جهت مشغول به فعالیت شوید.

هدف های جزئی خود را مشخص کنید. از خود بپرسید؛

  • با ارزش ترین فعالیت من که بیشترین نتیجه را عایدم می کند ، کدام است؟
  • نتایج کلیدی من کدامند؟
  • وظیف من برای رسیدن به این نتایج چیست؟
  • چگونه از زمان خود بیشترین استفاده را بکنم؟

روی راه حل های خود تمرکز کنید

تمام راه هایی که شما را به نتیجه می رساند ، مشخص کنید. بهترین راه حل ها را انتخاب نمائید. راه حل ها را به ترتیت اهمیت و زمان اولویت بندی کنید.

وقف کردن عمر خود به یادگیری

تمام عمر خود را وقف یادگیری دانش تازه و به روز برای پیشرفت کار خود کنید. دانش جدید را از منبع های موصق به دست بیاورید. هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.

ده سال زودتر بازنشست

برنامه خود را طوری تنظیم و اجرا کنید که در آینده نزدیک به روئیاهای خود امکان وقوع داده باشید. با برنامه ریزی درست و دقیق و تعهد به تلاش صادقانه و پشتکار در کار 10 سال زود تر از موعد مقرر بازنشست شوید.

انجام کار را شروع کنید

از همین امروز خود را متعد به انجام کار کنید. خود را موظف کنید که برنامه از پیش تعیین شده را اجرا کنید. هر کاری که لازم است انجام دهید را شروع کنید. چه بسیار مردمی که برنامه می چینند و به علت سهل انگاری هیچ موقع ان را شروع نمی کنند.

اگر شما نیز تصمیم به تغییر گرفته اید ، برای بهتر شدن اوضاع و کسب موفقیت روزافزون 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت را بیاموزید. از این راه کارها برای دست یابی به موفقیت و پرورش ذهن استفاده کنید. قبل از هر کاری تفکرات منفی را از خود دور کنید. به خود و توانمدی هایتان ایمان داشته باشید. قدم اول را بردارید و به بهبودی سریع امیدوار باشید.  در پس هر تلاش صادقانه ای که مداومت داشته باشد ، بهبودی  ، عتماد به نفس و موفقیت همراه است. به تلاش ادامه دهید و نتیجه نیک آن را به زودی مشاهده و تجربه نمایید. 

در رابطه با 10 راه کار برای مبارزه با نا امیدی و پرورش ذهن برای موفقیت نظر ، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خود را با کتاب صوتی  به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست