برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن به ثروت و موفقیت است. برای رسیدن به ثروت و موفقیت،  چگونگی برنامه ی نظام مند و سازمان یافته را اینجا بیاموزید.

برنامه ریزی پیش نیاز موفقیت و ثروت است. در هر کاری که انسان قصد رسیدن به موفقیت را داشته باشد ، لازم و ضروری است که برنامه ریزی کند. اما هر برنامه ریزی به درد بخور و مفید نیست. برنامه ریزی برای رسیدن به هدف باید سازمان یافته و منظم باشد. سازمان یافته به این معنی که همه جوانب کار به خوبی سنجیده شده و همه احتمال های لازم در نظر گرفته شده باشد. برای این کار لازم است که منابع و امکانات موجود و راه های دست یابی به هدف مشخص شده باشد. در ادامه با کتاب صوتی همراه باشید و با راه های برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن ثروت و موفقیت آشنا شوید.

 در برنامه ریزی سازمان دهی شده 

 • با کسانی که در تدوین طرح به شما کمک می کنند ، هم کاری کنید. گروهی از افرادی که نیاز دارید در مجموعه حضور داشته باشند ، تشکیل دهید.
 • قبل از تشکیل گروه همکاران ، مشخص کنید که چه امتیاز ، یا امتیازهایی را در ازای همکاری برای آن ها در نظر دارید. به یا داشته باشید ، هیچ کس بدون دریافت اجر و پاداش تا ابد برایتان کار نمی کند. البته اجر و پاداش همیشه به شکل پول نیست.
 • با اعضای گروه تان هفته ای دو بار و یا بیشتر جلسه بگذارید. تا به کمک هم برنامه دقیق را را طراحی کنید.
 • میان اعضای گروه هماهنگی ایجاد کنید. بدون داشتن هماهنگی کارها آن طور که باید ، پیش نمی رود. هماهنگی به سیالیت کار کمک بسیاری می کند.

برای مطالعه بیشتر ، از این صفحه دیدن کنید؛ کتاب صوتی  چهار میثاق؛ دول میگوئل روئیز 

برای برنامه ریزی سازمان یافته این موارد را رعایت کنید

3

مطالب این صفحه مفید است؛ نگرش مثبت چیست؟ چگونه با نگرش مثبت به م وفقیت برسیم

 • شما دست به کاری زده اید که خیلی برایتان مهم است. برای این که از موفقیت تان مطمئن شوید. باید برنامه ریزی سازمان یافته داشته باشید.
 • از امتیاز تجربه ، آموزش ، توانایی انجام کار و تصور سازی ذهنی برخوردار باشید. همه کسانی که ثروت کلان جمع کرده اند ، از این امتیازها برخوردار هستند.
 • در صورتی که یک برنامه را اجرا کردید و نتیجه نداد. آن را با برنامه ای دیگر عوض کنید. برنامه ای دیگر را امتحان کنید و آن قدر آن را ادامه دهید تا یک برنامه موفق و مفید را پیدا کنید.
 • باهوشترین افراد نیز بدون داشتن برنامه دقیق موفق نمی شوند. وقتی برنامه ای با شکست مواجه شد ، بدانید که شکست موقتی است. به معنی ناکامی دائمی نیست. این فقط به معنی این است که برنامه شما جایی  ، دقیق و حساب شده برنامه ریزی نشده است و جزئیات برنامه دقیق نبوده است. باید برنامه ای دیگر برایش پیاده کنید.

طراحی برنامه ریزی سازمان یافته 

برای طراحی برنامه سازمان یافته باید، همه جوانب کار را به دقت بررسی کنید. امکانات موجود را بشناسید. فرصت های پیش رو و تهدیدهای احتمالی را پیش بینی و در برنامه به درستی بگنجانید. مشکلات و موانع را شناسایی کنید. راه حل های ممکن را پیش بینی کرده و از بهترین راه حل که کمترین اماکانات را مصرف می کند و بیشترین نتیجه را می دهد ، در برنامه استفاده کنید. امکانات و نیروها را به درستی سازمان دهی کنید. دقیق مشخص کنید که چه امکاناناتی و چه نیروی انسانی را کجا و کی به کار ببرید. زمانی مشخص برای اجرای برنامه تعین کنید.

دست آوردها و نتایج برنامه را دقیق پیش بینی کنید. برنامه شما باید واقعی باشد. طوری که بشود آن را دقیق اجرا کرد. از برانامه انتزاعی بپرهیزید. روئیا پردازی در برنامه عملی برنامه را با شکست مواجه می کند. واقع بین باشید و واقعیت ها را پیش بینی کنید. اگر این موارد را رعایت کنید. برنامه ای سازمان یافته خواهید داشت. حال که با برنامه ریزی سازمان یافته آشنا شدید ، برای اجرای آن موارد زیر را رعایت کنید.

 اجرای برنامه ریزی سازمان یافته 

 • میلیون ها نفر در فقر و فلاکت زندگی می کنند. چون که فاقد برنامه دقیق و درست برای رسیدن به موفقیت و ثروت هستند. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد ، شکست نمی خورد.
 • دست یابی به پیروزی تقریباً بودن شکست های موقتی غیر ممکن است. وقتی در اجرای برنامه شکست می خورید ، شکست را به حساب این بگذارید که برنامه جایی اشکال داشته که باید آن را رفع کنید. تسلیم شکست موقتی نشوید و تا آخر کار را ادامه دهید.
 • بعضی ها فکر می کنند که فقط پول ، پول می آورد. ولی این درست نیست. پول توان اندیشیدن و حرف زدن ندارد. اما پول می تواند صدای کسی که اشتیاق و میل به دست آوردنش را دارد ، بشنود.
 • اغلب رهبران روزی رهرو بوده اند. رهروان به اندازه رهبران منفعت کسب نمی کنند. اما می توان ابتدا رهرو بود. سپس به کمک هوش و زکاوت رهبر شد. یک پیرو باهوش و فراست امتیاز فراوانی دارد. از جمله این که می تواند از رهبرش دانش و آگاهی کسب کند.
 • برنامه ریزی سازمان یافنه توسط رهبر و مدیر با کفایت مدیریت و هدایت می شود. برای اجرای خوب برنامه ویژگی های رهبری را کسب کنید.

ویژگی های مهم رهبری

 • شجاعت ادامه دار براساس شناخت از خود و دیگران؛ هیچ پیروی برای مدت زمان زیادی از رهبری که فاقد اعتماد به نفس است ، پیروی نمی کند.
 • توان کنترل خویشتن؛ کسی که قادر به کنترل خود نباشد ، نخواهد توانست دیگران را کنترل کند. کسی که برخود مسلط باشد ، سرمشق خوبی خواهد بود.
 • عدالت و انصاف داشتن؛ رهبری که عدالت و انصاف نداشته باشد ، نمی تواند ، پیروانش را به خود جلب کند.
 • قاطعیت در تصمیم گیری؛ کسی که قاطع و جدی نباشد ، تصمیم گیری دقیقی نخواهد داشت. چون به تصمیمی که می گیرد ، اطمنان ندارد. او نخواهد توانست دیگران را به درستی هدایت کند.
 • داشتن برنامه مشخص؛ رهبر موفق برای رسیدن به اهدافش برنامه ای دقیق و منظم دارد. او کارش را براساس شک و گمان پیش نخواهد برد.
 • پر انرژی و فعال بودن؛ رهبر باید از پیروانش فعال و پرانرژی تر باشد و بیشتر تلاش کند.
 • شخصیت محکم و قابل احترام؛ رهبر باید با اقتدار و محکم باشد. رهروان از رهبری که شخصیت بی توجه و ناخوشایند داشته باشد ، پیروی نمی کنند.
 • احساس همدردی و همدلی؛
 • رهبری که درد اعضایش را درک نکند، از محبوبیت نزد پیروانش برخوردار نخواهد بود.
 • مسلط بر امور؛ رهبری که بر جزئیات کار احاطه کامل دارد، موفق است.
 • احساس مسئولیت؛ رهبر موفق، مسئولیت تمام تصمیم ها و اقدام هایش درست، یا اشتباه را به عهده می گیرد. اگر رهبر بخواهد اشتباه و ناکامی هایش را به گردن اعضایش بیندازد ، کسی از او طبعیت نمی کند.
 • همکاری؛ رهبر موفق کسی است که از اعضایش بیشتر تلاش کند. رهبر باید رهروانش را به همکاری دعوت کند.
 • قدرت و اقتدار شخصی؛ رهبر به قدرت و اقتدار نیازمند است تا زیر دستان را به تلاش وادارد.

رهبری کاریزماتیک

رهبری که این ویژگی ها را داشته باشد ، یک رهبرفرهمند (کاریزماتیک) است. این نوع رهبران ، در طول تاریخ ، به کمک عزت و اقتدارشان موفقیت های زیادی را در همه میدان ها کسب کرده اند. یک رهبر زور گو نمی تواند برای مدت زیادی موفقیتش را ادامه دهد. اما رهبر کاریزماتیک موفقیت های ادامه دار دارند. رهروان زیادی از آن ها پیروی می کنند. بودن این که ازطرف رهبر مورد زور و ظلم قرار گیرند. افراد رهبری دیکاتور مآبانه را به کمک زور و اجبار می پذیرند. اما تمایل برای پذیرش ندارند. اما پیروان رهبران کاریزماتیک ، با میل و اراده قوی از رهبران شان پیروی می کنند. همین عامل پیروزی مدت دار این نوع رهبران است.

10 علت شکست رهبری

 • ناتوانی در سازمان دهی؛ رهبر کارآمد کسی است که بتواند، نیروهایش را در جای درست و دقیق سازمان دهی کند. رهبر باید هر نیرویی را در جای مناسب قراد دهد. تا بتواند از کمترین امکانات بیشترین فایده را داشته باشد.؟تنی دارند. این رهبران با میل و علاقه به پیروان شان  کمک می کنند. رهبران بزرگ دنیا به جمله « بزرگ ترین شما کسی است که خدمت بیشتری به دیگران کرده است»  باور دارند و آن را به کار می گیرند.
 • ترس از رقابت پیروان؛ رهبرانی که می ترسند. پیروانشان قدرت بگیرند وجای آن ها را بگیرند، عاقبت روزی به این سرنوشت دچار می شوند.
 • عدم تصور خلاق؛ رهبری که قدرت تصور خلاق نداشته باشد ، قادر نخواهد بود. در مواقع اضطراری نقشه درست و دقیق بکشد و پیروانش را به سمت درست هدایت کند.
 • خودخواهی و خودپسندی؛

 • رهبری که همه پیروزی ها را به حساب کار خود می بیند ، دیگران را دلخور و رنجیده خاطر می کند. رهبر واقعی پیروزی ها را نتیجه فعالیت گروهی می داند. او از هرکس به خاطر کاری که کرده است قدردانی می کند.
 • افراط؛ پیروان از هبران افراطی که اعتدال را رعایت نمی کنند ، خوششان نمی آید.
 • عدم صمیمیت؛ یک رهبر خوب و موفق با افراد گروهش صمیمی است. او با همکار ، بالادست و پایین دست خود صمیمی ومهربان است. رهبرانی که با سایرین صمیمی نباشند از مشکلات و گرفتاری های اعضا و یا سازمان بی اطلاع می مانند. چنین رهبری درتداوم کارش ناکام می ماند.
 • تکیه براقتدار و اختیار؛ رهبر موفق بر سرمایه انسانی و سرمایه سازمان تاکید دارد و از اقتدار و اختیارش برای زور و ستم استفاده نمی کند. چنین رهبری جانب عدالت را رعایت می کند.
 • تکیه برسمت و عنوان؛ رهبر موفق برای ایجاد احترام از سمت و عنوان استفاده نمی کند. در اتاق رهبر موفق بر روی همه باز است. او از تشریفات اداری دست و پا گیر به دور است.
 • رهبران به خاطر خدمتی که انجام می دهند ، پاداش می گیرند. هیچ کس فقط به خاطر داشتن علم و اطلاعات مزد و پاداش دریافت نمی کند.

برنامه ریزی سازمان یافته در زندگی شخصی

شاید تصور کنید که فقط کارهای بزرگ سیاسی، مذهبی یا سازمانی نیازمند رهبر باشد. اما این درست نیست. ما باید زندگی مان را هدایت و رهبری کنیم.

برای رسیدن به اهداف (پول،ثروت یا موفقیت) به برنامه ریزی سازمان یافته نیاز داریم. برنامه طراحی شده را باید عملی کنیم. خودمان باید رهبری برنامه را به عهده بگیریم. برای این که برنامه ریزی سازمان یافته و منظم داشته باشیم، باید از قدرت مدیریت بالایی برخوردار باشیم. یاید دایره اطلاعات خود را گسترش دهیم. موانع و امکانات موجود را شناسایی کنیم.

فرصت ها و تهدیدها را پیش رو را شناسایی کنیم. در طرح برنامه تمام جوانب کار را به دقت بسنجیم. از نقات قوت و فرصت های موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم. نقات ضعف و تهدیدهای احتمالی سر راه موفقیت را شناسایی کنیم، و برای رفع ضعف ها و جلو گیری از موارد تهدید زا از دانش و قدرت اراده و اختیار خود استفاده کنیم.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست