ذ
موفقیت و انگیزشی

مغز «ایستگاه دریافت الهام و تصور خلاق» را بشناسید

مغز ؛ ایستگاه دریافت الهام و تصور خلاق» را بشناسید. بر افکارتان مسلط شوید و با تسلط بر ورودی و خروجی مغزتان موفقیت حتمی تان را جشن بگیرید.

هر کسی می تواند ثروتمند شود و  اغلب افراد هم چنین خواسته ای دارند. اما تنها عده کمی توانسته اند به آن دست یابند. آن ها برای رسیدن به ثروت ، اشتیاق سوزان داشته اند و جهت دست یابی به آن ، برنامه ای دقیق عملی کرده اند. مغز انسان چون ایستگاه رادیویی ، پیام ها را دریافت و منتقل می کند. در آن واحد هم گیرنده قوی و هم فرستنده عالی است. مغز پیام هایی که سایر مغزها ارسال می کنند را دریافت می کند. پس می توان گفت گه مغز ایستگاه دریافت الهام است. 

برای مطالعه بیشتر و بهتر ؛ دانلود کنید کتاب های صوتی موجود در آرشیو کتاب صوتی 

 چهار منبع دریافت آگاهی در مغز   

  • فراست بی منتها (خرد الهی)
  • ذهن نیمه هوشیار خود؛ تمام اطلاعاتی که مغز در طول زندگی دریافت می کند. در منبعی (ذهن نیمه هوشیار) ذخیره و نگهداری می شود. هر گاه مغز بخواهد اطلاعی را به یاد آورد. از این منبع یافته های قبلی را مرور می کند. دریافتی هایی که توسط حواس پنجگانه کسب کرده است را با هم ترکیب و پس از پردازش به مغز ارسال می کند.
  • ذهن نیمه هوشیار دیگران؛ ذهن نیمه هوشیار دیگران انباشته از اطلاعاتی است که آن ها در طول عمر دریافت کرده و آموخته اند. مغزهای فعال قادرند به ذهن نیمه هوشیار دیگران وارد شوند و از آموخته های آن ها اطلاعات کسب کنند.
  • مفاهیم و نظریه های ساخته شده توسط دیگران؛ ایده ها و نکنه نطرات، نظریه های قطعی و محکم پس از تولید توسط مغزهای مبتکر، از آن مغزها به بیرون ارسال می شوند. در فضا مستقر می شوند. مغزهای قدرتمند که در جستجوی راه حل مشکل و یا برنامه ای منظم هستند. توسط گیرنده های خود، آن اطلاعات را دریافت می کنند. مغر از آن استفاده کرده و بهترین راه حل یا ایده را تولید و باز ارسال می کند.

از این صفحه دیدن کنید؛ ؛ کتاب صوتی عشق را بجویید تا بیابید اثر بار بارا دی انجلیس

عمل مغز (تصور خلاق)

فعالیت مغز به بیانی تصور خلاق است. نوابغ با استفاده از گیرنده ها و فرستنده های قوی مغز ایده ، نکته نظر ، مفاهیم و راه حل ها را دریافت می کنند. دریافتی ها را پردازش (استدلال) و تکمیل کرده و به فضای اطرافشن مخابره می کنند. مغزهای فعال دیگر در زمان و مکانی دیگر آن را دریافت و استفاده می کند. به این شیوه چرخه تولید و باز تولید اطلاعات ادامه می یابد. هر بار که اطلاعات به مغزی فعال وارد می شود ، پخته تر و تکمیل تر شده و به بیرون ارسال می شود. به این شیوه در طول زمان آگاهی ها تکامل می یابند.

محرک های اساسی مغز (ایستگاه دریافت الهام)

ذهن اگربه اندازه کافی تحریک شود ، بهتر می تواند. ارتعاش های اطرافش را دریافت کند. احساس جنسی ، اشتیاق سوزان برای رسیدن به موفقیت ، ثروت ، شهرت و قدرت ، موسیقی ، دوستی (جنسی یا غیر جنسی) ، ایجاد اتحادیه های همکاران با فعالیت های مشترک برای پیشرفت مادی یا معنوی ، رنج بدن متقابل ، تلقین به خود ، ترس ، الکل و مواد مخدر محرک های قدرتمندی هستند.

به کار بردن یکی یا چند تا از این محرک ها ، انگیزه کافی به مغز برای فعال شدن و تلاش مستمر می دهد. میل جنسی در بین این محرک ها بیشترین تاثیر را بر مغز دارد. هیجان جنسی تاثیر شگرف بر فعالیت مغز انسان دارد. زمانی که مغز توسط هیجان جنسی برانگیخته شده باشد ، سرعت و شدت فعالیتش چندین برابر می شود.

تبدیل نیروی جنسی به نیروی تصور خلاق

اگر نیروی جنسی را در قدرت اندیشه و تصور خلاق مصرف کنید ، نتیجه آن فوق العاده شگفت انگیز خواهد شد. با استفاده از آن انرژی ، ذهن خلاق شده و نکته نظر یا ایده و مفهوم را به خوبی دریافت می کند. انرژی حاصل  از تصور خلاق نه تنها به دریافت ایدهای سایر مغزها کمک می کند ، بلکه ذهن فرد ، از ذهن نیمه هوشیار خود نیز به سرعت اطلاعات را به سهولت بیشتری یادآوری می کند.

مغ

ذهن نیمه هوشیار

ذهن نیمه هوشیار حکم دستگاه فرستنده را دارد و تصور خلاق دستگاه گیرنده است. که پیام های ارسالی را دریافت می کند. دستگاه فرستنده و گیرنده به یک وسیله برای به کارانداختن نیاز دارند. اصل تلقین به خود کار آن وسیله را انجام می دهد. با تلقین به خود می توانید میل و اشتیاق را به معادل فیزیکی آن (ثروت ، پول یا موفقیت) تبدیل کنید و ایستگاه دریافت الهام به این شیوه برای تحقق خواسته ها عمل می کند. 

سه اصل اساسی تاثیر گذار بر فعالیت مغز

با کمک سه اصل ذهن نیمه هوشیار ، تصور خلاق و تلقین به خود ، قادر خواهید بود خواسته تان هر چی که باشد را واقعیت بدل کنید. این سه اصل را در سه مقاله قبلی (تاثیر ذهن نیمه هوشیار در موفقیت و ثروت ، تاثیر تصور خلاق در دست یابی به ثروت و موفقیت و تاثیر تلقین و جمله های انگیزشی مثبت در رسیدن به ثروت و موفقیت) به طور کامل آمده است. از آن ها برای تکمیل اطلاعات مربوط به کسب ثروت یا موفقیت در زندگی کمک بگیرید.

نیروهای ناملموس و ملموس در گذشته

در گذشته های بسیار دور  افراد از نیروی ناملموس بیشتر استفاده می کردند. آن ها از نیروی الهام بیشتری نسبت به افراد امروزی برخوردار بودند. احساس هایشان قوی و نیرومند تر بود. در یکی دو قرن اخیر ، پیشرفت های تکنولوژیکی به گرایش افراد به مادیات و نیروهای ملموس منجر شده است. قدرت ماورائی افراد کاهش یافته و توجه به مادیات جای آن را گرفته است.

گذشتگان از احساس ملموس و ناملموس قوی تری برخوردار بودند. چشم آن ها اشیاء را واضح تر می دید. گوششان صدا های بیشتر و واضح تر می شنید. آن ها حس بویایی و چشایی قوی تری داشتند. چون محیطی آرام  و بی سروصدا داشتند. صدای ماشین های صنعتی ، سواری ، وسایل اکتریکی و مکانیکی آزارشان نمی داد. پیشرفت صنعت افزایش امواج مغناطیسی و الکتریکی  را دربر داشته است. که این نیز به کاهش نیروی حواس ملموس انجامیده است.

تاثیراحساس در سرنوشت افراد

ق

از طریق حواس پنچگانه محسوسات را درک می کنیم. اما نیروهای محسیوس در سرنوشت ما کمترین تاثیر را دارند. نیروهای نامحسوس هستند که کنترل و هدایت مسیر زندگی ما را در دست دارند. زندگی ما بیشترین تاثیر را از نیروهای ناملموس دریافت می کند.

تاثیر نیروی ناملموس در جهان

نیروهای ناملموس هستند که آسمان ها و زمین را محکم و استوار کرده اند. به کمک این نیروهاست که جهان در گردش است. چرخ های جهان بر روی نیروهای ناملموس می چرخد.  نیروی ناملموس است که تعادل و تکاپو را در جهان به گردش در آورده است. به کمک نیرویهای پنهان است که خوراک تولید می شود. این نیروی ناملموس است که لباس را برایمان فراهم می آورد و پول را در جیب مان می گذارد.

نیروی های ناملموس

خرد لایتناهی ، فراست الهی ، آگاهی کل ، شعور هستی ، شعور جمعی ، اندیشه ، فکر ، آگاهی و… همه به نیروی ناملموس اشاره دارد. نیرویی که جان و جهان به وسیله آن پا برجا و مستقر است. 

شبکه پیچیده مغز (ایستگاه دریافت الهام)

با وجود پیشرفت های فیزیولوژیکی و پزشکی هنوز اطلاع و آگاهی ما در رابطه با نیروی قدرتمند اندیشه محدود است. هنوز اطلاعات بشر در رابطه با ساختمان پیچیده مغز و کار آن نا کافی است.

چگونه می توان از ذهن گروهی استفاده کرد

قانون برایند نیروها در فیزیک ، به ما می گوید که برایند دو نیرو از جمع دو نیرو بیشتر است. نیروها بر روی هم تاثیر می گذارند و برایندشان ازحاصل جمع جبری آن ها بیشتر است. هنگامی که دو یا چند مغز بر روی یک مسئله متمرکز شود. نیروی ها مضاعف می شود. چون از هر فرد نیروی خارج شده و بر مغز همه افراد گروه تاثیر می گذارد. از طرفی نیروی خارج شده از مغز گروه بر مغز تک تک افراد گروه وارد شده و نیرویش را افزایش می دهد. این است تاثیر هر نیرو و جمع نیروها چندین برابر می شود. پس در کار گروهی برایند نیروها افزایش چشمگیری می یابد.

در تفکر دسته جمعی ، از ایستگاه دریافت الهام هر فرد در گروه ، نیرویی منتشر می شود. هر نیرو بر نیروی کل و کل نیروها به صورت تکی تاثیر می گذارد. بنابراین نیروی کل مضاعف شده به افراد در راه حل درست مسئله و مشکل کمک می کند. به این شیوه گروه سریعتر و دقیق تر به راه حل دست می یابد.

آیا شما ایستگاه دریافت الهام را می شناسید؟ آیا از مغز خود بهترین و مفیدترین استفاده را دارید؟ چگونه از قدرت تفکر واندیشه برای دست یابی به اهداف استفاده می کنید؟ آیا از ذهن گروهی برای رسیدن به موفقیت کمک گرفته اید؟ تجربه و نظر خود را در رابطه با این پرسش ها و چگونگی کار کردن ایستگاه دریافت الهام با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه