فلسفه موفقیت و ثروت را از زبان ناپلئون هیل ، از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ، بشنوید. هزاران نفر در سراسر جهان با به کار بردن توصیه های این کتاب به موفقیت های بزرگ دست یافته اند.

هیچ چیز غیر عادی و غیر متعارف در جهان وجود ندارد. همه چیز درست همان طور که باید باشد ، است. دقیق و منظم. در جهان همه چیز به هم ربط دارد. فیلسوفان معتقدند که اگر برگی از درختی از این سر دنیا بر زمین بیافتد ، بر دورترین نقطه دنیا تاثیر می گذارد. اگر پروانه ای پر بزند ، ارتعاشی که بالهایش در هوا ایجاد می کند تا آخر دنیا حرکت می کند. موج حاصل از ارتعاش ، بر هر چیز که سر راهش باشد ، تاثیر می گذارد و از آن ها تاثیر می پذیرد. در جهان همه چیز و همه کس به هم مرتبط هستند. نظم و ترتیب در جهان برقرار است.  تعادل جهان از کنش و واکنش کل اجزای مجموعه تنظیم می شود. چنان چه عاملی تعادل را در جهتی خاص از بین ببرد. عاملی دیگر در خلاف جهت آن تلاش می کند ، تعادل را به مجموعه برگرداند. برای رسیدن به توانگری فلسفه موفقیت و ثروت را به کار بگیرید.

فلسفه موفقیت و ثروت

فلسفه موفقیت می گوید؛ برای رسیدن به موفقیت باید یک سری قانون و اصول را رعایت کنید. قبل از هر چیز شما باید هدفی داشته باشید. برای هدف خود برنامه ریزی کنید. برنامه ای نظامند و سازمان دهی شده را طراحی و اجرا کنید. از شکست های موقتی نترسید و کار را نیمه کاره رها نکنید. صبر و مقاومت داشته باشید. به افکار منفی و اشخاص منفی اجازه دخالت در کارتان ندهید. از صاحب نظران و متخصصان برای به دست آوردن دانش مورد نیازتان کمک بگیرید.

خلاقیت داشته باشید. به موفقیت خود امید و ایمان داشته باشید. عزمی راسخ و استوار را چاشنی پشتکار تان کنید. از هیچ کس و هیچ چیز نترسید. به توانمدی های خود باور و ایمان داشته باشید. کاهلی و تنبلی و انگیزه فقر را از ذهن خود دور کنید. به فلسفه موفقیت عمل کنید. موفیت شما 100% اتفاق می افتد. این اصول و قوانین تغییر ناپذیر و ثابت هستند. زمان و مکان نغییرشان نمی دهد. پس فلسفه موفقیت را امتحان کنید. به امتحانش می ارزد.

مطالب این صفخه به شما کمک می کند ؛ قدرات بی نظیر تصور خلاق در کسب موفقیت و ثروت

فلسفه شکست 

ثا

برای درک بیشتر فلسفه موفقت و ثروت از این صفحه دیدن کنید ؛ برنامه ریزی سازمان یافته، پیش نیاز موفقیت و ثروت

بهانه تراشی را رها کنید. دنبال راه توجیه اشتباهات نباشید. مسئولیت پیروزی یا شکست خود را به عهده بگیرید. شکست می خوریم، چون در مرحله بعد به درسی که از شکست می گیریم ، نیاز داریم. در مرحله بعد ، شکستی که قبلاً خورده ایم برایمان منفعت است. تجربه شکست،  ما را قوی و نیرومند تر از قبل می کند. شکست در خودش درس و نکته ای دارد. تا شکست نخوریم نکته آن را درک و احساس نخواهیم کرد.

شکست های احتمالی را به عنوان پلی برای رسیدن به پیروزی بپذیریم. شکست ها برای خودشان هدفی دارند. آن ها می آیند تا ما را متوجه موضوعی که نمی دانیم یا فراموش کرده ایم ، کنند. باید به جای انصراف و دست از تلاش کشیدن و کار را تعطیل کردن، درس موجود در شکست را پیدا کنیم . در موفقیت های آتی از آن درس استفاده کنیم. درس موجود در شکست همان فلسفه موفقیت است. فلسفه موفقیت علت شکست و پیروزی را مشخص می کند.

چرا شکست می خوریم

نیروهای نامرئی ویژه ای در جهان وجود دارد که کار تعادل را انجام می دهند. این نیروها قوانین تغییر ناپذیری هستند که خداوند براساس آن ها پایداری کل جهان را برقرار کرده است. قوانینی حتمی که متضادها را در دو سوی هم قرار داده است. جهان پر از متضاد است. وقتی تعادل برقرار باشد، بین متضادها تعادل برقرار است. دلیل این که  شکست خورده ایم این بوده است که رفتارمان در مسیری بوده که تعادل را به هم زده ایم.  شکست ما نتیجه خارج شدن  از حالت تعادل است. عملی کردن درسی که از شکست احتمالی می گیریم ،تعادل را به مجموعه باز می گرداند.  بنابراین برای رسیدن به موفقیت  و ثروت فلسفه موفقیت را در زندگی خود عملی کنیم. 

شکست ما به این معنی است که از قانون موفقیت به درستی استفاده نکرده ایم. قانون موفقیت می گوید؛ اگر به سمت ثروت بروید از فقر دور خواهی شد. اگر چند گام که در موفقیت تاثیر گذار هستند را رعایت کنید به ثروت می رسید. چنان چه درست قوانین را به کار نگیرید ، از مسیر موفقیت منحرف شده و با شکست مواجه می شوید.  کسی که مسئولیت شکست خود را به عهده می گیرد. ، برای شکست های احتمالی بهانه تراشی نمی کند. او فلسفه موفقیت و ثروت را به کار می برد و مسئولیت شکست خود را گردن می گیرد.

مسئولیت پذیری شاه کلید موفقیت در زندگی

مسئولیت پذیری احساسی است که تمام افراد موفق و بزرگ جهان از آن برخوردار بوده و هستند. هر کس در برابر سرنوشت خود مسئول است. شکست و پیروزی هر کس قبل از هر عامل دیگری به تلاش خود شخص بستگی دارد. اغلب افراد شکست خورده دلیل شکست خود را می دانند. اما برای در رفتن از زیر بار مسئولیت برای موفق نشدن بهانه تراشی می کنند. در برخی موارد شاید حق با آن ها باشد. واقعاً بی تقصیر باشند. اما در رابطه با فقیر بودن افراد از نظر مالی فقط و فقط خود فرد مسئول است. باقی همه بهانه است. فلسفه موفقیت و ثروت می گوید، تلاش صادقانه هیچ گاه بی نتیجه نخواهد ماند. از شما حرکت از خدا برکت. 

در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید 55 عذر و بهانه مشهور که افراد برای شکست خود عنوان می کنند. توسط یکی از تحلیل گران شخصیت جمع آوری و فهرست شده است. اگر در زندگی شکست یا شکست هایی را تجربه کرده اید. و حالا همت کرده اید که موفق و سرفراز شوید. این بهانه ها بشناسید و از آن بپرهیزید.

این فهرست را بخوانید و شخصیت خود را دقیقاً تحلیل کنید. بدانید کدام یک از این بهانه سازی ها در مورد شما صادق است. فلسفه موفقت و ثروت  راهی برای کسب توانگری و ثروت است. از قوانین موفقیت برای دست یابی به اهداف آشکار و نهان خود بهره مند شوید. 

55 عذر و بهانه مشهور برای موفق نشدن

 • اگر همسر و خانواده داشتم!
 • اگر پول دار بودم!
 • اگر پارتی قوی داشتم!
 • اگر آموزش خوبی داشتم!
 • اگر می توانستم کاری پیدا کنم!
 • اگر سالم و سلامت بودم!
 • اگر وقت کافی داشتم!
 • اگر شرایطم بهتر بود!
 • اگر سایرین مرا درک می کردند!
 • اگر من در موقعیت دیگر و در زمانی دیگر بودم!
 • اگر قادر بودم زندگیم را از نو بسازم!
 • اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم!
 • اگر شانسی دیگر داشتم!

ق

 • اگر دیگران می گذاشتند!

 • اگر اتفاقی برایم نیافتد!
 • اگر جوان تر بودم!
 • اگر به چیزی که می خواستم می رسیدم!
 • اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام دهم!
 • اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم!
 • اگر قادر بودم افراد مناسب را پیدا کنم!
 • اگر استعداد بعضی ها را داشتم!
 • اگر فرصت ابراز وجود داشتم!
 • اگر دیگران روی اعصابم راه نمی رفتند!
 • اگر از فرصت هایی که داشتم درست استفاده می کردم!
 • اگر مجبور نبودم خانه داری کنم!
 • اگر پس انداری داشتم!
 • اگر رئیسم تشویقم کرده بود!
 • اگر کسی را داشتم که کمکم کند!

برای کسب اطاعات بیشتر از این صفحه دیدن کنید؛ ویژگی های منحصر به فرد رهبرکاریزماتیک

ب

 • اگر خانواده ام من را درک می کردند!

 • اگر در شهر بزگتری زندگی می کردم!
 • اگر قادر به شروع کردن بودم!
 • اگر آزادی عمل داشتم!
 • اگر مجبور نبودم!
 • اگر شخصیت بعضی ها برخوردار بودم!
 • اگر تا این حد چاق نبودم!
 • اگر می توانستم از استعدادهایم استفاده کنم!
 • اگر می توانستم از کسی یا جایی کمک بگیرم!
 • اگر بدهکار نبودم. یا می توانستم بدهیم را پرداخت کنم!
 • اگر شکست نخورده بودم!
 • اگر می دانستم چگونه و چطوری!
 • اگر جراتش را داشتم!
 • اگر تا این حد با من مخالفت نمی شد!
 • اگر با شخص مناسبی ازدواج می کردم!
 • اگر دیگران این همه کودن نبودند!
 • اگر افراد خانواده ام تا این حد ول خرج نبودند!
 • اگر از خودم مطمئن بودم!
 • اگر بدشانس نبودم!
 • اگر بختم بلند بود و ستاره اقبالم بهتر بود!
 • اگر زندگیم دست تقدیر نبود ودست خودم بود.اگر خودم می ساختمش!
 • اگر مجبور به انجام این همه کار نبودم!
 • اگر پولم را از دست نداده بودم!
 • اگر جای دیگری زندگی می کردم!
 • اگر گذشته ام این نبود!
 • اگر برای خودم کار می کردم!
 • اگر دیگران به حرفم گوش می دادند!

اگرمسئولیت رفتار خود را بپزیریم

اگر ها زیادند. اما باید شجاعتش را پیدا کنیم و از آن ها بپرهیزیم. اگر شجاعت آن را پیدا کنیم که مسئولیت سرنوشت و موفقیت خود را به عهدا بگیریم ، با شجاعت تحلیل خوشتن را آغاز می کنیم. نقات ضعف خود را خواهیم شناخت و از نقات قوت برای غلبه بر ترس و افکار منفی قدم برخواهیم داشت. از مشکلات زندگی در گذشته درس خواهیم گرفت و آن اشتباهات را دوباره تکرار نخواهیم کرد. در آن صورت کمتر عذر و بهانه می آوردیم.  بیشتر فکرمی کردیم ، چگونه و چه طوری می توانیم ، به ثروت و نعمت برسیم. آن گاه است که تاثیر فلسفه موفقیت و ثروت را در زندگی جود مشاهده خواهیم کرد. 

بهانه تراشی و عذر و بهانه آوردن از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است. این عامل دیرینه شکست و ناکامی را از خود دور کنیم.

چرا افراد بهانه تراشی می کنند؟

بهانه ها زائیده ذهن افراد شکست خورده هستند. آن ها با این حرف ها از خود دفاع می کنند. آن ها بهانه هایشان را دوست دارند. از طرفی بهانه فرزند ذهنشان است. انسان فرزندش را دوست دارد. از طرفی بهانه  مسئولیت شکست را از دوش آن ها بر می دارد. و آن را متوجه افراد دیگر و شرایط و موقعیت می کند. توجیه کردن و بهانه تراشی عادتی ریشه دار است. به سادگی نمی توان این عادت کهن سال را از میان برداشت. برای از بین بردن و تغییر دادن این عادت انگیزه قوی و اراده محکم نیاز هست. فلسفه موفقیت  و ثروت را یاد بگیریم و بهانه تراشی را رها کنیم.

پیروی از فرمول موفقیت

برای رسیدن به پیروی قوانین ویژه ای وجود دارد. اگر آن قوانین را بشناسیم و به کار ببریم. پیروزیمان حتمی است. این قوانین  ازلی و ابدی هستند. قوانین ثابت که خداوند آن ها را برای همیشه به حالت تغییر ناپذیر خلق کرده است. زمان و مکان آن ها را تغییر نمی دهد. این قوانین جاودانند. در کتاب بیانیشید و ثروتمند شوید. قوانینی که به کسب ثروت و موفقیت منجر می شود. آمده است. آن قانون ها فلسفه موفقیت و ثروت را بازگو می کنند. در این سایت آن قوانین در در چندین مطلب برای شما بازگو شده است.  اگر خواهان موفقیت و ثروت هستید. بسم الله فلسفه موفقیت و ثروت را بشناسید و آن را در زندگی عملی کنید.

موفقیت از الگویی خاص پیرویی می کند. طبق این الگو اگر هفمند باشیم و برای رسیدن به هدفمان ، طرح و برنامه ای مشخص داشته باشیم و وضعیت موجود و مطلوب خود را به درستی بسنجیم. سپس برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تلاش آگاهانه و صادقانه داشته باشیم ، ما نیز چون هزاران فرد موفق در جهان ، موفقیت و توانگری را تجربه خواهیم کرد.  در رابطه با فلسفه موفقیت و ثروت چنان چه؛ تجربه یا نظری دارید. آن را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست