معرفی و دانلود کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل بصورت نسخه pdf. این کتاب از مفیدترین و نافذترین کتاب ها در زمینه موفقیت و ثروت است که پرده از اسرار ثروتمندان بر می دارد. 

اگر دوست دارید به ثروت و موفقیت برسید ، بیاندیشید و ثروتمند شوید، اثر ناپلئون هیل را مطالعه کنید. دستورالعمل و قوانین رسیدن به ثروت و توانگری در این کتاب گام به گام به صورت شیوا و ساده بیان شده است. گام های رسیدن به موفقیت را یاد بگیرید و در زندگی شخصی و حرفه ای خود آن را به کار ببرید. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را ناپلئون هیل با الهام از ایده موفقیت اندروکانگی به رشته تحریر درآورده است. ایده اندروکارنکی همان مسیر رسیدن به موفقیت است که توسط هزاران انسان موفق در سراسر جهان سال ها به خدمت گرفته شده و موفقیت افراد موفق را موجب شده است.

معرفی کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

هر فصل از این کتاب یکی از رمز و رازهای رسیدن به موفقیت را بیان می کند. با خواندن هر فصل و درک کامل آن خواننده گامی به سوی موفقیت بر می دارد. به گونه ای که در آخر کتاب از طریق آموزه های این کتاب به صورت مرحله به مرحله خلاقیتش شکوفا می شود. خواننده با استفاده از راه کارهای گام به گام این کتاب ایده و فکر تازه ای برای دست یابی به موفقیت در زندگی خود از طریق الهام دریافت می کند. معرفی کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را در این متن دنبال کنید.

مفهوم ثروت در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

مفهوم ثروت در این کتاب تنها به مفهوم ثروتمند شدن از نظر مالی نیست. بلکه منظور از ثروت توانگری در همه زمینه های موفقیت ( شخصی، کاری، اجتماعی، زیبایی، سلامتی، مالی، آرامش روحی و روانی و غیره می باشد. هدف خواننده  از موفقیت و هدف هر چه باشد (چه مالی و جسمی و چه روحی روانی) با استفاده از آموزه های این کتاب و طی کردن گام های موفقیت به هدف خود دست خواهد یافت. معرفی کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را برای آشنایی بیشتر با این کتاب ارزنده ئنبال نمائید. توصیه های و گام های این کتاب توسط افراد زیادی در زندگی شخصی و کاری تجربه شده است و تاثیر آن به اثبات رسیده است.

مفهوم ثروت در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ارزش های معنوی

دوستی های ادامه دار ، احساس درک همدلانه بین همکاران و مناسب های خانوادگی موزون ارزش های معنوی هستند که مسبب آرامش روح و روان می شود. با استفاده از آموزه های این کتاب می توانید به آرامش روحی و روانی دست پیدا کنید.

فلسفه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

فلسفه این کتاب به گونه ای است که شما را برای رسیدن به معنویات مهیا می کند. زمانی که مهارت کافی را با استفاده از گام های موفقیت این کتاب پیدا کردید، می توانید آرامش روحی و معنوی را درک کنید.

همچنین بخوانید: بیوگرافی ناپلئون هیل کسی که برای اولین بار اسرار ثروتمندشدن را فاش کرد

رمز موفقیت در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

رمز موفقیت و ثروت در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید به صورت سر بسته آمده است. تنها کسانی که امادگی لازم برای رسیدن به ثروت و توانگری را دارند، قادر خواهند بود، این رمز را باز کنند و در زندگی خود به کار ببرند. رمز کتاب در هر یک از فصل های کتاب امده است. با خواندن فصل های مختلف کتاب هر کس به شیوه خود رمز موثر و سربسته این کتاب را بازگشایی می کند.

هر کس آمادگی آن را داشته باشد، رمز موجود در این کتاب به او داده می شود. رمز موجود در این کتاب به هزاران زن و مردی که آمادگی دریافت آن را داشته اند ، داده شده است. بسیاری از آن ها با استفاده از آن به ثروت مادی و برخی ها هم به ثروت معنوی دست یافته اند. برخی هم هر دو را با هم کسب کرده اند.

هر کسی که کتاب را بخواند با مطالعه فصل های کتاب آمادگی لازم برای کسب موفقیت و ثروت را پیدا خواهد کرد. رمز موجود در کتاب برای او باز گشایی خواهد شد و او به شیوه خود رمز موجود در کتاب را تعبیر و تفسیر خواهد کرد.

ایده و فرمول موفقیت اندروکارنگی از زبان ناپلئون هیل

اگر تا کنون در زندگی خود مایوس شده اید ، اگر مشکلی روحی روانی آزارتان داده است. اگر بیمار و رنجور بوده اید ، ایده کارنکی چیزی است که به آن نیاز دارید.

یکی از ویژگی های رمز موجود در این کتاب این است،  زمانی که کسی به آن احاطه می یابد و از آن برای بهتر شدن وضعیت خود استفاده می کند ، خود را بی اراده در مسیر موفقیت می بیند.

فرمول کارنگی از دو بخش ایجاد شده است. کسانی که آمادگی آن را داشته باشند ، بخش اول را صاحب شده اند. کسانی که ایده ای برای موفقیت داشته باشند ، نصف مسیر موفقیت را طی کرده اند. در ادامه کار نصف دیگر را نیز دریافت خواهند کرد.

در فصل اول این کتاب اندیشه ثروت آمده است. نویسنده اندیشه ثروتمند را یکی  از پیش نیازهای موفقیت و ثروت بیان می نماید.

اندیشه ثروت در بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

دارایی قدرتمند که وقتی با هدف مشخص، عزم راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب شود. شما را به ثروت و توانگری خواهد رساند.

برای نشان دادن قدرت اندیشه ناپلئون هیل داستان بارنر مردی که رفت شریک توماس ادیسون شود را بازگو می کند. در فصل اول کتاب اندیشه ثروت و داشتن ایده و هدف برای موفقیت به صورت مفصل بیان شده است.

در فصل دوم نویسنده تاثیر میل و اشتیاق سوزان برای رسیدن به ثروت و توانگری را توضیح می دهد. در فصل سوم تاثیر ایمان و باور قوی برای دست یابی به هدف آمده است. برنامه ریزی سازمان یافته و منظم، تصمیم گیری قاطع، مثبت اندیشی و تاثیر تفکر مثبت، تبدیل نیروی جنسی به انرژی سازنده برای انجام کار، عزم راسخ برای اجرای تصمیم و پایداری و مدامت در کار برای رسیدن به ثروت و موفقیت به صورت کامل تشریح شده است.

اندیشه ثروت در بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

آشنایی با شیوه دریافت الهام 

با خواندن هر یک از فصل های کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید گامی به سوی موفقیت و هدف بر می دارید. با مطالعه و درک هر فصل قدمی در مسیر دست یابی به هدف پیش می روید.

در ادامه کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید مغز به عنوان یک گیرنده حساس و راه های فعال کردن آن و استفاده از نیروی مغز و ذهن برای دست یابی به هدف از طریق تصور خلاق و الهام بیان شده است. چگونگی داشتن تصور خلاق و راهنمایی کامل برای دریافت الهام در ادامه کتاب بحث شده است. دشمن های موفقیت (کارگاه اهریمن و شش شبح ترسو)  موانعی(ویژگی های شخصیتی مخرب) که مسیر موفقیت را سد می کنند در ادامه کتاب بیان شده است.

 با استفاده از آموزه های کتاب خواهید توانست ، تحلیل شخصیت و خودکاوی خود را به شیوه صحیح و مفید انجام دهید.غول هایی که مانع موفقیت تان شده را در درون خود بیابید و با آن ها به مبارزه برخیزید. هزاران نفر در طول تاریخ در سراسر جهان ایده موفقیت اندروکارنگی را برای رسیدن به هدف به کار گرفته و موفق شده اند. اگر خواهان ثروت و توانگری هستید، شما هم می توانید از این کتاب مفید و سازنده برای دست یابی به هدف های ارزنده خود استفاده کنید. 

با مطالعه این کتاب شما نیز ایده موفقیت خود را دریافت خواهید نمود و جرقه هایی از اهداف بلند و کوتاه مدت در ذهن شما جریان خواهد یافت. با نوشتن ان اهداف و ایده ها ، می توانید راه موفقیت را یکی پس از دیگری دریافت نمایید . برای امتحان و آزمایش این گفته ها دانلود کنید و بخوانید ف خلاصه ای مفید و مختصر از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

خلاصه ای مفید و مختصر از  کتاب نافذ و سازنده بیندیشید و ثروتمند شوید در این سایت گردآوری و در فایل PDF تدوین شده است. برای دست یابی به اهداف خود می توانید، آن را دانلود و مطالعه نمائید.

در رابطه با معرفی و دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خود را با گرداب جذب به اشتراک بگذارید. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش موفقیت و انگیزشی سایت از مطالب مفید این بخش استفاده کنید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

7 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • من به این جمله اعتقاد دارم که انچه در درون همان در بیرون انچه در بالا همان در پایین واین جمله کلا در تمام این کتاب وجود داره.

  پاسخ
  • ممنون کیمیا عزیز. اعتقاد خیلی زیبایی هست. چطور به این نتیجه رسیدین؟ آیا این اعتقادتون تونسته روی زندگیتون تاثیر مثبت بذاره؟

   پاسخ
 • این کتاب وکه خوندم خیلی رودیدگاهم به زندگی تاثیر گذاشت ومنو به رویاهام نزدیک کرد واحساس اعتمادبه نفس زیادی درخوددیدم.ممنونم.

  پاسخ
 • ممنونم بابت معرفي اين كتاب چون بسيار بسيار رو ديدم به زندگي واهداف واميالم تاثير گذاشت ومطمئنم يروز فلش بك ميزنم به اون روزي كه اين كتابو شروع كردم ،ي تقدير جانانه ميكنم ازش كه منو به هدفم وموفقيتي كه در انتظارم بود رسوند ?

  پاسخ
  • سلام شیما عزیز، خوشحالم که این کتاب اینقدر تاثیر خوبی تو زندگی شما داشته. می تونین از آموخته های خود از این کتاب برامون بگین که بقیه دوستان و همراهان سایت بتونن از تجارب شما بهره مند بشند. و اینکه چه هدف بزرگی دارین که میخواین بعد از رسیدن به اون فلش بک بزنید؟؟

   پاسخ
 • سلام کتاب رو از کجا تهیه کنم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست