برنامه ریزی استراتژیک در فرایند نکته
موفقیت و انگیزشی

برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف برایان ترسی

اگر قصد دارید به هدف های بزرگ در زندگی دست پیدا کنید ، برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف برایان ترسی را بیاموزید و در هدف خود اجرا نمائید.

برنامه ریزی استراتژی شخصی چیزی است که برای رسیدن به هر هدفی به آن نیاز دارید. تفاوت بین اجرای یک برنامه با برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن بدون برنامه همچون تفاوت رانندگی با یک ماشین مدل با بالا با یک دوچرخه می باشد. هر دو وسیله شما را به مقصد می رساند. اما با برنامه ریزی استراتژی خیلی سریع به هدف خود می رسید. برنامه ریزی استراتژی را می توانید همچون رانندگی با استفاده از فکر و عمل یاد گرفت.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف

برای انجام هر کاری باید برنامه ریزی داشت. اما گاهی در زندگی پیش می اید که باید به سرعت و با دقت برنامه ریزی دقیق و درست داشته باشید. برای این کار لازم است که تفکر و اندیشه خود را به کار ببرید و با دقت همه جوانب کار خود را بسنجید و برنامه ای دقیق و درست را طرح ریزی و اجرا نمایید. برنامه ریزی استراتژیک فنون و تکنیک خاص خود را دارد که باید آن را یاد بگیرید تادر مواقع بحرانی بتوانید ، تصمیم های دقیق و درست را در اسرع وقت بگیرید. این کار چندین فایده دارد که در ادامه به برخی از آن اشاره کرده ایم. 

صرفه جویی در زمان و پول با برنامه ریزی استراتژیک

اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در صرفه جویی در هزینه و زمان می باشد. با فکر کردن در رابطه با سوال های کلیدی و مفهوم های استراتژیک متوجه می شوید که بیشتر و بیشتر کارهای مهمتری انجام می دهید و با زمان کمتر به اهداف بیشتر دست می یابید. کارهای صحیح بیشتر برای خود و یا شرکت انجام می دهید. با این کار توانایی ارزیابی شما افزایش می یابد. با ارزیابی بهینه، مسیر را سریع تر می پیمائید.

برای کسب اطلاع بیشتر ، از این صفحه دیدن نمایید ؛ هنر عشق ورزیدن از بیان اریک فروم

با برنامه ریزی استراتژیک فروش و بازاریابی بیشتر و درآمد و سودآوری بهتر خواهید داشت. به طور کلی برنامه ریزی استراتژیک به عملکرد بهتر و کارائی بیشتر منجر می شود. برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف را در برنامه های خود عملی نمائید.

از این صفحه دیدن کنید ؛ کتاب صوتی مصلح الدین، زندگی نامه سعدی شیرازی

برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف

برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف
برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف

زمانی که از وضع موجود خود ناراضی هستید ، احساس ترس و نگرانی داریدو از دور بایستید و به وضعیت خود بنگردید. زمان برنامه ریزی استراتژیک فرا رسیده است. چالش های سر راه موفقیت را بیابید. امکانات خود را ارزیابی کنید. راه حل رفع آن چالش ها را پیدا کنید. با تمام توان و نیروی جسم ، ذهن و روح خود با انگیزه فراوان برای رفع مشکل خود تلاش کنید.

منحنی زیگموند در تمرکز بر هدف

زندگی در چرخه منظم چون فصل ها در حرکت است. بیشتر فعالیت های انسان از منحنی زیگموند پیروی می کند. این منحنی از خطی به شکل s که روی خود خوابیده است ، درست شده است. در نقطه شروع هر فعالیت در بالاترین نقطه s در سمت چپ آغاز می شود. این فاز یاد گیری نام دارد. در این فاز شیب خط منفی و رو به پایین است. سپس وارد فاز رشد می شوید. در این فاز شیب خط مثبت و به طرف بالا است. در نهایت به فاز سراشیبی و پایان چرخه فعالیت می رسید.

در فاز یادگیری به شدت مشغول هستید. با چالش ها و موانع بسیار رو به رو می شوید. دانش جدید در رابطه با کار را یاد می گیرید و به دنبال آزمایش کردن راه حل ها هستید. تا به درآمد بیشتر برسید. در فاز رشد ، راه حل درست را پیدا کرده اید. قبراق و سرحال و پر انرژی به انجام کار مشغول هستید.

ایده های سودآور در این فاز به ذهن شما می آید. درآمد شما در این حالت به بالاترین میزان خود می رسد. در فاز سراشیبی نقطه اوج فعالیت شما رو به پایان است. کار شما توسط رقیبان محدود شده است و برای رونق دوباره به باز سازی نیاز دارد. برنامه ریزی استراتژیک این جاست که به یاری شما می آید. با باز سازی آن وارد چرخه بعدی می شوید. در چرخه های فعالیت خود برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف را جدی بگیرید.

هفت سوال برای برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف

برای برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف، هفت سوال اساسی را باید همیشه از خود بپرسید. پاسخ به یکی از این سوال ها ممکن است، کار و حرفه شما را به کلی دگرگون کند. با این هفت سوال ممکن است نقطه کانونی کارهای شما و اهداف شما تغییر کند.

 تعریف شفاف تجارت و شغل

اولین سوال در رابطه با شفاف سازی حرفه و شغل شماست. از خود بپرسید « من در چه تجارتی هستم»؟ تجارت و حرفه خود را به خوبی تعریف کنید. تعریف خود را گسترش دهید. به اولین تعریف قانع نشوید. تجارت خود را با توجه اثری که بر دیگران می گذارد تعریف کنید.

تفکر مبتنی بر صفر

 تجارت خود را با تفکر مبتنی بر صفر تعریف کنید. از خود سوال کنید « آیا اگر من امروز کارم را با دانش فعلی خود شروع کنم، چه کاری را بیشتر و بهتر انجام می دهم و چه کاری را از دستور کار خود حذف می کنم»؟ قبل از شروع به کار و تصمیم تازه، کار قدیمی را رها کنید.

در رابطه با آینده فکر کنید

در رابطه با کار خود از خود بپرسید؛

برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف
 • « اگر همه چیز به صورت امروز پیش برود ، چه تجارتی خواهم داشت»؟
 • «اگر تغییری ندهم، دو ، سه و یا پنچ سال دیگر چکونه خواهد بود»؟
 • « با توجه به استعدادها و توانمدی های من بهتر است کارم چگونه باشد»؟
 • «اگر مجبور به ترک این کار شوم ، چه کار دیگری با توجه به توانمدی هایم می توانم انجام دهم؟ چه مهارتی لازم است که کسب کنم»؟
 • « چه تغییراتی را برای بهتر شدن کارم اعمال کنم»؟

مشتری های خود را تعیین کنید؛ از خود سوال کنید؛

 • «مشتری من کیست»؟
 • « چه کار کنم تا او را راضی کنم»؟
 • هر کسی که کار شما به بهتر شدن وضعیت او کمک کند مشتری شماست. حتی همکاران و شرکای کاری مشتری شما هستند.
 • «مشتری بیرونی من کیا هستند»؟ جواب این سوال برای ادامه کار شما مهم و حیاتی است. در قرن 21 راضی نگه داشتن مشتری بیرونی ضرورتی انکار نا پذیر است.
 • « چه مهارتی برای راضی نگه داشتن مشتری های بیرونی نیاز دارم یاد بگیرم:؟

مشتری های خود را اخراج کنید

مشتری های خود را تفکیک کنید. مشتری های کم ارزش که سود کمی از آن ها به شما می رسد را از لیست مشتریان خود حذف کنید. برای این مشتری ها خدمت یا محصول ارئه ندهید.

زمینه ای که در آن عالی هستید را مشخص کنید

از خود بپرسید؛ « من در چه زمینه ای واقعاً خوب هستم»؟ چه خدمتی یا فعالیتی را من به بهترین نحو و بهتر از دیگران انجام می دهم»؟

 • مشخص کنید؛ « مهمترین قابلیت های که تا 5 سال دیگر داشته باشید تا در 10% بهترین های طمینه کاری خود قرار بگیرید چه هستند»؟
 • روی فعالیت های با ارزش تمرکز کنید
 • «10 تا 20 درصد از فعالیت های من که 80 تا 90 درصد از درامد من از ان حاصل می شود ، چه هستند»؟
 • « وظایفی که باید انجام دهم تا بیشترین پاداش را به دست بیاورم چه هستند»؟
 • « برای انجام کار بیشتر چکونه زندگی خود را سازمان دهی کنم»؟

از قانون 20/ 80 برای این بخش استفاده کنید. 20% از فعالیت هایی که 80% از درآمد شما را تولید می کند را بیشتر انجام دهید.

محدودیت های اصلی را رفع کنید

 • « برای رسیدن به اهدافم چه محدودیت هایی روی توانایی های خود دارم»؟
 • «چه چیزی درون من است که من را از اهدافم دور می کند»؟

همیشه گلوگاه هایی بین آن چه برایش برنامه ریزی می کنید و آن چه که در آینده نصیب تان می شود وجود دارد. از قبل آن گلو گاه ها را شناسایی و رفع کنید. برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف داشته باشید.

شرع به کار را آغاز کنید

 • « برای شدوع کار چه عملی من را به بهترین نتیجه می رساند»؟
 • «برای انجام چه چیزی من برنامه ریزی استراتژیک داشتم»؟
 • « چه فعالیت هایی نتایج متفاوت به من می دهد»؟

برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف ما را با برنامه ریزی اضطراری برای دست یابی به اهدف آشنا می کند. در این متن شیوه انجام برنامه ریزی استراتژیک و مزایای آن برای دست یابی به هدف را با هم مرور کردیم. با هفت سوال مهم و اساسی برای برنامه ریزی استراتژیک آشتا شدیم. دانستیم که در هنگام برنامه ریزی استراتژیک چه مواردی را باید رعایت کنیم تا به بهترین نتیجه دست یابیم.

برنامه ریزی استراتژیک

اگر شما هم در انجام کارهی خود با مشکل برخود کرده اید و از وضع موجود خود ناراضی هستید ، اگر آن گونه که انتظار داشتید ، کارهایتان پیش نمی رود ، برای بهبود اوضاع ، برنامه ریزی استراتژیک تمرکز بر هدف را تمرین کنید. برای کار خود از نو برنامه ریزی استراتژیک داشته باشید. برای انجام این کار ، این متن را دوباره و چند باره بخوانید. پس از یادگیری ، دستورالعمل ها را مو به مو اجرا کنید. در برنامه طراحی شده خود ، بنگرید و هر جا که به خوبی شفاف و واضح نیست را شفاف نمایید. اگر اهداف و برنامه شما واقعی و قابل اجرا نباشد و بر گرفته از روییا باشد ، با مشکل مواجه خواهید شد. پس سعی کنید واقع بینانه به قضایا بنگرید. 

هر گونه نظر ، پیشنهاد، انتقاد و یا تجربه ای خاص در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در تمرکز بر هدف دارید. آن را از طریق همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه