تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی
موفقیت و انگیزشی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی از برایان ترسی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی از برایان تریسی را جهت دست یابی به هدف های بزرگ و مهم خود یاد بگیرید و در دست یابی به هدف های خود آن را عملی کنید.

اگر تصمیم گرفته اید که پیشرفت کنید و موفق شوید. اگر به درآمد بالا در کنار داشتن وقت آزاد در کنار عزیزانتان فکر می کنید. برای بالا بردن سطح کارائی و عملکرد خود این مجموعه مقاله ها را دنبال کنید. در این مجموعه سعی می کنیم، نکته های ضروری و موثر برای دست یابی به هدف را از بیان برایان ترسی برای تان باز گو می کنیم. به این امید که برای رسیدن به هدف های بزرگ خود از این راه کارهای اثبات شده استفاده کنید و پله های موفقیت و طرقی را به تدریج طی نمائید. پس با کتاب صوتی همراه باشید.

فرایند نکته کانونی

برایان ترسی در کتاب تمرکز بر هدف برای دست یابی به هدف،  فرایند نکته کانونی را معرفی می کند. طبق این فرایند برای دست یابی به هدف ، کارهای سودمند که برای انجام آن ها به زمان اندکی نیاز است را در مرکز  کارهای روزانه خود قرار دهید. کارهایی که زمان زیادی برای انجام آن ها لازم است و تاثیر کمی در پیشرفت شما دارد را از برنامه کاری خود حذف نمائید.

مطالب این صفحه مفید است ؛ معرفی کتاب تمرکز بر هدف برایان ترسی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی

از این صفحه دیدن کنید ؛ کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

 • شفافیت داشته باشید

هر کاری که قصد انجام آن را دارید، به خوبی مشخص کنید. هدف خود را به خوبی مشخص نمائید.  اگر هدف شما مشخص ، قابل اندازه گیری ، باور پذیر و قابل  دست رس باشد. شما بهتر و سریع تر به هدف خود می رسید.  هدف خود را روی کاغذ بنویسید، زمان انجام هدف را تعیین کنید. هر چه هدف شما شفاف تر باشد، بهتر و سریع تر خواهید توانست در جهت دو برابر کردن کارائی خود تلاش کنید.

 • برنامه ریزی داشته باشید

برنامه ریزی دقیق و منظم برای کارهایی که قرار است انجام دهید ، داشته باشید. هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید ، تا ده دقیقه زمان اجرای کار شما را کاهش می دهد.

لیستی از کارهایی که باید انجام دهید را قبل از شروع به کار روی کاغذ پیاده کنید. کار کردن از روی لیست به سرعت و دقت شما کمک می کند. موقعی که از روی لیست کار می کنید ، موردی را فراموش نمی کنید و مرتب تر و سریع تر عمل می کنید. دو برابر کردن کارائی با برنامه ریزی و نوشتن مراحل کار بر روی کاغذ سریع تر امکان پذیر می شود.

از قانون 20/80 استفاده کنید

از قانون 20/80 برای دست یابی به هدف خود استفاده کنید.  طبق این قانون 80% از زمان شما صرف انجام کارهایی می شود که فقط 20% در کارائی شما اهمیت دارد. 20% بقیه زمان خود را به کارهایی که 80% برای تان نتیجه بخش است، اختصاص می دهید. کارهای پر بازده را انتخاب نمائید و با انجام آن ها در جهت دو برابر کردن کارائی خود تلاش داشته باشید.

 تفکیک فعالیت هابرای دو برابر کردن کارائی

از روش ABCDE برای مشخص کردن کارها و تفکیک آن ها استفاده کنید. هر کدام از این حروف ها را یک دسنه مشخص از کارها اختصاص دهید. انجام این کار به روش زیر است.

 • حرف A را به کارهای خیلی مهم اختصاص دهید. کاری که اگر انجام شود ، سود زیادی به شما می رساند. کارهای پر اهمیت و سود آور را در دسته A لیست کنید.
 • فعالیت هایی که انجام آن ها به شما سود می رساند، اما سود حاصل از آن ها کمتر از گروه A است را در گروه B لیست کنید. اگر فعالیت گروه A نبود.  از  کارها گروه B انجام دهید.
 • کارهای گروه C خوب است اما برای افزایش درآمد شما سودمند نیستند. مانند خواندن روزنامه ، خوردن قهوه با یک همکار ، زنگ زدن به خانه برای این که بدانید ، شام چی دارید.
 • کارهایی که اهمیت آن ها کم است و دیگران به خوبی از عهده انجام آن برمی آیند را در گروهD قرار دهید. انجام این کارها را به دیگران بسپارید.
 • کارهایی که انجام دادن سودی برای شما ندارد را در گروه E بگذارید. این کارها را از لیست انجام خود حذف کنید.

برای دو برابر کردن کارائی ، مرتب از خودتان بپرسید ، چه کاری را خودم بهتر از هر کس دیگری انجام می دهم و دیگران نمی توانند ، آن کارها را انجام دهند. آن کار را در لیست A قرار دهید. تا زمانی که کاری در لیست A دارید ، سراغ کارهای گروه های دیگر نروید. تفکیک غعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی را برای دست یابی به هدف عملی کنید.

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی

تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی

 تفکیک فعالیت هابرای دو برابر کردن کارائی به روشی دیگر

در این روش قبل از شروع کار، فعالیت های مهم و فعالیت های اضطراری را از هم جدا کنید. کارهایی که نیاز فوری و ضروری برای انجام دادن دارند را انتخاب کنید و انجام دهید.

 • چیزی که خیلی مهم و ضروری است فعالیتی است که «جلو صورت شما» است. این همان کاری است که همان لحظه باید به آن رسیدگی کنید. نتایج عملکرد ضعیف روی یک فعالیت مهم و اضطراری می تواند وحشتناک باشد. کارهای مهم و اضطراری به ارتباط شما با دیگران مربوط است. همه همیشه در حال انجام این کار ها هستند.
 • کارهایی که مهم هستند اما اضطراری و حیاتی نیستند. می توانید انجام این کارها را به عقب اندازید. انجام این فعالیت ها موثرترین نتیجه را در دراز مثبت دارند. نوشتن یک گزارش مهم، یک مورد مفید را مطالعه کردن، صرف کردن وقت با فرزندان ضمن بزرگ شدن، ورزش کردن برای حفظ سلامتی. این گونه فعالیت ها در دراز مدت تاثیر بزرگ مثبت یا منفی در زندگی افراد دارند. کارهای این گروه اهرمی قدرتمند برای شما هستند. انجام کارهای این گروه در دراز مدت بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد و کارائی شما خواهد گذاشت.
 • فعالیت هایی که اضطراری هستند ، اما مهم نمی باشند

 • . مثل جواب دادن به یک ایمیل و یا یک تلفن. این کارهای ضروری هستند. اما در کارائی و عملکرد شما تاثیر ندارند. اغلب مردم زمان زیادی از وقت خود را صرف این کارها می کنند. برای همین بازدهی پائین دارند.
 • فعالیت هایی که نه مهم هستند و نه اضطراری. اما نصف وقت مردم را می گیرد. مردم در سر کار نصف وقت خود را به این کارها اخنصاص می دهند.

برای این که کارائی و عملکرد بالا داشته باشید، روی کارهای بخش اول؛ اضطراری و مهم و سپس کارهای مهم وقت بگذارید. کارهای دیگر را یا به دیگران واکذار نمائید و یا انجام آن ها را متوقف کنید. با تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی به هدف خود دست پیدا کنید.

سه سوال برای کارائی بالا

 • همیشه از خود بپرسید «با ارزش ترین فعالیتی که باید انجام دهم چه کاری است»؟ انجام چه کاری بیشترین ارزش را به شما می دهد؟
 • از خود بپرسید «چرا به من حقوق و دستمزد داده می شود»؟ دقیقاً برای انجام چه نتایجی استخدام شده اید؟
 • مرتب از خود بپرسید « با ارزش ترین استفاده من از زمان چگونه است»؟ این سوال در مدیریت فردی بیشترین تاثیر را دارد.

نتیجه گیری

فرایند نکته کانونی به ما می گوید که بخش بیشتر وقت خود را روی کارهایی که بیشترین بازدهی و سود را برای مان به همراه دارد ، متمرکز کنیم. حال اگر ما بتوانیم برنامه های خود را تفکیک و دسته بندی نماییم و پر بازده ها را انتخاب و عملی کنیم ، در مدت زمان کمتر به یازدهی و کارائیی بیشتری خواهیم رسید. لب مطلب و جان کلام فرایند نکته کانونی و دو برابر کردن کارائی همین جله بالا است. 

برای این که کارائی خود را بالا ببرید و به هدف خود در زمان کمتر دست یابید ، فرایند نکته کانونی برایان ترسی را به کار ببرید. برای آشنایی با این فرایند مطالب این مقاله را یاد بگیرید و آن را در دستور کار خود قرار دهید. تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی را جدی بگیرید.

در رابطه با تفکیک فعالیت ها برای دو برابر کردن کارائی از برایان ترسی هر گونه نظر، پیشنهاد و اتقادی دارید را با ما از طریق همین صفحه به اشتراک بگذارید. هر گونه تجربه شخصی در این رابطه در کارتان داشته اید ، آن را برای بهتر شدن مطالب با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست