10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک

بدون دیدگاه

برای شناختن خویشتن و کسب معرفت نفس باید ، عاشق شد. 10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک را برای عاشق شدن بیاموزید.

اگر دوست دارید که معرفت نفس و خویشتن شناسی را فرا بگیرید ، 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک را بیاموزید و در خویشتن شناسی خود از آن سود بجوئید. در این سایت خلاصه ای از کتاب های محبوب و تاثیر گذار در زمینه رشد و موفقیت موجود است. آن ها را مطالعه کنید و به رشد شخصی ، مادی و معنوی خود بیفزائید. پله های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید. کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک یکی از این کتاب ها می باشد. متن زیر برگرفته از این کتاب ارزنده می باشد.

40 قانون عشق شمس  اثر الیف شافاک

اگر در پی کسب معرفت هستید ، نگران نباشید ، مسیر را درست آمده اید. در این سایت در چهار مقاله 40 قانون عشق شمس تبریزی از بیان الیف شافاک بیان شده است. این 40 قانون عشق در چهار مطلب (10 قانون اول، ده قانون دوم، ده قانون سوم و ده قانون چهارم) و همچنین هفت پله عشق  در این کتاب بیان شده است. را در کسب معرفت به کار ببرید و به معرفت نفس و در پی آن به معرفت حق دست پیدا کنید. درسه مقاله قبلی 30 قانون از 40 قانون عشق شمس بیان شد. در این متن 10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک به شرح زیر آمده است.

از این صفحه دیدن نمائید؛ بیوگرافی جک دروسی مدیر عامل تویتر

10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک

اگر طالب معرفت هستید، این قوانین را یاد بگیرید و در زندگی خود تمرین و تکرار نمائید.

قانون سی و یکم؛ برای نزدیک شدن به معرفت باید قلبی مثل مخمل داشت

هرکسی به نحوی نرم شدن را یاد می گیرد. برخی حادثه ای را پشت سر می نهند. برخی با مریضی روبرو می شوند. برخی درد فراق را تحمل می کنند و برخی هم درد از دست دادن مال دنیا را تجربه می کنند. همه ما در زندگی خود بلاهایی ناگهانی را پشت سر می گذاریم. این بلاها می آیند تا نرم شدن قلب را به ما بیاموزند. صوفی فرصت موجود در بالاها را درک می کند. او می داند حکمت آمدن بلا چه بوده است. پس نرم می شود. اما متاسفانه برخی ها قلبشان با بلا سخت تر می شود. با استفاده از 10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک نرمش و لطافت قلب را یاد بگیرید.

10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛ تمرین نیروی حال اکهارت توله

قانون سی و دوم؛ پرده ها را کنار بزن

همه پرده های بین تان را بردارید. تا خالصانه بتوانید خداوند را ببینید. برای خودت قانون هایی داشته باش. اما از آن قوانین برای راندن دیگران و یا داوری درباره آن ها استفاده مکن. از بت ها دوری کن! مراقب باش از راستی ها بت نیافرینی! بگذار ایمانت بزرگ باشد! اما هیچ گاه از ایمانت برای کسب بزرگی استفاده مکن!

دانسته یا ندانسته بنده پول و متاع دنیا نباش. آگاهانه یا نا آگاهانه با فساد و حسد یا با ذلت و کبر مال دنیا را قبله خود مکن!

این گفته که کسی بگوید، نیاز به سوال کردن نیست، هر چه لازم باشد می دانم از دانایی و خرد سرچشمه نمی گیرد. بلکه  منشاء این سخن از جهالت است.

انسان اشرف مخلوقات چنان پیچیده و رمزآلود است که گاه بالاترین مرتبه ها را کسب می کند و گاه تا نازل ترین درجات پائین می آید. این گفته به این معنی است که شیطان درون آدم نهفته است نه بیرون از او. شیطان درونت را به زانو درآور و مقامی که شایسته اش هستی را کسب کن.

قانون سی و سوم؛ در این دنیا همه می کوشند، چیزی شوند تو هیچ شو

مقصد نهایت فنا شدن باشد. چون گلدان باش. همان گونه که در گلدان شکل ظاهری اهمیت ندارد و خلاء درونی است که مهم است. ظَنِّ منیت را در درون باید کشد و معرفت هیچ بودن را باید کسب کرد.

قانون سی و چهارم؛ تسلیم شدن به حق نه ضعف است نه انفعال

تسلیم شدن به خداوند، قوی شدن تا آخرین مرتبه است. انسان تسلیم شده، سرگردانی در میان موج ها و گرداب ها را رهاکرده است و در پناه امن خداوند آرام گرفته است.

قانون سی و پنجم؛ در این زندگی فقط با تضادهاست که می توان به جلو رفت

شخص موئمن با شخص کافر درونش آشنا می شود. شخص کافر با شخص موئمن درونش روبرو می شود. تا رسیدن به کمال حقیقی شخص در بین تضادهای درونش ویلان است. گاه موئمن است و گاه کافر می شود. در هر مرحله به اندازه ای که تضادها را بتواند بپذیرد، پیشرفت می کند.

قانون سی و ششم؛ از حیله و دسیسه نترس

از کسانی که برایت دام می گسترانند ، ترسی به دل نداشته باش. خداوند برای آن ها دام بزرگ تری می نهد. دنیا دارای نظام پاداش و جزا است. یک ذره خیر و یک ذره شر در دنیا بی جواب نمی ماند. تا رضایت خداوند نباشد، برگی از درختی پائین نمی افتد.

10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

قانون سی و هفتم؛ ساعتی دقیق تر از ساعت خداوند وجود ندارد

ساعت خداوند آن قدر دقیق و منظم است که یک دقیقه پس و پیش ندارد. هر چیزی در زمان مقرر خودش اتفاق می افتد. وقتش که برسد، عاشق می شوید. وقتش که برسد به موفقیت دست می یابید. زمانش بیاید می میرید.

قانون سی و هشتم؛ برای تغییر زندگی هیچ گاه دیر نیست

مهم نیست که چقدر از عمرمان طی شده است. هیچ گاه برای نو شدن و از نو آغاز کردن دیر نیست. چند سال عمر داریم؟ چه چیزهایی را پشت سر نهاده ایم؟ چگونه عمرمان را سپری کرده ایم؟ هیچ کدام از این موضوع ها مانعی برای تغییر کردن و نو شدن نیست. افکار،  باورها و اعتقاد های خود را هر از گاهی بروز رسانی کنیم. دانش جدید و نو را بیاموزیم و برای نو شدن خود را مهیا کنیم.

قانون سی و نهم؛ حتی اگر اجراء تغییر کند، کل همان است.

فردی می میرد، یکی عین او به جهان افزوده می شود. یک دزد بمیرد، دزدی دیگر جایش را پر می کند. جای عارفی بزرگ را عارف بزرگ دیگری پر می کند. هر کس با هر ویژگی و خصالی بمیرد، یکی همچون خودش جایش را پر می کند.

کل جهان برای همیشه به همین وضعیت باقی می ماند. چیزی که تغییر می کند، اجزاء است. یکی می رود و دیگری به جای او به کل جهان افزوده می شود. 10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک را برای پیوستن به کل و یکی شدن با آن بیاموزید.

قانون چهلم؛ عمری که بی عشق بگذرد ، بیهوده گذشته است

نپرس که آیا باید در پی عشق مجازی بود یا عشق حقیق؟ عشق به خالق یا عشق به مخلوق؟ عشق آسمانی یا عشق زمینی؟ عشق عشق است. تفاوتی ندارد. فقط و فقط یک عشق وجود دارد. از تفاوت دویی و دو تا بودن خلق می شود. من و تو به وجود می آید. از یک عشقی، یک دلی و یک رنگی می زاید. ریشه دوئیت را از بیخ و بن برکنید. در کل وارد شوید و به واحد کل بپیوندید.

عشق حد وسط ندارد. یا درونش هستی و غوطه ور در آنی. یا در بیرون در حسرتش به سر می برید. عشق به متمم و مکمل نیاز ندارد. عشق خودش را تعبیر و تفسیر می کند.10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک به پایان رسید.

برای آگاهی از قوانین عشق چهار مقاله 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک را مطالعه کنید. فنون عشق را یاد بگیرید و عاشقانه زندگی کنید.عشق کلید حل معمای سرگشتگی زندگی امروزی است. توجه به مادیات ، عشق و دوست داشتن و معنویات را از زندگی انسان زدوده است. زندگی بی عشق چان ندارد. موجوود بی عشق مرده متحرک است. عشق ورزی را بیاموزید و به خود و همنوعان خود و همه کائنات عشق بورزید و عاشقانه زندگی کنید. 

در رابطه با 10 قانون چهارم از 40 قانون عشق شمس اثر الیف شافاک و زیستن عاشقانه نظر و عقاید خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آیا این مقاله را دوست داشتید؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب بیشتر

فهرست