احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان
موفقیت و انگیزشی

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان لوئیس ال هی

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان هستند. با پذیرش آن ها و سرکوب نکردنشان استعدادهای درونی خود را شکوفا کنیم. لوئیس ال هی

چنان چه در خانواده ، مشکلات رفتاری و اخلاقی وجود داشته باشد و اصول تربیتی به علت مشاجره های زیاد خانوادگی رعایت نشود، عادت می کنیم که از مناظره های مثبت و منفی کناره گیری کنیم. در نهایت احساس های خود را نفی می کنیم و از بروز آن ها ممانعت می کنیم. در این شرایط به دیگران بی اعتماد می شویم و از مطرح کردن درخواست کمک صرف نظر خواهیم کرد. به خود می قبولانیم که به تنهایی از عهده کارهای خود بر خواهیم آمد. اما مشکل این جاست که با نفی احساس ها در درونمان تناقض ایجاد می شود و در ارتباط با درون خود به مشکل برمی خوریم.

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان

احساس های درونی ما مهمترین زنجیره ای است که ما را با خود و جهان پیرامون پیوند می دهد. احساس ها شاخص رفتاری ما هستند. محدود و متوقف کردن احساس ها،  ما را به سمت مشکلات بیشتر هدایت می کند. بیماری جسمی و روحی از جمله آن مشکلات می باشد.

برای یادگیری بیشتر دانلود کنید و گوش بسپارید به ؛ کتاب صوتی پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران

بروز احساس های درونی به سلامتی و شادابی می انجامد. احساس ترس ، مقصر بودن ، اضطراب ، تنفر و خشم را درک کنیم وبه عنان بخشی از هستی خود بپذیریم. پس از پذیرش آن ، احساس های درون و تشکر کردن از وجودشان در زندگیمان به آسودگی رهایشان کنیم. تنها زمانی که حس مقصر بودن و گنه کاری و یا قربانی بودن را از خود دور کنیم خواهیم توانست خود را دوست بداریم و از درون خود نیرو بگیریم.

از این صفحه دیدن نمائید، ماریا خرسند، مدیر و مخترع پروژه بزرگ بلوتوث

اگر به ارتباط با نیروی برتر ایمان داشته باشیم ، احساس های منفی رنگ می بازد و می توانیم به زندگی اعتماد کنیم و با توکل منتظر وقوع رویدادهای خوش آیند در زمان و مکان درست باشیم.

ما از جسم ظاهری بسیار بیشتر هستیم. با تغییر در جسم و ظاهر ما، روحمان بدون تغییر باقی خواهد ماند و همچنان زیبا و دوست داشتنی خواهد ماند. لوئیس ال هی
احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان

درد مرگ زجرآورترین احساس درونی

مثبت اندیشی کاری فوق العاده است. پی بردن به احساس های درونی بسیار با اهمیت است.از طریق احساس های درونی خود تجربه های گوناگون زندگی را درک خواهیم کرد. انکار و نفی احساس های درونی مشکلات فراوانی را برایمان به بار می آورد. درد مرگ یکی از این احساس هاست. با پذیرش مرگ به عنوان بخشی از مسیر زندگی احستس دردناک از دست دادن عزیزان را کاهش دهیم.

احساس درد از دست دادن عزیزان بسیار دردناک است. باید مرگ را بخشی از مسیر تکامل روح بدانیم و برای مرگ عزیزان خود را با فکر ماندگار بودن بخش برتر آن ها (روح) تسلا دهیم.

درد چیست؟ دردها چرا به زندگی ما می آیند؟

هر یک از ما زمانی را با درد سپری کرده ایم. بخی بیشتر و برخی کمتر درد را چشیده ایم. درد چیست؟ چرا درد را احساس ناخوشایندی می دانیم که باید از آن رهایی یابیم؟ درد از کجا می آید و هدفش از آمدن به زندگی ما چیست؟

فرهنگ لغت درد را حالتی ناخوشآیند و پریشان کننده که در بدن شخص حادثه دیده یا بیمار احساس می شود، تعریف کرده است که هم جسم و هم روح آن را درک می کند. جسم و روح درد را مزاحمی خارجی قلمداد می کنند و نسبت به آن ضربه پذیر هستند.

از آن جا که همه ما به مقداری درد را به صورت های سوختگی، درد از دست دادن عزیزان، احساس نامطلوب در معده، خواب نامناسب ، درد عضلات دست و پا و … در وجود خود حس کرده ایم ، نسبت به درد شرطی شده و قبل از وقوع درد می دانیم که چه بر سرمان می آید. برای همین از درد دوری می کنیم. احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان را به خوبی بشناسیم.

فهم درد و پیام آن

درد از آمدنش هدفی دارد. درد می آید تا ما را متوجه موضوعی که فراموش کرده ایم ، کند. پیام درد هر چه باشد، باید به یاد داشته باشیم که بدن ما سیستم مکانیزه بسیار پیشرفته است که حسگرهای قوی دارد و وجود مشکل را تشخیص می دهد. زمانی که به فهم و درک پیام های درد علاقه مند باشیم ، خواهیم توانست پیام درد را بفهمیم. 

درد آخرین هشدار دهنده در بدن ماست که ما را از وقوع مشکل با خبر می کند. بدن ما به صورت طبیعی در تلاش است تا سلامت خود را حفظ کند. بدن در صورت بروز مشکل احساس های گوناگون را صادر می کند تا ما را متوجه کند که بخشی از مسیر را اشتباه می رویم.  ترس ، درد و سایر احساس های درونی تلنگری برای متوجه کردن ما به خارج شدن از مسیر صحیح زندگی هستند.

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان

احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان

احساس های درونی و اقدامات پیشگیرانه ما

پس از احساس درد اولین اقدام ما خوردن دارو است. اما بعد از مدتی دوباره درد دوباره شروع می شود. تا از پیام اصلی درد آگاهی نیابیم ، درد همچنان ادامه می یابد. همین که پیامش را از درون خود بشنویم و به آن پاسخ مثبت دهیم، درد متوقف می شود. در صورت توجه و پاسخ به پیام درد، خواهیم توانست درد را از بین ببریم. شدت و سرعت درد در بدن هر یک از ما و همچنین شدت و سرعت رفع آن  برای همه مثل هم نیست. دوره های دردناک و پیشرفت سلامتی خود را با دیگران مقایسه نکنیم. هر یک را ما ویژگی های منحصر به فردی دارد و احساس ها را با شدت و سرعت های گوناگون درک و احساس می کند.

بخشش کلید رهایی و کسب آزادی

برای رهایی از احساس های ناراحت کننده، باید بخشش را یاد بگیریم. تا زمانی که گذشته و اتفاق های موجود در آن و مسبب رویدادهای تلخ خویش را با رضایت قلبی نبخشیم، نخواهیم توانست از دست احساس های درونی ناگوار نجات یابیم. در صورتی که بتوانیم همه چیز و همه کس را ببخشیم ، آزادی واقعی و رهایی را احساس خواهیم کرد.

بخشش ما در دیگری تاثیر ندارد. بلکه ما را از شر احساس های ناگوار رهایی می بخشد. در صورتی که بخواهیم کسی را ببخشیم و به هیچ طریقی از عهده آن برنیائیم،  آن شخص دقیقاً کسی است که باید ببخشیم و عفش کنیم. تا او را نبخشیم، احساس آزادی را در درون خود تجربه نخواهیم کرد و همچنان اسیر آن احساس خواهیم ماند. احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان را برای آزاد کردن انرژی های منفی و رهایی از آن ها مشخص کنیم.

رهایی از احساس های درونی ناگوار

نارضایتی و درد از عدم بخشش ، کینه و نفرت موجود در درون ما ایجاد می شود، نه کارهای دیگران. با اصل تلقین به خود و تکرار جمله های تلقینی مثبت خواهیم توانست بخشش را یاد بگیریم و قدرت کافی برای بخشیدن دیگران را به دست آوریم.

برای کسب آزادی لازم است حس حق به جانب بودن، تاسف های بی مورد در ارتباط با خود را در درون خود متوقف کنیم. تاسف خوردن تنها ضعف ما را زیاد می کند. بخشش به ما آزادی و قدرت می دهد.

چگونه می توان با تجربه ها و سختی های زندگی به گونه ای کنار آمد که موجب دلزدگی و ناامیدی در درون ما نشود؟

امانوئل کانت این پرسش را برای اولین بار مطرح کرد و خودش چنین پاسخ داده است ؛ ” با پذیرش مشکلات به عنوان یک درس برای زندگی نه یک تنبیه یا بدبختی ، به وسیله اعتماد به زندگی ، زندگی مسیری سخت و طاقت فرسا و اجتناب ناپذیراست که شما به آن سفر مهم دعوت شده اید تا تجربه های گوناگون مهمی را پشت سر بگذارید و متوجه شوید که که چگونه و کجا باید به دنبال حقیقت بود. ناتوانی کجاست؟ هدف چیست؟ در صورت کشف این حقایق و کشف واقعیت های مهم زندگی خواهید توانست، سر حال و آگاه به موطن اصلی خود باز گردید”.

اگر بتوانیم این حقیقت را درک کنیم که مشکلات و سختی های زندگی ما ، فرصت هایی عالی برای رشد ، شکوفایی و تقویت استعدادهای درونمان است. همچنین بدانیم که بازتاب افکار و رفتار ما مشکلات را سر راه مان سبز کرده اند ، برای تغییر فکر و بیرون کردن خشم و انزجار اقدام خواهیم کرد و بخشش را در زندگی خود عملی خواهیم نمود.

آیا شما احساس های درونی را شناخته اید؟ آیا احساس های ناخوشایند و ناگوار زندکی را به شیوه ای صحیح از خود دور کرده اید؟ آیا توانسته اید بر احساس های درونی خود سرپوش نگذارید و آزادانه و صحیح آزادشان کنید؟ آیا سبک بالی و آسودگی خاطر را تجربه کرده اید؟  در رابطه با احساس های درونی تایمرهای دقیق موجود در درون مان هر گونه نظر و عقیده ای دارید را با ما به اشتراک بگذارید.    

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست