هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف برایان تریسی را در این متن یاد بگیرید. کارهای خود را ساده کنید و موفق شوید.

این که در این صفحه وب هستید ، نشان می دهد ، برای دست یابی به موفقیت و هدف خود تلاش می کنید. می خواهید دانش خود را در رابطه به چگونگی دست یابی به موفقیت و هدف را بالا ببرید. در این مجموعه مقاله سعی بر این است که راه های رسیدن به موفقیت و هدف را بر اساس تمرکز بر نکته کانونی برایان ترسی ارئه شود. هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت را یاد بگیرید و در پیشبرد اهداف خود به کار ببندید. 

فرایند نکته کانونی

فرایند نکته کانونی می گوید که کارهای خود را تا حد امکان ساده کنید. کارهای که وقت و زمان کمی از شما می گیرد و بازده شما را بالا می برد. در دستور کار خود قرار دهید. کارهای با اهمیت کمتر را که دیگران به خوبی از عهده آن بر می آیند را به دیگران واگذار نمائید. کارهایی بی اثر و وقت گیر را از برنامه کاری خود حذف کنید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛  کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

فرمول موفقیت بریان تریسی

برای به کار گیری فرایند نکته کانونی فرمول موفقیت را در کارهای خود اجرا کنید. طبق این فرمول ساده

برای مطالعه بیشتر ، مطلب پیشنهادی ما ؛ باورهای غطلی که راه اندازی کسب و کار را با مشکل مواجه می کنند

1- کردن کارها،

2-  استفاده از اهرم ها ( دانش و تخصص ، نیروی بدنی ، پول و سرمایه ، ایده و فکر ، راه های موفقیت آمیز و شکست های) دیگران ،

3- شتاب دادن به کارها (انجام کارهایی که توانایی شما در انجام آن زیاد است و دیگران به آن نیاز دارند)

 4- افزایش عملکرد خود با سازماندهی کارها و استفاده از تخصص افرادی که مکمل تخصص شما هستند.

عوامل بالا ،عوامل تاثیر گذار در موفقیت شما هستند. از این عوامل برای رسیدن به هدف و موفقیت خود کمک بگیرید.

برای ساده کردن کارها،

لیستی از فعالیت های روزانه خود تهیه کنید. لیست را دسته بندی نمائید.

 دسته اول؛ فعالیت هایی است که برای انجام آن زمان کم مصرف می کنید. اما بهترین نتیجه را از انجام آن ها دریافت می کنید. کاری که تخصص خود شما است و فقط شما می توانید آن را انجام دهید. وقت و زمان خود را بیشتر در انجام این قبیل کارها صرف کنید.

دسته دوم ؛ کارهای که انجام آن وقت زیادی از شما می گیرد و نتیجه آن اندک است. دیگران از عهده انجام کارهای این دسته به خوبی برمی آیند. کارهای این دسته را به آن ها واگذار نمائید.

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

دسته سوم؛ کارهایی که فقط وقت شما را می گیرد. برای کار شما بی نتیجه است. انجام این گونه کارها را از لیست کارهای روزانه حذف کنید. مثل نگاه کردن به یک برنامه تلویزیونی و یا صحبت با همکاران ضمن انجام کار.

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را یاد بگیرید و در برنامه کاری خود عملی نمائید.

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

در رابطه با شیوه انجام کارها تفکر مجدد داشته باشید؛

 زمانی که سرتان شلوغ است.کار زیاد بر سرتان ریخته است و اوضاع به هم ریخته است. لحضه ای تامل کنید.  به زمان شروع کار خود برگردید.  به خود بگوئید که «آیا راه بهتری برای انجام کارها وجود نداشت»؟ « چگونه بهتر می توانستم کارها را سرو سامان دهم»؟

از کارهای خود ارزیابی مجدد داشته باشید؛

 اجازه ندهید کوته فکری شما را به شکست و نابودی بکشاند. هر موقع متوجه شدیدف کارها طبق برنامه از قبل تنظیم شده پیش نمی رود. راه حل تازه برای انجام کارها ارائه دهید. با اندیشه و تفکر خود را وضعیت مطلوب برسانید.

سازمان دهی مجدد داشته باشید؛

هر هفته و حتی هر روز فعالیت های خود سازمان دهی مجدد کنید.  برای فضای کار، برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های خود سازمان دهی مجدد داشته باشید..

بازسازی مجدد در کارها؛

با باز سازی مجدد، پول، زمان، انرژی و مهارت خود را روی 20% فعالیت های پر سود قرار دهید. همیشه کل توان ذهن خود را روی کارهای دسته اول قرار دهید. از کارهایی که به پیشرفت شما لطمه می زند، بپرهیزید.

مهندسی مجدد در فعالیت ها؛

 کل انرژی و توجه خود را روی بهبود فرایند برای مهندسی مجدد کارها قرار دهید. مرتب و پیوسته به دنبال روش ساده تر ، ارزان تر ، سریع تر و بهتر باشید.  برای مهندسی مجدد شش مورد زیر را رعایت کنید.

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف

  • چند کار را در یک فعالیت مشخص کنید.
  • چند کار را به دیگران بسپارید. تفویض اختیار کنید.
  • کارهای خاص را به شرکت های دیگر بسپارید.
  • کارهایی که برای تولید نهایی نیاز نیست را حذف کنید.
  • ترتیب کارها را از نو بسازید.
  • کارهای پیچیده را ساده و ساده تر کنید.

نو آفرینی در روش انجام کار؛

در زمان تغییر ، هر شش تا دوازده ماه یک بار برنامه های خود را از نو بسازید. از تفکر مبتنی بر صفر برای این کار کمک بگیرید. از خود بپرسید «اگر کار من چیز دیگری بود و امروز با دانش فعلی خود این کار را شروع می کردم، چگونه عمل می کردم».

به دست گرفتن مجدد کنترل؛

توان خود را با استراحت و یا رفتن به مسافرت و دور بودن مدت کوتاهی از محیط کار باز سازی کنید. با قدرت و نیرومند شروع تازه ای داشته باشید.  برنامه کاری خود را از نو بسازید.. تصمیم های نو بگیرید. خود را برای کنترل بر اوضاع آماده و مهیا کنید.

برای کنترل بهتر اوضاع ارزش های خود را تعیین کنید.

تعیین ارزش ها

کارهایی که خیلی مهم و ضروری هستند را در ابتدای لیست کاری خود بگذارید. مشخص کنید؛ چه اصول و ارزش هایی برای شما با اهمیت هستند. آرامش، سادگی، آسودگی، لذت، عشق، قناعت، برخورداری، تمجل، شیک بودن، تفریح و …  ارزش های خود را اولویت بندی کنید.

تصویری ایده آل از آینه خود داشته باشید. با استفاده از لیست اولویت بندی شده ارزش های خود، آینده ایده آل و مطلوب خود بدون هیچ محدودیتی به تصور در آورید.

ایده آی سازی را مرتب تمرین کنید. هدف خود را واضح و شفاف بیان کنید. اگر از یک نتیجه راضی نیستید، روش خود را تغییر دهید. در گرفتن تصمیم قاطع و جدی باشید. با قدرت و اراده محکم قدم را راه رسیدن به موفقیت بردارید. در انجام کار خود پایدار باشید. پیوسته به عقب برگردید و اوضاع را از دور مشاهده نمائید. از خود بپرسید که «اگر این آخرین فرصت من در زندگی باشد، چه کار ی را بیشتر و چه کاری را کمتر انجام می دادم»؟

یاد بگیرید «نه» بگوئید؛

به عادت ها و کارهایی که برای شما سودمند نیست با قدرت « نه» بگوئید. نه گفتن نیروی زیادی برای موفقیت شما می آفریند. محکم و با ارده به هر درخواستی که کم ارزش است نه بگوئید. به عادت های مفید و درخواست های با ارزش «بله» بگوئید.

تمرین خلوت کردن برای رسیدن به موفقیت و هدف

روزانه چند دقیقه خلوت کردن را شروع کنید و به مرور زمان به مدت خلوت خو بیفزائید. خلوت کردن به شما نیرو و توان می دهد. در خلوت ایده ها و نظرهایی به ذهن انسان خطور می کند که برای پیش بردن اهداف عالی هستند.

دستگاه های صوتی؛ تلویزیون ، رادیو و ضبط صوت را خاموش کنید. محیط کار و زندگی خود را تمیز و پاک نگه دارید. وسایلی که با آن کار نمی کنید ، لباس و خرت و پرت های اضافی را دور بریزید. اگر وسایل به درد بخور دارید ، اما بی استفاده است ، آن را در امور خیریه مصرف کنید. محیط زندگی خود را مرتب و با صفا کنید.

تغییر را از همین امروز شروع کنید. دستورالعمل های ارئه شده را در زندگی شخصی و کاری خود به کار ببرید. هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را در زندگی خود اجرا کنید. برای تغییر تصمیم قاطع بگیرید. بر انجام تصمیم خود مصمم و پایدار باشید. تا جایی که امکان دارد کارها را ساده کنید. کارهای پست و کم ارزش را از دستور کاری خود خذف کنید.

آیا هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را در زندگی شخصی و کاری خود به کار برده اید؟ آیا از تاثیر ساده کردن کارها در موفقیت و هدف آگاهی دارید؟ هر گونه نظر ، پیشنهاد و انتقاد در رابطه با هفت مرحله ساده سازی کارها برای رسیدن به موفقیت و هدف را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست