اگر قصد دارید که در افکار خود تجدید نظر نمائید و راهش را نمی دانید، دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن از لوئیس ال هی را در این متن بیاموزید.

مهم نیست در این جهان کی هستید و چه کار می کنید ، شغل شما ریئس بانک باشد یا ظرف شوی یک آشپزخانه تفاوتی ندارد. خانمی خانه دار باشید یا ملوان دریایی ، به حال شما فرقی نمی کنید. همه ما در وجود خود منبعی سرشار از انرژی درونی داریم. درون خود منبعی از انرژی داریم که به منبع جهانی وصل است. همه ما می توانیم به دریافت پاسخ ها و دریافت حقایق از درون خود امیدوار باشیم. می توانیم از خود بپرسیم؛ «چه درسی ازاین زندگی گرفته ام؟» به دقت به پاسخ درون خود گوش فرا دهیم، قطعاً پاسخ آن را خواهیم شنید. برخی از ما آن چنان در گیر زندگی روز مره هستیم که هیچ گاه فرصت نمی یابیم به صدای درون خود گوش دهیم. دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن راهی مطمئن برای استفاده از قدرت درون می باشد.

کتاب صوتی تجربه ای نو در یادگیری : آرشیو کتاب های مفید و جذاب صوتی موجود در سایت کتاب صوتی 

شنیدن صدای درون برای دوباره نویس افکار

برای دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن و اصلاح زندگی خویش بهتر است ، هیچ گاه انرژی درونی خود را صرف داوری در رابطه با دیگران نکنیم و به این شیوه انرژی خود را هدر ندهیم. هیچ گاه در رابطه با این که کارهای دیگران درست است یا غلط نظر ندهیم و انرژی خود را صرف آن ها نکنیم و با این کار لنرژی درونی خود را به آن ها منتقل نکنیم. ما می توانیم؛  انرژی رونی خود را صرف امور بهتری (شنیدن صدای درون) کنیم.

برای مطالعه بیشتر کتاب صوتی پیشنهادی؛ تمرین نیروی حال اکهارت توله

 زمانی که ما انرژی خود را صرف دیگران می کنیم آن ها بر ما چیره می شوند. قدرتی که مردها در جامعه دارند ، از زن های جامعه دریافت کرده اند. اکثر زنان جامعه می گویند «شهرم به من اجازه نمی دهد که …». در این حالت زنان به مردان قدرت می دهند. انرژی خود را به آن ها منتقل می کنند. پس چه نیکو است که راه استفاده درست از قدرت درونی را با گوش دادن به صدای درون را یاد بگیریم و انرژی درونی خود را صرف اصلاح و بهبود زندگی خویش نمائیم.

الگو بگیرید از ؛ بیوگرافی مرضیه سنوئی محصلفعال کارآفرین در ایران

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

اگر فکر کنیم که ما مسئولیتی نداریم و دیگران مسبب واقعیت زندگی ما هستند ، این اعتقاد ما را در زندانی که خود ایجاد کرده ایم ، محبوس می کند و تنها با اجازه دیگران می توانیم از آن خارج شویم. هر چه بیشتر با آغوشی باز و دیدگاهی وسیع تر با مسائل روبرو شویم ، بهتر می توانیم در جهت پیشرفت و ارتقاء خود قدم برداریم. مسئولیت افکار خود را با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن به عهده بگیریم. برای این کار باید مسئولیت افکار خود را به دست بگیریم. 

مسئولیت افکار و سرنوشت خود را به عهده بگیرم

بهتر است بدانیم که هر کس فقط و فقط خودش می تواند ، زندگیش را از رکود و سکون به تحول و جنب و جوش درآورد. هیچ کس دیگری نمی تواند زندگی درونی ما را تغییر دهد. ما خود مسئول اتفاق های زندگی خود هستیم. اگر مسئولیت رفتار و گفتار خود را به عهده بگیریم، خواهیم توانست زندگی خود را به سمت موفقیت و رضایت از آن سوق دهیم. 

بی نظمی و اختشاش در درون ماست نه بیرون از آن

بی نظمی و اختشاش در ظاهر و بیرون زندگی نشان از بی نظمی و آشوب درونی ما دارد. برای اصلاح زندگی در بیرون، نیاز است که درون خویش را مرتب کنیم. افکار به درنخور و مزاحم را از ذهن خود دور کنیم. انرژی و زمان خود را صرف پیش داوری در باره دیگران نکنیم. دیگران را مسئول فلاکت و عقب ماندگی خود ندانیم. مسئولیت را به دیگران واگذار کردن ما را مفلوک و درمانده می کند. این کار انرژی درونی ما را به دیگران منتقل می کند. با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن نظم و آرامش را به زندگی خود دعوت نمائیم.

اجازه ندهیم انرژی ای که مخصوص ماست و برای بهتر کردن زندگی به ما ارزانی شده است را با دست های خود ، با رفتار و باورهای خود دو دستی تقدیم دیگران کنیم. این قدرت درونی و انرژی سازنده حق ماست و بهتر است که با مسئولیت پذیری اعمال و رفتار خویش از انرژی درونی برای ارتقاء ویژگی های شخصیتی خویش استفاده کنیم.

با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن منتقد خوبی باشیم

هر مطلب و موضوعی را بدون تحلیل نپذیریم. در درون خود منتقدی تمام عیار باشیم. هر مطلبی را منطق و اصول حاکم در درون مان سازگار نبود، را به عنوان واقعیت محض نپزیریم.هر مطلبی که می شنویم، را قبل از پذیرش به خوبی تحلیل کنیم.

بهتر است بدانیم که اندیشه های من در رابطه با دیگران روی آن ها بی تاثیر است. اما نتیجه اندیشه من هر چه که باشد ، خوب یا بد ، مثبت یا منفی ، ضعیف یا پر انرژی به خودم باز می گردد و در تجربه های من از زندگی خود را نشان خواهد داد. زمانی که به این موضوع مهم و اساسی پی ببریم ،ب ا دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن تحلیل خویشتن را آغاز می کنیم. تهذیب نفس انجام می دهیم و زندگی خود را دگرگون می نمائیم.

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

استفاده از شک به عنوان دوستی متذکر

مسیر تهذیب نفس و تحلیل خویشتن آسان نسیت. دشواری و مشکلات در مسیر فراوان است. در برخورد با مشکلات و یا کم بودن سرعت پیشرفت تسلیم نشویم و به مبارزه ادامه دهیم. در اغلب موارد در مسیر پیشرفت با شک و شبه مواجه می شویم. شک را چیز بدی ندانیم و به عنوان دوستی متذکر وجودش را بپذیریم. ما به موضوع های مختلف شک می کنیم، چون زنده ایم و قدرت تحلیل داریم. بی تفاوت و خنثی نیستیم. شک کردن ما را به تفکر و تامل وادار می کند تا بیشتر موضوع را بکاویم و واقعیت موجود را از دل آن بیرون بیاوریم. شک حس کنجکاوی را در ما تحریک می کند.

دوباره نویسی افکار در ذهن نیمه خودآگاه

در طول شبانه روز هزار و یک فکر از ذهن ما می گذرد. در موقعی که ما آن فکرها را فراموش کرده ایم و از همه جا بی خبریم، این افکار دوباره به ذهن ما بازمی گردند. در فرایند بازنویسی افکار طبیعی است که قدمی به سمت جلو برداریم و یکی به عقب. هیچ کس فکر و یا عمل تازه را به یک باره و به سهولت یاد نمی گیرد.

تمرین مداوم برای دوباره نویسی افکار در ذهن نیمه خودآگاه

همان طور که یادگیری هر مهارتی نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارد. باز سازی مجدد ذهن و جایگزین افکار مخرب با افکار سازنده نیز زمان بر است و به تلاش مستمر و تکرار مداوم نیاز دارد. هر گاه در باز سازی افکار متوجه حضور باورهای مخرب گذشته شدیم، تسلیم نشویم و از ادامه تلاش مایوس و دلسرد نباشیم. با پشتکار و تلاش فراوان بالاخره خواهیم توانست افکار خود را بازسازی و سامان دهی نمائیم.

برای سازماندهی دوباره ذهن اهداف خود را واضح و شفاف بیان کنیم

زمانی که قصد بازسازی مجدد افکار خود را داریم، به صورت شفاف و واضح مشخص کنیم، چه چیزی را می خواهیم ، تغییر دهیم؟ بعد از تغییر ، افکار ما چگونه باید باشد؟ افکار ماچه کیفیتی باید داشته تا بتوانیم ذهنی قدرتند و محکم و پرتوان داشته باشیم؟

 بله عزیزان در درون هر یک از ما منبع بی پایانی از انرژی وجود دارد که اگر بتوانیم ، آن را به خدمت بگیریم و راه استفاده از ان را بیاموزیم ، خواهیم توانست چون هر فرد موفقی ما نیز مسیر موفقیت را سپری کنیم و برای همیشه موفق و پیروز باشیم. یکی از راه های استفاده از نیروی درونی بازسازی  مجدد افکارمان است. اگر بتوانیم ، افکار مخرب و زیان بار و قضاوت های بی جا و بی مورد را از ذهن خود پاک کنیم و بر اتفاق های خوش آیند و نتیجه نیک کارهایمان متمرکز شویم ، موفقیت از ان ما خواهد بود. پس به سوی دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن و پیمون مسیر موفقیت پیش برویم. 

شما تاکنون در رابطه با بازنویسی مجدد افکار چه کار کرده اید؟ چه تلاشی در این زمینه انجام داده و به چه نتیچه ای دست یافته اید؟ در رابطه با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن هر گنظر و تجربه خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست