موفقیت و انگیزشی

ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

اگر از وضعیت امروز خود ناراحت هستید؟ اگر زندگی شما چیزی که انتظارش را دارید نیست؟ ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی ضرروی است.

هیچ موفقیت بیرونی نمی تواند ، شکست در خانه و خانواده را جبران نماید. بنجامین دیزرائیلی

اگر می خواهید شادی و موفقیت را در زندگی خود تجربه کنید و روابط خود با خانواده و دیگران را بهبود ببخشید. داشتن روابط عالی با دیگران شادی ، خوشبختی و موفقیت های بزرگ را به زندگی شما می بخشد. مهارت های اجتماعی را برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی در خود پرورش دهید. با ارتقاء مهارت های اجتماعی زندگی ایده آل خود را تجربه و احساس کنید.

دنیل گلمان و همکارانشان روی هوش احساسی (مهارت های اجتماعی) تحقیق کردند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که مهارت های اجتماعی ، نسبت به توانایی های عقلی ، تجربی و آموزشی تاثیر بیشتر روی موفقیت افراد دارد.

یادگیری مهارت های اجتماعی

تبدیل شدن به یک متخصص روابط ، تبدیل شدن به انسان کارآمد و قابل در روابط با دیگران شما را به قله های رفقیع موفقیت در زندگی شخصی و خانوادگی خواهد رساند. مهارت های اجتماعی را برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی خود یاد بگیرید. در روابط خود از توانمدی های خود استفاده کنید. با انجام این کار زندگی ایده آل خود را از نو بسازید.

از این صفحه دیدن نمائید ؛ کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

مهارت های اجتماعی را می توان آموخت. ویژگی های شخصیت ایده آل خود را با ارتقاء مهارت های اجتماعی در درون خود پرورش دهید. ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی در زندگی ضرورتی انکار ناپذیر است.

مطالب این صفحه مفید می باشد ؛ چگونه کسب و کار پر سود خود را بودن داشتن سرمایه شروع کنیم

فرایند نکته کانونی ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

در فرایند نکته کانونی باید ، کانون فعالیت های خود را تعیین کنید. نکته کانونی ، فعالیت ، رفتاری  یا ویژگی شخصیتی است که بیشترین تغییر را در زندگی شخصی و خانوادگی شما ایجاد می کند. در ضمن فعالیت نکته کانونی زمان کمی از وقت شما را اشغال می کند. ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی را با فرایند نکته کانونی بیازمائید.

در فرایند نکته کانونی ، با توجه به افراد دیگر به این فکر کنید که کی هستید؟ چه چیزی برای شما مهم و با ارزش است؟ برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی با استفاده از فرایند نکته کانونی می توانید ، تصمیم های بزرگی برای بهبود روابط اجتماعی خود اتخاذ کنید و بر اساس تصمیم های گرفته شده خود را متعهد و ملزم به اجرای تصمیم های خود کنید.

ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی
ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

تعیین ارزش های خانوادگی و شخصی

 • تعییین کنید؛ با توجه به خانواده و افراد مهم زندگی خود ، ارزش های شما کدامند؟
 • اصول اصلی شما در زندگی و روابط اجتماعی چیست؟
 • چه چیزی در روابط شما با اهمیت است؟
 • در هنگام ارتباط با دیگران چه خصوصیتی در رفتار شما با دیگران با ارزش است؟

زمانی که با دیگران به گونه ای رفتار می کنید که منعکس کننده والاترین ارزش های شما است ، آن را درون خود به خوبی احساس می کنید. احساس خوش حالی و اعنماد به نفس بیشتری به شما دست می دهد. سطح بالاتر از اغتماد به نفس و احترام به خود را درک خواهی کرد. احساس رضایت شما فزونی می یابد. در نهایت شما انرژی و اشتیاق بیشتر برای روابط با دیگران به دست خواهید آورد.

زمانی که با ارزش های خود هماهنگ و هم جهت باشید ، هر بخش زندگی شما بهتر جریان پیدا خواهد کرد. ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی را تجربه می کنید.

تمرین عملی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی
ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

دو تمرین بهبود زندگی شخصی و خانوادگی با مهارت های اجتماعی را در زندگی شخصی و خانوادگی تکرار کنید؛

1-. فکر کنید که زمان زیادی از عمر شما باقی نمانده است به فرض شش ماه دیگر زنده هستید؛

 • در این مدت زمان اندک چه چیزهایی برای شما با ارزش است؟
 • چه رفتار و کارهایی برای شما یا اهمیت است و دوست دارید در زمان باقی مانده عمر خود انجام دهید؟
 • روئیاهای تحقق نیافته شما چه هستند؟
 • چه کاری برای بهتر زندگی کردن در این مدت زمان می توانید انجام دهید؟
 • چگونه می توانید این مدت را آن گونه که دوست دارید، سپری کنید؟

تمرین ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

در کنار این تمرین، تمرین دوم را هم انجام دهید. فکر کنید که شما 100 سال دیگر زنده هستید و در این دنیا زندگی می کنید،

 • برای 100 سال آینده عمر خود چه هدفی دارید؟
 • ارزش ها و ایدآل های شما برای زندگی در این 100 سال چیست؟
 • چگونه می توانید 100 سال دیگر عمر خود را به بهترین شیوه سپری کنید؟

اگر بتوانید بین این دو تمرین، تعادل و هماهنگی ایجاد کنید، به مقدار زیادی زندگی خود را بهبود می بخشید. بهبود زندگی شخصی و خانوادگی با مهارت های اجتماعی را با این دو تمرین عملی کنید.

استفاده از ارزش های درونی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

رفتارهای شما ارزش های تان را نشان می دهد. وقتی تحت فشار ، وسوسه ، عصبانیت ، ترس ، استرس و اضطراب قرار دارید ، رفتاری که انجام می دهید، بر اساس ارزش های مهم زندگی شما بروز می کند. در موقع اضطراری کلمات و رفتاری از شما سر می زند که در مواقع عادی شاید اصلاً انتظار چنین برخوردی را از خود نداشته باشید. رفتارهای غیر منتظره بر اساس ارزش های درونی شما شکل می گیرد.

مهمترین ارزش زندگی شخصی و خانوادگی خود را در کانون توجه خود قرار دهید. در روابط خود آن قدر از آن ارزش استفاده کنید تا به کاربردن غیر ارادی آن برای شما به صورت عادت دربیاید. با تکرار این تمرین در جهت ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی گام بر می دارید.

ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی
ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی

تصویر زندگی شخصی و خانوادی ایدآل خود را در 5 سال آینده ترسیم کنید. شفاف مشخص نمائید که؛

 • می خواهید در 5 سال آینده زندگی شما چگونه باشد؟
 • چه ارزش هایی در آن وجود داشته باشد؟
 •  سبک زندگی ایدآل شما چگونه است؟
 • چه نوع زندگی و محیطی داشته باشید؟
 • از چه تجربه هایی لذت ببرید؟
 • چه مزیت های مالی و یا خانوادگی می خواهید داشته باشید؟
 • چه راوابطی با نزدیکان خود داشته باشید؟
 • تعطیلات شما چقدر باشد؟ چه مسافرت هایی داشته باشید؟
 • چه اموزش هایی نیاز دارید؟ چه مهارت هایی باید کسب کنید؟
 • اگر کاملاً مستقل باشید، زندگی شما چگونه است؟
 • اگر زندگی شما کاملاً تضمین شده باشدف چه کار فوق العاده ای برای انجام دادن دارید؟

تعیین اهداف برای زندگی خانوادگی و شخصی

هدف های قابل دست رس و قابل اندازه گیری برای خود مشخص کنید. تعیین کنید که در زندگی شخصی و خانوادگی خود چه چیزهایی را می خواهید داشته باشید.

اهداف ملموس

هر چیزی که دوست دارید داشته باشید را هدف های ملموس چون ، خانه ، ماشین ، پوشاک و اشیاء فیزیکی دیگر را برای خود در نظر بگیرید. چگونگی به دست آوردن ، مراحل و زمان به دست آوردن هدف های ملموس خود را به دقت مشخص کنید.

اهداف ناملموس

روابط، کیفیت ، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی ، معنویات و سایر موارد ناملموس که دوست دارید در زندگی شخصی و خانوادگی شما حضور داشته باشد را به خوبی مشخص کنید.

برای ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی نکات دیگر نیز لازم است که به علت زیاد بودن مطالب در این متن آن عوامل را در متن بعدی تشریح می کنم.

 • سایر عوامل تاثیر گذار در بهبود زندگی شخصی و خانوادگی با مهارت های اجتماعی
 • ارتقاء مهارت در روابط خانوادگی و شخصی
 • عادت های نیک را برای روابط خانوادگی و شخصی در خود بپرورانید
 • برنامه ریزی روزانه برای فعالیت های شخصی و خانوادگی ایجاد نمائید
 • ایجاد روابط خود و نگه داشتن آن
 • متعهد به زندگی شخصی و خانوادگی خود باشید

روابط شما با دیگران چگونه است؟ آیا توانسته اید آن گونه که باید ، مهارت های اجتماعی و روابط خود را گسترش دهید؟ آیا عدم مهارت در روابز اجتماعی برای شما محدودیت و مشملاتی را ایجاد کرده است؟ اگر بوده است چگونه بوده و چه طوری خود را از مهلکه به در برده اید؟ 

در رابطه با ارتقاء مهارت های اجتماعی برای بهبود زندگی شخصی و خانوادگی تجربه های شخصی ، نظر ، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه