احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم
موفقیت و انگیزشی

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم از زبان لوئیس ال هی

هرگاه ترس وجود ما را در بر گرفت ، احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم. به صورتی مثبت وجودش را بپذیریم و پس از تشکر از او رهایش کنیم. لوئیس ال هی

ترس در درون مان نشان از بی اعتمادی دارد. زمانی که می ترسیم ، به خود ، دیگران و زندگی بی اعتماد هستیم. ترس احساسی درونی است که به نسبت مناسب و سازنده وجود آن برای زنده ماندن الزامی است. اما امروز ترس به صورت گسترده فراگیر شده و زندگی ما را به روش های مختلف درگیر کرده است. برای آشنایی با انواع مختلف ترس و راه های هایی ترس با کتاب صوتی همراه باشید. 

انواع مختلف ترس

ترس از بیماری ، ترس از آینده ، ترس از فقر و نداری ، ترس از پیری ، ترس از مرگ ، ترس از تاریکی ، ترس از تنها ماندن و بی دوست شدن ، ترس از انتقاد ، ترس از بی آبرویی ، ترس از بی اعتباری ، ترس از بی اعتمادی ، ترس از عدم پذیرش در جامعه ، ترس از عدم موفقیت ، ترس از ورشکستکی مالی ، ترس از خدا ، ترس از عذاب الهی و آتش جهنم ، ترس از شیطان ، ترس از اجنه ، ترس از آب ، آتش و حیوانات وحشی نمونه هایی از ترس است که در جامعه به سرعت شایع شده و هر روز دامنه و گستره بیشتری را در بر می گیرد.

کتاب صوتی پیشنهادی ما ؛ کتاب صوتی پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

سرکوب ترس مخرب و ویران گر است. ترس سرکوب شده ، قدرت فعالیت را از ما می گیرد و ما را مفلوک و درمانده می کند. عدم اعتماد و توکل در زندگی ، ترس را در دل ما ریشه دار و قوی می کند.

غافل بودن ازاین موضوع که در سطحی بالاتر از ما کسی هست که همه چیز و همه کس را کنترل می کند ، موجب شده که همه چیز را در سطحی مادی بنگریم. فراموش کردن نیروی برتر و قدرت مقتدرتر، ترس را در وجودمان به روش های گوناگون گسترانده است. با توکل به نیروی برتر احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم و اجازه خروج از ذهن را به او بدهیم.

پیشنهاد می کنیم از این صفحه دیدن نمائید قطعا برای شما جذاب خواهد بود، بیوگرافی ماریا خرسند، مدیر و مخترع پروژه بزرگ بلوتوث

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

جهش ایمان درسی برای غلبه بر ترس ها

اعتماد به قدرت درونی که در رابطه با قدرت برتر جهانی است ، جهشی در ایمان ما ایجاد می کند. چنان چه ما در دورن خود به نیروی قدرتمند و توانمدی که همه را در سطحی بالاتر هدایت و محافظت می کند ، ایمان و باور داشته باشیم ، ترس را از دل بیرون کرده و اعتماد و توکل را در وجودمان برمی انگیزاند.

هدف ترس چیست؟

ترس ها به سراغ ما می آیند ، تا از ما را محافظت کنند. ترس را به عنوان دوستی هشدار دهنده و مهربان بپذیریم و از حضورش در زندگی خود تشکر و قدر دانی کنیم. می توانیم به ترس بگوئیم؛ «از وردت به زندگیم سپاسگذارم. می دانم که برای هشدار و محافظت از من به قلبم آمده اید». ترس را به عنوان دوستی هشدار دهنده بپذیریم. اما مواظب باشیم ، ترس عضو حقیقی وجود ما نیست. پس شایسته است ، احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم.

 ترس را چون فیلمی که از پرده سینما می گذرد ببینیم. آن چه که در پرده سینما ظاهر می شود ، صفحه های سلولویدی است که یک لحضه می گذرد و ناپدید می شود. ترس نیز چنین است. یک لحضه در وجود ما ظاهر می شود و می رود. پس از ترس غولی بزرگ نسازیم و چون شبحی ترسناک با آن برخورد نکنیم.

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم. ترس نوعی محدودیت در ذهن ماست. ترس به دلایل زیادی به بدن ما وارد می شود. با اصل تلقین مثبت و تکرار جمله های تلقینی می توان بر ترس غلبه کرد. اگر به قدرت برتر ایمان داشته باشیم ، قدرت حاصل از ایمان محکم ما را ازعوامل  ترسناک محافظت می کند.

ترس ، خشم ، اضطراب ، استرس ، نگرانی و تنفر هیچ کدام در دنیای بیرون موجود نیستند و در درون ما قرار دارند. با ایمانی راسخ و عزمی استوار به مبارزه با احساس های سرکوب شده خود بپردازیم و با روش های مسالمت آمیز آن ها را از درون خود بیرون کنیم.

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

ترس نقطه مقابل عشق

زمانی که ما خود را دوست نداشته باشیم و خود و قدرت درون خود عشق نورزیم ، ترس وجودمان را در بر می گیرد. هر چه بیشتر و بیشتر خود را دوست بداریم و به خود و توانمدی های خود عشق بورزیم و به توانایی هایی خود باور داشته باشیم ، بهتر می توانیم ، بر ترس های درونی غلبه کنیم. با دوست داشتن خود ، اعتماد به نفس را در درون خود ارتقاء داده و قوی و نیرومند می شویم. احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم و با اعتماد به نفس بالا با آن مبارزه کنیم.

باور به توانمدی های خود به ما قدرت و نیرو می بخشد و به ما یاری می رساند. تا بر سختی ها و ناملایمات زندگی و ترس های درون خود غلبه نکنیم ، عشق را تجربه نخواهیم کرد. وجود عشق زندگی را سرزنده و پر شور و نشاط می کند. نشاط ناشی از عشق ، شور و شعف زندگی را در دلمان زنده می کند.

عشق به خویشتن به ما اقتدار و استواری می بخشد. با عزمی راسخ و ایمانی محکم می توانیم ، عشق را به زندگی خود دعوت کنیم و از اثرات مادی ، معنوی و روحی عشق برخوردار شویم.

تمرین عملی برای این که احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم

در مواقعی که ترس به سراغمان آمد ، نفس عمیق بکشیم. ترس نفس را بند می آورد. نفس عمیق تنفس ما را باز می کند. همراه با تنفس عمیق مقدار زیادی نیرو و قدرت به درون ما وارد می شود. با استفاده از آن می توان خود را نیرومند کرد.

ترک اعتیادها برای مبارزه با ترس

اعتیاد فقط شامل عادت به مواد شیمیایی و مخدر نیست. هر یک از ما عادت هایی را در خود پرورش داده ایم و آن را ناخودآگاه در زندگی تکرار می کنیم. عادت های ما همیشه سازنده نیست. چه بسا که بخش بیشتر عادت های ما مخرب است. در کنار عادت های خوب و مفید ، عادت به مخالفت کردن ، پرخوری ، غیبت کردن ، پشت سر دیگران حرف زدن ، پیش داوری و دوست نداشتن خود عادت های مخربی است که خیلی از ما با آن دست به گریبانیم.

احساس ترس را در خود سرکوب نکنیم. بلکه عادت های خود را با نوع مثبت آن جایگرین کنیم. عادت های عشق به خود و مثبت اندیشی را در خود پرورش و تقویت کنیم. ایمان و باور خود را محکم کنیم و به قدرت برتر اعتماد و توکل داشته باشیم.

توکل کردن به جای سرکوب کردن ترس

 توکل یعنی اعتماد کامل به این که همه چیز درست می شود و موانع بالاخره از سر راه برداشته می شود. توکل کردن به این معنی است که هر چه در توان داریم را برای بهبود اوضاع به کار ببریم و نتیجه را بدون استرس و نگرانی به دستان توانمند خداوند بسپاریم و از صمیم قلب مطمئن باشیم ، بهترین نتیجه نصیبمان می شود.

نتیجه گیری

ترس به خودی خود چیز بدی نیست. ما نباید احساس ترس را در درون خود سرکوب کنیم. ترس دوست مهربان ماسب که برای محافظت از ما به ما هشدار می دهد. اگر هشدارهای او را نادیده بگیریم و به ترس بی توجهی کنیم ، ترس سرکوب شده و در جایی در درون ما برای همیشه باقی خواهد ماند و در مواقع مشابه به روش های مختلف خود را نشان خواهد داد. با استفاده از راهکارهای معرفی شده در این متن ترس خود را به روش مثبت بروز دهیم. با بروز ترس خواهیم توانست او را برای همیشه از درون خود بیرون بریزیم و فضا را برای رویدادهای خوشایند باز کنیم. 

آیا احساس ترس را در خود سرکوب نمی کنید؟ با ترس چگونه روبرو می شوید؟ چون شبحی ترسناک؟ یا چون دوستی هشداردهنده و گذار؟ در این رابطه نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست