تصمیم گیری و پایداری دو راز مهمی هستند که ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید آنها را  به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت و ثروتمند شدن افراد بیان می کند. با کتاب صوتی همراه باشید.

موفقیت های بزرگ بالهای خود را به سویتان باز کرده اند. قدم بردارید. هدفی انتخاب کنید. با ابرام و پافشاری برای دست یابی به آن کوشش کنید. سایر مسائل خود به خود حل خواهند شد. نظام هستی توسط قانون اقتصاد کنترل می شود. این قانون می گوید تا چیزی ندهید ، چیزی به دست نخواهید آورد. قانون اقتصاد را برای رسیدن به موفقیت و توانگری به خدمت بگیرید و پله های موفقیت را با تصمیمگیری درست و به موقع و پایداری در تلاش برای رسیدن به موفقیت یکی یکی طی نمایید. برای دستیابی به این مهم با کتاب صوتی همراه باشید. 

تصمیم گیری سریع و به موقع یکی از مهمترین دلایل موفقیت و کسب ثروت است.

چگونه تصمیم بگیریم؟

اغلب افرادی که در فقر و تنگدستی فرو رفته اند؛ کسانی هستند که تحت تاثیر عقاید و رفتار دیگران بوده اند. این افراد به روزنامه نگاران ، اطرافیان وشایعه پردازان اجازه می دهند که در سرنوشت شان مداخله کنند. کسی که تحت تاثیر دیگران باشید ، برای عقاید خود ارزش و احترام قائل نیست. بلکه عقاید دیگران را ارزش می نهد. به تصمیم های تان ارزش بگذارید و نقش ارزنده تصمیم گیری و پایداری درست را در موفقیت تان تجربه کنید.

برای یادگیری بیشتر گوش بسپارید به :  کتاب صوتی عشق را بجویید تا بیابید ، باربارادی انجلیس

برای نظر خود ارزش قائل شوید.

برای این که به ثروت و نعمت برسید ، باید از فبل طرح ، ایده و هدفی برای ثروتمند شدن داشته باشید. به بهترین نحو امکانات و موانع پیش روی موفقیت تان را شناسایی کنید. برنامه ای سازمان یافته طرح ریزی کنید. تصمیم بگیرید جدی و با اراده محکم برنامه را عملی کنید. شک، تردید و دودلی را از خود دور کنید.

برای رسیدن به موفقیت در زندگی الگو بگیرید از : زندگی نامه دکتر محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران

همکاران کاریتان را انتخاب کنید. فعالیتی که از قبل برنامه آن را طراحی کرده اید را عملی کنید. اولین اقدام برای عملی کردن برنامه کاری ، تصمیم گیری است. در تصمیم گیری از اراء و عقاید خود و گروه کاریتان پیروی کنید. اجازه ندهید ، افراد بیرون از مجموعه تان بر تصمیم های شما تاثیر بگذارد. ظرب المثل معرف « دیگران در تصمیم های شما قبل از هر چیز سود خود را در نظر دارند» را به یاد داشته باشید. خیلی ها بدون این که علم و آگاهی در رابطه با کار شما داشته باشند ، تظاهر به علم و آگاهی می کنند. به تصمیم گیری و پایداری در آن توجه جدی داشته باشید.

برای کسب آگاهی بیشتر ببینید ؛ برایان تریسی و ران آردن از رمز و راز جذب یک مرد می گویند

نقش ارزنده تصمیم گیری و پایداری در موفقیت

تصمیم های بزرگ ریسک های بزرگ در پی دارند. ارزش تصمیم شما به شجاعت شما برای قبول ریسک بستگی دارد.

میل و اشتیاق ، تصمیم گیری ، ایمان ، مداومت ، کارگروهی و برنامه ریزی نظام مند از جمله اصولی است که شما را به موفقیت و ثروت می رساند.این ها قوانینی ازلی هستند و شما را به موفقیت تان می رسانند. منتظر معجزه ننشینید. معجزه ای در کار نیست.

کسانی که قاطعانه تصمیم می گیرند و از تصمیم خود مطمئن هستند ، به تصمیمشان ایمان دارند. رهبران بزرگ تصمیم های صریح و قاطع می گیرند. دنیا از روی عادت به کسانی که گفتار و کردار مشخص دارند و مسیر حرکت شان مشخص است ، روی خوش نشان می دهد.

تصمیم گیری و پایداری

عزم راسخ در تصمیم گیری شجاعت می خواهد. آزادی مالی ، اقتصادی ، کار و حرفه مطلوب و مقام شایسته ویژه کسانی است که از هدف خود آگاه هستند و برای دست یابی به آن برنامه ریزی و تلاش می کنند.

پس از این که تصمیم تان را عملی کردید. ابرام و پافشاری گام بعدی به سوی پیروزی است. برای تبدیل میل و اشتیاق به هم ارز پولی آن باید ابرام و پافشاری در کارتان داشته باشید. زیربنای پایداری و مقاومت ، اراده ای قوی و محکم است. قاطعانه تصمیم بگیرید و با اراده قوی در ادامه کار پایداری را پیشه کنید تا موفقیت و ثروت را در چنگ بگیرید. تصمیمگیری و پایداری پشتوانه موفقیت و ثروت است.

ترکیب میل ، اشتیاق و اراده برای رسیدن به هدف

از ترکیب میل ، اشتیاق و اراده نیرویی مقاومت ناپذیر  در برابر مسائل و مشکلات سر راه موفقیت ایجاد می شود. خیلی ها با مشاهده اولین مخالفت یا بدبیاری تسلیم می شوند و از ادامه کار کنار می کشند. برای رسیدن به پیروزی در کسب و کارتان باید اصول ذکر شده را عملی کنید و در تکرار آن ها مداومت داشته باشید.

نداشتن مداومت در کار نقطه ضعفی است که خیلی ها با آن روبرو هستند. برای برداشتن این نقطه ضعف باید در ادامه دادن کار و برنامه از پیش تعین شده ، مداومت و پایداری داشته باشید.

5

مسیر موفقیت

برای رسیدن به موفقیت چندین گام اساسی را باید بردارید.

 • گام اول میل و اشتیاق وافر به کسب موفقیت است. همان طور که آتش کم گرمای کمی دارد. میل و اشتیاق کم حاصل کمی دارد.
 • گام دوم برنامه ای نظام مند و هداف دار طراحی کنید. سعی کنید جزئیات کار را در برنامه بگنجانید. نقاط ضعف و قوت برنامه تان را مشخص کنید. اگر برنامه با شکست مواجه شد ، برنامه ای دیگر برای ادامه کار طراحی کنید. کار را منوقف نکنید.
 • گام سوم؛ گروه همکاران را تشکیل دهید. برای عملی کردن هدفتان با کسانی که نیاز دارید ، هم پیمان شوید. معلوم کنید که در ازای کارشان حاضر هستید چه مزایایی برایشان داشته باشید.
 • گام چهارم؛ به موفقیت تان ایمان داشته باشید. ایمان قوی و عزم راسخ برای ادامه کار ضروری است. شک و تردید را از دل دور کنید. به موفقیت تان امید و ایمان داشته باشید.

گام پنجم رسیدن به موفقیت

 • تجسم خلاق داشته باشید. از قوی تخیل برای اجرای کار استفاده کنید. دانش قبلی و آگاهی های به دست آمده را با تجسم خلاق ترکیب کنید و بهترین اجرا را داشته باشید.
 • گام ششم؛ دانش تخصصی یاد بگیرید. دانشی که برای پیش برد کارها لازم است را تهیه کنید. یا خود بیاموزید و یا در گروه کاری کسی آن تخصص را داشته باشد. از منابع مختلف معتبردانش تخصصی را تهیه کنید.
 • گام هفتم؛ تصمیم گیری درست و به موقع داشته باشید.
 • گام هشتم؛ بر اجرای برنامه مصمم باشید. کار را در نیمه راه راها نکنید. موفقیت از آن کسانی است که بر مشکلات غلبه کرده و عزمی استوار و راسخ دارند.

گاه گاهی در کارها ناکامی هایی را مشاهده می کنید. کنار نکشید و تسلیم ناکامی نشوید. کسانی که ذهنیت فقر دارند. برای همیشه فقیر می مانند. کسانی هم که به ثروت می اندیشند، راه دست یابی به آن را با تلاش و مداومت در کار پیدا می کنند. به موقع تصمیم بگیرید و تصمیم گیری و پایداری به آن را سر لوحه برنامه های خود قرار دهید. 

چگونه از بی حسی ذهنی نجات پیدا کنیم.

برای رهایی از بی حسی ذهنی و کاهلی، باید از کم شروع کنید. به تدریج به تلاش تان برای رسیدن به موفقیت بیفزائید. هیچ کس یک شبه پولدار نمی شود. موفقیت مسیری زمان بر است. به تلاش مستمر و مقاومت در کار نیاز دارد. پیروزی نصیب کسانی می شود که پایداری بیشتری داشته اند.

خود را برای ریاست آموزش دهید.

مداومت را می توان کاشت و محصولش را مشاهده کرد. برای این که قدرت مداومت را در خود پرورش دهید به نکات زیر توجه کنید.4.

 • برای خود هدف مشخص تعیین کنید
 • میل و اشتیاق تان را افزایش دهید. میل مداومت را زیاد می کند.
 • اعتماد و اتکای به نفس داشته باشید. برای توانایی های خود ارزش و احترام قائل شوید.
 • برنامه مشخص و نظام مند داشته باشید.
 • در رابطه با کارتان آگاهی کسب کنید.
 • با اعضای گروهتان همکاری و همدردی داشته باشید.
 • از قدرت اراده برای تقویت پشتکار کمک بگیرید.
 •  به پشتکار عادت کنید. با کسب عادت های شجاعانه بر ترس هایتان غلبه کنید.
 • به مداومت خود بیفزائید

از موارد زیر دوری کنید.

 • ناتوانی در شناخت دقیق ایده و خواسته خود
 • تاخیر در کار ، موکول کردن کارها به بعد
 • بی علاقه بودن به ادامه کار
 • تردید و دو دلی
 • عادت اتکا به توانایی ها به جای برنامه ای مشخص
 • از خود راضی بودن
 • بی تفاوتی در برابر رویدادها
 • دیگران را مسئول اشتباهات دانستن
 • آرزو کردن به جای مایل بودن
 • بی توجهی به نکنه نظرها
 • کنار آمدن با فقر به جای ثروتمند شدن
 • میل و انگیزه ناکافی
 • ترس از انتقاد
 • توجه به راه های میان بر برای رسیدن به ثروت

تصمیم گیری و پایداری را به عنوان دو گام مهم رسیدن به موفقیت و ثروت در ذهن و برنامه خود داشته باشید.

تاثیر متقابل تصمیم گیری و پایداری در موفقیت

برای رسیدن به موفقیت و ثروت 8 گام را معرفی کردیم. برای رسیدن به مداومت و پایداری نیز 9 توصیه ارائه شد. بسیاری از مواردی که به موفقیت منجر می شوند در مداومت بر موفقیت نیز تاثیر دارند. در این جا متوجه این نکته شدیم؛ که یک عامل موثر در موفقیت بر سایر عوامل تاثیر می گذارد. همچنین آن عامل از سایر عوامل تاثیر می پذیرد. عوامل موجود در افزایش موفقیت به صورت چرخشی عمل می کنند. افزایش هر عامل به تقویت و شدت سایر عوامل کمک می کند. حرکت تاثیر عوامل به صورت چرخشی و مستقیم است. تصمیم گیری و پایداری در تلاش مسنمر شما را به خواسته تان می رساند.

آیا شما هم تاکنون برای کاری تصمیم قاطع گرفته اید و نتایج آن را دیده اید؟ چند بار پیش آمده است که در اثر تصمیم های غبرقاطعانه خود در زندگی شکست خورده اید؟ آیا شما با این گفته ها هم عقیده هستید؟ نظر خود را در رابطه با تصمیم گیری و پایداری  با ما در میان بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست