بیوگرافی مولانا جلال الدین بلخی برگرفته از کتاب ملت عشق

3 دیدگاه

اگر به خواندن زندگینامه بزرگان و افراد موفق علاقه دارید، بیوگرافی مولانا جلال الدین بلخی برگرفته از کتاب ملت عشق الیف شافاک شما را شگفت زده خواهد کرد.

بیوگرافی مولانا جلال الدین بلخی و داستان شیدایی او در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک آمده است. این متن بر گرفته از این کتاب فلسفی می باشد. در این متن با مولوی، ویژگی های شخصی او، خلاء درونی مولوی، دیدن شمس تبریزی در خواب، یافتن شمس در زندگی، ایجاد پیوند روحی بین شمس و مولوی و آثار ارزنده این مرد بزرگ آشنا می شوید.

جلال الدین محمد بلخی در (6 ربیع الاول 604 ه ق) در بلخ در خانواده ای معنوی به دنیا آمد. پدرش محمد حسین خطیبی از بزرگان صوفیه و عارف بود. نسبت خرقه وی به امام محمد غزالی می رسد. مولوی در عرفان و سلوک سابقه ای دیرینه داشت. اما عادت به بحث و مناظره با هر کس نداشت. علم واقعی را در سلوک باطنی می دانست.

خواندن این بیوگرافی هم می تواند برای شما جذاب باشد: بیوگرافی وین دایر بزرگترین معلم و سخنران معنوی

سلوک و هنر مولوی

مولوی عالمی است که چون پادشاهان زندگی می کند. جاه و مقام و منصب را دوست دارد. مولانا هزاران مرید و پیرو داشت. نام و نشانش بر سر زبان ها بود. دوستداران و طرفداران زیادی داشت. همه از دور و نزدیک او را می شناختند.

مولوی هنری دارد که در تمام عالم و تمام ادوار نظیرش را به سختی می توان یافت. وی توانایی شکافتن دین و بیرون کشیدن هسته جهان شمول و ابدی آن را دارد. در ادامه زندگی نامه مولانا جلال الدین بلخی با ویژگی های این عالم عالی قدر آشنا می شوید.

سلوک و هنر مولوی

ویژگی های مولانا جلال الدین بلخی

عطار نیشابوری زمانی که مولوی 5 سال داشته به پدر مولوی گفته است که ” این پسر را گرامی بدار. زود باشد که از نفس گرم، آتش در سوختگان عالم زند”. ابن عربی فیلسوف والا مقام روزی مولانای جوان را می بیند که پشت سر پدر بزرگوارش می رفته است. ابن عربی می گوید «سبحان الله اقیانوسی از پی دریا می رود». الیف شافاک

مولوی در بیست و چهار سالگی درجه شیخیت را کسب می کند. اهالی قونیه مولوی را نمونه علم و تقوا می دانند و هر جمعه برای گوش دادن به سخنرانی های پر مایه او فرسنگ ها راه را از دور و نزدیک تا مجلس وعظ او طی می کنند.

علم بی نظیر و پر مایه مولوی

مولوی در علم فقه، فلسفه، علم هیئت، جبر و کیمیا دانشمندی عالی مقام بود. او بیش از ده هزار مرید داشت. مریدانش هر کلمه ای که از دهان مولانا خارج می شد را چون دُر و گوهر می پنداشتند.

علم، عرفان و توانایی هدایت دیگران به سوی خدا نعمت های ارزشمندی است که خداوند به مولانا تا سن سی و پنج سالگی عطا کرده است. علم کشف الهی که انبیاء، اولیاء و علما که هر کدام به فراخور حال خویش از آن آگاهی داشتند، مولوی نیز به فراخور حال خود از آن بهره برده بود.

مولوی سال ها در مدرسه علمیه تدریس کرد. با دهها عالم شریعت به مباحثه پرداخت. علم فقه و حدیث را به خوبی آموخت. شماره طلبه های مولوی آنقدر زیاد بود که خود مولوی هم تعدادشان را فراموش کرده بود.

داشتن رفاه مالی و اجتماعی مولوی

مولوی خانواده ای خوشبخت، دوستانی عالی، اعتباری بی خدشته و مریدانی صادق داشت. فقر و نیاز را در زندگیش احساس نکرده بود. همسر خوب و مهربان، دو پسر عالی و دختری دوست داشتی خوشبخت در خانه و خوشبخت در بیرون از خانه، اما در درونش خلاءی را احساس می کند که نمی تواند آن را درک کند و تفسیرش نماید.

خلاء درونی مولانا جلال الدین بلخی

با وجود امکانات رفاهی و موفقیت های کاری، خانوادگی و اجتماعی  به هر کجا که پا می گذارد، خلاء روانی همچون موش روحش را می جود و او را آزار می داد.

این عالم عالی مقام علی رغم دانش فراوان و عقل کامل در درون خود خلائی دارد. دردی که نه پدر و ماد و نه دوستان و استادان و نه مریدانش نمی توانند آن را درمان کنند. مولوی با وجود پختگی در علم و دین در عشق کم داشت. برای پر کردن خلاء درونی به یک یار نیاز داشت.

بیوگرافی افراد موفق و ثروتمند در جهان

دیدن شمس تبریزی در خواب

مولوی شبی خواب می بیند در دیاری دور، در شهری شلوغ، در جایی که کلمه هایی عربی نوشته شده بود، در پی کسی می گردد. در صحنه خوابش هنگام غروب پیله های کرم ابریشم را بر روی برگ های درخت توت می بیند که در انتظار خارج شدن از پیله خود هستند. بعد خود را در حیاط خانه خود می بیند که چراغ به دست در کنار چاه آب در فراق کسی می گریسته است.

او بارها درویشی را در خواب می بیند. چهل شب هر شب خواب درویش را هر بار به شکلی تازه می بیند. مطمئن می شود، درویشی که در خواب می بیند، کسی است که می تواند خلا روحیش را مداوا کند. ترس و وسوسه وجودش را فرا می گیرد.

تعریف کردن خواب مولوی برای شیخ برهان الدین ترمذی

مولوی خواب خود را برای دوست پدرش شیخ سید برهان الدین بازگو می کند. شیخ مدت ها در پی تعبیر خواب مولانا است تا این که روزی شیخ برهان از بابا زمان دستمالی ابریشمی به عنوان هدیه دریافت می کند. با دیدن دستمال شیخ برهان متوجه می شود که یاری که مولانا «مرید دیروز و مرشد امروز  شیخ برهان» در فراقش می سوزد، نزد بابا زمان است.

تعبیر خواب مولوی

همچنین شیخ درمی یابد که دوستی که نزد بابا زمان است در صورتی که به شهر مولانا بیاید، خواهد مرد. نامه ای به بابا زمان در بغداد می نویسد و به او می گوید که مولانا از فراق دوستی در سوگ است و آن دوست هر کسی است نزد شما می باشد.

درویش خواب مولوی، شمس تبریزی می باشد. شمس به قونیه می رود و از پیوند و ارتباط مولوی با شمس، مولوی دوباره با عشق درونش پیوند برقرار می کند و آرامش درونی می یابد. پس از آن دیدار مولوی متحول می شود و آثار گرانبهایی را در رابطه با عالم معنا به رشته تحریر در می آورد.

تعبیر خواب مولوی

آثار مولانا جلال الدین بلخی

مثنوی معنوی، غزلیات و دیوان شمس تبریزی و رباعیات از آثار ارزشمند و ماندگار مولوی است که در رابطه با عالم معنا برای مقابله با سرگشتگی این زمانه می توان از آن ها سود جست.

مثنوی معنوی

مولوی در پنجاه سالگی عمر پر برکتش مثنوی معنوی را به صورت نظم به رشته تحریر درآورده است. این کتاب ارزشمند با بیت ؛

بشنو از نی چون حکایت می کند          کز جدایی ها شکایت می کند

آغاز می شود. این کتاب از پربارترین آثار مولوی است. اهمیت این کتاب به این دلیل نیست که این کتاب از آثار قدیمی ادبیات فارسی می باشد. بلکه این کتاب برای انسان سرگشته امروزی پیام آزادی و وارستگی دارد. این کتاب انسان را از سرگشتگی و ویلانی روحی نجات می دهد. مثنوی پیام صلح، آشتی و دوستی را برای مردم به ارمغان آورد. عرفان نظری و عملی را می توانید در مثنوی بیابید. با عرفان مولوی می توان دگرگونی را تجربه کرد.

مثنوی معنوی 26 هزار بیت شعر پربار دارد. می توان کتاب مثنوی را فشرد و جان مایه آن را در غزل 18 بیتی نی نامه پیدا کرد. در نی نامه، « نی» خود «مولوی» است. نمونه انسانی آشنا و آگاه به عالم معنا که به این جهان آمده و اسیر جسم خاکی شده است. او  از آمدن به این جهان و بریده شدن از «نیستان» عالم معنا شکایت می کند.

دیوان شمس تبریزی

غزلیات و دیوان شمس تبریزی؛ این اثر مولوی سی و پنج هزار بیت به فارسی، هزار بیت به عربی و چند درصد آن هم به ترکی و فارسی یونانی است.

رباعیات مولوی

رباعیات مولانا بخشی از دیوان او می باشد. 1659 رباعی (3318 بیت) دارد. برخی از این ابیات تایید شده اند که سروده مولوی هستند اما در رابطه با برخی گفته می شود که سروده دیگران است و به مولانا نسبت داده شده اند.

مولانا جلال الدین بلخی یکی از افراد بسیار بزرگ و موفق است. با استفاده از آثار این عالمی روحانی و برجسته می توان خلاء روحی ناشی از دگرگونی های جهانی را درمان کرد و آرامش ازلی و ابدی را به دل و جان خود ارزانی داشت. اگر خواهان آرامش در زندگی هستید از آموزه ها و رهنمودهای این عالم عالی قدر استفاده کنید و زندگی جاودانه و ابدی را برای خود رقم بزنید. این عالم عالی قدر در (5 جمادی الثانی 672 ه ق) این جهان را به مقصد دیار باقی و دیدار پروردگارش ترک گفت. با فوت مولوی بیوگرافی مولانا جلال الدین بلخی به پایان رسید.

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مولانا شخصیت واقعا عرفانی و شایان تقدیری داره من عاشق شعراشم زندگینامش هزاران بار خوندم

  پاسخ
 • روژان موعودی
  14 مهر 1399 3:29 ب.ظ

  ممنون از سایت خوبتون لطفا افراد نابغه وایرانی رو بیشتر معرفی کنید تا بهتر بشناسیمشون

  پاسخ
 • من خودم بعضی از اشعار مونالا رو حفظ کردم و گهگاهی همیشه با خودم تکرار میکنم و خیلی این جمله شون رو دوست دارم” هر چیز در جسن آنی، آنی”.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آیا این مقاله را دوست داشتید؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب بیشتر

فهرست