کارگاه اهریمن « آسیب پذیری در برابر نفوذ افکار منفی »؛ زمین حاصل خیزی که بذرهای شکست به وفور در آن رشد می کند. با اراده محکم این اهریمن خبیث را نابود کنید.

برای رسیدن به ثروت و موفقیت باید ، هدفی داشته باشید. برای رسیدن به هدف اشتیاق و انگیزه  فراوان لازم است. تلاش مستمر ، پایداری در تلاش برای عملی کردن برنامه ای نظامند و سازماندهی شده ، پیش نیاز هایی هستند که موفقیت و ثروت را دست یافتی می کنند. به شرطی که شک ، تردید و دودلی را از خود دور کنید. از موانع و مشکلات پیش روی موفقیت نترسید و از چیزی هراسی به دل نداشته باشید و با عزمی راسخ و استوار در جهت عملی کردن اهداف خود پیش روید ، موفقیت و ثروت به شما رو خواهد کرد. اگر موارد گفته شده را رعایت کنید به تنعم و ثروت می رسید. منظور از ثروت؛ توانگری در زمینه مالی و پولی ، روحی و ذهنی، مادی و معنوی است.

ف

راه رسیدن به موفقیت و ثروت

اگر واقعاً قصد دارید که راه ثروت و نعمت را دربرگیرید و از فقرو تنگدستی دور شوید. چندین اقدام عملی و راه کار برای تشویق و ترویج شما کاربران عزیز در سایت کتاب صوتی قرار داده ایم. به نکات موجود در این متن ها توجه کنید. راه کارهای اراده شده را به صورتی که توصیه شده در هدفتان به کار ببرید و برای همیشه با فقر و نداری خداحافظی کنید و کارگاه اهریمن را نیست و نابود کنید.

برای مطالعه و کسب آگاهی بیشتر ، بخوانید ؛ تاثیر دانش تخصصی در کسب موفقیت و ثروت

در مقاله های قبلی شش شبح ترسناک که مانع از دست یابی به موفقیت و ثروت می شد ، را معرفی کردیم. گفتیم که ترس نقطه مقابل عشق است. از عشق زندگی و هستی شکل می گیرد. اما ترس سدی محکم و نفوذ ناپذیر است در که مسیر دست یابی به موفقیت و ثروت را می بندد. عشق ، امید و باور به موفقیت ما را به نعمت و ثروت رهنمود می کند. اما ترس راه موفقیت را می ببندد.

برای کسب آگاهی بیشتراز این صفحه دیدن کنید ؛ برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن به موفقیت و ثروت

شش شبح بزرگ ترس

ترس از فقر ، ترس از انتقاد دیگران ، ترس از دست دادن محبوب و دوست ، ترس از بیماری ، ترس از کهولت و پیری و ترس از مرگ موانعی بر سر راه موفقت هستند. در مقاله قبلی توصیه شد که برای غلبه بر این ترس ها باید آن ها را بشناسید. در ادامه نشانه های این شش ترس بزرگ معرفی شد. وجود هر کدام از این نشانه ها در وجود شما نشان می دهد که  دانسته یا ندانسته از چیزی می ترسید. باید با ترستان مقابله کنید و او را شکست دهید. در این متن شبح دیگر که مخفی است اما اثر مخربش بیش از شش ترس گفته شده است را معرفی می کنم. آسیب پذیری در برابر نفوذ افکار منفی به کارگاه اهریمن شباهت دارد. این کارگاه خبیث را بشناسید. و با او مقابله کنید.

برای رسیدن به موفقیت و ثروت این صفحه را ببینید؛  احساس جنسی «کیمیای ثروت و موفقیت»

کارگاه اهریمن «آسیب پذیری در برابر نفوذ منفی»،

کارگاه اهریمن؛ زمین حاصل خیزی که بذرهای شکست به وفور در آن رشد می کند. با عزمی راسخ و استوار راه نفوذ افکار منفی را به ذهن بگیرید و کارگاه اهریمن را برباد دهید.

گارگاه اهریمن یا «آسیب پذیری در برابر نفوذ منفی»، به قدری موذی است که به راحتی نمی شود از وجودش مطلع شد. نمی شود آن را در دسته ترس معرفی کرد. جایگاهی عمیق تر و تاثیر کشنده تری دارد. سم حاصل از آن بسیار کشنده است. تاثیر این سم مهلک به زودی نابود نمی کند. برای نابودی زمان لازم دارد. افکار منفی راه های زیادی برای نفوذ به ذهن دارد. این صلاح ناملموس بدون اینکه متوجه حضورش باشید در ذهن می ماند و در دراز مدت تاثیر مخربش را بر ذهن می گذارد. برای رسیدن به موفقیت کارگاه اهریمن را از ریشه برکَنید.

چگونه می توان کارگاه اهریمن را از بیخ و بن کَند؟

افکار مزاحم را یا خود با ذهنمان منتقل می کنیم و یا از اطرافیان منفی باف دریافت می کنیم. این مهم نیست. چیزی که مهم است این است که انسان قدرت اراده دارد. با اراده قوی می شود ، دیواری محکم در برابر نفوذ افکار منفی ایجاد کرد و کارگاه اهریمن را نابود کرد.

تلقین هایی که مربوط به نقاط ضعف افراد است تاثیر عظیمی بر شخصیت فرد می گذارد. ترس های شش گانه از طریق تلقین منفی به راحتی به ذهن نیمه هوشیار وارد می شود. ورودی ذهنتان را در برابر افراد منفی کنترل کنید. از برخورد با افراد منفی نگر ، جداً بپرهیزید. با این کار گاه اهریمن را از میان ببرید.

داروها ، سردی ها ، دردها ، ناراحتی و بیماری های خیالی را ازخود دور کنید. با کسانی معاشرت کنید که شما را به پیروزی و موفقیت هدایت می کنند.

دوست دارید ، بزرگترین نقطه ضعفی که افراد زیادی با آن دست به یقه هستند را به شما بگویم؟ بی حفاظ کردن ورودی ذهن در برابر افراد منفی باف ، بزرگ ترین نقطه ضعفی است که عده زیادی از آن برخوردارند. خیلی ها از این که ذهنشان را از ورود افکار منفی حفظ کنند. ناتوان اند. این نتقطه ضعف ، عامل شکست و ناکامی است. این نقطه ضعف کارگاه اهریمن نام دارد.

برای غلبه براین ضعف بزرگ و ترس از موفقیت نیاز به تحلیل شخصیت خود دارید. در ادامه برای این که بتوانید خود را تحلیل کنید و کارگاه اهریمن را به زانو درآورید.  پرسش نامه تحلیل شخصیت را قرار داده ایم. این پرسش نامه از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ، آورده شده است.

آزمون تحلیل شخصیت

 • آیا اغلب اوقات از حال و روز خود شاکی هستید؟ اگر این طور است ، علت شاکی بودنتان را توضیح دهید؟
 • آیا به صورت مداوم و پیوسته دنبال عیب و ایراد دیگران هسنید؟
 • آیا درکارتان زیاد اشتباه می کنید؟ دلیل این کار را بنویسید؟
 • آیا به عمد از معاشرت و ارتباط با دیگران خودداری می کنید؟ چرا؟ دلیل بیاورید؟
 • آیا اغلب گفته های دیگران را درک نمی کنید؟
 • آیا زندگی را بی ارزش می پندارید؟ آینده را نومید کننده می بینید؟
 • آیا کار و شغل تان را دوست دارید؟ اگر جواب منفی است ، دلیل را توضیح دهید؟
 • آیا اغلب خودداری می کنید؟ دلیلش چیست؟
 • آیا به اشخاص موفق غبطه می خورید؟
 • آیا بیشتر اوقات به شکست فکر می کنید یا موفقیت؟
 • آیا به مرور که عمرتان می گذرد ، اعتماد به نفس تان اضافه یا کم می شود؟
 • آیا از اشتباهات تان پند می گیرید؟

صض

ادامه پرسش نامه

 • آیا به اقوام ، بستگان و دوستان اجازه می دهید که شما را ناراحت کنند؟
 • آیا گاه بر فراز ابرها سیر می کنید و گاه در قعر نومیدی فرو می روید؟
 • چه کسی بیش از همه بر روی شما تاثیر الهام بخش دارد؟ چرا؟
 • آیا نفوذ منفی های غیر قابل اجتناب را تحمل می کنید؟
 • آیا به وضع و ظاهر خود بی توجه و بی اعتنایید؟ کی؟ چرا؟
 • آیا میدانید چگونه با مشکلات و ناراحتی های زندگی برخورد کنید؟
 • به دیگران اجازه می دهید به جای شما فکر کنند؟
 • آیا هدف ، ایده و برنامه  خاص برای زندگی دارید؟ آن هدف چیست؟  برنامه تان چطوری است؟
 • آیا از تجارب زندگی درس می گیرید؟
 • حضورتان روی دیگران تاثیر منفی دارد؟ یا مثبت؟
 • از چه چیز دیگران بیش از همه ناراحت می شوید؟
 • آیا حرفه و شغل تان به شما الهام می بخشد؟
 • آیا ذهن تان به حدی قوی هست که ترس را از شما دور کند؟
 • آیا مذهب به شما کمک می کند ، ذهنیت مثبت داشته باشید؟
 • آیا احساس همدردی با دیگران دارید؟
 • آیا احساس می کنید که باید در ناراحتی دیگران شریک شوید؟ چرا؟
 • به گفته باز با باز و کبوتر با کبوتر کند پرواز عقیده دارید؟ کسانی که با آنها معاشرت داشنه اید ،چقدر در ناخوشی هایی که تجربه کرده اند ، تاثیر داشته اند؟
 • دوستان صمیمی شما به لحاظ ذهنی از شما بهترند یا کمتر؟

ضص

چه مدت از شبانه روز خود را به فعالیت های زیر اختصاص می دهید؟

 • کار
 • تفریح
 • خواب
 • کسب دانش مفید
 • وقت گذرانی بی هدف

از میان آشنایان تان چه کسی بیشتر

 • شما را تشویق و ترغیب به می کند؟
 • شما را به احتیاط دعوت می کند؟
 • شما را دلسرد می کند؟
 • بزرگ ترین نگرانی شما چیست؟ چرا آن را تحمل می کنید؟
 • اگر دیگران مواردی را به شما بگویند. بی چون و چرا می پذیرید؟ یا نظرشان را تحلیل می کنید؟
 • آیا معمولا تغیر عقیده می دهید؟ چرا؟
 • بزرگت ترین آرزوی تان چیست؟ آیا قصد رسیدن به آن را دارید؟ چقدر حاضر هستید برای رسیدن به هدفتان از سایر خواسته هایتان بگذرید؟
 • آیا غالباً کاری که شروع می کنید. تمام می کنید؟
 • آیا به زودی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرید؟
 • آیا به خاطر موقعیت مالی و اقتصادی دیگران برایت با ارزش می شوند؟

چقدر زمان را به این پرسش نامه اخنصاص داده اید؟

دست کم یک روز روی این پرسش نامه دقیق شوید. تا تحلیلی واقعی از خود داشته باشید. با صداقت به سوال ها پاسخ دهید. بعد از یک ماه دیگر دوباره این پرسش نامه را مرور کنید؟ این کار سود زیادی برای شما خواهد داشت. با این کار قادر خواهید بود بر افکارتان تمرکز و کنترل داشته باشید و کارگاه اهریمن را از بنیان برکنید.

مفیدترین روش برای کنترل بر ذهن تان این است که ذهنتان را با هدفی مشخص و معین مشغول کنید. همه افراد موفق سرگرم رسیدن به هدف شان هستند. وقتی برای افکار منفی ندارند. شما چطور؟ آیا شما هم تا کنون توانسته اید با غول بی شاخ و دم افکار منفی مبارزه کنید و او را شکست دهید؟ آیا شخصیت خود را تحلیل کرده اید؟ آیا برای رفع نواقص خود کاری کرده اید؟ آیا تلاش شما نتیجه بخش و مثمر ثمر بوده است؟ نظر و تجربه خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست