هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک
موفقیت و انگیزشی

هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

اگر دوست دارید با پله های عشق عارفان آشنا شوید، هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را با دل و جان بخوانید. عاشق شوید و عاشق بمانید.

عارفان عقیده دارند که با طی کردن هفت پله (مرحله یا گام) همه می توانند، طی طریق کنند و به دیدار خداوند بزرگ مرتبه نائل شوند. هفت مرحله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را بخوانید و با ویژگی های و خصوصیات افراد در هر پله آشنا شوید. هر کسی می تواند با رغایت ویژگی ها و عوامل هر پله به پله بعد سعود کند و به درجه بالاتری از معرفت دست پیدا کند. پله های عشق فقط برای صوفی، مسلمان یا مسیحی نیست. بلکه همه می توانند قوانین رسیدن به عشق را رعایت کنند و پله های بالاتری از معرفت را طی نمایند. گرداب جذب را با هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک همراهی کنید.

رمان ملت عشق نوشته الیف شافاک

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را برای یادگیری قوانین عشق و طی طریق مطالعه کنید. در این کتاب قوانین دست یابی به عشق و پله های رسیدن به عشق به طور مفصل آمده است. چهار مطلب (10 قانون اول، ده قانون دوم، ده قانون سوم و ده قانون چهارم)  و همچنین هفت پله عشق  در این کتاب قوانین عشق و کسب معرفت را آموزش می دهد. با مطالعه این مطالب به معرفت نفس و معرفت حق آشنا خواهید شد. این متن برگرفته از این کتاب ارزنده می باشد. اگر تصمیم قاطع بر شناخت نفس گرفته اید و دوست دارید که سالک شوید و یا بر نفس خود غلبه کنید. هفت پله عشق را بیاموزید و چون رهروان حقیقی عمل نمائید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛  کتاب صوتی تمرین نیروی حال اکهارت توله

هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق

پله اول؛ نفس اماره

نفس خام ، نتراشیده و نخراشید ه ، بکر و دست نخورده که دائم دیگران را مقصر می داند. متاسفانه عده زیادی تمام عمر خود را در این پله می مانند ، رشد نمی کنند و از آلودگی رها نمی شوند.

کسی که طمع مال دنیا دارد و تمام تلاش خود را در مسیر مال اندوزی به سر می برد ، در این مرحله قرار دارد. افراد این گروه را راحتی می توان شناخت.افراد پله اول دیگران را مقصر و گنه کار می دانند. به راحتی عیب جویی می کنند و شایعه می پرانند. آن ها به دیگران افترا می بندند و به هیچ وجه در وجود خود عیب و ایرادی نمی بینند.

برای الگوبرداری از افراد موفق از این صفحه دیدن نمائید؛ بیوگرافی جک دروسی مدیر عامل تویتر

این گروه افراد در رابطه با دیگران داوری می کنند و حکم صادر می نمایند و دائم در شک و تردید به سر می برند. می توانید براحتی آن ها را بشناسید. چون انسان جایزوالخطا است. روزی شما هم این خطاها را مرتکب شده اید. کسی بین ما نیست که اسیر نفس اماره نشده باشد. اما مهم این است که زود بتوانید خود را سریع از این چاله درآورید.

هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق

پله دوم؛ نفس لوامه (نفس سرزنش گر)

هر گاه بتوانی نقص و عیب های درون خود را تشخیص دهید و برای رفع آن اقدام کنید. آن گاه سفری درونی را آغاز کرده است. از آن زمان به بعد به جای نگاه کردن به بیرون و اطراف به درونش خود می نگرد. در این مرحله بر عکس مرحله قبل که دیگران را مقصر می دانید، دائم خود را مقصر می پندارید. در این مرحله هر اتفاقی را به خود ربط می دهد و خود را مقصر همه مشکلات می داند. در این مرحله همه عالم خوب هستند و تنها خود را مقصر و گنه کار می دانید.

پله سوم؛ نفس ملهمه (الهام گیرنده)

در این مرحله نفس رشد می کند. پخته تر می شود. در این مرحله از آن جا که نفس خاصیت دریافت الهام دارد، از هر کس و هر چیز الهام می گیرد. در این مرحله سالک تسلیم بودن و چگونگی آزادی را درک می کند. اگر قسمت شود، یادگیری علم را شروع می کند. در مسیر گه، گاه به تنگنا و سختی می رسد. اما بیشتر وقت ها گشایش و گسترش دریافت می کند. این مرحله چندان زیباست که دلش شاد و مسرور می شوید.

جاذبه این مرحله خطرزا است. خیلی ها دوست ندارند از لذت های این دوره دور شده  و وارد مرحله بعدی شوند. مرحله های بعدی طولانی تر و دشوارتر است. این مرحله آهنگین، رنگین و خوش آب و لعاب است. به سادگی نمی توان از آن دل کند و جسارت ترک آن را پیدا کرد.

پله سوم باغ بهشت است. اما برای کسانی که هدف والاتر دارند ، چون دامی خطرناک است. کسی که از پس این مرحله برآید ، شهر علم را درنوردیده و به مرحله مطمئنه می رسد. یادگیری علم در پایان مرحله سوم به پایان می رسد.

دانلود کنید و بخوانید ؛ کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

پله چهارم؛ نفس مطمئنه

در این مرحله نفس دیگر چون گذشته نیست. به کلی تغییر کرده است. بی خود نیست که به این مرحله راضیه و خشنود کننده می گویند. سالک در این مرحله شعوری بسیار والا تر از قبل دارد. چشمش باز و دلش سیر است. دیگر برای مال، شهرت و مقام زور نمی زند. با دیگران به نرمی و آرامی رفتار می کند. فقط هنگام نماز نیست که آرامش دارد. بلکه همیشه در آرامش است.

همیشه در همین حال است. دائم در نماز است. دلی نمی شکند. حق بنده ای را نمی خورد. از دیگران ایراد نمی گیرد. پیش داوری و قضاوت نمی کند. عیب دیگران را می پوشاند و مال و املاک را به صاحب اصلی (خداوند) می سپارد. پس از این مرحله به شهر توحید می رسید. سه مرحله بعدی کمال سالک ، شهر توحید است.

سه پله باقی مانده از هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک، شهر توحید سه پله (راضیه، مرضیه و کامله) نام دارد. خوشا به حال کسانی که به شهر توحید می رسند. خوشا به بخت و اقبالشان.

هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

پله پنجم؛ نفس راضیه

عده اندکی به این مرحله می رسند. ساکنان این مرحله هر چه ببینند از اندوه، غم و شادی شکرگذار خوشحال و مسرورند. در این مرحله سالک به مادیات دنیا اهمیت نمی دهد و فریب زرق و برق دنیا را نمی خورد. در این مرحله سالک راضی و خوشحال است.

پله ششم؛ نفس مرضیه

در این مرحله علاوه براین که بنده از خدا و مقدراتش راضی است. خداوند نیز از بنده خود رضایت دارد. به این مرحله «نفس پسندیده» می گویند. کسی که در این مرحله قرار گرفته است، چراغ راه دیگران است. چنین شخصی چون چراغی فروزنده نورش را به هر که بخواهد می تاباند. این شخص می تواند شفا بدهد. او در رفتار و کردارش افراط و تفریط نمی کند. از اغراق و زیاده روی می پرهیزد.

جدا افتاده ها را به هم می رساند. آشتی و صلح بین دشمنان ایجاد می کند. در این مرحله شخص به نسیمی می ماند که در اقلیم های سخت می وزد.

آخرین پله از هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نفس کامله است. شهری که  در آن خدا از بنده و بنده از خدایش راضی و خشنود است. به بنده گفته می شود که در بهشت ناب خدا داخل شو. در این لحظه ناب از خداوند متعال برای خودم و خوانندگان عزیز رسیدن به شهر توحید را خواستارم.

پله هفتم؛ نفس کامله

هفتمین و آخرین مسیر عشق رسیدن به نفس کامله است. شمردن مسیرهای عشق آسان است. اما طی کردن آن ها سخت و مشقت بار. در این مرحله ظَنِّ نفسی متفاوت به طور کلی از بین می رود. در این جا شخص با خدا یکی می شود. یکی شدن را تجربه می کند. در خدا غرق می شود. ناپدید از دیده ها و غرق در الله می شود. خوش به حالشان ، خوشا به سعادتشان ، خوشا به سر منزل شان.

چون کسی نیست که به این مرحله رسیده باشد و اگر باشد آگاهیش را با ما در میان نگذاشته است ، آگاهی ما در رابطه با این مرحله اندک است. هفت مرحله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را با هم مرور کردیم.

هفت پله عشق شمس

شمردن مسیرهای عشق و توصیف کردن آن ها سهل و آسان است. اما طی کردن این مسیر پر پیچ و خم و صعب العبور است. در مراحل مختلف مشکلات گوناگون سر راه سالک قد اعلم می کنند و او را هزار جوره و هزار باره به لبه پراگاه می کشانند. هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را با دل و جان بخوانید.

طی کرن راه عشق انگیزه و شور و علاقه وافر می خواهد. عزمی راسخ و تصمیمی قاطع می طلبد. تصمیمی که با برخورد با مشکلات و گیر کردن در مسیر حرکت، کوتاه نیاید و به راه تان ادامه دهید. سالک باید با اراده ای استوار و عزمی راسخ یکی یکی پله های طی طریق را پشت سر بگذارد. هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک را برای اشتیاق پیدا کردن برای طی طریق یاد بگیرید.

برای رسیدن به خدا باید با نفس خود جنگید نه با دیگران. برای فنا شدن در حق حاضری که نفست را به تمامی فنا کنید؟ ظرف شما چه اندازه گنجایش دارد؟ شما در چه مرحله ای از مراحل عشق هستید؟ آیا دلتان تاب ادامه دادن تا پایان مسیر را دارد؟

در رابطه با هفت پله عشق شمس در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک و طی طریق کردن و کسب معرفت حقیقی نظر و عقیده خود را با گرداب جذب به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست