بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون
موفقیت و انگیزشی

بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون از لوئیس ال هی

بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون از لوئیس ال هی را یاد بگیرید، نگرش خود را مثبت و نیرومند کنید و به بهبود زندگی خود ایمان بیاورید.

قدرت کلمات به گونه ای است که تجربه های زندگی ما را می سازند. در صورتی که بتوانیم گفتگوی درونی خود را کنترل و اصلاح نماییم، با استفاده از قدرت درون کلمات قادر خواهیم بود زندگی و امور خود را بهبود ببخشیم. برای اصلاح گفتگوی درونی بهتر است که به سخنان خود دقت کنیم و الگوی صحبت و طرز فکر خود را پیدا کنیم. برای این کار باید گفتگوی تلفنی و یا سخنان یک روز خود را به دقت یادداشت کنیم، اصطلاح هایی که بیشتر در گفتگوی خود تکرار کرده ایم، الگوی فکری ما را نشان می دهد.

چنان چه کلمه های تکراری ما مثبت و خوش بینانه باشد، آدمی با نگرش مثبت هستیم. اگر اصلاح های تکراری ما منفی بود و در رابطه با شکست، سرخوردگی و ناکامی بود، آدمی با نگرش منفی هستیم و نیاز به اصلاح گفتگوی خود داریم. تصدیق خود بهترین راه برای اصلاح الگوی درونی و بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون می باشد.

در صورت داشتن تمایل از این صفحه نیز دیدن فرمایید ؛ یوگرافی ماریا خرسند ، مدیر و مخترع ایرانی

به برداشتن قدم اول، هرچند کوچک، ایمان بیاورید و افکار خودتان را روی این حقیقت که قصد دارید موضوع تازه ای را بیاموزید متمرکز کنید؛ یقیناً معجزه روی خواهد داد. «لوئیس ال هی»
بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون
بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون

اصلاح گفتگوی درونی و بازنگری مجدد افکار

می توانیم برای اصلاح گفتگوی درونی، فرهنگ لغت ذهن خود را تغییر دهیم. برای نمونه می توانیم به جای استفاده از اصلاح «باید» از عبارت «بهتر است» استفاده کنیم. در گفتن کلمه «ولی» دقت کنیم. این کلمه بار منفی دارد و در جمله ما تضاد و ناهماهنگی ایجاد می کند. به جای این که بگوییم که « مجبورم » بگوییم « من ترجیح می دهم» و به جای عبارت «یادت نره» بگوییم «لطفاً یادت باشه». عبارت های زیادی در فرهنگ لغت هر یک از ما وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد. آن ها را بیابیم و به شیوه مناسب در گفتگوهای روزمره و همچنین گفتگوهای درونی خود اصلاح کنیم.

قدرت کلمات و اصلاح گفتگوی درونی در متن قبلی تشریح شد. در این متن به چگونگی بازنگری مجدد افکار می پردازیم.

کتاب صوتی تجربه ای نو در یادگیری : آرشیو کتاب های مفید و جذاب صوتی موجود در سایت کتاب صوتی 

بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون

برای بازنگری مجدد افکار می توانیم شروع به تایید خود کنیم. خود را آن گونه که هستیم، چه ایده آل و چه نامطلوب بپذیریم. خود را با تمام ویژگی های مثبت و منفی خود قبول داشته باشیم. قبول کنیم که در مواردی ایده آل نبوده و دارای نقص و ضعف هستیم. قبول کنیم که همه چیز را نمی دانیم و موارد زیادی وجود دارد که باید یاد بگیریم تا زندگی خود را بهبود ببخشیم. تصدیق خود اولین گام برای بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون می باشد.

کتاب صوتی پیشنهادی ما : کتاب صوتی افسانه خودباوری آلبرت آلیس

تصدیق خود اولین گام بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون

زمانی که خود را تصدیق می کنیم به ناخودآگاه خود فرمان می دهیم که « من در حال به عهده گرفتن مسئولیت زندگی خویش هستم. می دانم که می توان کاری برای ایجاد تغییر انجام دهم». تصدیق خود به این معنی است که من آگاهانه کلمه و عبارت هایی را انتخاب می کنم که موجب حذف برخی گفته های زائد من می شود. دقت کنیم که همیشه جمله های خود را به صورت مثبت بیان کنیم. ناخودآگاه ما «نمی خواهم» و «دوست ندارم» را درک نمی کند و آن را به صورت «می خواهم» و «دوست دارم» تعبیر می کند. مواظب باشیم که از شکل مثبت عبارت ها برای تصدیق خود استفاده کنیم.

بخشیدن و رها کردن بخش هایی از زندگی که دوستش نداریم

بخش هایی از زندگی خود را که دوست نداریم انتخاب کنیم، با شادی از آمدنش به زندگی خود تقدیر و تشکر کنیم و سپس با خیالی آسوده رهایش کنیم و به او بگوییم که دیگر در زندگی ما جایی ندارند. برای رهایی از عادت های منفی نیز می توانیم به این گونه عمل کنیم. می توانیم بگوییم « من تو را با عشق و علاقه می بخشم و رهایت می کنم».

به خود باور داشته باشیم و خود را تصدیق نماییم

در درون شخصیت و رفتار خود متمرکز شویم،  موارد خوبی که در خود می یابیم را روی کاغذ یادداشت نماییم، به توانمدی های خود باور داشته باشیم و خود را به خاطر چنین توانایی هایی تقدیر کنیم. به این شیوه با افکار مغشوش و زیانبار مبارزه کرده و به خود و توانایی های خود ایمان می آوریم. این چنین ما قدرت می گیریم و درک خواهیم کرد که می توانیم متحول شویم. برای نمونه برای باور به خود می توانیم بگوییم:

  • من به درد بخور و ارزشمند هستم.
  • من با لیاقت و شایسته ام.
  • من اشرف مخلوقات و شاهکار خالق هستم.
  • من جانشین خدا در زمین هستم.
  • روح من خدایی است و از جهان برتر به این سرا آمده است.
  • من توانمند و قوی هستم.
  • من در درون خود دریایی از انرژی و قدرت را به صورت نهفته دارم. با به کارگیری قدرت درونم زندگیم زیر و رو می شود.
  • من خودم را دوست دارم و برای توانمدی های خودم ارزش قائلم.

 

کپی برداری از سیستم جهانی

همان طور که یک درخت از دانه ای کوچک ایجاد می شود و به مرور زمان با پرورش و تربیت و طی چند سال به درختی تنومند و محکم تبدیل می شود ، پیشرفت ما نیز در اصلاح نگرش و بازنگری مجدد افکار بدین گونه است. چندین سال تلاش مداوم و مستمر نیاز است تا بتوانیم افکار خود را اصلاح نماییم و نگرشی مثبث پیدا کنیم.

با مثبت اندیشی نمی توانیم کسی را به سمت خود بکشانیم و او را از آن خود کنیم. چنین تلاشی نتیجه عکس می دهد و آن فرد را از ما دور خواهد کرد. ما از وضعیت درونی دیگران بی خبریم و حق نداریم در رابطه با وضعیت آن ها داوری و قضاوت کنیم. زمانی که فرد بیماری را ملاقات می کنیم، فقط می توانیم آرزوی بهبودی برای او داشته باشیم. تصور این که او برای بهتر شدن به چنین طرز فکری نیاز دارد ، تصوری اشتباه است.

درون و ناخودآگاه ما آشپزخانه کیهانی

می توانیم درون خود را به آشپزخانه کیهانی تشبیه کنیم. ما می توانیم سفارش های (خواسته ها ، اهداف ، امید و آرزوها) خود را به صورت عبارت های مثبت به آشپزخانه (ناخوداگاه خود) سفارش دهیم. در روش تایید و تصدیق خود، دقیقا همان طور که خود شخصاً به آشپزخانه برای سفارش غذا نمی رویم و این کار را به خدمت کار می سپاریم و خود روی صندلی می نشینیم و منتظر سفارش خود می مانیم، عمل می کنیم.

ما سفارش های خود را ارسال می کنیم و منتظر دریافت آن در زندگی خود می مانیم. هر سفارشی بدهیم ، عین آن را در زندگی خود تجربه می کنیم. پس چه نیکو و شایسته است که سفارش های ما در جهت بهبود زندگیمان باشد.

نتیجه گیری

افکار ما قدرت خلق کنندگی دارند. اگر از وضعیتی که امروز در آن قرار داریم ، راضی نیستیم ،به این دلیل است که نتوانسته ایم آن گونه که باید خوش بین و مثبت نگر باشیم. برای داشتن روحیه ای امیدورانه و تفکر مثبت ، لازم است که بر بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون داشته باشیم. در این راه قدمهایی لازم است که در متن به خوبی به ان اشاره کردیم و گفتیم که خود را قبول داشته باشیم. خود را برای ایجاد موقعیت کنونی  ببخشیم و تلاش کنیم که از این پس مثبت نگر باشیم. به توانمدی های درونی خویش باور کنیم و از آن برای بهتر شدن زندگیمان استفاده نماییم. 

در رابطه با بازنگری مجدد افکار و استفاده از قدرت درون تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه