عشق و مهرورزی به فرزند درون را از لوئیس ال هی بیاموزیم و فرزند درون مان را عاشقانه پرورش دهیم وزندگی توام با  هماهنگی و آرامش را تجربه کنیم.

ریشه بسیاری از ناسازگاری های ما در زندگی ریشه در عدم توجه به کودک درون مان می باشد. هر یک از ما صرف نظر از این که چند سال داریم و در چه مرحله ای از زندگی خود به سر می بریم و چقدر توانمند و مستقل هستیمف در درون خود کودکی داریم که نیاز به توجه و عشق ما دارد. فرزند درونمان به دوست داشته شدن و پذیرفتن از طرف ما نیازمند است و برای رسیدن به آرامش لازم است که عاشقانه با آغوشی گرم کودک درون خود را پذیرا باشیم. کتاب صوتی را با روش های عشق و مهرورزی به کودک درون همراهی نمایید. 

کتاب صوتی پیشنهادی؛ کتاب صوتی چهارمیثاق کتاب خرد سرخ پوستان

عشق و مهرورزی به فرزند درون

اگر نمی توانیم به دیگران نزدیک شویم، دلیلش این است که هنوز نمی دانیم که چگونه به فرزند درون خود نزدیک شویم. فرزند درون مان ترسیده و آسیب دیده است. لوئیس ال هی

برای یادگیری بهتر ، از این صفحه دیدن نمائید ؛ اولین دیدار مولانا و شمس تبریزی

بی توجهی به کودک درون

هر گاه که به فرزند درونمان بی توجهی کنیم و به خواسته هایش پاسخ مثیت ندهیم و او را سرکوب کنیم ، او به خود می گوید که « من به اندازه کافی خوب نیستم» با پذیرش بی لیاقتی در درون خود ، بخشی از زندگی خویش را باخته و از این بابت کلیت زندگیمان آسیب می بیند. با عشق و مهرورزی به فرزند درون زندگی خود را دگرگون کنیم.

عشق و مهرورزی به فرزند درون

عشق و مهرورزی به فرزند درون

در روانشناسی عقیده بر این است که درون هر یک از ما ساختارهایی با عنوان؛ والد ، بالغ و کودک درون وجود دارد. این ساختارهای نوارهای ضبط شده در درون ما در دوران های مختلف زندگی می باشند. این نوارها شامل اشخاص ، زمان ، تصمیمات و عکس العمل های ما در دوران های متفاوت زندگی می باشد.

کودک درون ما

فرزند کوچک درون ، نوار های ضبط شده از رویدادها و احساس ها درونی در مقابل رویدارهای بیرونی در زندگی ما از تولد تا 5 سالگی است که در ذهن ما شکل گرفته و ماندگار شده است. تمامی عکس العمل های ما به رویدادهای زندگی در این بازه زمانی و پس از آن در درونمان به صورت ضبط شده باقی مانده است. موارد ضبط شده تلفیقی از ادراکات درک شده منفی (ناملایمات زندگی)، عدم رضایت پدر و مادر ، خاطرات شیرین و لذت بخش و بازی های کودکانه می باشد. در بزرگسالی همیشه ما از این خاطرات ضبط شده متاثر می شویم. با عشق و مهرورزی به فرزند درون در افکار خود تجدید نظر کنیم.

بازیابی مجدد افکار و عشق و مهرورزی به فرزند درون

برای بازیابی دوباره خود باید تمام کارهای مسخره ، ناتوانی ها و عدم جسارت در زندگی خود را بپذیریم و دوباره با کلیت وجود خود هم فکر و هم آوا شویم.

بخش والدی وجودمان   

بخش والد درون ما نیز از تولد تا 5 سالگی شکل می گیرد. این بخش از وجودمان از رفتار و کردار والدین مان کپی برداری می کند. درون ما ازخواسته ها علایق و تجربه های والدین مان کپی برداری می کند و آن را برای همیشه درون خود ضبط کرده است. این بخش نیز در تمام طول عمر همراه ما خواهد ماند و چون والدین با ما برخورد خواهد کرد.

بخش والد ما گنجینه ای از « تمام محدودیت ها ، اخطارها ، قوانین و ارزش ها ، محبت ها و خاطرات شیرین ، تشویق ها و توبیغ ها و تضادهای موجود حرف و عمل والدین» است که فرزند از والدین خود شنیده و دیده است. هر بار مورد مشابهی در زندگی ما روی دهد این بخش زنده شده و چون والدین با ما برخورد می کند.

آیا تشویق و تمجیدهای والدین در درون ما بیشتر است؟ یا توبیغ و سرزنش هایشان؟! با دیدن موقعیتی مشابه رفتار و سخنان والدین در درون ما زنده می شود و همان سخنان و برخوردها را با درونمان دوباره تکرار می کند.

عشق و مهرورزی به فرزند درون

عشق و مهرورزی به فرزند درون

فرد بالغ و رشد یافته درون ما

بخش دیگر وجود ما فرد بالغی است که مستقل از دو بخش دیگر در درون ما به عنوان فردی بزرگسال رشد کرده است. این بخش بین بخش والد و کودک درون ما قرار گرفته و چون فردی بالغ ورشد یافته با استفاده از منطق و ادراکات خود در بین دو بخش دیگر هماهنگی ایجاد می کند.

خوشبختانه نوارهای ضبط شده درون ما همه و همه جزئی واقعی از وجود ما نیستند و فقط نوارهای ضبط شده هستند. همان طور که می توان یک نوار ضبط شده را پاک کرد و عیب و ایراد های آن را رفع کرد می توان نوارهای ضبط درون را دوباره بازنویسی و اصلاح کرد. با تغییر افکار و رفتار خود می توانیم به اصلاح بخش هایی از خاطرات گذشته که دوستش نداریم و یا تاثیر منفی در ما دارد اقدام کنیم. با عشق و مهرورزی به فرزند درون زندگی درونی خویش را اصلاح کنیم.

فرزند کوچک درون در بزرگسالی نیز با برخورد با موارد مشابه که در کودکی در او تاثیر بد برجای گذاشته است ، همان گونه رفتار خواهد کرد. به عنوون مثال ، اگر شخصی در کودکی از سگ ترسیده باشد و خاطره ناخوشآیندی از سگ داشته باشد ، در بزرگسالی نیز همچنان از سگ می ترسد و هربار که سگ را می بیند ، آن خاطره وحشتناک و ترس آور دوباره در ذهنش مرور می شود. خوشبختانه می توان خاطرات ناخوشآیند را از ذهن زدود و  صورت خوشآیند درآورد.

درمان آسیب دیدگی های وارده از گذشته

رفتار درست در بزرگسالی با کودک درون می تواند آسیب های خاطرات گذشته را از بین ببرد. بسیاری از دردهای کودکی عدم هماهنگی را در زندگی امروز ما سبب شده است. اگر کودکی ما با ترس ، جنگ و دعوا سپری شده باشد ، اکنون در تصمیمگیری های خود در تعارض هستیم. این کار موجب می شود که کودک درونمان اغلب در تصمیمگیری های خود اشتباه کند. کودک درون ما از اصلاح خود ناتوان است. این وظیفه بخش بالغ درون مان است که به اصلاح و کاهش آسیب های گذشته بپردازد. با عشق و مهرورزی به فرزند درون آثار افکار گذشته را از بین ببریم.

این وظیفه من بزرگسال است که پا را از محدودیت های گذشته فراتر بگذاریم و موقعیت از دست رفته را به کودک درون خود بازگردانم و به کودک درون خود بفهمانم که دوستش دارم و همیشه در کنارش خواهم ماند. عشق و مهرورزی به فرزند درون را در زندگی برای همیشه ادامه دهیم.

اکنون می توانم به کودک درون خود توجه ویژه کنم و به او بگویم« تو را دوست دارم. براستی دوستت دارم». ممکن است بارها به والد درون خود گفته باشیم که دوستش داریم. این بار به کودک درون خود چنین بگوئیم.

تمرین عشق و مهرورزی به فرزند درون

در محیطی آرام بنشینیم و به کودک درون خود بگوئیم؛ «ای کودک درونم از تو به خاطر بی توجه هی هایم معذرت می خواهم. قصد دارم از این به بعد تو را دوست داشته باشم و به نیازهایت پاسخ مثبت دهم. کودک من چه خواسته اید از من دارید؟ برایت چه کار کنم که خوشحال باشی»؟

برای این که بهتر با کودک درون خود ارتباط برقرار کنیم به کودکی خود بنگریم و به خاطر آوریم که در کودکی نظر پدر و مادرمان را رابطه با ما چگونه بوده است. رفتاری که والدینمان با ما داشته اند ما نیز با خود تکرار کرده ایم.

بخش های گوناگون وجود خویش را بشناسیم و کلیت خود را دوست بداریم. عشق به خود نیرویی دارد که همه گره های کور زندگی ما را می گشاید و درهای سعادت و نیک بختی را به سوی ما باز می کند. پس چه نیکو است که ابعاد وجودی خویش را از نو بسازیم و ناگواری ها و شرایط بد گذشته ، ترس ها ، محدودیت ها و محرومیت ها را بشناسیم ، آنها را در زندگی خویش بپذیریم و به سادگی از کنارشان بگذریم و رهایشان کنیم. 

شما تا کنون با ابعاد وجودی خود چگونه رفتار کرده اید؟ در رابطه با عشق و مهرورزی به فرزند درون نظر و عقیده خود را با ما در میان بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست