اگر قصد تسلط و اشراف بر مشکلات و موانع مسیر موفقیت را دارید ؛ کتاب صوتی را با رازهای شگفت انگیز غلبه بر مشکلات با استفاده از قدرت درون از بیان لوئیس ال هی همراهی نمایید. 

می خواهیم بدانیم، در درون مان چه می گذرد ، بدین گونه می دانیم چه کار کنیم. پس به جای پنهان کردن دردهای خود آن ها را رها می کنیم. لوئیس ال هی

در درون هر یک از ما منبعی از انرژی و قدرت نهفته است. اگر بتوانیم قدرت درون را به خدمت بگیریم،  خواهیم توانست ، به هر چه بخواهیم دست پیدا کنیم. در مسیر موفقیت موانع و سرعت گیرهایی وجود دارد. دردها ، عدم برخورداری از امکانات ، بیماری ها و مشکلات زندگی، ترس ، احساس گناه ، تنفر و خشم و انزجار موانعی است که راه موفقیت ما را صد می کند. با  استفاده از قدرت درون ، اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است  ممکن و قابل دست رس است. کتاب صوتی به ارائه راز های شگفت انگیز غلبه بر مشکلات از لوئیس ال هی همت گمارده است. 

اگر خواهان خویشکاوی و تحلیل شخصیت خود هستید دانلود کنید ؛ کتاب صوتی رایگان تمرین نیروی حال اکهارت توله

 راز غلبه بر مشکلات با قدرت درون

عادت های مزمن تنفر از خود ، احساس گناه و انتقاد بی منطق و بی دلیل از خود و دیگران ، استرس را بالا برده و موجب تضعیف سیستم ایمنی می گردد. حتی اگر عمل تهذیب نفس را به درستی انجام داده باشیم و موانع زیادی را حذف کرده باشیم ، در عمق درون خود لایه هایی بازدارنده از عقاید قدیمی هنوز وجود دارد. برخی از ما چنان خود را خطاکار می دانیم که برای خود ارزش و احترام قائل نیستیم. در چنین مواقعی خود را شایسته رفتار خوب نمی دانیم. با قرار گرفتن در چنین موقعیتی دنبال ایراد های دیگران برای مبرا کردن خود می گردیم.

از بیوگرافی افراد موفق الگو بگیرید ؛ بیوگرافی مرضیه سنوئی محصل

اگر بتوانیم غل و زنجیرهای فکری خود را باز کنیم و هر روز خود را در موقعیتی بهتر از روز قبل تصور کنیم و هر روز مطلب تازه ای بیاموزیم ، می توانیم با استفاده از آن ، افکار گذشته را اصلاح و خود را از شر موانع پیشرفت رهایی بخشیم. بیشتر ما درست نمی دانیم از زندگی چه می خواهیم و تصویر دقیق از خواسته خود نداریم. بهتر است آن چه که می خواهیم را واضح به تصویر بکشیم و موانع دست یابی به آن را یکی یکی شناسایی کنیم.

راه های غلبه بر مشکلات

برای رهایی از موانعی که ما را احاطه کرده است ؛ انتقاد ، ترس ، نفرت ، احساس گناه و خشم و انزجار ، کدام یک از این موارد مانع استفاده ما از نیروی درون شده است. مواتع درونی خود را بیابیم و با آن ها به مبارزه برخیریم. آیا شما؛

  • بیشتر مواقع از موضوعی می ترسید و در هرایسد؟
  • از کسی یا چیزی متنفر هستید و نفرت تمام وجود شما را در بر گرفته است؟
  • یا خشمگسن هستید و خشم و انزجار وجود شما را پر کرده است؟
  • آیا خود را گنه کار می دانید؟
اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است

اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است

انزجار به این معنی است که خشمگین هستیم و نمی توانیم آن را بروز دهیم. اگر احساس های درون را به شیوه ای مناسب بروز ندهیم و سرپوشی قانع کننده روی آن ها بگذاریم ، در بدن جمع شده و به صورت بیماری و یا ناراحتی های جسمی ، روحی و روانی خود را نشان خواهد داد. خشم و انزجار درون خود را بهتر است که به روش های مناسب بروز دهیم. خشم و انجزار درونی خود را به شیوه ای صحیح بروز دهیم و اجازه ندهیم احساس های ناخوشایند در درون ما پنهان شود و روزی از مسیری نا به جا و مخرب قد اعلم کنند. به این شیوه با غلبه بر مشکلات راه استفاده از نیروی درون را بگشاییم. 

واکاوی و تحلیل خویشتن راهی برای غلبه بر مشکلات

تجربه های ما در زندگی بازتاب باورهای ما هستند. می توانیم افکار خود را به صورت عمیق واکاوی کنیم و ریشه افکار و اعمال خود را بیابیم. در اول مسیر خود کاوی ، ممکن است ، جبهه بگیریم و مقاومت نشان دهیم. بهتر است تعصب بی مورد را از خود دور کنیم و واقع بین باشیم.

نظر دیگران در رابطه با ما ، باورهای ما و الگوهای فکری ما در رابطه با خودمان را بیان می کند. همچون آینه ای صادق از نظر دیگران در رابطه با خود استفاده کنیم و خود را به خوبی واکاوی و تحلیل کنیم. دقت کنیم که در این جا منظور از عقاید دیگران ، نظرهای واقع بینانه و منطقی می باشد نه پیش آوری های بی منطق و اساس.

تجربه های گذشته را مانعی برای استفاده از نیروی درون ندانیم

همه ما شرایطی نامساعد و نامطلبوب را در زندگی تجربه کرده ایم ، به راحتی می توانیم علت ناکامی خود را به عهده شرایط زندگی یا دیگران بگذاریم. اما خود را تبرئه کردن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت به ما نیرو نمی دهد ، بلکه قدرت آزادی را از ما می گیرد. مسئولیت پذیری آزادی عمل را برای ما به ارمغان می آورد.

این که در گذشته چه کسی بودیم و چه چیزهایی را پشت سرنهاده ایم ، هیچ کدام دلیلی برای تلاش نکردن برای بهبود اوضاع نمی باشد. فارغ از این موضوع ها فقط و فقط تصمیم ماست که می تواند ، زندگیمان را بهبود دهد. اکنون ما و لحضه ای که در آن قرار داریم و تصمیم های مهمی که برای تغییر می گیرم ، با اهمیت است. مهم این لحضه است که برای تغییر دست به کار شده ایم و قصد داریم تغییر کنیم. این لحضه ما اکنون و آینده ایده آل مان را برایمان رقم می زند.

عادت های درست را در خود پرورش دهیم

عادت کنیم که احساس های واقعی خود را بروز دهیم. اجازه ندهیم احساس های ناخوشآیند در درون ما تلنبار شود و به صورت بیماری در ما خود را نشان دهند. شرایط نا مساعد گذشته را در ذهن خود مرور کنیم و به آن ها بگوئیم از آمدنتان به زندگیم سپاس گزارم. ای احساس های ناخوشایند بروید، من دیگر به شما نیاز ندارم. آغوش خود را برای افکار مثبت و موفقیت آمیز و پذیرش و تصدیق خود باز کنیم.

نیروی درون خودرا صرف قضاوت در رابطه با دیگران نکنیم

اگر دیگران را دیدیم که عیب جویی می کنند ، دروغ می گویند ، به کسی ستم می کنند یا کارهای عجیب و غریب می کنند ، انرژی خود را در رابطه با داوری درباره خوب و بد بودن کار آن ها هدر ندهیم و با قضاوت در رابطه با دیگران قدرت درونی خود را به آن ها منتقل نکنیم.

نگران نظر دیگران در رابطه با خود نباشیم

در زندگی خود به این که دیگران چه نظری در رابطه با ما دارند ، اهمیت ندهیم. نظر دیگران از اندیشه ها و عقاید و آن چه در درونشان است نشات می گیرد و بازتان افکار دیگران چه خوب و چه بد به خودشان برمی گردد و تاثیری در زندگی ما ندارد. پس چه شایسته است که برای خود و بهبود زندگی خود تلاش کنیم و نگران  قضاوت های دیگران نباشیم.

اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است

اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است

تصویری شفاف از خواسته و هدف خود بسازیم

هدف و خواسته خود را در زندگی به صورت واضح در ذهن خود به تصویر بکشیم. با تمام جزئیات خود را در موقعیتی که دوست دارم با کیفیت دلخواه به تصور درآوریم. سپس تصویر ساخته را رها کنیم. نگران تحقق آن و یا عدم وقوع آن نباشیم. با خیالی آسوده تصویر شفاف خود را رها کنیم.

با تصدیق خود الگوهای قدیمی زیان بار را بیابیم 

داشته های خود را به خاطر آوریم و خود را به خاطر چنین توانایی هایی تصدیق و تایید نمائیم. اصل تصدیق خود تاثیر شگفتی در استفاده از نیروی درونی ما دارد. زمانی که خود را تایید می کنیم خیالاتی منفی از ذهن ما عبور می کند، آن خیال ها طرز فکر و الگوی فکری قدیمی ما را نشان می دهند ، آن ها مشخص کنیم به صورت مناسب رهایشان کنیم.

موانع دست یابی به قدرت درون و غلبه بر مشکلات

پس از واکاوی خویش ، ترس ، نفرت ، خشم وانزجار و احساس گناه موجود در شخصیت خود را شناسایی کردیم ، احساس های خود را بروز دهیم و پس از بروز ، آن ها را بدون هیچ گونه دلخوری و نگرانی رها کنیم و برای همیشه از خود دور کنیم. نه این که بر روی آن ها سرپوش بگذاریم و از دید پنهانشان کنیم. با خود صادق باشیم و موانع دست یابی به قدرت درون و غلبه بر مشکلات را از مسیر خود بزدائیم. 

  • تمام انتقادهای زندگی را متوقف کنیم. از خود ، دیگران و شرایط انتقاد نکنیم.
  • احساس گناه را از خود دور کنیم. گنه کار بودن ارزش انسان را کاهش می دهد.
  • در رابطه با افکار و اعمال خود و دیگران قضاوت نکنیم.
  • احساس های درونی خود را بروز دهیم و در وجود خود تلمبار نکنیم.
  • با ترس های موجود روبرو شویم از از هیچ کس و هیچ چیز نترسیم.
  • به وجود قدرتی برتر که ما را از ترس ها، قضاوت دیگران و همه موانع موفقیت محافظت می کند ، ایمان داشته باشیم.

احساس شکست، ناکامی و یاس بارها در مسیر اشراف بر موانعی که ما را احاصه کرده است، پیش می آید ، تسلیم موانع نشویم و به تلاش و پشتکار ادامه دهیم و غلبه بر مشکلات را تجربه کنیم. 

آیا شما راه های غلبه بر مشکلات را می دانید؟ آیا توانسته اید موانعی که مسیر موفقیتتان را سد کرده اند را بیابید؟ آیا در رفع موانع تلاش کرده اید؟ هر گونه تجربه و نظر در این باره را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست