فلسفه اتصال طلایی «کینتسوگی، عدم کمال یا پذیرا شدن کاستی»
موفقیت و انگیزشی

فلسفه اتصال طلایی «کینتسوگی، عدم کمال یا پذیرا شدن کاستی»

فلسفه اتصال طلایی « کینتسوگی، عدم کمال یا پذیرا شدن کاستی» راز کمبود ها را می گوید. این فلسفه ارزشمند ژاپنی ها را در قبول کاستی های خود گرامی بداریم. 

آیا فکر می کنید؛ هرکاری می کنید، شکست می خورید و تلاشتان بی نتیجه است؟ دست به هر کاری می زنید، به موفقیت نمی رسید و شکست می خورید؟ آیا از شکست های بسیار، سرخورده و رنجور شده اید؟ از کمبودهای زندگی بی زارید؟ از نابرابری های زندگی به ستوه آمده اید؟ توان لازم برای مقابله با مشکلات زندگی را ندارید؟ برای رفع این مشکلات از اتصال طلایی کمک بگیرید. اتصال طلایی؛ کوله باری از ارزش و اعتبار را که از شکست ها و کاستی های زندگی جمع آوری شده است، در خود دارد. اتصال طلایی پلی است که شما را به خوشبختی می رساند. گرداب جذب شما را به مطالعه فلسفه اتصال طلایی دعوت می کند.

راز موفقیت چیست؟

برای پی بردن به راه حل هر مشکلی باید، فلسفه آن موضوع را شناخت. هیچ موضوعی بی هدف ایجاد نمی شود. موفقیت و شکست فلسفه خود را دارند. در هر کدام درسی نهفته است. موفقیت اصولی دارد که رعایت کردن آن به موفقیت می انجامد. چنان چه اصول موفقیت به کار گرفته نشود، شکست امکان پذیر می شود.

از این صفحه برای کسب آگاهی بیشتر دیدن کنید ؛ کتاب صوتی چهار میثاق، اثر دون میگوئیا روئیز

برای موفقیت و رسیدن به ثروت، باید میل و اشتیاق به ثروت داشت. باید برای رسیدن به ثروت طرحی و برنامه ای منظم داشت. با پشتکار، تلاش مستمر، ایمان و اعتقاد راسخ موفقیت امکان می یابد. از موانع و مشکلات نترسید. با شجاعت تمام تلاش برای موفقیت را به انجام رساند. اگر این اصول درست رعایت نشود، شکست اتفاق می افتد. چنان چه از شکست اتفاقی ترسید و کار را ادامه ندهید، دلسردی و نا امیدی  شکست تان را قطعی می کند.

شکست های احتمالی را نباید به شکست قطعی تفسیر کرد. همه در زندگی شکست را تجربه می کنند. اما شکست های احتمالی دلیلی بر پذیرش شکست قطعی و نابودی کامل نیست. شکست ها در خود درسی دارند. شخص شکست خورده از شکست موقتی خود رنجور نمی شود. شکست را محترم می شمارد. او از شکست پلی برای رسیدن به موفقیت می سازد. این پل در فلسفه ژاپنی اتصال طلایی نام دارد.

از بیوگرافی افراد موفق الگو بگیرید ؛ بیو گرافی بار بارا دی انجلیس 

فلسفه شکست

اگر فلسفه شکست را بشناسیم. از شکست خوردن رنجور نمی شویم. فلسفه شکست به ما می گوید ، راه موفقیت را به درستی طی نکرده اید. در جایی و نقطه ای از مسیر منحرف شده اید. به عقب برگردید و راه درست را در پیش بگیرید. شکست و نا کامی ما را توانمند می کند. شکست های زندگی راه حل مشکلات را به ارزانی می دارد. اتصال طلایی را در مسیر شکست به سمت پیروزی برقرار کنیم. 

فلسفه شکست را گرامی بداریم و آن را پلی برای رسیدن به موفقیت قلمداد کنیم. در این صورت از ناکامی و سختی های زندگی افسرده و دلزده نمی شویم. بلکه با ایمانی راسخ تر از قبل ، تلاش را ادامه می دهیم. زندگی دوباره را تجربه می کنیم و با عشق و امید شور زندگی را به جریان می اندازیم. ژاپنی ها ها فلسفه شکست را با هنر درآمیخته اند. آن ها از کاستی های خود و علت ناکامی اتصال طلایی « فلسفه کینتسوگی» را خلق کردند. این فلسفه از ترویج هنر کینتسوگوری گرفته شده است.  

فلسفه شکست

هنر بند زدن چینی « کینتسوگوری» (Kintsukuroi) چیست؟

اتصال طلایی، هنر بند زدن چینی یا سفال شکسته با پودر طلا است. در این هنر قطعات شکسته چینی یا سفال شکسته را با پودر طلا به صورت برجسته تعمیر و شکسته بندی می کنند. پیشینه این هنر به زمانی برمی گردد که شوگون آشی کاگا یوشی ماسا در اواخر قرن 15 به چین برمی گردد. داستان از این قرار است؛ ظرف محبوب یوشی ماسا که خیلی برایش با ارزش بوده است، شکسته می شود.  یوشی ماسا آن را به تعمیر کاران ژاپنی می دهد تا ان را تعمیر کنند. تعمیرکاران ظرف شکسته را با فلزی زشت به هم وصل می کنند. اما ظرف دیگر قابل استفاده نیست.

یوشی ماسا چینی شکسته را برای مرمت به چین می فرستد. چینی بندزن های چین، با ظرافت زیاد به وسیله پودر طلا ظرف را مرمت می کنند. زمانی که ضرف شکسته بندی شده با پودر طلا را برای یوشی ماسا می فرستند، او با دیدن ظرف مرمت شده محبوبش شادمان می شود. می بیند که ظرفش از قبل هم خوشکل تر شده است. آن را برای همیشه پیش خود حفظ می کند. به این شیوه این هنر در چینی بند زنی چین رواج می یابد و به سایر نقات جهان گسترش می یابد. این هنر ارزشمند به چینی بند زنی مختوم نمی شود و به فلسفه زندگی و موفقیت مردمان راه می یابد.

فلسفه اتصال طلایی «کینتسوگی، عدم کمال یا پذیرا شدن کاستی»

فلسفه اتصال طلایی «کینتسوگی (Kintsugi)»؛ نمایشی از فلسفه ژاپنی وابی- سابی (عدم کمال ، پذیرا شدن کاستی) ، است. این فلسفه به ارزش زیبایی شناسی تاکید دارد. ژاپنی ها معتقدند که اشیاء شکسته شده را نباید دور انداخت. این اشیاء ارزش و حرمت دارند. باید آن ها را با پودر طلا بند زد و نگه داشت. شیوه بند زنی باید به گونه ای باشد که بخش های شکسته آن به خوبی نمایان شود. نباید شکستگی را از دید پنهان کرد.

بلکه زیبایی کار در این است که خط شکستگی معلوم و مشخص باشد. حتی می توان با پودر طلا خط شکستگی را برجسته تر کرد. تا به خوبی نمایان باشد. تا کسی که آن را می بیند ، متوجه شکسته شدن آن شود. بداند که این شیء شکسته شده ، آن را بند زده اند و زندگی دوباره به آن بخشیده اند.

 فلسفه اتصال طلایی به تقاوت ضعف و کاستی های افراد اشاره دارد. طبق این باور شکست ها و ناکامی های زندگی ارزش و حرمت دارند. افراد نباید از شکست خوردن بترسند و یا از آن بیزار باشند. مشکلات و سختی سر راه موفقیت وجود دارد. برای موفقیت گاهی لازم است آن ها را تجربه و احساس کنیم.

اتصال طلایی را در زندگی به کار ببریم

افراد شکست خورده نباید از جامعه ترد شوند. آن ها محترم و عزیز هستند. آن ها رنج را متحمل شده اند. درد رنج را چشیده اند. رنج روح آن ها را جلا داده است. آنها ارزش موفقیت و پیروزی را خوب درک می کنند. چون درد رنج ، روحشان را صیقل داده است. آن ها مبارک و مقدس هستند. چون دل شان شکسته است.

دل شکسته را باید با پودر طلا بند زد. باید ارزش و حرمت دل شکسته را نگه داشت. باید دلشکست گان را دوباره به زندگی امیدوار کرد. باید زندگی دوباره به آن ها داد. باید آن ها را به زندگی برگرداند. کسی که شکست می خورد ، شخص کم اهمیتی نیست. او درس شکست را یاد گرفته است. فلسفه رنج و درد را درک کرده است. او اکنون توانمند است. چون در کوره شکست و ناکامی روح و جسمش آب دیده شده است. با اتصال طلایی زندگی دوباره را برایش مقدور کنیم.

اتصال طلایی را در زندگی به کار ببریم

به شکست خورده ها احترام بگذاریم

شخص شکست خورده ، را گرامی بداریم. برای درسی که از زندگی گرفته است، ارزش قائل شویم. ارزش و حرمت را چون پودر طلا بر خط شکستگی او بمالیم. شکستگی ترمیم یافته که سرشاز از بزرگواری و عظمت شخص شکست خورده است را به نظاره بنشینیم. 

چه خوب است که از شکست و ناکامی نترسیم، شکست های احتمالی را شکست قطعی و پرت شدن از چرخه موفقیت نپنداریم. به عقب برگردیم و دلیل و علت شکست خود را پیدا کنیم و در جهت رفع آن تلاش کنیم. دیگران نیز که در کنار ما هستند و شکست خورده اند از جمع خود ترد نکنیم و با آغوشی باز او را به جمع خود دعوت کنیم و به خاطر تجربه شکست و چشیدن درد و رنج ناشی از شکست به او احترام بگذاریم و به نیکی از او یاد کنیم. 

آیا در زندگی کاستی و شکست را تجربه کرده اید؟  آیا فلسفه ژاپنی ها را برای شکست خود و اطرافیان به کار برده اید؟ تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه