هنر عشق ورزی
موفقیت و انگیزشی

هنر عشق ورزی پربار با 12 اصل اساسی از اریک فروم

هنر عشق ورزی پربار با 12 اصل اساسی از اریک فروم را بیاموزید.  هنر عشق ورزیدن را در خود تقویت کنید. سپس به مدد عشق، شخصیت انسانی خود را متعالی کنید.

فلسفه تنهای انسان چیست؟ چرا با وجود مشغله های زیاد زندگی ، در درون خود احساس تنهایی می کنیم؟ آیا تنهایی انسان راه چاره دارد؟ چگونه می توانیم تنهای درونی را درمان کنیم؟

روح ما متعالی است و از عالم بالا به ما ارزانی شده است. در واقع روح ما قطره ای از دریای بیکران روح خداوند است. این روح از طرف خدا به زمین آمده و با جسم خاکی ما پیوند دوستانه بسته است. او آمده است تا در جسم ما حلول کند. از پیوند او با جسم زندگی ما متولد شد. روح ما آمده است تا با پیوند با جسم مان رسالتش را به انجام برساند. راستی رسالت روح چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با کتاب صوتی همراه باشید. 

رسالت روح چیست؟

روح آمده است تا با جسم ما یکی شود و از یکی شدن آن دو حیات ما شکل گیرد. رسالت هر یک از ما این است که صفات خداوند را بشناشیم. آن صفات را در خود بپرورانیم. سپس نماینده خداوند در زمین باشیم. ما آمده ایم که تجلی صفات کمال خداوند باشیم. تا زمانی که روح ما با منبع اصلی خود (خداوند) در ارتباط باشد ، ما تنهایی را احساس نمی کنیم. چون از منبع اصلی خود انرژی و جان می گیریم.

برای کسب آگاهی بیشتر از این صفحه دیدن کنید ؛ عشق را بخویید تا بیابید بار بارا دی انجلیس

 زمانی که از منبع اصلی خود دور شویم ، تنهایی را  احساس می کنیم. کسی که با درون خود،  جهان اطراف و منبع اصلی خود هماهنگ و متحد نیست. ، همیشه احساس تنهایی می کند. دوست ، آشنا ، رفیق ، فرزند ، همدم و همراز ، کار و فعالیت های روزانه هیچ کدام تنهایی درونی او را از بین نمی برد.

انسان تنهاست ،  چون قلبش خالی است. انسان تنها، گرمای عشق را در درون خود احساس نمی کند. او نسبت به همه چیز و همه کس در اطرافش بی تفاوت است. برای غلبه بر بی تفاوتی و تنهایی درونی ، باید عاشق شد. عشق نقطه اتصال فرد با خود ، جهان بیرون و خدایش است. کسی که عاشق است به یک اندازه ، خود ، معشوق و جهان اطرافش را دوست دارد.  باید هنر عشق ورزی را آموخت. برای یادگیری هنر عشق ورزی اصولی اساسی  آن را باید یاد گرفت و در زندگی عملی کرد. 

کتای صوتی پیشنهادی ما ؛ کتاب صوتی تمرین نیروی حال، اکهارت توله

12 اصل اساسی برای یادگیری هنر عشق ورزی

 فداکاری باشید

عشق ورزیدن نیاز به  فداکاری و از جان گذشتگی دارد. به یاد داشته باشید. تا چیزی ندهید ، چیزی به دست نخواهید آورید. اگر از خودگذشتگی داشته باشید ، عشق به دست می آورید.

برخی فکر می کنند؛ از خودگذشتگی منجر به از دست دادن داشته های آن ها می شود. باید بگویم که این طرز فکر درست نیست. تا چیزی از دست ندهید ، چیزی به دست نمی آورید. برعکس  هم امکان پذیر است. اگر چیزی از دست بدهید ، داشته  دیگری جای آن را پر می کند.

برای مطالعه بیشتر از این صفحه دیدن کنید؛ قدرت نامحدود ایمان در دست یابی به ثروت و موفقیت

فضیلت فداکاری

فداکاری

از خود گذشتگی رنج آور است. ایثار کردن و غلبه بر رنج و سختی از دست دادن داشته ها ، نیرو و قدرت زیادی می طلبد. باید خیلی توانمند باشید تا بتوانید ، از حق خود به نفع دیگری بگذرید. انسان برای کسی که خیلی برایش عزیز است ، فداکاری می کند. همچنین انسان چیزی که با رنج و سختی به دست آورده است ، برایش خیلی ارزشمند و دوست داشتنی است. 

فلسفه فداکاری

 فلسفه ایثار در فظیلتی است که از رنج  آن دریافت می شود. آدمی در فداکاری رنج می کشد. این رنج،  شغف و لذتی در درون او زنده می کند. او درمی یابد که چقدر توانمند بوده که توانسته این رنج را تحمل کند. برای همین به خودش افتخار می کند. در این حالت او لذت زنده بودن را تجربه می کند. لذتی که کسب هیچ ثروت مادی آن لذت را به او نمی دهد.  

مسئولیت پذیر باشید

شخصی که عشق می ورزد. مسئولیت رفتار و کردار خود را به عهده می گیرد. مسئولیت پذیری از احساس دلسوزی و توجه نشأت می گیرد. مسئولیت پذیر بودن با وضیفه داشتن فرق دارد. شخص مسئولیت پذیر، مسئولیت را از روی ارداه و اختیار به عهده می گیرد.  

به تمام جهان عشق بورزید

کسی که عشق می ورزد ، فقط به یک نفر عشق نمی ورزد. او به همه کس و همه چیز احساس عشق گونه دارد. همه دنیا را دوست دارد. او خودش ، خدا و همه موجودات جهان را به یک چشم می بیند. از نگرانی و نداری دوست ، برادر ، همسایه و دیگران ناراحت می شود. چنین کسی درد دیگران را درد خود می داند. چون به این مطلب آگاهی دارد که رنج دیگران در روح او نیز احساسی رنج آور می آفریند. او به هنر عشق ورزی واقف است. 

خودخواه و غرور نباشید

شخص مغرور همه خوشی های دنیا را برای خود می خواهد. دوست دارد ، همه چیزهای خوب دنیا برای او باشد. او به  نداری و نگرانی دیگران توجه نمی کند ، چون ناتوان و ضعیف است. شخص مغرور توانمندی این را ندارد که دیگران را از خودش خوشبخت تر ببیند.

اگر دوست دارید ، در هنر عشق ورزیدن استاد شوید ، برای یادگیری هنر عشق ورزیدن  اصول اساسی آن را تمرین کنید.

عشق ورزی

عشق ورزی

انضباط داشته باشید 

کسی که می خواهد ،هنر عشق ورزیدن را تمرین کند ، باید منضبط و مرتب باشد. او باید هم در کارش و هم در همه امر زندگیش باید نظم را رعایت کند.

بر کار و فعالیت خود تمرکز کنید ؛ هنر جو  باید بر کارش تمرکز داشته باشد. توجه اش را روی کارش متمرکز کند. باید تمام توانش را روی  تمرین و تکرار کاری که انجام می دهد. قرار دهد.

هنر را ارزشمند بدانید ؛ کسی که می خواهد ، هنر را یاد بگیرد. باید هنری که می آموزد برایش ارزش داشته باشد. به ارزشمند بودن کارش واقف باشد.

به سلامتی خود توجه کنید؛ عقل سالم در بدن سالم است. برای این که حرفه و هنر را یاد بگیرید. باید سالم و تندرست باشید. برای حفظ سلامتی ، به نسبت مناسب بخورید. زیاده روی در هر کاری مضر است. در خورد و خوراک از آن بپرهیزید.

زمان را بین فعالیت های روزانه تقسیم  کنید؛ برای این که هنر جو بازدهی کارش را بالا ببرد ، باید زمان بندی درستی داشته باشد. صبح در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شود. برای هر فعالیت زمانی ویژه اختصاص دهد. تا کمبود وقت نداشته باشد. کمبود وقت به عجله کاری و بی توجهی منجر می شود. آن نیز بازدهی کار را پایین می آورد.

خود را به  تنهایی عادت دهید

 هنر جوی عشق ورزی باید کاری کند که به تنهایی عادت کند. عادت به تنهایی در ابتدا مشکل است. این کار به زمان و حوصله نیاز دارد.  از فکر بی اساس و پوچ بپرهیزید. از سرگرم کردن خود در تنهایی به هر کار بی نتیجه و بی حاصل برحذر باشید. بر روی کارتان تمرکز کنید. و افکارتان را به سمت مواردی که مربوط به کارتان است. متمرکز کنید.  در ادامه چند تمرین برای تقویت تمرکز آمده است.

چند تمرین برای تقویت  تمرکز

با وضعی آرام (نه زیاد سخت و نه شل و ول) بنشینید. چشمتان را ببندید. سعی کنید پرده ای سفید و بی نقش و نگار را تصور کنید. فکرهای مزاحم را کنار بزنید. در بی فکری فرو روید. سپس دنبال  نفس تان را بگیرید.

خود را با نفس تان هماهنگ کنید. دنبال نفستان بروید. احساسی از خود را در آن بیابید. خودتان را در به عنوان خالق زندگی تان ببینید. این تمرین را برای 20 دقیقه و دوست داشتی بیشتر ادامه دهید. هر بار که خواستی بخوابید ، قبل از خواب این تمرین را انجام دهید.

تمرکز داشته باشید

به هر کاری که مشغول هستید ، روی آن متمرکز شوید. موقع غذا خوردن ، کتاب خواندن ، موسیقی گوش دادن ، تماشای برنامه تلویزیونی ، صحبت کردن با دیگران ،انجام کار منزل و یا بیرون از خانه به کاری که مشغول انجام آن هستید ،  توجه کامل  داشته باشید. روی کاری که می کنید ، متمرکز شوید. هول هولکی هیچ فعالیتی نداشته باشید.

مزه خوراک را در دهانتان مزمزه کنید. موسیقی را با گوش جان بشنوید. کارتان را با عشق و توجه انجام دهید. هر کار ولو خیلی جزئی و کوچک را با تمرکز و توجه انجام دهید. روی سخنانتان توجه داشته باشید. با دقت به دیگران گوش دهید.

اگر بی تمر کز باشید

چنان چه کارها را با بی تمرکزی انجام دهید. کسالت و بی حوصلگی شما را دربر می گیرد. در حالی که نمی توانید. راحت به خواب روید. اما اگر کارها و فعالیت ها با دقت انجام شود. خستگی مفید و دلپذیری خواهید داشت. تمرکز ، روح انسان را بیدار می کند. تمرکز حواس به حساس شدن سنسورهای عصبی منجر می شود. فرد حساس؛ احساس های گوناگون را به شدت و سرعت بیشتری احساس می کند. او زنده است. سرشار از احساس است. او عاشق است. او بر بی تفاوتی غلبه کرده است. به زندگی امید دارد. عشق دارد. شور و شعف زندگی در رگ هایش جریان دارد. او هنر عشق ورزی را به بهترین نحو ممکن به نمایش می گذارد.

بر خودفریبی غلبه کنید

جهت بینی آدم خود فریفته ، طوری است که فقط خود و داشته های خود را واقعی می پندارد. پدیده های خارج از وجودش برای او واقعیت ندارد. فقط فایده یا خطری که آن پدیده ها دارند را احساس می کند. نقطه مقابل خود بینی ، واقعیت بینی است.

شخص واقع بین ، واقعیت ها را آن گونه که هستند می بیند. او واقعیت را از تصاویری که زاییده ترس اوست جدا می کند. واقع بینی در اندیشیدن خرد نام دارد. رویه عاطفی که خرد بر آن استوار است ، فروتنی نامیده می شود. با فروتنی و خرد در اعمال و رفتار خود دقیق شوید و خردمندانه عمل کنید.

خردمند باشید

برای یادگیری هنر عشق ورزی خردمند بودن لازم است. بین تصور خود از دیگران و آن چیزی که واقعاً هستند ، فرق بگذارید واقعیت ها را ببینید. با واقع بین بودن و با شعور بودن ، نیمی از راه هنر عشق ورزیدن را طی کرده اید.

شخص عاشق نه فقط نسبت به معشوق خود ، که به همه چیز و همه کس با دیدی واقع بینانه می نگرد. چنین شخصی به واقیت بینی خود ایمان دارد. با احساس و خرد خود موضوع را وارسی می کند و به واقعیت آن ایمان می آورد. چنین شخصی ایمان را با استفاده از تجربه خود بر اساس اعتقاد به نیروی فکری خود و قضاوت شخصی استنباط می کند. این هنر عشق ورزی است.

فعال باشید

هنر عشق
هنر عشق

برای تمرین هنر عشق ورزی فعال بودن لازم است. فعال بودن به معنی فعالیت باطنی و استفاده ثمر بخش از نیروهای خود فرد است. یکی از شرایط برای هنر عشق ورزیدن این است که همیشه و در همه جا سرحال و پر انرژی باشید.

قابلیت دوست داشتن به  جدیت، بیداری و شور زندگی احتیاج دارد. این نیرو از فعال بودن در سایر شئونات زندگی به دست می آید. نیروی خود را برای عملی کردن هنر عشق ورزی افزایش دهید.

عشق بورزید

عشق یگانه پاسخ کافی برای هستی است. هر جامعه ای با این نیاز ضروری به هر دلیلی جلوگیری کند ، محکوم به فنا و نابودی است. چون که عشق نیازی ضروری برای حیات انسان است. عشق نیازی روحی است.  شرط تکامل انسان درک عشق و مهرورزی با دیگران است. پس هنر عشق ورزی را بیاموزید و آن را در زندگی خود عملی کنید.

خود را بشناسید 

برای عاشق شدن باید خود را بشناسید. از خصوصیات و ویژگی های خود آگاهی یابید. هر کس که خود را خوب بشناسد. از  تنهایی فلسفی خود آگاه است.  چنین کسی می داند که فقط با عشق است که می توان این تنهایی فلسفی را درمان کرد. عشق به همه جهان و موجودات آن. عشق به خدا و عشق به خود. عشقی همگانی داشته باشید. هنر عشق ورزی را به صورت شایسته اجرا کنید.

انسان برای این که با خود و جامعه اش در صلح و صفا  و باشد.  باید راه عشق را دربر گیرد. و تنهایی خود را با اتحاد و هماهنگی درمان کند. 

واقع بین باشید

انسانی که خود و عشق  درون خود را می شناسد ،تلاش می کند. دنیا را آن گونه که هست ، ببیند. او حس مسئولیت و احترام نسبا به خودش دارد و با توجه و تمرکز ویژه ای که شرط عشق و خرد انسانی است. به دنبال تمامیت و شخصیت انسانی خود می رود. با این کار هنر عشق ورزی را به نمایش می گذارد.

چنین شخصیتی هیچ گاه برای کسب جاه و مقام وثروت ، خود را نمی فروشد. شخصیت متعالی او گران بهاترین و ارزشمند ترین دارایی او است ، به خاطر منفعت دنیوی و مقام و منصب آن را خوار وذلیل نمی کند.

آیا شما با اصول اساسی هنر عشق ورزیدن آشنایی دارید؟ آیا این هنر را در زندگی خود اجرا کرده اید؟ آیا بر تنهایی فلسفی خود غالب شده اید؟ چقدر توانسته اید ، شخصیت خود را تحلیل نمایید و بر ضعف های وجودی خود آگاه شوید؟ برای جبران ضعف های خود و دست یابی به عشق چه کار کرده اید؟ کدام یک از اصول عشق ورزی را در زندگی خود تجربه کرده اید؟ آیا واقع بین هستید؟ آیا بر خود فریبی غلبه کرده اید؟ در هر صورت نظر و تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه