اگر تا کنون فقیر و دست تنگ مانده اید و نمی دانید، چگونه نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید ، نگران نباشید. کتاب صوتی دراین راز را فاش می کند.

خداوند همیشه به یک شکل به ما توانگری و نعمت نمی دهد. نعمت گاه در شکل عشق و محبت بر ما ظاهر می شود و گاه به صورت قدرت بدنی یا روحی ، گاه پول و ثروت و گاه حتی لبخندی که با آن دل کودکی یا دل شکسته ای را شاد می کنیم. پس چه نیکو است که قدر و ارزش داشته های خود را بیشتر بدانید و به آن ها ارج نهید. زمانی که بیمار می شوید ، بزرگترین نعمت سلامتی است و موقعی که تشنه هستید ، آب از هر نعمت دیگری برایتان با ارزش تر است. پس برای این که بدانید ، چگونه نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید ، با کتاب صوتی همراه باشید.

شناخت نعمت های مادی و معنوی در زندگی

خداوند به همه ما نعمت های فراوان مادی و معنوی ارزانی داشته است. نسبت نعمت ها و نوع آن ها برای هر یک از ما به گونه ای متفاوت از بقیه است. اگر به شمردن نعمت هایی که در این جهان وجود دارد ، نگاهی بیندازید و بخواهید آن ها را بشمارید ، آنقدر زیادند که از عهده شمارش آن برنخواهید آمد. خداوند به هرکسی ویژگی های ویژه و منحصر به فرد و استعدادهای ذاتی خاصی را عطا کرده است.

اگر به مطالعه کتاب های صوتی علاقه مندید، دانلود کنید و گوش بسپارید به ؛ کتاب صوتی زندگی نامه مصلح الدین سعدی شیرازی

به قدرت درون خود باور داشته باشید

 هر یک از شما دنیایی از قدرت ، توانمندی و استعداد ذاتی نهفته در درون خویش دارید که اگر بتوانید، راه به فعلیت درآوردن آن استعداد و توانمندی ها را یاد بگیرید ، خواهید توانست به وفور ، نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید.

براستی در این جهان چه آرزوهایی دارید؟ خواسته و هدف شما در این زندگی چیست؟ آیا ما می توانید ، خواسته های خود را واضح و شفاف بیان کنید؟ چقدر در تصور کردن خواسته های خود موفق بوده اید؟  

چگونه نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید

همه در زندگی آرزوهای کوچک و بزرگ زیادی دارند. اما تعداد افرادی که به صورت واضح می دانند که خواسته شان چه کیفیتی باید داشته باشد ، اندک است. اگر از شما بپرسند که 100 آرزوی خود را با ترتیب اولویت بازگو کنید؟ پس از شمردن 5 یا 6 آرزو متوقف می شوید و نمی دانید ، چه آرزوهایی دارید.

 این در حالی است که تا شما دقیقاً ندانید چه چیزی با چه ویژگی هایی می خواهید ، خواسته یا آرزوی شما محقق نخواهد شد. لذا برای دستیابی به خواسته ها بهتر است ، آرزوهایی خود را یکی یکی روی کاغذ بنویسید و در لیستی آن ها را اولویت بندی کنید.

می توانید از این صفحه نیز دیدن کنید؛ بیو گرافی بار بارا دی انجلیس

لیستی از آرزوهای خود تهیه کنید

زمانی که خواسته ها و آرزوهای گذشته خود را مرور می کنید ، نگاهی به دور و بر خود بیاندازید ، متوجه خواهید شد چیزهایی که امروز در زندگی شما وجود دارد ، خواسته های دست نیافتنی شما در گذشته بوده است. اما امروز که به خواسته های خود رسیده اید ، فراموش کرده اید که داشته های امروز شما ، آرزوهایی بوده که دیروز در حسرت به دست آوردنشان بوده اید. پس داشته های خود را ارج نهید و نیمه پر لیوان را نظاره کنید.

داشته های خود را ارج نهید

آیا شما از زندگی خود رضایت دارید یانه؟ اگر نه ، چرا ؟ آیا قدر داشته های خود را می دانید؟ یا مدام روی نداشته های خود تمرکز می کنید؟ دلیل نارضایتی شما وضع موجود چیست؟ مگر نه این که امروز شما نتیجه تلاش و آرزوهای دیروزتان بوده است؟! پس چرا نسبت به داشته های خود شاکر نیستید؟ و قدر و ارزش نعمت هایی که به شما ارزانی شده است را نمی دانید؟! با ارج نهادن به داشته های خود نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید.

فراوانی را به زندگی خود سرازیر کنید

برای دستیابی به خواسته ها و سرازیر کردن وفور و فراوانی به زندگی خود ، از امروز به بعد زندگی را به گونه ای دیگر و با روشی بهتر ببینید. خواسته های خود را به وضوح مشخص کنید. تعیین کنید که چه چیزی را با چه کیفیتی می خواهید؟ برای رسیدن به هدف خود ، زمان دقیق دستیابی به آن را مشخص کنید.

آنگاه برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید و خود را متعهد به اجرای برنامه خود کنید. مسئولیت زندگی خویش را به گردن بگیرید و برای بهبود وضعیت خود صادقانه و پر امید تلاش کنید. با امید و تلاش صادقانه ، نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید.

برای مسب موفقیت و توانگری در زندگی ، بخوانید ؛ تاثیر ایمان و باور در موفقیت

با شکرگزاری قدر و ارزش داشته های خود را بیشتر بدانید

سختی ها و مشکلات زندگی همیشه و همه وقت وجود دارند و در مسیر زندگی ما قد اعلم می کنند. بهتر است که مشکلات و سختی ها را فرصتی ارزشمند بدانید که برای بهبود زندگی تان به شما داده شده است. ناراحتی، غمگینی و افسردگی و بیهوده گی بودن را کنار بگذارید و با رویی گشاده و پر امید به استقبال موفقیت ها و شادی های روزافزون به پیش روید.

نعمت ها و داشته های خود را لیست کنید. همیشه آن ها را در ذهن خود مرور کنید و به خاطر داشتن چنین نعمت هایی شکرگزار باشید. شکرگزاری دَینی است که در ازای برخورداری از نعمت های خود در زندگی باید ادا کنید. هر چه بیشتر شکرگزار باشید، نعمت های بیشتری به زندگی تان جریان خواهد یافت.

تمرین عملی برای شاکر بودن و سرازیر کردن نعمت به زندگی

به گذشته خود نگاهی بیندازید و کمک های دیگران که در زمینه های متفاوت برای شما انجام داده اند را به یاد بیاورید. به خاطر آن شکرگزاری کنید. به دور و بر خود نظر افکنید ،  بدانید که چگونه می توانید خوبی ها و کمک های دیگران را می توانید جبران کنید. اگر روشی برای جبران خوبی دیگران یافتید ، سریع دست به کار شوید و خوبی های جبران نشده را جبران نماید.

در مسیر اگر متوجه شدید که توان جبران خدمت دیگران را ندارید ، نگران نشوید. از دیگران ، از خود و از خداوند به خاطر نعمت های دیروز و امروز سپاسگزاری کنید.

متعهد شوید ارزش داشته های خود را بیشتر بدانید

امروز و آینده برای بهتر بودن زندگی در این جهان خود را ملزم کنید ، هرچه از دستتان برمی آید را انجام دهید. نیکی را با قدمی ، قلمی یا درمی می توان انجام داد. لازم نیست همیشه به نیازمندان کمک مالی کنید. بدون این که به زندگی شخصی و خانوادگی خود فشار وارد کنید ، صادقانه در جهت بهبود وضعیت خود و دیگران ، بدون چشم داشت پاداش ، تلاش کنید.

 نتیجه کار نیک به صورت مضاعف در زمان و مکان مناسب به شیوه های گوناگون پس داده می شود. پس نگران انجام دادن کار بی مزد نباشید. ارزش داشته های خود را بیشتر بدانید و نیکوکارانه زندگی کنید. با زندگی نیکوکارانه ، نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید.

نظام پاداش و جزا

ساز و کار جهان هستی بر اساس نظام پاداش و جزاست. این جمله را در مسائل مذهبی و دنیا و آخرت بسیار شنیده اید. امروز از زاویه ای دیگر به زبانی دیگر آن را بیان می کنیم. در فیزیک قانون سوم نیوتون می گوید؛ هر کنشی در جهان واکنشی در جهت عکس آن را ایجاد می کند که واکنش به جسم یا شخصی که کنش از آن سرزده است برمی گردد. این موضوع را می توان با قانون علیت نیز بیان کرد.

قانون علیت در فیزیک

قانون علیت می گوید هر پدیده و رویدادی برای وقوع خود به علت و سبب نیاز دارد. وجود هر پدیده ای (معلول) به خاطر وجود سازنده ای (علتی) است. وضعیتی که امروز در آن به سر می برید (معلول) به خاطر کارها و تصمیمی (علت) بوده است که دیروز اتخاذ کرده اید.

نتیجه فعل و عمل هر کسی چه نیک و چه بد به خودش باز می گردد. پس با آگاهی از این موضوع ، شایسته و نیکو است که در زندگی خود برای بهبود زندگی خود و دیگران هر چه در توان دارید ، را به مرحله عمل درآورید. قدر و ارزش داشته های خود را بیشتر بدانید و به قانون علیت احترام بگذارید.

عملی کردن قانون 10% ده درصد به منظور شکرگزاری

قانون 10% :  قانون ده درصد می گوید از درآمد مادی و معنوی خود 10% را به دیگران بدهید. طبق قانون سوم نیوتون و قانون علیت آن چه که بدون چشم داشت به دیگران می دهیم به صورت مضاعف در زمان و مکان مناسب به خود ما باز می گردد. پس نیکوتر و پسندیده تر آن است که از هر چه به صورت ، مالی ، مادی ، معنوی ، دانش و مهارت دارید ، 10% از آن را به کسانی که به آن ؛ خدمت ، دانش ، مهارت ، مال و ثروت نیازمند هستند ، بدون عوض و منّت اهدا کنید. با اهدا 10% از داشته های خود نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید.

شما چقدر توانسته اید ؛ نعمت های خداوند را به زندگی خویش سرازیر کنید؟ آیا قدر و ارزش داشته های خود را می دانید؟ آیا شکرگزار هستید؟ آیا قانون 10% را در داشته های خود عملی کرده اید؟ تجربه و نظر خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست