7
موفقیت و انگیزشی

مثبت اندیش باشیم  و با فواید بی پایان نگرش مثبت کام روا شویم

مثبت اندیش باشیم  و با فواید بی پایان نگرش مثبت کام روا شویم. با نگرش مثبت، اعتماد به نفس و اراده  پولادین کسب کنیم. و موفقیت مان را قطعی کنیم.

نوع نگرش ما زندگی و سرنوستمان را رقم می زند. کسانی که خواهان موفقیت هستند ف تفکرات مثبت را در خود رشد و پرورش می دهند. بر عکس این موضوع نیز صادق است. برای این که مثبت اندیش باشیم ، باید نوع نگرشمان را مثبت کنیم. از منفی نگری بپرهیزیم. منفی نگری ، انرژی های منفی را اطراف ما جمع می کند. و ما را از حل مشکلات و موانع زندگی باز می دارد. کتاب صوتی را با راه های یادگیری نگرش مثبت همراهی نمایید.

نگرش مثبت چیست؟

نگرش مثبت ، گونه ای تفکر است که به ما کمک می کند ، نسبت به احساس ، نگرش ، رفتار ، علایق و استعداد های خود و دیگران ، برداشت بهتر ی داشته باشیم و با حفظ خونسردی و آرامش ، بهتر عمل کنیم و عاقلانه ترین تصمیم ها را بگیریم.

برای مطالعه بیشتر ، دانلود کنید و گوش بسپارید به : کتاب صوتی  افسانه خودباوری آلبرت آلیس

نگرشمان را مثبت کنیم و از فواید بی پایان نگرش مثبت کام روا شویم. اطراف ما انرژی مثبت و منفی وجود دارد ، با انرژی های منفی اطراف چه کنیم؟

اگر به بیوگرافی افراد موفق علاقه مندید ؛ بیوگرافی استر هیکس بزرگترین مربی قانون جذب در جهان را پیشنهاد می کنیم.

انرژی منفی چیست؟

وقتی که مشکل برمی خوریم ، شکست می خوریم ، سرزنش می شویم ، احساس گناه می کنیم  یا اضطراب ، استرس و نگرانی داریم. با مقدار قابل توجهی انرژی منفی روبرو می شویم. انرژی منفی تعریف علمی ندارد. ولی هر یک از ما در زندگی با انرژی منفی مواجه شده ایم. یا با افرادی ارتباط داشتیم که  انرژی منفی داشته اند.

داشتن انرژی منفی به این معنی نیستکه این افراد بد یا منفی هستند. بلکه به معنی این است که این افراد با منبع و منشاء تولید انرژی در درونشان قطع رابطه کرده اند. انرژی منفی از افکار منفی ما نشات می گیرد.

انرژی منفی از کجا می آید؟

افکار منفی بدون این که خودمان بخواهیم ،  به سراغمان می آیند. هر چه سعی کنیم. از دستش خلاص شویم. بیشتر و بیشتر به مغزمان فشار می آورد. و خودش را نشان می دهد.  افکاری از این قبیل؛ این که چرا این جور نشد و آن جور شد. چرا هرچی اتفاق بد است از آسمان سر ما می باردو خیلی چیزهای دیگر به مغز ما حمله می کند و جایی برای فکر خوب نمی گذارد که از آن انرژی بگیریم و شارژ شویم.

 برای رهایی از افکار منفی چه کار کنیم؟ 

جواب این سوال ساده است. فکر ، نکنیم. به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکنیم. در سکوت فرو رویم . به هیچ نوع افکاری اجازه ندهیم که به مغزمان خطور کند. اما مگر می شود ، فکر نکرد. فکر نکردن و در سکوت و مراقبه به سر بردن کار آسانی نیست و به مهارت و تلاش مستمر نیاز دارد. در صورتی که این راه را امتحان کرده اید و نتوانسته اید در بی فکری فرو روید.  پیشنهاد دیگری برایتان دارم. بیاید افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید. در رابطه با هر چیزی که صحبت کنیم. توجه ما به آن سمت گرایش پیدا می کند. با افکار مثبت و صحبت از چیزهای خوب ، توجمان را به سمت اتفاق های خوب سوق دهیم.

به جای فکر کردن به اتفاق های بد و ناگوار به نتیجه های خوب و مثبت فکر کنیم. به جای این که همیشه بدترین حالت ممکن را پیش بینی کنیم. به بهترین حالت ممکن بیندیشیم. نگاهی نو به اتفاقات داشته باشیم. به جای این که یک رویدار را بد و ناخوشایند ، بدانیم. حکمت موجود در آن رویداد را پیدا کنیم. برای این کار لازم است که زاویه دیدمان را تغییر دهیم. و از بعد و فضای بازتری به موضوع بنگریم. به زبان ساده تر نگرش مان را مثبت کنیم. و ذهن وسیع تری داشته باشیم.

ذهنمان را چگونه گسترده تر کنیم؟

6

برای روشن شدن موضوع ، مثالی می زنم؛ به جای این که سر کوچه بایستیم و اتفاق های داخل کوچه را ببینیم. در همان نقطه که هستیم ،  به بالای ساختمان بلند برویم. از آن بالا، کوچه و محله اطرافش را به طور کامل با هم ببینیم. در آن بالا  ما قادریم فضای بزرگتری را ببینیم. اتفاق های داخل کوچه را بهتر و روشن تر می بینیم. ارتباط اتفاق های مختلف را می بینیم و دلیل و علت اتفاق های موجود در داخل کوچه پی می بریم. 

در این صورت ، قضاوتی صحیح از رویداهای موجود در کوچه خواهیم داشت. به جای این که از اتفاق ناگواری آزده شویم ،در پی کاهش عواملی می گردیم که موجب پیدایش آن اتفاق شده است. در واقع به جای رفتن به بالای بلندی ما می توانیم ذهنمان را وسیع تر کنیم. اتفاق های موجود در زندگی را از فضای بزرگتری مشاهده کنیم. تا علت اتفاق های ناگوار را بیابیم و در جهت کاهش آن تلاش کنیم.

اتفاق های خوب و اتفاق های بد

عالم هستی، یک مجموعه به هم پیوسته است. هر جزئی از این مجموعه بر اجزای دیگر آن تاثیر می گذارد و از آن ها تاثیر می پذیرد. هر اتفاقی که در این مجموعه بزرگ روی می دهد ، برای این است که مجموعه را در حالت تعادل قرار دهد. پشت هر اتفاق ، خیری نهفته است. علت این که چرا ما اتفاق ها را به خوب و یا بد تقسیم می کنیم در این است که ما  از خیر بزرگ تر که پشت هر اتفاق به ظاهر بد وجود دارد ، بی خبریم.

اگر زاویه دیدمان را وسیع تر کنیم. با چشمانی گشوده تر دنیا را بنگریم و نگرشمان را مثبت کنیم. آن خیر بزرگت تر را خواهیم یافت و از وجود اتفاق های ناگوار سرخورده و نگران نمی شویم. افکار منفی را به ذهنمان راه نمی دهیم. قضاوت های عجولانه و کورکورانه را کنار می گذاریم.

اسم دیگر تغییر زاویه دید نگرش مثبت است. در زاویه محدود و بسته ، قضاوتهای ما واقعی نیست. اما اگر مثبت اندیش باشیم. قضاوت های ما واقعی و درست است. قضاوت درست فرجام نیک دارد  و ما را از شر افکار بد نجات می دهد. اگر نگرشمان مثبت باشد ، فواید دیگری نیز کسب می کنیم.  در ادامه به برخی از این فواید اشاره می کنم.

 فواید بی پایان نگرش مثبت 

مثبت اندیشی فواید زیادی دارد که با بهره گیری از آن می توانیم به همه آرزوهایمان برسیم و روزگار طوری برایمان بچرخد که  کام روا شویم.

مثبت اندیش باشیم ، استرسمان کم می شود

وقتی ما با دیدی مثبت ، به رویدادها می نگریم. به جای این که مشکل را ببینیم. روی راه حل مشکل متمرکز می شویم. این کار استرس و اضطراب مان را کاهش می دهد.

مثبت اندیش باشیم ، به آرامش می رسیم

3

نگرش مثبت موجب می شود که به جای متمرکز شدن بر بدترین حالت ممکن ، نتیجه خوب را پیش بینی کنیم. با یاد نتیجه خوب احساس آرامش به ما دست می دهد.

مثبت اندیش باشیم روابط  عمیق تری داریم

با داشتن تفکر مثبت در روابطمان ، بهتر و آسان تر می توانیم ، به طرف مقابل اعتماد و اطمنان کنیم و این به بهتر شدن و عمیق تر شدن روابطمان کمک می کند.

مثبت اندیش باشیم قادر به برنامه ریزی بهتر هستیم

نگرش مثبت به آرامشمان کمک می کند. آرامش موجب سازماندهی افکارمان می شود. با سازماندهی بهتر، برنامه ریزی دقیق تری خواهیم داشت.

مثبت اندیش باشیم  رسیدن به اهداف آسانتر است

تفکر مثبت ، از افکار و احساسات منفی ما می کاهد. با فکر مثبت ، از انرژی سرشار می شویم. بهتر می توانیم راه حل ها را پیدا کنیم و جهت رسیدن به اهداف تلاش کنیم.

مثبت اندیش باشیم  قدرت تمرکز ما بالا می رود

مثبت نگری موجب می شود ، قدرت تمرکز مان را تقویت کنیم. با تمرکز بالا راه حل ها را زودتر پیدا می کنیم و زودتر به اهداف می رسیم.

مثبت اندیش باشیم  افزایش اعتماد به نفس را خواهیم داشت

فکر مثبت موجب می شود که خودمان را بیشتر دوست داشته باشیم. بیشتر به توانمدی هایمان ایمان بیاوریم و اعتماد به نفسمان را محکم کنیم.

مثبت اندیش باشیم دنیا را زیباتر می بینیم.

مثبت اندیشی موجب می شود ، اعتماد به نفس مان بالا رود. و دنیا را زیباتر و بهتر ببینیم.

 مثبت اندیش باشیم  قدرت اراده ما بالا می رود

با نگرش مثبت بهتر می توانیم استعداد و علایق مان را شکوفا کنیم. با ارده محکم و اعتماد به نفس در جهت رسیدن به اهدافمان قدم برداریم. در رابطه با فواید مثبت اندیشی سخن بسیار است. در این مطلب این این مقدار بسنده می کنیم.

یک نکته مهم در رابطه با مثبت اندیشی این است که منظور ما از این که می گوییم به نتایج خوب بیندیشیم. این نیست که اتفاق های به ظاهر بد و ناگوار را از فکرمان حذف کنیم و به آن فکر نکنیم. بلکه منظور این است که خیر بزرگ تر را در وقوع آن رویداد پیدا کنیم. نه این که روی خود مشکل دقیق شویم. طوری که فقط مشکل را ببینیم و کاری برای حل آن انجام ندهیم. بلکه مشکل ، علت وجود مشکل و راه حل مشکل را تواماًَ ببینیم و در جهت رفع مشکل تلاش کنیم. به این شیوه نگرشمان را مثبت کرده ایم و از فواید بی پایان نگرش مثبت کام روا می شویم.

شما در مسیر مثبت اندیشی چه فعالیت های را انجام داده اید؟ تفکر و نگرش شما  چگونه است؟ هر گونه نظر و تجربه ای در رابطه با این مطلب دارید را از طریق همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه