تصور خلاق
موفقیت و انگیزشی

قدرت بی نظیر تصور خلاق در کسب موفقیت و ثروت

خواسته تان را در ذهن تصور کنید. ایمان قوی را چاشنی آن کنید. سپس قدرت بی نظیر تصور خلاق را در کسب موفقیت و ثروت با چشم خود  ببینید.

ذهن چون کارگاهی است که تمام برنامه های انسان در آن جا تولید می شود. گفته می شود ، هرچیزی بتواند به ذهن راه پیدا کند ، قدرت آن را خواهد یافت که به واقعیت بدل شود. انسان دو نوع تصور دارد. تصور خلاق و تصور مصنوعی. تصور خلاق خالق همه آن چیزهایی است که انسان به نیروی فکر و اندیشه خود می تواند بیافریند. اما تصور مصنوعی پیوند دهنده آفریده های تصور خلاق است. کتاب صوتی در صدد است در این متن قدرت بی نظیر تصور خلاق را در کسب موفقیت و ثروت را ارائه دهد. 

تصور مصنوعی چیست و چگونه می توان از ان استفاده کرد؟

به کمک تصور مصنوعی انسان ، مفاهیم ، نقطه نظرها و برنامه های گذشته را به گونه ای به هم ترکیب می کند. از ترکیب جدید چیزی را خلق نمی کند. بلکه اجزای قدیمی را به شیوه ای خاص به هم گره می زند. ذهن ، از تجربه گذشته ، مشاهداه های دریافتی گذشته و آموزش استفاده می کند و از آن چیزهایی را درست می کند. این نوع تصور چیزی است که مخترعان از آن برای اختراع  استفاده می کنند. ما هم می توانیم، با یادگیری چند روش ساده ، از قدرت بی نظیر تصور در زندگی، بهرمند شویم.

از این صفحه دیدن کنید؛ چگونه از قدرت کام مان به نفع استفاده کنیم، نوشته جول اوستین

تصور خلاق چیست؟

در تصور خلاق ، ذهن خلاق آدمی با فراست لایتناهی همراه می شود. به کمک این نوع ذهن انسان الهام را دریافت می کند. به کمک این نوع ذهنیت است که نقطه نظرها و راه حل ها به افراد منتقل می شود. به کمک این ذهنیت فرد می تواند با ذهن نیمه هوشیار دیگران ارتباط برقرار کند. قدرت بی نظیر ، تصور خلاق در کسب موفقیت و ثروت ، حقیقتی انکارناپذیر است.

5

قدرت بی نظیر تصور خلاق

تصور خلاق حالت خود به خود دارد. زمانی که ذهن هوشیار به شدت فعال است ، قدرت بی نظیر تصور خلاق ذهن نیمه هوشیار وارد عمل می شود و خود را نشان می دهد. اگر گوش به زنگ باشید ، تصور خلاق فعال می شود. رهبران بزرگ صنایع ، اقتصاد و امور مالی ،هنرمندان ، شاعران ، موسیقی دان ها و …از قدرت بی تصور خلاق برای موفقیت شان کمک گرفته اند.

همان طور که استفاده زیاد از یک عضله آن را قوی می کند ، استفاده مداوم از ذهن مصنوعی و خلاق نیز آن را قوی و نیرومند می کند.

میل و خواسته ، به تنهایی فقط یک انگیزه مجرد و خیالی است که ارزش چندانی ندارد. مگر این که بتواند معادل فیزیکی خود را تولید کند. برای تولید پول و ثروت اغلب تصور مصنوعی به کار برده می شود. اما ممکن است که به تصور خلاق نیز نیازمند شوید.

دانلود کنید ، خلاصه ای جذاب از کتاب ؛  دانلود کتاب تمرکز بر هدف برایان تریسی

چگونه قدرت تصور خود را افزایش دهیم؟

استفاده مداوم از ذهن به آن قدرت می بخشد. در صورتی که از ذهن استفاده نکنید ، ضعیف و ضعیف تر می شود. در این متن بر تقویت تصور مصنوعی ، تمرکز می کنیم. سعی می کنیم از طریق به کارگرفتن نیروی تصور مصنوعی راه رسیدن به موفقیت و ثروت را بیان کنیم. تبدیل انگیزه ناملموس« میل»، به واقعیت ملموس« پول» ، نیازمند داشتن یک یا چند برنامه دقیق و منظم است. این برنامه به کمک ذهن مصنوعی ساخته و پرداخته می شود.

قوانینی که منجر به موفقیت می شود

میل انگیزه ای فکری است. انگیزه های فکری ، شکلی از انرژی هستند. وقتی با انگیزه میل به انباشت پول شروع به فعالیت می کنید ،از قوانین موجود در طبیعت که جهان بر اساس آن ها آفریده شده است ، استفاده می کنید. قوانین موجود در جهان قوانین تغییرناپذیری هستند که خالق بر اساس آن ها جهان را خلق کرده است. این قوانین ، ستون های محکم و نامرئی هستند که تمام کائنات بر روی آن ها استوار و پابرجاست.

راه کاربرد قدرت تصور

نقطه شروع هر فعالیت ، نظریه ای است که محصول ذهن است. نقطه نظرها را می توان با عزم راسخ ، هدف مشخص و برانامه معین و دقیق به پول تبدیل کرد. نقطه نظرها و ایده ها را در ابتدا خودمان در ذهن تولید می کنیم. با تکرار و مداومت به آن ها قدرت و انرژی می بخشیم. در نهایت آن ها قدرت می گیرند. ما را در برابر مشکلات و ناملایمات حفظ می کنند. قدرت بی نظیرحاصل از ایده ها ، مشکلات را از سر راه مان بر می دارند.

نقطه نظر ها نیروهای ، ناملموس هستند. آن ها از مغزی که آن ها را تولید کرده ، بیشتر انرژی و نیرو دارند. آن ها قادرند به حیاتشان ادامه دهند. حتی زمانی که مغزی که این نقطه نظرها را خلق کرده است ، بازنشست و فرسوده می شود ، ایده ها به زندگی خود ادامه می دهند.

قوانین موجود در تجسم خلاق

    • جهان از انرژی درست شده است؛ ایده و نقطه نظرها محصول انرژی هستند. آن ها از انرژی تولید شده اند و قادرند ، انرژی تولید کنند.
    • انرژی خاصیت مغناطیسی دارد؛ بر اساس قوانین فیزیک ، نیروهایی با کیفیت یکسان و مشابه همدیگر را جذب می کنند. احساسات ما نیز خاصیت مغناطیسی دارند و احساسهای مشابه همدیگر را جذب می کنند. در فعالیت های روزانه ما هم این قانون صدق می کند. بسیار برایمان اتفاق افتاده که از کسی صحبت می کنیم. سرو کله طرف یهو پیدا می شود.
    • فرم وشکل فیزیکی تابعی از افکار است؛ افکار انرژی متراکم تری دارند. پس زودتر افکار تولید می شوند. بعد به صورت فیزیکی ظهور می کنند.
    • قانون تشعشع و جاذبه؛ قانون سوم نیوتون می گوید که هر عملی ، عکس العملی مساوی و در خلاف جهت آن دارد. طبق این قانون افکار و عقاید ما محصول ذهن ما هستند.  ما آن ها را تولید می کنیم. به جهان می فرستیم. جهان فکر ما را به حالت تغییر یافته آن به ما پس می دهد. ما فکر را ایجاد می کنیم. سپس آن را به خارج از جسم مان می فرستیم. فکر ما ، تجسم می یابد وبه طرفمان برمی گردد.
    • وقتی افکار منفی، مانند؛ ترس ، اضطراب و نگرانی را تولید می کنیم ، ترس و نگرانی و ناامنی را تجربه می کنیم. همچنین زمانی که تفکر مثبت داریم ، اتفاق های خوشایند  را به زندگی مان دعوت می کنیم.

32

عملی کردن تصور خلاق

برای استفاده از تجسم خلاق؛ فکر و ایده به تنهایی ارزشی ندارد. تفکر مثبت به تنهایی نمی تواند ، ایده و فکر ما را به عینیت تبدیل کند. برای عینیت بخشیدن به فکر و ایده باید یک هدف و برنامه ای منظم از پیش تعین شده داشته باشیم. برنامه سازمان دهی شده منظم و دقیق همراه با تلاش مستمر ما را هدفمان می رساند. تجسم خلاق برنامه دقیق و منظم  برای اجرای ایده مان را برایمان فراهم می کند.

چند قدم برای رسیدن به ثروت و موفقیت

قدم اول:

قبل از هرچیز به مکانی خلوت و آرام بروید. خواسته تان را در ذهن مجسم کنید و آن را بر زبان آورید. زمانی برای رسیدن به آن خواسته مشخص کنید. ببینید برای رسیدن به آن خواسته از چه چیزهایی حاضرید بگذرید. بهتر است بدانید؛ تا چیزی ندهید، چیزی به دست نمی آورید.

به رسیدن به خواسته تان ایمان داشته باشید. طوری که احساس کنید آن را از همان لحظه دارید. برای رسیدن به آن خواسته اقدام های لازم را مشخص کنید. برنامه ای منظم طرح ریزی کنید. قدم هایتان را یکی، یکی بردارید.

قدم دوم

برنامه  مرحله قبل را به تکرار، در ذهن مجسم کنید. تا بتوانید، خواسته ای که انتظارش را دارید، دقیق ببینید.

قدم سوم

قلم و کاغذ بردارید و هدف تان را روی کاغذ بنویسید. آن را جایی که دم دست، قرار دهید. طوری که صبح و شب آن را ببینید.

دستورالعمل را به تکرار اجرا کنید. با جمله های تلقینی به ذهن نیمه هوشیار دستور می دهید که خواسته ام این است. آن را برایم حاضر کن.  ذهن نیمه هوشیار فقط دستورهایی را می پذیرد که با احساس همراه باشد. فرمان بی احساس بر ذهن نیمه هوشیار بی تاثیر است. با ایمان و باور محکم احساس لازم را چاشنی خواسته تان کنید. سپس تاثیر بی نظیر تصور خلاق را در زندگی مشاهده کنید.

قدم چهارم:

دانش تخصصی برای اجرای برنامه و طرحتان را از منابع موجود تهیه کنید. جستجو کنید. از کسانی که تجربه یا دانشی در زمینه برنامه شما دارند، پرس و جو کنید. دانش مورد نیازتان را از هر راهی که برایتان امکان پذیر است. تهیه کنید. بدون دانش تخصصی لازم برنامه شما پیشرفت نخواهد کرد.

قدم پنجم:

تصور خلاق داشته باشید. هر برنامه ای که شما بخواهید طرح ریزی کنید. باید از قبل برایش یک ایده و فکر داشته باشید. ایده به تنهایی کارساز نیست. ایده تان را باید عملی کنید. برای عملی کردن ایده به برنامه نظام مند و سازماندهی شده نیاز دارید. با استفاده از تصور خلاق، برنامه دقیق را طراحی کنید. با اجرای قدم های ارائه شده، قدرت بی نظیر تصور خلاق را در کسب ثروت یا موفیت تان مشاهده و تجربه کنید.

برای رسیدن به ثروت و موفقیت چند قدم دیگر لازم است که در مقاله های بعدی به آن ها می پردازیم.اگر خواهان دست یابی به موفقیت و توانگری هستید ، این مجموعه مقالات را پی در پی مطالعه نمایید و دستورالعمل های آن را در زندگی خود کاربردی کنید.  تنها از طریق کاربردی کردن همه این دستورالعمل ها و استمرار در تکرار آنهاست که خواهید توانست از قدرت بی نظیر تصور خلاق در کسب موفقیت و ثروت استفاده نمایید. 

آیا شما از قدرت بی نظیر تصور خلاق در کسب موفقیت و ثروت استفاده کرده اید؟  چگونه و از چه طریقی این کار را انجام داده اید؟ دانش و تجربه خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه