شناخت تضادها در زندگی
موفقیت و انگیزشی

شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی

درون هر یک از ما مجموعه کاملی از تضاد ها وجود دارد. هنر تعادل در اضداد را بیاموزیم و با شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی تلاش کنیم.

آیا تمامیت وجود خویش را می شناسید؟  آیا می دانید که وجود ما از مجموعه ای کامل و به هم پیوسته از اضداد ایجاد شده است؟ آیا علاوه بر نقاط قوت و مثبت خود ، نقاط ضعف و منفی خویش را باور دارید؟ آیا با پستی و بلندی های وجود خویش هماهنگ هستید؟ آیا عیب و نقص ها ی خود را چون بخشی واقعی از وجود خود می پذیرید؟ آیا می دانید ؛ متضادهای سازنده و تکمیل کننده وجود هستند؟  آیا می دانید که با رد کردن بخش منفی وجود ، ناقص هستید؟ کتاب صوتی را با شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی همراهی کنید.  

رسیدن به یگانگی عشق می خواهد

اگر رودخانه اندیشمند بود ، چه می شود؟ آیا تا کنون به این پرسش اندیشیده اید؟ احتمالاً اگر رودخانه متفکر بود با خود فکر می کرد که نباید به سمت پایین روانه شود و به دریا و اقیانوس بپیوندد ، بلکه باید راه صعود را در پیش گیرد و به سمت قله کوه ها حرکت کند. چرا که اندیشه و فکر صعود و بالا رفتن را دوست دارد و تنزل و پایین آمدن را ننگ می شمارد.

اما رودخانه قوه تفکر ندارد. او مسیر خویش را به صورت ذاتی می پیماید. به عشق رسیدن به اقیانوس و هم قطارانش راه نزول و پایین آمدن را طی می کند و از سراشیبی ها پایین می غلتد تا در گودترین نقطه به اقیانوس بپیوند. مسیر طبیعی حرکت رودخانه در سراشیبی رو به پایین است. پس حرکت خویش را به سمت دره ها در بر می گیرد و از بالایی ها پایین می آید تا به تجمع گاه خویش برسد.

شناخت تضادها در زندگی

شناخت تضادها در زندگی

از قبل مسیر رودخانه مشخص شده است

رودخانه از مسیر خود بی اطلاع است او برای زندگی خویش برنامه ریزی نکرده است. چرا که چشم رودخانه به یکباره همه مسیر و اتفاق های ناگهانی مسیر را نمی شناسد. کسی برتر و بلند تر از رودخانه ، نیرویی مقتدرتر که وسعت دیدش همه زندگی روخانه را در برگرفته است ، برای رودخانه و مسیر زندگی او از قبل طرح و برنامه ریخته است.

دستی مقتدرتر در کار است

 قدرت برتر هم نقاط قوت رودخانه را میشناسد و هم نقاط ضعفش را. پس می داند که چگونه بهترین برنامه ریزی را برای رودخانه داشته باشد. او تمام جوانب و امکانات مسیر زندگی رودخانه را می داند از اتفاق های قبلی و بعدی رودخانه خبر دارد. پس بهترین و منسجم ترین برنامه را از قبل برای رودخانه تدوین کرده است. رودخانه با جریان در مسیر زندگی خویش مسیر از پیش تعیین شده را می پیماید.

برای کسب آگاهی های بشتر ، دانلود کنید و گوش فرا دهید به ؛ کتاب صوتی تجربه ای نو در یادگیری

شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی

ما انسان ها نیز مجموعه ای از تضادها هستیم. برای تکامل یافتن هم سربالایی و هم سراشیبی را باید بشناسیم. گاه رو به قله باید حرکت کنیم و گاه رو به سمت دره ها جریان یابیم. همان طور که شناخت قله ها برای تکامل مان ضروری است ، رجوع به درون و ژرف ترین نقاط نیز لازمه تکامل ماست. شناخت قله های نیاز به شناخت ژرف ترین نقاط دارد. هر چه قله بلند تر و بالاتر باشند ،  دره ژرف تر و عمیق تر خواهد بود. پس از  شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی گام برداریم.

هر چه شاخه های درخت به سمت بالا حرکت کند ، ریشه ها به سمت زمین بیشتر و بیشتر کشیده می شوند.  با بزرگتر شدن درخت و حرکت شاخه ها به سمت آسمان ، ریشه ها بیشتر به زمین نفوذ می کنند و پایین تر می روند. زندگی درخت ، بین تنش های حاصل از بالا و پایین رفتن ها جریان می یابد. این تنش ها ، زندگی درخت را ممکن می کنند.

کتاب صوتی پیشنهادی برای علاقه مندان کسب دانش ؛ کتاب صوتی پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران

برای رسیدن به یگانگی توکل باید کرد

زمانی که رودخانه به سمت پایین حرکت می کند ، مسیر را نمی شناسد ، رودخانه توکل می کند و به زندگی اعتماد دارد. پس قدم را مسیر ناشناخته می گذارد. به پایان نیک و فرجام خوب سفر خود ایمان دارد. شرق یا غرب یا شمال یا جنوب برایش فرقی نمی کند. به مسیرس اعتماد می کند. چرا که می داند ، بالاخره به زادگاهش می پیوندد. پس سمت و سو برایش مهم نیست و آوازخوان و رقصان به مسیر خویش ادامه می دهد.

به قدرت برتر اعتماد کنیم

زندگی ما نیز چون زندگی رودخانه و درخت است. ما نیز زیاد از مسیر خویش آگاهی نداریم ، اما اگر به خداوند توکل کنیم ، اگر به قدرت برتر جهان ایمان داشته باشیم و اگر بپذیریم که مسیر زندگی ما به سمت تکامل بیشتر است ، اگر قبول کنیم که دستی برتر و قدرتی مقتدر تر قبلاً مسیر را برایمان آذین بسته است و برایمان برنامه ریزی دقیق انجام داده است. آن وقت از سختی و دشواری و نا آشنایی مسیر نخواهیم ترسید. آن موقع با اعتماد و توکل ، شادمانه قدم در مسیر زندگی خواهیم گذاشت و با امیدواری و عشق مسیر را طی خواهیم کرد.

الگوبرداری از افراد موفق ؛ بیوگرافی مژگان روستایی پرورش دهنده کروکودیل 

قدرت برتر برای ما برنامه ریزی کرده است

به برنامه ریزی و طرح ریزی از قبل چیده شده اعتماد خواهیم کرد و از تفکر خود برای چیدن برنامه بهره نخواهیم گرفت. چرا که ایمان داریم که قبلاً کسی که مشرف به همه امور زندگی ما بوده است ، در سطحی بالاتر و در دامنه ای گسترده تر برای مان برنامه ریزی کرده است. ما باید به زمان و مکان و وقوع اتفاق ها در زمان مشخص ایمان بیاوریم و نگران خطا و اشتباه در مسیر نباشیم.

تعادل بین اضداد لازمه هماهنگی در زندگی است

ایمان بیاوریم که دستی برتر و نیرویی بزرگتر با منحرف شدن در یک جهت ما را به جهت دیگر هول خواهد داد. وجود تضادها در زندگی ما برای همین امر است. قدرت برتر تضادها را در زندگی ما خلق کرده است تا در صورت منحرف شدن در یک جهت به وسیله تضادهای زندگی به سمت دیگر کشیده شویم و به تعادل و هماهنگی برسیم. شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی را یاد بگیریم. چرا که تعادل و هماهنگی لازمه زندگی ماست.

شناخت تضادها در زندگی

شناخت تضادها در زندگی

 

شناخت تضادها در زندگی

در زندگی شاهد وجود مجموعه ای از اضداد (سرد و گرم ، نیک و بد ، زشت و زیبا ، پاکی و آلودگی ، سیری و گرسنگی ، تشنگی و سیراب بودن ، سلامتی و بیماری ، عشق و نفرت ، زمستان و تابستان ، بهار و خزان ، نقص و کمال ،اخلاق نیک و بد ، آرام و پر تلاطم ، ضعیف و قوی ، مثبت و منفی ، زندگی و مرگ و غیره) هستیم. نسبت و اندازه هر یک از این تضادها ، زندگی ما و مسیر حرکت آن را مشخص می کنند.

زندگی پیوستاری از اضداد است

زندگی در این جهان بدون تضاد ممکن نیست. در درون هر یک از ما نسبت های متفاوت از اضداد وجود دارد. اگر فقط به یک سمت از این اضداد حرکت کنیم و جنبه دیگر را رها کنیم ، زندگی را خواهیم باخت. همان طور که گاهی آرام بودن لازمه زندگی است ، در مواقعی نیز باید خشمگین و عصبانی شد. همان طور که عشق می ورزیم در جایی نفرت وجودمان را می گیرد. همان طور که از پس زمستان بهار طلوع می کند، بعد از تابستان خزان از راه می رسد.

حرکتی دیالکتیکی و دورانی رو به جلو زندگی

زندگی ما به علت وجود تضادها و لازمه هر دو جنبه آن ها حرکتی دیالکتیکی و دورانی رو به جلو دارد. برنامه زندگی ما و مسیر حرکت آن ، توسط قدرتی برتر از ما و دستی توانمندتر ، از قبل چیده شده است. رقابت و مسابقه برای تکامل زندگی لازم نیست.

 بلکه هر یک از ما با توجه به مجموعه کامل از توانمندی های نهفته در درون خویش می توانیم مسیر صحیح زندگی را بپیماییم و امروز خود را بهتر از دیروز و شاد تر از پری روز سپری کنیم.

شناخت تضادها در زندگی

رسیدن به تعادل و یگانگی

با تضادهای درون خویش نجنگیم همان طور که مهربان بودن خویش را می پذیریم ، سخت دل بودن خویش را پذیرا باشیم. همان طور که عشق موجود در وجود خود را قبول داریم ، به وجود نفرت و خشم نیز اعتراف کنیم. همزمان با پذیرش جنبه های مثبت شخصیت خویش جنبه های منفی را نیز بپذیریم. چرا که جنبه های منفی بخشی از وجود ما و لازمه تکامل ما هستند. در نظر گرفتن جنبه منفی وجود خود و یا سرکوب کردن آن ما را با بحران و تنش روبرو می کند.

آغوش خود را برای زندگی بگشاییم

تنش های زندگی را با آغوشی باز بپذیریم و برای زندگی عادی و سالم و کامل همراه با زندگی با سر دادن نغمه سرور و شادی جریان پیدا کنیم. به خداوند توکل کنیم و زندگی خویش را به دستان توانمد خداوند بسپاریم.

خداوند در تمامی مسیر ما را همراهی خواهد کرد و مراقب و مواظب مان خواهد بود. به زندگی اعتماد کنیم و زندگی را شادمانه و امیدوارانه بدون ترس و نگرانی زندگی کنیم. با شناخت تضادها در زندگی برای رسیدن به تعادل و یگانگی گام برداریم و با اعتماد  و توکل ،مغرورانه زندگی کنیم.  

 به نظر شما وضعیت اسفبار جامعه امروز جهان در اثر چیست؟ آیا ما انسان ها آن گونه که باید وظایف انسانی خویش را انجام داده ایم؟  تضاد طبقاطی و دوگانگی موجود در جهان ما علتش چیست؟ آیا ما هماهنگ با ذات خویش حرکت کرده اسم؟ یا نه افراط و تفریط را در زندگی خود و در جامعه جهانی به کار برده ایم؟ نظر و تجربه خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید؟

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست