10
موفقیت و انگیزشی

رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب

رابطه  مثبت اندیشی با قانون جذب چگونه است؟  چگونه با مثبت اندیشی قدرت جذبه مان را افزایش دهیم؟ برای رسیدن به موفقیت مثبت اندیشی را چگونه به جریان اندازیم؟

تاثیر نگرش مثبت در افزایش احساس اعتماد به نفس بر کسی پوشیده نیست. فرد مثبت نگر دنیا را زیباتر و بهتر از دیگران می بیند. چنین شخصی احساس سرزندگی و شعف دارد ، پر انرژی است ، از استرس و اضطراب کمتری برخوردار است. او تمرکز بیشتری بر افکار و احساساتش دارد، اراده اش محکم و استوار است. این ویژگی های خوب و بهینه در وجود فرد مثبت اندیش به او در بهتر شدن روابطش با دیگران کمک می کند.

فرد مثبت نگر روابطه دوستانه تر با دوستانش دارد و در روابط کاری و تجاری موفق تر عمل می کند. از همه مهمتراین است که فرد با نگرش مثبت ، به هدف بزرگتر زندگی دست می یابد. مثبت اندیشی به آرامش در زندگی منجر می شود و این همان چیزی است که همه انسان ها در همه دوران ها برای رسیدن به آن تلاش کرده اند وتلاش می کنند. کتاب صوتی را با رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب همراهی نمایید. 

قانون جذب چیست؟

قانون جذب می گوید هر چیزی شبیه خود را جذب می کند. اگر به خوبی و نیکی ، فکر کنید ، خوبی و نیکی را جذب زندگیتان می کنید. اگر به اتفاق های ناگوار فکر کنید ، اتفاق های ناگوار به سویتان خواهند آمد.

مطالب این صحه هم مفید است: کتاب صوتی چگونه از قدرت کلاممان به نفع خود استفاده کنیم. نوشته جوا اوستین

مثبت اندیشی چیست؟

مثبت اندیشی شیوه ای از تفکر مثبت است که افراد کمک می کند ، احساسات ، رفتار، نگرش ها، عالایق و استعدادهایشان را بهتر بشناسند ، در برخورد با دیگران بهتر و هوشمندانه تر آن را به کار بگیرند و در موقع تصمیم گیری ، تصمیم درست تر و دقیق تری را اخذ نمایند.

برای یادگیری بیشتر از این صفه دیدن کنید: بیوگرافی آرش انصاری جوان ایرانی مخترع دراپ باکس

رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب

4

مثبت اندیشی ، عملکرد را بالا می برد و به افراد کمک می کند روابط بهتری با دیگران داشته باشند.  مثبت اندیشی الزاماً شادی آور نیست ، ولی می تواند منفی بافی که عامل بازدارنده شادی است را به کنترل خود درآورد. تفکر مثبت فرصتی را در اختیار دارندگانش قرار می دهد تا واقعیت ها را بهتر بشناسند. و راه حل های مناسب تری را برای رفع مشکلات و موضوعات زندگی پیدا کنند.

افراد مثبت نگر ، ذهنشان از فکرشان منفی و مخرب آزاد است. این افراد می توانند رهبران خوبی برای جامعه باشند. رهبرانی کاریزماتیک که همه دوستشان دارند  و برایشان احترام و ارزش زیادی قائلند. این نوع رهبران بدون استفاده از زور و ظلم ، افراد را به اطاعت از خود وا می دارند. افراد در طی سالیان دراز از رهبران کاریزماتیک و شخصیت های برجسته اطاعت کرده اند ، بدون این که از طرف رهبرانشان مورد زور و اجبار قرار گرفته باشند. رهبران بزرگ جهان به رابطه مثبت اندیشی و قانوت جذب آگاهی کامل داشته اند.

تاثیر اراده در اتفاق های روز مره

افراد خود زندگی یشان را می سازند. هر آن چه که در زندگی با آن دست به گریبانیم را خود با آرزوها ، خواسته ها و افکارمان ، خلق می کنیم. با استفاده از نفوذ قدرت کلام مان، قادر خواهیم بود ، زندگیمان را آن گونه که خواهانش هستیم ، بسازیم. برای این که بتوانیم ، خالق زندگی بهتر باشیم ، به اراده محکم و استوار نیازمند هستیم. با اراده قوی ، افکار منفی و مخرب را از ذهنمان بیرون کنیم. ذهن که از افکار منفی خالی شد. خیلات و افکار مثبت به سراغمان می آید  و ذهنمان را پر می کنند.

هر چه بکاریم ، همان را درو می کنم

11

جهان چون آینه است که کرده ها ، گفته ها و عملکرد های ما را به خودمان باز می گرداند.

مولوی در این رابطه می گوید؛ جهان چون کوه است و فعل ما ندا         سوی ما آید نداها را صدا

در احادیث هم زیاد شنیده ایم که دنیا مزرعه آخرت است ، هر چه را در آن بکاریم ، روزی درو می کنیم. کار نیک فرجام نیک و کار بد فرجامی بد در پی خواهد داشت. به زبان ساده تر ، به هر چه  فکر کنیم ، همان را در رفتار و عمل مان نشان می دهیم. مثبت اندیش باشیم ، رفتار درست و منطقی خواهیم داشت. با افکار منفی ، رفتارمان درست و مناسب نیست ، چون که واقعیت ها را درست تشخیص نداده ایم. فکر منفی ، رفتار نامناسب را برایمان به همراه دارد. رفتار نامناسب ، پیامد و نتیجه نا مناسب را در پی خواهد داشت.

فرد مثبت نگر به رسیدن به اهدافش امید دارد و آینده اش را خودش می سازد. پس چه خوب است مثبت اندیش باشیم و اتفاق های خوب را به زندگی مان دعوت کنیم. به این شیوه رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب را بهتر می فهمیم.

انسان های مثبت اندیش چگونه اند؟

12

انسان های مثبت اندیش به رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب پی برده اند. آن ها به نتیجه تفکر مثبت خود امیدوارند. بیاییم در زندگی امیدوار باشیم. امید حتی اگر به واقعیت نه پیوندد باز اثر نیکش را بر رفتار و کردارمان خواهد گذاشت. نا امیدی چون دیواری است که پشتش پرتگاه قرار دارد. ناامیدی و یاس آرزوها و خواسته های مان را به درون پرتگاه ، پرت می کند. ناامیدی زندگی را تیره و تار می کند. انسان ناامید برای رسیدن به هیچ خواسته ای تلاش نمی کند. چون انگیزه ای برای کار و تلاش ندارد. امیدی ندارد که برایش زحمت بکشد و سختی های زندگی را به خاطرش تحمل کند. لذتی که در ایثار و فداکاری هست را نمی چشد چون آن را درک نمی کند.

اما فرد امیدوار به زندگی و آینده امید دارد. امید پل رسیدن به پیروزیش است. چنین فردی به خاطر رسیدن به امیدش تلاش می کند ، می جنگد ، سختی ها را تحمل می کند. چون که لذت بزرگ تر از آن سختی را در ازای کارش می بیند. فرد امیدوار ، انگیزه برای کارش دارد. با انگیزه قوی ، اراده اش را قوی می کند. فرد امیدوار هدفش برایش ارزش دارد. چون به رسیدن به هدف امید دارد. امید در حقیقت همان ایمان است. وقتی امیدت بسیار قوی و نیرومند باشد که هیچ چیز و هیچ کس نتواند تو را از رسیدن به هدفت باز دارد، تو به رسیدن به امیدت یقین حاصل می کنید ، یقین بالاترین درجه ایمان است. افراد مثبت اندیش رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب را به خوبی درک می کنند. 

رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب چگونه است؟

گفتیم که مثبت اندیشی موجب می شود که ذهنمان از افکار منفی خالی شود و افکار مثبت جای آن را بگیرد. قانون جذب هم می گوید؛  شبیه ها مثل خودشان را جذب می کنند. فکر بد داشته باشیم ، رفتار ضعیف و کاهش عملکرد را خواهیم داشت. عملکرد بد به نارضایتی ما از توانمدی هایمان منجر می شود. نا توانی به نا امیدی و یاس می انجامد. برای پیش گیری از این اتفاق های ناخوشایند ، از تفکر مثبت استفاده می کنیم و افکارمان را مثبت می کنیم. افکار مثبت به تصمیم گیری درست و به موقع ختم می شود.

نتیجه مثبت اندیشی و به کارگیری قانون جذب در زندگی

تصمیم درست ما را به خواسته مان نزدیک می کند. امید رسیدن به موفقیت و پیروزی ، در ما شکل می گیرد. امیدوار می شویم. سختی های موقتی و زودگذر را با جان و دل می پذیریم. در راه رسیدن به هدف ایثار و جان فشانی می کنیم. چون به بهتر شدن ، وضع زندگیمان ایمان داریم. حالا که رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب را فهمیدیم ، برای رسیدن به اهدافمان از آن استفاده می کنیم. برای این کار کافی است ، مثبت اندیشی را در رفتار و کردارمان عملی می کنیم. به این شیوه رابطه مثبت اندیشی با قانون جذب را به کار می گیریم. 

شما برای رسیدن به اهداف تان چه اقدام هایی را صورت داده اید؟ آیا از تفکر مثبت و قانون جذب برای تحقق خواسته تان استفاده کرده اید؟ تلاش شما در این زمینه چه پیامدهایی در بر داشته است؟ تجربه و دانش خودرا با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه