77
موفقیت و انگیزشی

جادوی ذهن نیمه هوشیار و تبدیل میل و اشتیاق به ثروت

تبدیل میل و اشتیاق به ثروت با جادوی ذهن نیمه هوشیار امکان پذیر است. با جادوی ذهن نیمه هوشیار به تمام خواسته هایتان دست پیدا کنید.

تمام اطلاعاتی که توسط حواس پنچ گانه جمع آوری و به مغز مخابره می شود ، در مخزنی به اسم ذهن نیمه هوشیاردسته بندی و نگهداری می شود. ما  آگاهی های مورد نیاز را با استفاده از ذهن نیمه هوشیار مرور می کنیم. ذهن نیمه هوشیار اطلاعات (افکار و احساسات) را بدون توجه به ماهیت آنها ، حفظ و نگهداری می کند. ما می توانیم  برنامه ، ایده و یا هدف مان را آگاهانه درست کنیم و به ذهن نیمه هوشیار بسپاریم. طی چند مرحله ، ذهن نیمه هوشیار آن را به معادل فیزیکی تبدیل خواهد کرد. کتاب صوتی را با جادوی ذهن نیمه هوشیار و تبدیل میل و اشتیاق به ثروت همراهی نمایید. 

تبدیل میل و اشتیاق به ثروت

ذهن نیمه هوشیار همیشه بیدار است. زمانی که ما به خواب می رویم. او بیدار است و به فعالیت خود ادامه می دهد. ذهن نیمه هوشیار از خرد الهی کمک می گیرد و خواسته ، طرح و یا هدف ما را به معادل فیزیکی (پول ، ثروت ، موفقیت ، شهرت ، افتخار و غیره) تبدیل می کند.

ذهن نیمه هوشیار بین ذهن هوشیار آدمی و خرد لایتناهی ارتباط برقرار می کند. کنترل آگاهانه ذهن نیمه هوشیار مشکل است. برای تحت کنترل درآوردن آن باید تلاش مستمر و آگاهانه داشته باشیم. به کمک ذهن نیمه هوشیار می توانیم از خرد بی منتهای الهی الهام بگیریم. و به کمک الهام (تصور خلاق) زندگی مطلوب و مورد پسندمان را بسازیم.

این مطلب هم برای شما مفید خواهد بود:؛ تصمیم گیری و پایداری/ ناپلئون هیل دو راز مهم پولدار شدن را فاش می کند

چگونه می توان به کمک ذهن نیمه هوشیار به تصور خلاق برسیم؟

13

ذهن نیمه هوشیار کاملاً داوطلبانه عمل می کند. نمی توان او را مجبور به انجام کاری کرد. برای این که آگاهانه ذهن نیمه هوشیار را به فعالیت در آوریم. باید طرز کار ذهن نیمه هوشیار را بدانیم. با اندیشیدن به فقر ، ترس ، هراس و یا هر فکر منفی دیگر محرکی برای ذهن نیمه هوشیار می فرستیم ، تا ذهن نیمه هوشیار از آن مدل محرک بیشتر برایمان تولید کند.

کتاب صوتی پیشنهادی ما: کتاب صوتی خودباوری، آلبرت آلیس

کنترل فعالیت ذهن نیمه هوشیار

برای جلوگیری از این اتفاق باید جلو ورودی افکار و احساسات منفی به ذهن نیمه هوشیار را با افکار مثبت و مفید بگیریم. با افکار خوش بینانه و تکرار و مداومت درافکار مفید می توانیم ، ذهن نیمه هوشیار را در کنترل خود بگیریم.

اگر اگاهانه میل و خواسته ای مفید را در ذهن نیمه هوشیار نکاریم ، ذهن بی کار نمی نشیند و از هر چیزی که دردور و برش باشد.  پر شده و به آن محرک ها پاسخ می دهد. با دادن افکار مثبت و ایدآل به ذهن نیمه هوشیار جلو ورودی های مزاحم را می گیریم.

جادوی ذهن نیمه هوشیار

زندگی هر یک از ما حاصل محرک هایی است که ناآگاهانه به ذهن مان وارد شده است. چه افکار مثبت باشد چه منفی ، وارد ذهن مان شده و زندگی امروز ما را آفریده است. برای خلق زندگی بهتر باید کنترل ورودی ذهن را در دست بگیریم. به افکار و انگیزه های  منفی اجازه ورود ندهیم. با این کار جادوی ذهن نیمه هوشیار را در دست می گیریم و زندگی مان را آن گونه که خواهانش هستیم.  می سازیم.

انگیزه های فکری

هر چه داریم ، قبل از همه فکر و ایده آن را در ذهن زمزمه کرده ایم. انگیزه فکری به کمک تصور و تخیل به واقعیت تبدیل می شود. وقتی انگیزه ها را کنترل کنیم ، زندگی مطلوبی که خواهانش هستیم را خلق می کنیم. به این شیوه جادوی ذهن نیمه هوشیار را به خدمت گرفته ایم.

برای عینیت بخشیدن به انگیزه های فکری اولین اقدام این است که آنها را از ذهن و فکرمان بگذرانیم و به ذهن نیمه هوشیار بسپاریم. سپس با اراده ای محکم و ایمان قوی در جهت تبدیل ایده و فکرمان به معادل فیزیکی آن ، تلاش مستمر و جدی داشته باشیم.

احساس مثبت را به خدمت بگیریم

تنها افکاری که همراه با احساس باشد بر ذهن نیمه هوشیار تاثیر می گذارد. هفت احساس و هیجان مثبت و هفت احساس و هیجان منفی وجود دارد که اگر با فکر همراه شوند ، ذهن نیمه هوشیار را فعال می کنند. افکار و احساس های منفی بدون دخالت ما کارشان را انجام می دهند. آن ها خود به خود بر ذهن نیمه هوشیار تاثیر می گذارد. برای ایجاد جنبه مثبت افکار تلاش آگاهانه لازم است. باید احساس های مفید را بشناسیم و با روش تلقین به خود از آن ها استفاده کنیم. تا جادوی ذهن نیمه هوشیار را فعال کنیم.

محرک های هیجانی به مایه خمیر ترش شباهت دارند. هر نوع محرکی هیجانی را با افکار درآمیزیم ، همان نوع هیجان را فعال می کینم. برای فعال کردن ، گیرنده درون ذهن نیمه هوشیار، باید روش کار این گیرنده درونی را خوب بشناسیم و به زبان او حرف بزنیم. در غیر این صورت ، صدایمان را درک نخواهد کرد.

ی

هفت احساس عمده مثبت ؛

 • میل و اشتیاق
 • ایمان
 • عشق
 • میل جنسی
 • تخیل
 • امید
 • دلگرمی

از این هفت احساس مثبت وسایر احساس های مثبت برای تبدیل میل و اشتیاق به معادل فیزیکی آن استفاده کنیم. مسلط شدن بر این احساس ها و به کار بردن آن ها جادوی ذهن نیمه هوشیار است. با استفاده از این جادو میل و اشتیاق به پول و ثروت تبدیل می شود.

هفت احساس عمده منفی

 • ترس
 • حسادت
 • تنفر
 • انتقام
 • حرص و ولع
 • خرافات
 • خشم

ذهن فقط قادر است یک نوع احساس را در خود نگه دارد. دو احساس همزمان در یک فکر نمی گنجد. احساس ها را تشخیص دهیم. با آوردن احساس مثبت به ذهن و فکر ، از ورود احساس های منفی جلوگیری می کنیم. قانون عادت را برای تقویت این کار عملی کنیم. با تمرین و تکرار ورود احساس مثبت ، به فکر جلو افکار منفی به ذهن را بگیریم.

سّر عبادت موثر (جادوی ذهن نیمه هوشیار)

حتماً این جمله را شنیده اید؛ که می گویند؛ از دیگران در زمانی که خیلی خوشحال و یا خیلی ناراحت هستند ، بخواهید که برایتان دعا کنند. یا این که در زندگی زمانی که خیلی هیجان زده و خوشحال بودید ، دست به دعا برداشتید و دعایتان مستجاب شده است. علت علمی این کار را در جادوی ذهن نیمه هوشیار جستجو کنید.

اگر دست به دعا بردارید و به استجابت آن ایمان نداشته باشید. دعایتان بی اثر است. روش ارتباط با خدا به ارتعاش صدا توسط رادیو شباهت دارد. ارتعاش صدای رادیو باید با دامنه ای که گوش انسان قادر به شنیدن آن باشد ، تولید و مخابره شود. در غیر این صورت گوش ما نمی تواند آن را بشنود. ایستگاه رادیویی صدای مخابره شده را میگیرد و آن را به فرکانسی که گوش ما می شنود تبدیل می کند.

ذهن نیمه هوشیار در حکم ایستگاه رادیو

ذهن نیمه هوشیار در حکم واسطه ای (ایستگاه رادیو)  که دعا و نیایش انسان را به شکل قابل درک برای فراست بی انتها (خرد لایزال الهی) تبدیل و مخابره می کند. و از خرد الهی پیامی در قالب برنامه ، نطریه های قطعی و الهام دریافت می کند. پیاده کردن برنامه گرفته شده از طریق الهام ما را به سرمنزل مقصود می رساند. هدفمان هر چه که باشد ، از طریق الهام راه دست یابی به آن را دریافت می کنیم. با عملی کردن آن دستور به هدفمان به طور قطع به یقین خواهیم رسید.

شما برای فعال کردن ذهن نیمه هوشیار خود چه کار کرده اید؟ آیا هفت محرک مثبت و هفت محرک منفی را برای فعال کردن ذهن نیمه هوشیار به کار برده اید؟ آیا از طریق الهام و تصور خلاق به روئیاهایتان دست یافته اید؟ هر گونه نظر و تجربه در رابطه با این مطلب دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست