زندگی ما پر از اضداد است. تعادل و هماهنکی شاه کلید راز پارادکس ها در زندگی است. با تعادل در بین اضداد آرامش واقعی را به زندگی خود دعوت کنیم و مغرورانه زندگی کنیم.

جهان هستی پر از  پارادوکس (paradoxical) است. ضد و نقیض بودن در ذات جهان نهفته است. تعادل هستی با تعادل بین اضداد فراهم شده است. کسی که متعادل بودن را بیاموزد ، جهان هستی و خداوند را شناخته است. چرا که تعادل و هماهنگی شاه کلید راز پارادوکس ها است.

چرا جهان هستی مملو از تضادهاست؟

جهانی که در آن زندگی می کنیم ، مجموعه ای از تضادها را در خود دارد. سرد و گرم ، زشت و زیبا ، عشق و نفرت ، ترس و شجاعت ، سیاه و سفید ، شب و روز ، مرد و زن ، بزرگ و کوچک ، کودک و سالخورده ، دنیا و آخرت و … نمونه هایی از تضادهای این جهان هستند. تضادها لازمه این جهان هستند. اگر جهان ما فقط به نیکی و خوبی و جنبه مثبت اضداد نیاز داشت ، چرا نیمه دوم آنها (جنبه مقابل) آفریده شده است؟

جهان ما جهانی کامل است. کامل یعنی مجموعه ای به هم پیوسته و مرتبط از اضداد. خوبی با بدی معنا می یابد و شیرینی پس از تلخی لذت بخش است. برای درک یک جنبه باید ، جنبه مخالف آن را نیز درک کرد. تعادل و هماهنگی شاه کلید راز پارادوکس ها است. برای داشتن زندگی ایده آل باید بین اضداد تعادل ایجاد کرد. تعادل و هماهنکی شاه کلید راز پارادکس ها

برای مطالعه بیشتر کتاب صوتی پیشنهادی؛ چگونه از قدرت کلاممان به نفع خود استفاده کنیم، جول اوستین

داستانی در رابطه با تعادل بین اضداد

روزی دو دوست یک پادشاه مرتکب گناه می شوند. از آن جا که آن دو نفر دوست و نزدیک پادشاه بودند ، پادشاه خواست برای آنها رحمتی قائل شود. از آن جا که قوانین ، قبلاً وضع شده بودند ، پادشاه نتوانست نافرمانی کند و قوانین را بشکند. بنابراین دستور داد تا طنابی را از دو طرف یک پرتگاه عظیم رد کنند و مجرمان بر روی طناب از یک سمت پرتگاه به سمت دیگر بروند.

پادشاه گفت ؛ هر کدام که توانست از روی طناب به سلامت عبور کند ، بخشیده خواهد شد. کسی که نتواند عبور کند ، مجازاتش را کشیده است.

نفر اول بر روی طناب  شروع به حرکت می کند و با موفقیت خود را به طرف دیگر پرتگاه می رساند و بخشوده می شود و زندگی دوباره را از سر می گیرد.

 دومی قبل از این که شروع به حرکت کند از اولی می پرسد: چگونه توانستی به سلامت برسید؟ اولی پاسخ می دهد هر جا رو به یک سمت منحرف شدم به سمت دیگر خود را کشاندم و تعادل برقرار شد. با حفظ تعادل توانستم زندگیم را نجات دهم. چرا که تعادل و هماهنکی شاه کلید راز پارادکس ها است.

برای کسب موفقیت در زندگی ، ببینید ؛ برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن به موفقیت و ثروت

تعادل و هماهنگی شاه کلید راز پارادکس ها

زندگی ما نیز چنین است. هر یک از ما در زندگی با پارادوکس و ضد و نقیض های فراوانی روبرو هستیم. اگر بتوانیم بین اضداد تعادل را حفظ کنیم ، موفق و پیروز خواهیم بود. عدم تعادل و افراط و تفریط در پارادوکس ها ما را با خطر نابودی مواجه می کند.

پارادوکس ها را در زندگی دریابیم. در ادامه تاثیر پارادوکس ها و درس های موجود در داستان تعادل را با هم مرور می کنیم.

زندگی مسیری دیالکتیکی دارد

منطق ارسطوئی را در زندگی به ما آموزش داده اند. در این منطق زندگی بر روی خطی (linear) مستقیم  و تک بعدی سیر می کند.  زندگی ما مسیری خطی و مستقیم نیست. بلکه مسیری هگلی (Hegelian ). زندگی ما بر روی مسیری دیالکتیکی (dialectical) حرکت می کند.  خود زندگی حرکتی دیالکتیکی دارد. زندگی برخوردی بین اضداد و ملاقاتی بین اضداد است.

زندگی روندی از تز (Thesis) تا آنتی تز (antithesis) و سنتز (synthesis) است. سپس سنتز ، تز می شود و این روند دوباره و چند باره در زندگی هر یک از ما تکرار می شود.

 تعادل و هماهنگی شاه کلید راز پارادوکس هاست. اگر منطق ارسطویی بر جهان حکم می راند ، یا زن بود در جهان یا مرد. یکی از آن دو ، موجود بود و دیگری وجود نداشت. یا تاریکی محض بود یا نور خالص ، یا زندگی بود یا مرگ. اما زندگی بدین گونه نیست. زندگی ترکیبی از پارادوکس ( تضاد) ها است. روز و شب ، زن و مرد ، تاریکی و روشنی ، ین و یانگ (yin and yang) ، عشق و نفرت ، تولد و مرگ و ….

چرا عشاق همیشه با هم در حال جنگ  اند؟

وقتی به خاصیت عشق نظر افکنیم ، متوجه می شویم که عاشقان هیچ گاه نباید با هم در جنگ و جدل باشند. بلکه باید صلح و صفا و آرامش درونی بین آن ها ، مانع هر نوع جنگ و ستیزی بینشان شود. اما در زندگی شاهد هستیم که عشاق همیشه با هم در حال جنگ هستند. خاصیت عشق چنین است. به علت خاصیت دیالکتیکی است که عشاق با هم میجنگند.

عشاق دشمنان صمیمی هستند و با هم میجنگند. رابطه آنها برای جنگ است. در جنگیدن انرژی ای که عشق نامیده می شود ، آزاد می شود. عشق فقط جنگیدن و مبارزه کردن نیست. عشق بیشتر از اینهاست.عشق چیزی برتر و بالاتر از جنگیدن است. عشق ، از جنگ ، جان سالم به در بردن است. اما بدون جنگیدن ، عشق امکان پذیر نیست. تعادل و هماهنگی شاه کلید راز پارادوکس هاست. عشاق در جنگ با هم به تعادل می رسند.

نیروی حاصل از تنش بین اضداد، زندگی را ممکن می کند

وقتی که با دقت به زندگی نگاه می کنیم ، متوجه می شویم که از تنش بین اضداد نیرویی حاصل می شود. آن نیرو زندگی را به جریان می اندازد. مرگ زمینه و رنگ و غنای زندگی را معین می کند. بی مرگ ، زندگی ممکن نیست. مرگ شدت و لذت زندگی را مشخص می کند.

مرگ مخالف زندگی نیست. بلکه مرگ و زندگی با هم درآمیخته اند. زندگی اصیل زمانی ممکن می شود که بین مرگ و زندگی تعادل ایجاد کنیم. پیوند دیالکتیکی مرگ و زندگی ما را به تعادل می رساند. تعادل و هماهنکی شاه کلید راز پارادکس ها است. تضادها را دریابیم. 

پارادوکس ها را در زندگی دریابیم

تعادل بین مرگ و زندگی پویا است و دائم تغییر می کند. بهتر است به هوش باشیم و هر بار که تعادل به هم خورد در جهت خلاف آن به آن نیرو وارد کنیم و دوباره تعادل را به زندگی برگردانیم. ایجاد تعادل کار آسانی نیست و به نیروی زیاد نیاز دارد. تنش بین اضداد در زندگی ، این نیرو را برایمان فراهم می کند.

 بارها شنیده ایم که با مراقبه (meditation) می توانیم به تعادل برسیم. باید بدانیم که مراقبه حالت سکون و هیچ کار نکردن نیست. مراقبه پویا است. باید بارها و بارها در زندگی پویا ، مراقبه ای پویا داشته باشیم.

تعادل کید رازها در جهان هستی است

منطق ارسطویی ، فلسفه ، زرنگ بودن و مذهب در زندگی ما را نجات نخواهد داد. برای رهایی از دام های زندگی ، باید زندگی را تجربه کرد. با تمام وجود و با تمام حواس ، باید زندگی را لمس کرد و آزمود. آن گاه که زندگی را زندگی می کنیم ، قادر خواهیم بود ، بین تضادها تعادل ایجاد کنیم . در آن موقع زندگی را شناخته ایم و آن گونه که شایسته است ، زندگی کرده ایم. تعادل کید رازها در جهان هستی است. با توکل ، تعادل را به زندگی خویش دعوت کنیم.

با توکل، تعادل را به زندگی خویش دعوت کنیم.

وقتی که بتوانیم بین تضادهای زندگی تعادل ایجاد کنیم ، توکل و آرامش درونی را کسب خواهیم کرد. با سرکوب کردن احساس های درونی و ایجاد تعادل بین عقل و قلب خود ، خواهیم توانست تعادل زندگی را حفظ کنیم و آرامش درونی را تجربه کنیم.

آیا شما پارادوکس های زندگی را می شناسید؟ آیا بین اضداد تعادل ایجاد کرده اید؟ یا نه احساس های درونی را سرکوب  و پنهان می کنید؟ تجربه و نظر خود رادر این باره و در رابطه با تعادل و هماهنکی شاه کلید راز پارادکس ها با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست