56
موفقیت و انگیزشی

تاثیر دانش تخصصی در موفقیت و توانگری

دانش تخصصی را یاد بگیرید. آن را در یک برنامه نظامند و سازمان یافته به کار ببرید و تاثیر دانش تخصصی  در موفقیت و ثروت را با چشمان غیر مسلح نظاره کنید.

هر بدبیاری ، شکست و یا دل شکستگی با خود همان اندازه یا بیشتر امتیاز مثبت به همراه دارد. انسان تحصیل کرده لزوماً کسی نیست؛ که دانش تخصصی یا عمومی بالایی دارد. انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت داده است. آن کس ، به خواسته هایش می رسد. بدون این که حق و حقوق دیگران را ضایع کند. دانش تخصصی را برای رسیدن به آرزوهایتان یاد بگیرید و در زندگی خود آن دانش را کاربردی کنید. کتاب صوتی مایل است د راین متن راه های کسب دانش تخصصی و تاثیر دانش تخصصی در موفقیت را بیان کند. پس با کتاب صوتی تا پایان همراه باشید. 

تاثیردانش تخصصی در موفقیت

در مقاله ای با عنوان تاثیر اشتیاق در رسیدن به ثروت و موفقیت ، برای رسیدن به ثروت الگویی معرفی شد. در این مقاله این الگو « شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا» را بیشتر توضیح می دهیم. تا بتوانید، به صورت عملی آن را برای ثروتمند شدن به کار بگیرید. دانش تخصصی فقط مربوط به اموزش رسمی و تدریس در مراکز اموزشی معتبر نیست. هر فرد برای پیشرفت در حرفه و کار خود نیاز دارد ، دانش روز در رابطه با حرفه خود را بیاموزد و تاثیر دانش تخصصی در موفقیت را نظاره کند. 

برای یادگیری بهتر از این صفحه دیدن کنید؛ کتاب صوتی افسانه خود باوری آلبرت آلیس

شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا

 • برای پولدار شدن ، تنها گفتن این که من پول می خواهم کافی نیست. مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاَ مشخص کنید. باید مقداری را که می خواهید ، دقیق مشخص کنید.
 •  مشخص کنید؛ برای رسیدن به این مقدار پول ، چقدرمی خواهید ، سرمایه گذاری کنید. تا چیزی از دست ندهید ، چیزی به دست نمی آورید.
 • زمان مشخصی برای رسیدن به آن هدف ، مشخص کنید.
 • برای اجرای برنامه خود ، از قبل طرح ریزی کنید و بی درنگ دست به کار شوید.
 • رقمی که می خواهید ، را بنویسید. زمان دقیق رسیدن به آن را مشخص نمایید. مطمئن شوید که تا چه اندازه برای رسیدن به هدف از خود گذشتگی دارید. آن گاه برنامه رسیدن به مقدار مشخص پولی که خواهانش هستید ، را مشخص کنید.
 • یاداشت تان را روزی دو بار ، قبل از خواب و بعد از بیدار شدن ، با صدای بلند بخوانید. در هنگام خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این مقدار پول شده اید.

برای جذاب تر شدن از این صفحه دیدن کنید؛ رمز و راز جذب یک مردبرایان تریسی و ران اردن

شرط لازم برای به کاربردن این شش اصل ، نه تحصیلات ، نه کار طاقت فرسا و نه از خودگذشتی زیاد است. تصویر سازی ذهنی و تفکر مثبت عالی ، برای به عمل درآوردن این اصول کافی است. با تصویرسازی ذهنی و عملی کردن یک برنامه منظم از پیش تعین شده ، تاثیر دانش تخصصی در موفقیت و توانگری را مشاهده خواهید کرد. 

تاثیر دانش تخصصی در موفقیت و توانگری

برای عملی کردن شش راه ارائه شده در بالا چند قدم را باید بردارید در ادامه چهار قدم اولی را توضیح می دهم. قدم های بعدی را در مقاله های بعدیبه تفسیر بیان می کنیم.

13

قدم اول رسیدن به ثروت و توانگری

به مکان آرامی بروید. جایی را بیابید که کسی مزاحمتان نشود. رخت خواب جای مناسبی است. چشم را ببندید و با صدای بلند ، مبلغ مورد نظر را بخوانید. زمان دقیق رسیدن به آن را در نظر آورید. میزان از خودگذشتگی تان را مرور کنید. ببینید از چه چیزهای می توانید برای رسیدن به این خواسته تان ، حاضرید که بگذرید. از چه میزان سود آنی برای سود بیشتر آتی مایلی چشم پوشی کنید.

یک مثال؛ من تا 10/9/ 1398، 50 میلیون تومان می خواهم. این پول به تدریج تا آن زمان،  به دستم می رسد. برای رسیدن به این پول از خودم هر اندازه نیاز باشد ، مایه می گذارم. سعی می کنم ، کارم را به بهترین وجه ممکن انجام دهم.

من به رسیدن به این پول ایمان کامل دارم. همین الان این مقدار را در برابر چشمانم می بینم. می توانم آن را با دستانم لمس کنم. این پول برای این که به من برسد ، در جریان است. من برای رسیدن به آن خدامات متقابلی انجام می دهم. من چشم به راهم ، برانامه ای برای به دست آوردن این پول پیدا کنم. من طبق آن برنامه پیش خواهم رفت. با برداشتن قدم اول ، تاثیر دانش تخصصی در موفقیت و ثروت رادر قدم اول مشاهده خواهید کرد. 

قدم دوم رسیدن به ثروت و توانگری

این برنامه را به تکرار ، در ذهن مجسم کنید. تا بتوانید پولی که انتظارش را دارید ، دقیق ببینید.

قدم سوم رسیدن به ثروت و توانگری

هدف خود را روی کاغذ بنویسید. آن را جایی که دم دست باشد ،قرار دهید. طوری که صبح و شب آن را ببینید.

در هنگام استفاده از این دستورالعمل ، با جمله های تلقینی به ذهن نیمه هوشیار دستور می دهید. دستور می دهید که خواسته من این است. آن را برایم آماده کن. ذهن نیمه هوشیار فقط دستورهایی را می پذیرد. که با احساس همراه باشد. فرمان بی احساس بر ذهن نیمه هوشیار بی تاثیر است. برای تاثیر گذاری بیشتر ایمان و باور قوی داشته باشید.

ایمان و باور قوی ترین احساس ها را با خود به همراه دارند. وقتی به رسیدن به خواسته مان شدیداً ایمان و باور داریم ، دستور صادر شده از ما بر ذهن نیم هوشیارمان تاثیر می گذارد. ذهن این پیام را دریافت می کند و به آن پاسخ می دهد. شاید این کار را انتزاعی و دور از واقعیت بدانید. فکر کنید که نمی شود آن را عملی کرد. نگران نباشید. به این دستورالعمل ایمان داشته باشید. دستورالعمل را به خوبی اجرا کنید. دنیای توانگری و ثروت به شما رو خواهد کرد.

5

سّرِ قدرت ذهنی

افراد از روی عادت به نظریه های جدید شک می کنند. ذهن ما هم با رعایت دستورالعمل های داده شده ، کم کم به آن عادت می کند. سپس با تداوم و تکرار به آن ایمان می آورد.

بسیاری از فیلسوفان معتقدند؛ انسان خود سرنوشتش را می سازد. اما آن ها هیچ گاه طرز ساختن آن را توضیح نداده اند. انسان می تواند ارباب زندگی خویش باشد. او می تواند ، بر زندگی خودش حاکم شود. از روی آگاهی و دانش قبلی ، با به کار گیری دستورالعمل ارائه شده شما هم قادر به تغییر سرنوشت خود هستید. با به کار گیری این دستورالعمل ، تاثیر فوق العاده دانش تخصصی در دست یابی به موفقیت و ثروت را مشاهده کنید.

قدم چهارم رسیدن به ثروت و توانگری

باید راهی برای به دست آوردن ثروت پیدا کنید. دانش تخصصی که نیاز است، را یاد بگیرید. دانش به تنهای به ثروت تبدیل نمی شود. برای تبدیل دانش به ثروت باید برنامه ای عملی سازمان یافته و هدفمند داشته باشید. بی توجی به این امر مهم ، موجب شکست افراد فراوانی شده است. دانش ، قدرت بلقوه ای است که برای به فعلیت در آوردن آن ، باید هدفی قطعی داشته باشید. شما هم می توانید با آموختن دانش و به کاربردن آن در یک برنامه نظامند ، تاثیر فوق العاده دانش تخصصی در دست یابی به موفقیت و ثروت را تجربه کنید. قدم پنجم رسیدن به ثروت و توانگری را دنبال نمایید.  

دانش تخصصی را یاد بگیرید

افزایش ثروت به قدرت نیاز دارد. با یادگیری دانش تخصصی و عملی کردن آن در یک برنامه سازماندهی شده ، قدرت لازم را کسب خواهید کرد. برای یادگیری دانش تخصصی گاهی لازم نیست که خودتان شخصاً آن دانش را یاد بگیرید. اگر در سیستم کاری کسی را داشته باشید که آن دانش را بداند و بتواند به کار گیرد ، کافی است. شما مدیریت کنید و از دیگران که دانش تخصصی را دارند استفاده کنید. کار گروهی بازدهی بیشتری دارد.

راه های کسب دانش تخصصی

نوع دانشی که برای هدفتان است را مشخص کنید. هدف شما نوع دانش مورد نیاز را معلوم می کند. دانش را از منابع مختلف تهیه کنید. برای به دست آوردن اطلاعات تخصصی ، از صاحبنظران و کسانی که در آن زمینه تخصص و تجربه دارند کمک بگیرید.

منابعی که می توانید دانش لازم را تهیه کنید

 • تجربه و آموزش شخصی خودتان
 • تجربه و آموزش دیگران
 • منابع دانشگاهی
 • کتاب خانه ها
 • دوره های آموزش تخصصی

تاثیر دانش تخصصی در موفقیت

دانش به دست آمده را به سوی هدفی مشخص هدایت کنید. یادگیری دانش تخصصی زمان مشخصی ندارد. یادگیری دانش عملی همچون دوره های آموزش رسمی نیست که مدرکی بگیرید و تمام. برای کار عملی باید پیوسته دانش روز را یاد بگیرید و به کار ببرد. با به کار بردن دانش به دست آمده در یک برنامه مشخص و معین ، تاثیر فوق العاده دانش تخصصی در دست یابی به موفقیت و ثروت را به صورت ملموس ببینید و لذت ببرید.

برای رسیدن به موفقیت و توانگری باید دانش مورد نیاز را کسب کرد و در زندگی خود آن دانش را به کار برد. آیا شما برای رسیدن به اهداف خود ، دانش تخصصی آن را یاد گرفته اید؟ آیا با استفاده از تخصص خود به ثروت و نعمت رسیده اید؟ اگر جوابتان بله است ، چگونگی رسیدن به موفقیت و ثروت و راه های کسب دانش مورد نیاز خود و تاثیر دانش تخصصی در موفقیت هایتان را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. اگر تا کنون به چنین چیزی نیاندیشیده اید ، دانش و آموخته خود را از این متن با ما درمیان بگذارید. 

                   ⇐

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه