خشم و عصبانیت
موفقیت و انگیزشی

چگونه بر خود مسلط شویم؟ درس هفتم مبارزه با خشم و عصبانیت

چگونه بر خود مسلط شویم؟ در درس هفتم از مجموعه چگونگی تسلط بر خویشتن ، به این تمرین  مبارزه با خشم و عصبانیت و بی صبری می پردازیم

مسلط شدن بر خود مهارت و توانمدی است که با استفاده از آن می توانیم ، سرنوشت خود را تغییر دهیم. تمام افرادی که می خواهند حاکم بر سرنوشت خود باشند ، تسلط بر خویشتن را تمرین می کنند. برای این که بتوانیم بر سرنوشت خود مسلط باشیم ، باید به این موضوع آگاهی یابیم که می توانیم سرنوشت خود را از نو بسازیم. با آگاهی از این موضوع به کشف بزرگی در رابطه با تسلط بر خویشتن دست یافته ایم.از سری درس های چگونه بر خود مسلط شویم؟ درس هفتم مبارزه با خشم و عصبانیت را ادامه می دهیم. 

بر خود مسلط شویم؟

برای تسلط کامل بر نفس خویش چندین گام موثر و درس بزرگ وجود دارد. اگر چه تسلط بر خویشتن امری دشوار است ، اما این کار شدنی و امکان پذیر است. می توان با آموزش درست و تلاش در به کار گیری درس یاد گرفته ، قدم به قدم به مرور زمان بر تسلط بر خویشتن بیفزایئم. در این سایت سعی کردیم راه های رسیدن به تسلط بر خویشتن را در چند متن جداگانه برای شما کاربران گرامی ارائه دهیم. در ادامه 6 درس قبلی را به طور خلاصه و درس امروز را مفصل آورده ایم. برای آگاهی از درس های گذشته می توانید بر لینک های داخل متن کلیک نمایید. 

گام های رسیدن به تسلط بر خویشتن را یکی یکی طی کنید و بر خویشتن مسلط شوید. در ادامه 6 گام اول رسیدن به تسلط بر خویشتن را که در مقاله های قبلی مفصل بحث شده است را به اختصار بیان می کنم. در ادامه دو گام بعدی را مفصل بیان می کنم.

از این صفحه دیدن نمائید ؛ کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان ترسی

گام های رسیدن به تسلط بر خویشتن

خشم

گام اول؛

آگاهی به این موضوع است که تسلط بر خویشتن امکان پذیر است و می توان با تسلط بر خویشتن سرنوشت خود را تغییر داد.

گام دوم؛

آگاهی از این موضوع است که؛ برخلاف حالت معمول که می گویند، فکر عمل را به دنبال دارد، این عمل ماست که افکار ما را می سازد. عمل با تسلط ، افکار قوی و نیرومند را به دنبال دارد. عمل شُل و وِل، افکار سست و بی اساس را در پی دارد.

گام سوم؛

تمایلات طبیعی در درون ما موجود است که ما را به سمت عدم تسلط بر خویشتن هدایت می کنند. این تمایلات در مسیر تسلط بر خویشتن، عیب محسوب می شوند. برای حاکم شدن بر سرنوشت خود باید آن ها بشناسیم و رفع کنیم.
بی خیالی، بی کاری و کم کاری، تسلیم هوس های زود گذر، به سادگی تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن، حواس پرتی و چندین مورد دیگر عیب و ایرادهایی هستند که مانع رسیدن ما به تسلط بر خویشتن می شود.

گام چهارم،

راه کارهایی برای مقابله با هر یک از عیب و ایراد های بالا برای خود مشخص کنید. هر مورد از عیب های خود را روی یک کارت بنویسید. زیر آن مواردی که به شما کمک می کند آن عیب را در خود رفع کنید، لیست کنید. زیر آن ها یک توصیه جدی برای خود مشخص کنید. هر روز یک کارت را با خود داشته باشید. هر موقع که فرصت کردید به کارت خود نکاهی بیاندازید. موارد عنوان شده در لیست را مرور کنید و در اعمال روزانه آن موارد را تمرین کنید. هر روز بر روی یک عیب خود متمرکز شوید. برای رفع آن تلاش کنید.

گام پنجم؛

از اصل تلقین به خود برای تمرین مبارزه با عیب های خود استفاده کنید. با تمرین برای غلبه بر عیب های خود و تکرار جمله های تلقینی مثبت، بر تسلط بر نفس خود بیقزائید.

گام ششم؛

خودنمایی، غرور، تکبر و خودپسندی، تمایلات و حسادت ها، نفرت داشتن، کینه ورزیدن، فضولی در کارهای دیگران، میل مفرط به تایید و تبرئه خود، بی صبری و کم تحملی عیب های دیگر هستند که باید راه کار مبارزه با آن را در خود پیدا کنید و با تمرین و تکرار راه کار خود بر آن عیب ها پیروز شوید.
گام هفتم؛ در رابطه با تسلط بر رفتار ظاهری و بیرونی است. در شش مقاله قبلی در رابطه با تسلط بر خویشتن، شش گام بالا را کامل توضیح دادم. برای طی کردن هر یک از شش گام بالا راه حل و پیشنهاد هایی را ارائه دادم. اگر می خواهید بر نفس خویش مسلط شوید، 6 مقاله قبلی تسلط بر خویشتن را مطالعه کنید و توصیه های آن را عملی نمائید.

گام هفنم؛ مبارزه با خشم و عصبانیت

خشم 2

در رابطه با تسلط بر رفتار ظاهری اصلی که در گام دوم معرفی کردیم، برای تسلط بر خویشتن استفاده می کنیم. زمانی که بر رفتار خود تسلط داشته باشیم، خواهیم توانست، احساسات، عواطف و هیجان های خود را در کنترل خود درآوریم. تلاش های کوچک در جهت تسلط بر رفتار بیرونی، به تدریج، اثرات بسیار بزرگ و عمیق در حالات ما به وجود می آورد.

برای کسب موفقیت بیشتر و بهتر ، ببینید ؛ برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن به موفقیت و ثروت

با خشم و عصبانیت خود مبارزه کنید

اگر فرد عصبانی و تند خو هستید، انتظار نداشته باشید که در روزهای اول تمرین، در مبارزه با خشم و عصبانیت خود پیروز شوید. غلبه بر خشم زمان بر است. اما نگران نباشید. شاید به سرعت نتوانید بر خشم خود غلبه کنید اما هر بار که نشانه های خشم را در خود دیدید، سعی کنید، خشم خود را کمی عقب بیاندازید. هر بار کمی بر خشم خود مسلط شوید. پس از مدتی خواهید دید که چه تحول عظیمی در شما ایجاد شده است.
در هنگام بروز خشم این تمرین را انجام دهید؛

عمیق و آهسته نفس بکشید.

همه حرکت های خود را آهسته کنید تا از حرکت های ناگهانی و بی مقدمه جلوگیری کنید.

صدای خود را پایین بیاورید و آهسته صحبت کنید.

رعایت این سه نکته به شما کمک می کند، در ورطه خشم و عصبانیت فرو نروید. از این جمله های تلقینی برای کاهش خشم و عصبانیت خود استفاده کنید؛ «من هر روز بهتر و بهتر بر خشم خود مسلط می شوم». « من شروع خشم خود را احساس می کنم و هر چه بیشتر و بهتر بر آن غلبه می کنم».
هر روز اصول سه گانه «تنفس، حرکات و حرف زدن» را تمرین کنید. نفس خود را خیلی آرام از راه بینی فرو برید و سپس با دوبرابر زمان حالت دم، بازدم را از راه دهان بیرون دهید. اگر توانستید، برای نتیجه بهتر بین دم و بازدم یک یا دو ثانیه تامل کنید. عبارت های سه گانه را روی کارت کوچکی بنویسد و آن را همراه خود داشته باشید. روزانه چندین نوبت به آن نگاه کنید. تا در فعالیت های روزانه هنگام بروز خشم و عصبانیت به یادتان بیاید.

گام هشتم؛ مبارزه با بی صبری

  • در این مرحله برای غلبه بر عیب های خود، راه های کاهش و از بین بردن بی صبری را تمرین می کنیم.
  • بی صبری را بیشتر همراه با این نشانه ها می توان مشاهده کرد؛
    حرکت دست یا انگشتان، مثل ضربه زدن و بازی کردن با انگشتان
  • حرکت پا، مثل ضربه زدن با یکی یا دو پا در حالت نشسته و یا کوبیدن پا به زمین در حالت ایستاده
  • سریع نفس کشیدن
  • حرکت تند و سریع چشم ها
  • تند حرف زدن

شاید افراد حرکتهای دیگر هم داشته باشند. اما این موارد کلی است. کنترل بی صبری از کنترل خشم آسان تر است. برای کنترل بی صبری موارد زیر را تمرین کنید.
لیستی از عکس العمل های بیرونی خود تهیه کنید. آن ها را روی کارت بنویسید. راه کارهای مبارزه با آن عکس العمل ها را یادداشت کنید. برای غلبه بر بی صبری در کارهای روزانه آن راه کار ها را تمرین کنید. برای نمونه در موقع بی صبری ضربه نزنید.

تمرین عملی برای رسیدن به تسلط بر خویشتن

برای مبارزه بر خشم وعصبانیت خود و همچنین مبارزه با بی صبری تمرین های گفته شده را تمرین کنید. به تدریج مشاهده خواهید کرد که روز به روز پیشرفت شما افزایش خواهد یافت. در نهایت به جایی می رسید که می توانید بر خشم و بی صبری خود غلبه کنید.
به یاد داشته باشید تغییر کوچک در رفتار شما ، تاثیر عمیق و شگر ، بر روح و روان تان خواهد گذاشت.
آیا شما برای تسلط بر خویشتن به مبارزه با خشم و عصبانیت خود و بی صبری پرداخته اید؟ آیا در زمینه مطالب گفته شده در این مطلب تجربه و پیشنهادی دارید؟ تجربه ، نظر ، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.

   

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه