31
موفقیت و انگیزشی

تاثیر ایمان و باور قوی در کسب موفقیت و ثروت از ناپلئون هیل

تاثیر ایمان و باور قوی در کسب موفقیت و ثروت را از بیان شیوا و رسای ناپلئون هیل بشنوید و اهداف ناممکن و غیر قابل وصول ذهنی خود را ممکن کنید.

به گفته ناپلئون هیل؛ وقتی ایمان با اندیشه ترکیب شود ، بی درنگ ذهن نیمه هوشیار ما آن را درک می کند. آن گاه آن را به خرد بی منتها تبدیل می کند. ایمان شاه کلید همه موفقیت هاست. با استفاده از ایمان محکم و پولادین است که ناممکن ها ، ممکن می شود. همه افراد موفق و سوپر قهرمان در جهان با استفاده از ایمان محکم و عزمی راسخ توانسته اند ، قله های افتخار و موفقیت را در زمینه های مختلف بپیماند. با داشتن ایمان و باور محکم ما نیز می توانیم پله های افتخار و موفقیت را به سرعت طی کنیم. کتاب صوتی را با معرفی تاثیر ایمان و باور قوی در کسب موفقیت و ثروت همراهی کنید. 

برای موفقیت بیشتر در کسب و کار گوش بسپارید به : کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی طرح پرواز اثر برایان تریسی

ایمان چیست؟

34

برای کسب دانش بیشتر ؛ دانلود کتاب قدرت جَذَبِه برایان تریسی و ران آردن (pdf)

 • ایمان از ریشه «امن» به معنی امنیت و آرامش می آید.
 •  ایمان آن چیزی است که به ما حیات ، قدرت و عمل می بخشد.
 •  ایمان مبنای همه اعجازهاست. مبنای همه اسراری است که به کمک قوانین علم نمی توان آن را تحلیل کرد.
 •  ایمان، تنها پادزهر شکست ، است.
 • ایمان ، عنصری است که وقنی با نیایش ترکیب شود، انسان را در ارتباط با فراست الهی قرار می دهد.
 •  ایمان عنصری است که اندیشه را متحول می کند.
 • ایمان حالتی از ذهن است که می توانیم به کمک تایید و یا آموزش های تکراری آن را ایجاد کنیم.

از این صفحه نیز دیدن نمائید؛ بیوگرافی مژگان روستایی پرورش دهنده کروکودیل 

می توانیم با تلقین ، اشتیاق به موفقیت و ثروت را با تکرار مکرر به ایمان تبدیل کنیم. با نکرار باور وفور و فراوانی و تایید این باور ، به  ذهن خود سفارش می دهیم که فراوانی وجود دارد و ما می توانیم از آن برخوردار شویم. این روش که به گفته روانشناسان به تکرار تایید سفارش معروف است ، مفیدترین روشی است که به کمک آن می توانیم باور ایمان را در ذهن محکم کنیم.

تاثیر ایمان و باور قوی در کسب موفقیت و ثروت

محدودیت های ذهن ما همان محدودیت هایی است که خود برای آن در نظر گرفته ایم. ما خود آن محدودیت ها را ایجاد کرده ایم. تنعم و فقر را ما در ذهن خود آفریده ایم. تفکر ثروت و نعمت ، فراوانی به همراه دارد. تفکر فقر و نداری،  بی چارگی و فلاکت را برایمان به ارمغان می آورد.

تفکر نعمت این باور که نعمت و فراوانی وجود دارد و ما هر اندازه که بخواهیم ، می توانیم از آن برخوردار باشیم  را در درون مان زنده می کند. برعکس تفکر فقر به ما می گوید که نعمت و فراوانی محدود است و به همه نمی رسد. آن مقدار نعمتی هم که وجود دارد ، مخصوص ثرونمندان و بالا دستی ها است و برای ما آفریده نشده است. ما باید به فقر قانع باشیم و پا را از گلیم مان درازتر نکنیم.

ایمان و باور به فراوانی و ثروت

برای رسیدن به ثروت و فراوانی باید باور کنیم که ثروت و فراوانی برای همه هست و محدودیتی در آن نیست. برای به دست آوردنش ، باید باور مان به جایی برسد که از گفته خود یقین حاصل کنیم و مطمئن شویم که فراوانی وجود دارد. خداوند ثروت و نعمت را به وفور بر روی زمین آفریده است.  کار ما این است که راه به دست آوردن آن را پیدا کنیم. راه به دست آوردنش این است که باوری، عمیق به این موضوع داشته باشیم که همه چیز به قدر نیاز (این نیاز هرقدر بزرگ باشد) موجود است و محدودیتی در کار نیست. باور ما باید آن قدر قوی باشد که ما را به درجه یقین و ایمان برساند.

چگونه ایمانمان را بسنجیم؟

زمانی که آرامش داریم و خیالمان از هر نظر آسوده است ، ایمان داریم. ایمان داریم که فراوانی و نعمت وجود دارد. ایمان داریم که برای هر مشکلی دست کم راه حلی وجود دارد. ما در موقع ترس ، اضطراب ، نگرانی و دلشوره ایمان نداریم. به حل شدن مشکل ما ایمان نداریم. به درست شدن اوضاع ایمان نداریم. به این که مشکل ما موقتی و گذرا است ایمان نداریم. به ثروتمند و موفق شدن ایمان نداریم. فکر می کنیم که مشکل ما راه حل ندارد. باید بنشینیم و زانوی غم بغل بگیریم.

داشتن ذهنت محدودیت نعمت

برای ایمان آوردن به هر چیزی ، باید با یقین خالص باور کنیم که آن چیز وجود دارد. اگر با یقین خالص باور کنیم که ندار و فقیر هستیم، به کمبود و نداری ایمان آورده ایم. ایمان ما به نداری ما را در فقر و نداری نگه می دارد.

داشتن ذهنیت نعمت و فراوانی

در صورتی که یقین کنیم ، علت فقر و نداری ما در نبود فراوانی ، نیست. بلکه ما راه رسیدن به آن را بلد نیستیم ، دنبال دلیل و علت فقر می گردیم و راهش را پیدا می کنیم. وقتی که باور ما به یافتن راه حل ، به قدری شدید باشد که بگوییم ، حتماً حتماً راه حلی هست و ما هم میتوانیم به ثروت و یا موفقیت برسیم، باور و ایمان ما، ما را به سمت دستیابی به هدفمان هدایت می کند. راه های رسیدن به موفقیت یکی یکی خود را به ما نشان می دهند و ما را به آن چه به آن ایمان داریم می رسانند.

برای ثروتمند شدن کافی است ، باور کنیم ، فراوانی وجود دارد. به وجود فراوانی ایمان بیاوریم و در راه رسیدن به آن قدم اول را برداریم.

مثالی در رابطه با تولید ایمان قوی

کسی که جرمی مرتکب می شود، اولین بار  از کار خود بسیار ناراحت و دلگیر می شود. اما به مرور زمان که در محیط جنایت قرار می گیرد،  سختی این کار برایش کم می شود. کم کم به عادی بودن کار خود عادت می کند و به آن ادامه می دهد. در صورتی که به قدر کافی در آن محیط بماند ، آن را در آغوش می کشد و تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

هر اندیشه ای که به تکرار به ذهن نیمه هوشیار برسد ، به آن جذب می شود و به تدریج این ذهنیت در  درون او قوی و محکم می شود. در نهایت این باور در ذهن فرد به ایمان قوی تبدیل می شود که قادر است هر چیزی را خلق کند. هر فکری  که با احساس و ایمان همراه شود،  نیرویی پیدا می کند که در طبیعت عین آن را درست می کند.

فرمول اعتماد به نفس

من به رسیدن به هدفم در زندگی اطمینان دارم. من از خودم انتظار دارم که در این باورم مصمم باشم و در آن مداومت داشته باشم.

من می دانم که اندیشه های غالب ذهن من خود را باز تولید می کنند. وسیله ای برای اقدام و عمل می شود. به تدریج این اندیشه به به واقعیت فیزیکی تبدیل می شود. از این رو روزی 30 دقیقه به شخصیت مورد پسندم فکر می کنم. تا تصویری درست و مناسب از این شخصیت در من ایجاد شود.

من بر اساس اصل تلقین به خود می دانم، هر میلی که در خود پرورش دهم ، من را در جهت رسیدن به اهدافم سوق می دهد. برای همین روزی ده دقیقه تمرین اعتماد به نفس را انجام میدهم.

تقویت ذهن نیمه هوشیار

ذهن نیمه هوشیار به مزرعه ای شبیه است که اگر در آن بذر نامرغوب بکاریم و از آن مواظبت نکنیم. علف های هرز در آن رشد میکند و همه مزرعه را نابود می کند. برای ساختن ذهن نیمه هوشیار آگاه ، از تلقین مثبت برای اصلاح مزرعه مان کمک می گیریم. تلقین مثبت ، به صورت داوطلبانه ذهن را به سمت افکاری خلاق سوق می دهد.

جمله های تلقینی در رابطه با موفقیت

 • اگر خود را شکست خورده بدانید ، شکست می خورید.
 • اگر خود را شکست خورده ندانید، پیروزید.
 • اگر طالب پیروزی هستید ، ولی فکر می کنید توانایی آن را ندارید،شکست می خورید.
 • اگر فکر میکنید ، می بازید ، براستی بازنده اید.
 • موفقیت با ذهن انسان مرتبط است. همه چیز به ذهنتان بستگی دارد.
 • اگر خود را مفلوک و عاجز می دانید، عاجز و مفلوك می شوید.
 • برای رشد کردن باید اوج بگیرید.
 • برای پیروزی و گرفتن جایزه به خود اطمینان کنید.
 • لزوماً همیشه قوی ترین ها و سریع ترین ها موفق نمی شوند ، پیروز کسی است که فکر می کند ، می تواند پیروز شود.
 • عشق رابطه نزدیکی با ایمان دارد. به خواسته تان عشق بورزید.

دوستان عزیز مهاتما گاندی ، از پول و قدرت نظامی بیشتری نسبت به هم عصران خود برخوردار نبود. بلکه عشق بیشتری به کارش داشت و توانست 200 میلیون ذهن را به خود جذب کند. سپس آن ها را برای خواسته اش بسیج کند. شما نیز می توانید ، از انرژی ایمان و باور برای تحقق اهدافتان کمک بگیرید. موفقیت و پیروزی ممکن و آسان است به شرطی که ایمان و باور امکان ان در شما قوی و محکم باشد. 

در رابطه با تاثیر ایمان و باور قوی در کسب موفقیت و ثروت  تجربه و نظر خود را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید. 

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

مقالات مشابه